منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توسعه فناوری، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه می کند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ می شود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات وارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر می شود. یادگیرنده باید دریادگیری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد یا منتقل می کند بحث کند و فناوری اطلاعات و ارتباط این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند (ابراهیم آبادی، 1382: 20).
طبق بررسی های صورت گرفته، توسعه فناوري اطلاعات بر عدالت آموزشی موثر بوده و بنابراين در بررسي زیر ساخت های آموزشی در این نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از فناوري اطلاعات مورد ارزيابي قرار مي گيرد که شامل محور زمان و مکان و جنبه هاي کمي و کيفي آموزش خواهد بود. به عبارت دیگر ابزار و لوازم، دوره هاي آموزشي، منابع آموزشي و نيروي انساني آموزش گيرنده و آموزش دهنده همگي در راستاي اين چهار محور دچار تغييراتي مي شوند. در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. از بعد کمي، تعداد و در واقع تنوع مدل هاي آموزشي و از بعد کيفي سطح علمي مورد توجه قرار مي گيرد. در همه اين موارد آنچه مهم است تلاش براي ايجاد تطابق بين نيازهاي جامعه و دوره هاي آموزشي است (دلورز1، 1387: 361).
البته از منظر عدالت آموزشي و توسعه نيز مي توان نقش جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مؤثر دانست. در واقع در راه رسيدن به جامعه اي كه در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق كنند، به آن دسترسي داشته باشند، آن را به كارگيرند و به اشتراك بگذراند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي خويش، به طور كامل استعدادهاي خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلي است. نیدو (2006) بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش را منوط به دسترسی بیشتر به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش موضوع و محتوای درسی از طریق وسیله های الکترونیکی بیان می دارد و معتقد است سیستم دانشگاهی و فراگیرندگان آموزش عالی بیشترین بهره را می توانند از این تکنولوژی ببرند. وی حتی آموزش از راه دور یا آموزش مجازی را برای روستائیان و مدرسین و دانش آموزانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند بسیار موثر می داند (سیاری و همکاران، 1391).
به طور کلی در بحث عدالت آموزشی، بیش از همه بر برابری فرصت های آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت تاکید شده است. همچنین افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلمان و تسهیل ارتباط بین دانش آموزان و محتوای درسی، به مدد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بالا رفتن انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان می گردد (رعنایی، 1385). بازده این فرایند کشف خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان و انعطاف پذیری در یادگیری است که به نظر اکثر محققان نتیجه آن در نهایت به نفع اجتماع و پیشرفت کشور می باشد.
مفهوم برابري فرصت هاي آموزشي مفهومي است نسبي كه به تبع شرايط اجتماعي،اقتصادي، سياسي، فرهنگي جامعه در حال تغيير است و تاكنون سه شكل مشخص به خودگرفته است : برابري فرصت هاي آموزشي به معني درونداد مساوي، برابري فرصت هاي آموزشي به معني فرآيند مساوي و برابري فرصت هاي آموزشي به معني برونداد هنگامي كه از نابرابري يا برابري فرصت صحبت مي شود (جوادي، 1378). گاتمن (2010) برابری فرصت های آموزشی به سه بعد حداکثرسازی، برابرسازی و نخبه پروری تقسیم بندی می کند و معتقد است که دولت وظیفه دارد این فرصت برابر با این شاخص ها را برای دانش آموزان مهیا سازد (فرگوسن، 1998: 3).
برابر اعلام يونسكو (2009)، گزارش ها نشان مي دهد كه جوامع در حال تغيیر از جوامع صنعتي به جوامع اطلاعاتي هستند كه در آنها ايجاد و توزيع دانش در درجه اول اهميت قرار دارد. با چالش هايي كه به واسطه تأمين اهداف توسعه قرن بيست ويكم و اهداف آموزش براي همه، فرا روي جامعه بين الملل قرار گرفته است، فرض نمودن اينكه، توزيع معمول آموزش كيفيت و فرصت هاي آموزشي برابر براي همه را تا سال 2015 تأمين مي كند، غير واقع گرايانه است (یونسکو، 2009: 11).
در طي دهه گذشته سيلي از كاربردهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تمام جنبه هاي جامعه جاري شده است. بنابراين مشاهده افزايش علاقمندي و سرمايه گذاري كه در راستاي استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مقوله آموزش انجام مي گيرد تعجب بر انگيز، نخواهد بود (ژانگ، 2004: 1 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387).
