منبع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، عرضه و تقاضا، بازده سهام، بازدهی سهام

دانلود پایان نامه ارشد

و مقایسه سایر دارایی‌ها می‌باشد. بازدهی سهام می‌توان به عوامل متعدد بستگی داشته باشد.به‌طورکلی این عوامل را می توانی به دو گروه کلی تقسیم کنیم.
گروه اول عواملی را در بر می‌گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تأثیر زیر قرار می‌دهند و به شرح ذیل هستند:
سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند. کارایی بنگاه مستقیماً به مدیریت آن وابسته است. چگونگی مدیریت بنگاه تأثیر روشنی بر کارایی فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.
معافیت مالی مالیاتی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سود بنگاه است. معافیت‌های مالیاتی، بازدهی سهام را از دو جنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد. معافیت مالیاتی بیشتر از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سهام می‌گردد که این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد
ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر چه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می‌کند، بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. همچنین سود جاری و آینده شرکت، تا حد زیادی تحت تأثیر اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می‌باشد (صفرپور و صفرپور، 1387، ص15).
عامل دیگری که سود بنگاه را، به خصوص در مـورد شرکت‌های فـعال کـشورمان تحت تأثیر قرار می‌دهد، میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد و ازآنجایی‌که شرکت برای ادامه فعالیت خود، ناچار است که مواد اولیه مورد نیازش را از بازارهای خارجی تهیه کند، لذا وابستگی کمتر در این زمینه سود بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اندازه شرکت نیز از جمله عوامل دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکت‌های بزرگ به منابع مالی ارزان‌تری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار هستند.
گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شامل عواملی است که بر قیمت سهام مؤثر هستند.نرخ بازدهی سهام، علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تأثیر قیمت سهام نیز می‌باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است. برخی از این عوامل، به‌طور مختصر ذیلاً ارائه شده است.
روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتـصـاد خوش‌بین باشند، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می‌دهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می‌سازد و بر عکس.
کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدام‌یک از گروه‌های سرمایه‌گذاران کم تحرک، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
قابلیت نفوذپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع در آمد، نحوه قیمت‌گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است،قیمت سهام را متأثر می‌سازد. از عوامل دیگر که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود(ترک، 1390، 41).

2-9-7- روش محاسبه بازده سهام آتی
بازده سهام: براي محاسبه بازدهی یک شرکت، از سه عامل (تفاوت ریالی قیمت سهام در انتهاي دوره نسبت به اول دوره، میزان تقسیم سود در طول دوره، میزان افزایش سرمایه شرکت ها از محل اندوخته یا آورده در محدوده زمانی) استفاده می‌شود(مشایخی و همکاران، 1392، ص106). در این تحقیق برای بازده سهام آتی از رابطه زیر استفاده می شود.
رابطه (2-17)
سهام بازده =(( پایه قیمت -روز قیمت )+تقسیمی سود+تقدم حق+ جایزه سهام)/(پایه قیمت +(1000*آورده محل از سرمایه افزایش درصد)*100)

2-10- قیمت سهام
مابه ازای نقدی که خریدار و فروشنده جهت تبادل یک ورقه سهام در یک مبادله آزاد توافق می‌کنند قیمت سهام نامیده می‌شود (جعفری، 1388). در ادبیات مالی تئوری ها، تحلیل‌های گوناگونی برای ارزشیابی اوراق بهادار وجود دارد. در خصوص تعیین قیمت سهام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی تحت عنوان تحلیل گران تکنیکی عقیده دارند که از طریق تجزیه و تحلیل تکنیکی می‌توان به پیش‌بینی قیمت سهام در آینده پرداخت. این گروه می‌کوشند با بررسی الگوهای قیمت سهام در گذشته به پیش‌بینی بازده سهام بپردازند. گروه دیگر بنیادگراها هستند. این گروه برای تحلیل و تعیین قیمت سهام از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کند. در این تحلیل فرض بر این است که سهام دارای ارزش ذاتی است. ارزش ذاتی هم بازده مورد انتظار و هم ریسک را در بر می‌گیرد. بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی و مالی عقیده دارند که ارزش فعلی، بهترین برآورد ارزش اقتصادی است. استدلال آن‌ها این است که این ارزش مستقیماً به جریان‌های نقدی مورد انتظار منافع آتی ارتباط دارد و همچنین بعد زمانی ارزش پول را نیز در نظر می‌گیرد (احمدپور و همکاران، 1384).
2-10-1- تعیین قیمت سهام
قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل‌تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و بر عکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار است. اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، رویکرد آن یا فروشنده آن باشند.
تعیین قیمت سهام کار بسیار مشکلی است، بدیهی است شرکتی که این اوراق بهادار را منتشر کرده است می‌خواهد آنها را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و خریداران یا کسانی که می‌خواهند در این سهام سرمایه‌گذاری نمایند مایلند آن را به پایین‌ترین قیمت ممکن بخرند. قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از طریق عرضه و تقاضا و یا توسط کارگزاران، مؤسسات تأمین سرمایه و … تعیین می‌شود. جهت قیمت‌گذاری بایستی قیمتی تعیین شود که برای شرکت انتشاردهنده سهام معقول، مناسب و عادلانه باشد و از سوی دیگر نظر خریداران و سرمایه‌گذاران را هم جلب کند و رغبت و میل به سرمایه‌گذاری را در آنان برانگیزاند. تجربه نشان داده است که اگر قیمت سهامی به صورتی «معقول و مناسب» تعیین شود قیمت آن سهام کم‌کم، در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد(فدوی، 1389).
یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معاملات سهام و تفسیر رویدادهای مهم از قبیل اعلان افزایش سرمایه از طریق عرضه سهام جدید می‌باشد. عرضه سهام باعث می‌شود که سهام بیشتری در دست سهامداران باشد و حجم مبادلات افزایش یابد. حجم مبادلات نیز می‌تواند به عنوان اطلاعاتی مهم و باارزش در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مورداستفاده قرار گیرد و اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده قیمت به تصمیم‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران ارائه نماید. شرکت‌هایی که حجم معاملاتشان نسبت به دیگر شرکت‌ها بالاتر است، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتری در ارتباط با عدم امکان فروش سهام در بازار خواهند داشت.
قیمت سهام، اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت‌هاست. ازاین‌رو شاخص‌های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند. تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران پرتفوی و سایر متصدیان اقتصادی، از شاخصه‌ای بازار، برای بررسی متغیرهایی که حرکت کل قیمت‌های سهام را تحت تأثیر قرار م

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره افزایش سرمایه، بازده مورد انتظار، مجمع عمومی، نرخ بازده واقعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام