منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

مفاهیم
4-2-6- کد گذاری محوری
جهت کاهش مفاهیم در جدول فوق تصمیم گرفتیم که این مفاهیم را در طبقه های اصلی طبقه بندی کنیم. کدهایی که به نظر می رسید بر هم منطبق هستند و کد های دیگر را پوشش می دهند انتخاب شدند و تحت عنوان کد ثانویه طبقه بندی شدند. سپس مفاهیم بدست آمده نیز طبقه بندی شدند و طبقه یا مقوله را تشکیل دادند. طبقه های بدست آمده نیز گروه بندی شده طبقه کلان را تشکیل دادند. «طبقه ها در مقایسه با مفاهیم انتزاعی ترند وسطح بالاتری از تحلیل را نشان می دهند. آنها از طریق فرآیند تحلیلی انجام مقایسات و برجسته سازی شباهت ها وتفاوت ها که در سطح پایین تر برای تولید مفاهیم استفاده شد، تولید می شوند. مقوله ها، شالوده های ساختن نظریه هستند.» (کوربین و استراوس،1990،به نقل از دانایی فرد). لازم به ذکر است که این فرآیندها، جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل و طبقه بندی همزمان صورت می گیرد و طبقه ها رشد می یابند. برای تحقق این هدف در نرم افزار مذکور از فراشجره استفاده کردیم که نحوه ی ساخت آن در شکل زیر نشان داده ایم:

طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی

جدول 4-4 در صفحه بعد تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان میدهد .

تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
طبقه کلان
طبقه
مفاهیم
کدهای ثانویه

استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات
پشتیبانی مدیران عالی از سرمایه گذاری و کاربرد های IT در سازمان

اعمال رهبری و نظارت رهبری، به کمک IT در سازمان

استراتژی منابع مالي

استراتژي الکترونيکی سازمان

سیاست امنیتی
]نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت اقتصادی [ ] نقش IT در بهبود عملکرد [ ]نقش ITدر بهبود جریان اطلاعات [ ]نقش IT در بهبود نظارت [ ]نقش IT در کنترل و ارائه خدمات [ ] اهميت فن آوري اطلاعات در انجام وظيفه سازمان [ ] تفکر IT در مدیریت کسب و کار [ ] اهمیت فناوری اطلاعات در کار کرد کلی سازمان[ ] اولويت فناوری اطلاعات براي مديران عالي سازمان [ ] بهره وری و کارایی فناوری اطلاعات[ ]درک مدیریت از اعمال هدایت و رهبری به کمک IT در سازمان[ ] تفکر IT در مدیریت کسب و کار [ ]مدیریت و نظارت به کمک IT در سازمان[ ] اعمال فرایند تخصیص منابع و بودجه بندی برای فعالیت های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری در این زمینه [ ]ایجاد شفافیت در منابع تخصی یافته به خدمات حوزه فناوری اطلاعات[ ]تلاش در ارائه خدمات با هزینه مناسب[ ] برآورد هزینه های ناشی از این سیاست گذاری فناوری اطلاعات [ ] اهداف و برنامه هاي امنيتي [ ] خط و مشي امنيتي [ ]میزان اهمیت فناوری اطلاعات در استراتژی کلان سازمان [ ]پیاده سازی استراتژی سازمان[ ] نگرشی به اهداف سازمان از زاویه وپنجره IT [ ]طرح های سازمان[ ] تعیین برنامه ی جامع فناوری اطلاعات سازمان [ ]بکار گیری IT در سازمان[ ]نقش IT در تحول سازمان[ ]خدمت هایی که از طریق فناوری اطلاعات قابل ارائه می باشند[ ] تدوين سياستهاي شفاف و جامع در سازمان [ ] توسعه چارچوب هاي قانوني و نظارتي در شركت [ ] ماموريت، چشم انداز و برنامه استراتژيک سازمان [ ] هدف از بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات [ ] تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و جاری نمودن آنها در سازمان [ ]اهداف استراتژی فناوری اطلاعات[ ] برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT [

شبکه ارائه خدمت
فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

خدمات الکترونیک

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

يکپارچگي زنجيره تامين
] میزان اتوماسیون فرایند ها اداری [ ]مشکلات موجود در فرایند های فعلی سازمان[ ] قابليت فرايندهاي موجود کسب و کار در همگامي با ابزارهاي تجارت الکترونيک[ ] وضعيت يكپارچگي فرآيندها [ ]مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار [ ] مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار با توجه به حوزه ذینفعان خارج از سازمان [ ]تطابق خدمات با استراتژی جدید سازمان[ ]خدمات مورد نیاز سازمان[ ]کیفیت خدمات فعلی سازمان[ ]تنوع خدمات الکترونیک[ ] تنوع خدمات ارائه شده با توجه به وجود درگاه های مختلف [ ] خدمات از درگاه تلفن همراه[ ] خدمات از درگاه تلفن ثابت[ ] خدمات از درگاه پرتال اینترنتی و اینترانتی[ ] دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری [ ] برقراری مدیریت ارتباط با مشتریان جهت رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود فرایند های کسب و کار [ ] یکپارچگی زنجیره ارزش [ ] شناخت جامعه هدف و شناخت نيازهاي جامعه هدف [ ]استفاده از درگاه های مختلف جهت ارتباط با مشتریان و سازمان های همکار[ ] يکپارچگي چرخه ارائه خدمت [

زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات
زير ساخت ديتا سنتر

زير ساخت سخت افزار

زير ساخت شبکه و ارتباطات

زير ساخت نرم افزار

پرتال اينترنتي و اينترانتي

زیر ساخت امنیتی

] زیر ساخت نرم افزار [ ] زیر ساخت های مربوط به BI ، داده کاوی و DSS [ ] زیر ساخت های پشتیبانی از مراکز داده و noc [ ]مراکز داده[ ]شبکه بخش سرورهای سازمان[ ] معماري يکپارچه بانک هاي اطلاعاتي [ ] زیر ساخت سخت افزار [ ]زیر ساخت شبکه[ ]بستر ارتباطی مناسب جهت سرویس دهی خدمات[ ]برقراری پهنای باند مناسب و قابل اطمینان [ ] سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه [ ] انعطاف پذيري شبكه هاي موجود [ ]زیر ساخت شبکه سازی و برقراری امنیت شبکه [ ] زیر ساخت شبکه و دیتا [ ]شبکه سراسری سازمان[ ]زیر ساخت ارتباطی[ ]بستر ارتباطی MPLS شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی IP_Intanet شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی Dialup شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی E1 مخابرات[ ] در دسترس بودن اينترنت [ ]ارائه سرویس ها و خدمات لازم بر روی بستر اینترنت در سراسر کشور[ ] زير ساخت ديتا سنتر [ ]امنیت اطلاعات (حریم شخصی)[ ] امنيت زير ساخت ارتباطي [ ] امنيت فيزيکي و محيطي [ ] امنيت نرم افزار ها و سخت افزار و کلاینت ها [ ] امنيت پايگاه داده [ ] امنيت روال ها و دستورالعمل ها [ ] ايمني اطلاعاتي [

فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی
فرهنگ سازماني

آموزش

توليد و ايجاد مديريت دانش در سازمان

توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات
] ايجاد فرهنگ سازماني [ ] آموزش و فرهنگ سازي [ ] رهبري به عنوان الگو [ ] فرهنگ سازي عمومي [ ] توليد و ايجاد مديريت دانش در سازمان [ ] اموزش مديران ارشد [ ] آموزش پشتيباني فني [ ] آموزش راهبران [ ] آموزش کاربران [ ] آموزش نيروهاي ساز [ ] آموزش ICT برای کارکنان [ ] برنامه ریزی اجرای اموزش های تخصصی در حوزه ی فناوری اطلاعات [ ] برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT [ ]تطابق میان منابع انسانی موجود سازمان با استراتژی، خدمات و فرایند های جدید سازمان [ ] توانمند سازي منابع انساني [ ] ايجاد واحد معاونت یا مديريت مستقل فناوري اطلاعات در چارت سازماني [ ] توسعه نيروي فعال و متخصص در واحد فناوري اطلاعات [

دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی
دسترسی ذینفعان به خدمات ارائه شده
ایجاد تسهیلات جهت دسترسی سریع و آسان به خدمات الکترونیک
امکان جایگزین برای خدمات الکترونیک
دسترسی مجازی جامعه هدف به مسئولین، مدیران و کارشناسان سازمان
] دسترسی افراد خدمت گیرنده به خدمات ارائه شده [ ] دسترسی افراد خدمت گیرنده به زیر ساخت های ارتباطی ( اینترنت و اینترانت و…) [ ] دسترسی ذینفعان به خدمات الکترونیک [ ] ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی سریع و آسان [ ] دسترسی مجازی جامعه هدف به مسئولین ، مدیران و کارشناسان سازمان [ ]دسترسی همزمان به خدمات حضوری و ارتباط بخش های مختلف سازمان[

پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف

راحتی کار جهت استفاده عموم استفاده کنندگان
صرفه جویی در هزینه و زمان از طریق خدمات الکترونیک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، کیفیت خدمات Next Entries کیفیت زندگی، سندرم داون، آموزش مهارت