فناوری اطلاعات و يادگيري الكترونيكي مطمئناً تمامي اشكال آموزش و يادگيري را در قرن بيست ويكم متحول خواهد نمود. اگرچه تأثير و نفوذ يادگيري الكترونيكي در نهادهاي آموزشي سنتي بسيار كم رنگ بوده است- در حقيقت تنها اقدامات و روشهاي موجود را تقويت نموده است – اما بايد دانست، هر زمان كه ما شناخت بيشتري از اين فن آوري و توانايي هاي بالقوه آن بدست مي آوريم، يادگيري الكترونيكي نيز به نحو مؤثرتري بر ديدگاه ما نسبت به مقوله تدريس و يادگيري تأثير خواهد گذاشت. تحولي كه يادگيري الكترونيكي در آموزش و پرورش به وجود خواهد آورد تنها به بهبود كارآيي اجرايي و يا حفظ رويكرد هاي سنتي محدود نخواهد بود.
آن دسته افرادي كه خود را متعهد به بهبود فرايند تدريس و يادگيري مي دانند هرگز نمي توانند نسبت به آموزش الكترونيكي بي تفاوت باشند (گريسون و اندرسون 1384: 14).
فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی فرصت هاي بی شماري را براي يادگيري افراد فراهم مي كند كه قبلاً امكان پذير نبود؛ از اين طريق شانس يادگيري از يك دانشگاه مشهور و معتبر امكان پذير مي شود، نيازي به تغيير در شيوه زندگي فراگير وجود ندارد و موجب ترك شغل يا مهاجرت وي و خانواده اش نمي شود. يادگيري در يك كلاس نامريي امكان دستيابي نامحدود به اطلاعات را فراهم مي كند (چریل، 2004 به نقل از يعقوبي و همكاران، 1387 : 162 ).
بر این اساس محقق در نظر دارد که اين موضوع را به دلیل اینکه در كشور ما با توجه به گستردگي آموزش و پرورش و توجه به مولفه هاي ديني و ملي از اهميت و ارزش بالايي برخوردار است مورد بررسی قرار داده و در جامعه آماری نسبتاً قابل کنترل (آموزش وپرورش استان مازندران) برابری آموزشی ناشی از توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی را با توجه شرایط ویژه تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی واجتماعی این استان به بررسی و تحلیل بگذارد. وبه دنبال یافتن جواب برای این سوال مهم است که چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش برابری فرصت های آموزشی وجود دارد؟
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
حق برخورداري از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار مي رود و گزارش هاي سالانة آمار آموزشي در مقياس هاي ملي و بين المللي نمايان گر پيشرفت هاي كمي حاصل از برخورداري از اين حق اجتماعي است . با وجود اين به رغم موفقيت هاي به دست آمده در زمينه آموزش براي همه و به رغم تلاش هاي چشم گير براي تأمين حق آموزش براي همه، این واقعيات همچنان وجود دارد که آموزش سنتی نیاز به بازنگری دارد.
ملت های سراسر دنیا غالبا می دانند که نیاز به بازنگری در اعمال آموزش سنتی با وارد کردن فناوری های جدید دارند. به همین خاطر از سالها پیش در کشورهای اروپایی اقدامات اساسی انجام گرفته است. به طور مثال در انگلستان فناوری اطلاعات به عنوان مهارت های اساسی در برنامه درسی تعیین شده است. در کشور ما نیز طی سال های اخیر پیشرفت های خوبی در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش صورت گرفته است. اما به نظر می رسد که این پیشرفت ها نه تنها چشمگیر نبوده بلکه هنوز نتوانسته باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی برای کلیه دانش آموزان در سطح کشور شود.
لذا با توجه به زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، جوان بودن اين فن آوري در كشور، نوع فرهنگ و امكانات آموزشي كه اين فن آوري مي تواند فراهم آورد، نياز است توجه ويژه اي به كاربرد فاوا در آموزش كشور به ويژه در آموزش و پرورش مبذول گردد.
با توجه به وجود امكان بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در سطوح مختلف در سرتاسر كشور پهناور ايران، با فراهم آوردن امكان دسترسي به آموزش برای كليه علاقمندان به ادامه تحصيل، با استفاده از اين فن آوري ها، مي توان فرصت هاي برابري را براي ساكنين مناطق كم برخوردار از لحاظ آموزشي فراهم آورد. البته لازم به ذكر است با توجه به جوان بودن اين شيوه آموزش در حال حاضر موانع محدودي در اين مسير موجود است كه با گذشت زمان در آينده نزديك مرتفع خواهند شد. بنابراین شناسایی و بررسی دقیق این موانع و محدودیت ها و پیدا کردن راه کارهایی در جهت رفع آنان بر اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست می افزاید.
1-4-اهداف تحقیق
1-4-1-هدف اصلی :
شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران
1-4-2-اهداف فرعی :
1-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران
2-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران
3- شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران
1-5-سوال های تحقیق
1-5-1-سوال اصلی :
چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی وجود دارد؟
1-5-2-سوال های فرعی :
1-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی وجود دارد؟
2-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی وجود دارد؟
3-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) وجود دارد؟
1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی
بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-2-فرضیه های فرعی
1- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی
1-7-1-فناوري2
مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، سازنده گرایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نابرابری ها، فناوری اطلاعات، یکسان سازی