منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، کسب و کار، فناوری اطلاعات، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد که با ایجاد کننده محتوا آغاز شده و با خوانندگان خاتمه می یابد.

شکل ‏27 زنجیره ارزش نشر کتاب(تیان و همکاران،2009)

حرکت از ارائه محصولات در قالب کتابهای فیزیکی به سمت قالب محتوای دیجیتالی منتج به تغییر مهمی در زنجیره تامین شد.دانیلز (2006) نشان می دهد که عناصر زنجیره ارزش که در محتوای دیجیتالی جز عناصر محوری محسوب می شوند عبارتند از تجمع،جستجو ، قدرت و ارتباط.عناصر ی مانند شبکه های جهانی و اینترنت مسبب تغییرات زیادی در زنجیره ارزش می باشد.این عناصر راهبردی باید قویترین جایگاه را در صنعت نشر کتاب داشته باشند در حالی که ضعیف ترین جایگاه را دارند.نقطه ی کانونی ارزش افزوده همیشه مصرف کننده بوده و خواهد بود.ضروریست که ناشرین بدانند ارزش بسیار قابل تغییر است و انعطاف پذیری و انطباق با این تغییرات الزامی است.(دانیلز27 ،2006)
توسعه ی فناوریهای ارتباطات و اطلاعات فرصتهای جدیدی را برای ایجاد محصولات اطلاعاتی و خدمات مهندسی شده ،اطلاعات مبنی بر خدمات ارزش افزوده یا کالاهای فیزیکی غنی از اطلاعات ، به وجود می آورد. آکرمن نشان داد که کسب وکار الکترونیکی نقطه مرکزی است که در آن خلق ارزش و فناوری اطلاعات به صورت همزمان وجود دارند.به ویژه اینترنت و وب جهان گستر به عنوان نیروهای محرک بازسازی صنعت چاپ و نشر محسوب می شوند.کسب و کار الکترونیک نشان می دهد که فناوری اطلاعات باید خودش را در متن توزیع شده و تعاملی خلق ارزش اقتصادی به اثبات رساند.حرکت بازار وتوسعه ی فناوری رو به جلوهر دو نقش موثری در پیشرفت رو به جلو کسب و کار الکترونیک خواهند داشت.تاثیر عمده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری محصول بین محتوا و حامل جدایی انداخته است.بنابراین محتوای یک کتاب (اطلاعات) می تواند از حامل آن(کاغذ) جدا شود،و محتوا می تواند از طریق انواع کانال های الکترونیکی توزیع شود.این عدم وابستگی می توند منجر به ایجاد ارزش پیشنهادی جدید شود.(آستروالدر،2004).
آستروالدر خاطر نشان کرد که ارزش پیشنهادی باید در متن یک چرخه زندگی مشاهده شود،به عنوان مثال:خلق ارزش(سفارشی سازی) ،خرید(خرید تک کلیکی آمازون)،کاربر آن(گوش دادن به موسیقی)،تجدیدآن(به روزرسانی نرم افزار )و انتقال آن(فروش کتابهای دست دوم) .فناوری اطلاعات و ارتیاطات باعث می شود مشتریان بخش مهمی از فرایند خلق ازش محسوب شوند،به عنوان مثال در سفارشی سازی انبوه و تولید چابک که مشتریان می توانند بسته ی ارزش خود را به صورت یکپارچه تشخیص دهند.مرحله کلیدی چرخه زندگی ارزش شامل کاربرد و تحویل آن از طریق مصرف کالاها وخدمات می باشد.(آستروالدر،2004)
کانال های توزیع گسترده شده میان ارزش پیشهادی شرکت و مشتریان هدف آن ،اجازه می دهد تا ارزشها علاوه بر روش مستقیم از طریق وب سایت،به صورت غیر مستقیم از طریق واسطه هایی مانند فروشندگان،کارگزاران و …نیز صورت می پذیرد.فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت پتانسیل های زیادی نسبت به کانل های موجود دارد ،اگرچه فروش از طریق کانالهای مختلف به مجموعه ای یکسان از مشتریها باعث تضاد بین کانال ها می شود.کانال ها ترکیبی از لینکها(به عنوان بخشی از کانال ) می تواند با اهرم های موجود هم افزایی کند،به عنوان مثال استفاده از وب سایت مشترک به عنوان منبع سفارش ،برای محصول و اطلاعات خدمات و حل مسائل آنلاین.برخی از این کانال های مبتنی بر وب به عنوان مثال خرید دارو به صورت آنلاین ،شکست خورده است.اگر چه این رسانه ها امکان خرید از سایت و تحویل ردر درب منزل را فراهم می کنند ،اغلب به دلیل مدلهای کسب وکار مغرضلنشان شکست می خورند،زیرا در حالی که از طریق کاهش تلاش مشتری به خلق ارزش می پردازند ،سایر اجزای مدل کسب وکار مانند مدیریت زیر ساخت و هزینه های ناشی از آن را نادیده می گیرند.با این وجود ،اگر کانال های آنلاین به صورت یکجا در یک مدل کسب و کار جا یکپارچه شوند می توانند به طور چشمگیری اثرگذار باشند.(آستروالدر،2004)
اجزای زنجیره ارزش اصلی پورتر به آسانی می تواند با نیاز بازار نشر کتاب منطبق شود.به جای فعالیتهای زنجیره ارزش مشتری متعلق به لجیستیک درونی ،عملیات،لجیستیک بیرونی،بازاریابی و فروش و خدمات (پورتر28 ،1985)با دیگر اجزای خلق ارزش مرتبط با نشر قابل جانشینی هستند،به عنوان مثال انتخاب،دسترسی،توسعه،تجمیع ،جستجو و اختیار.زیرساخت های نشر کتاب این فعالیتهای پردازشی را پشتیبانی می کند.در شکل 2-8 زنجیره ارزش منطبق شده با نیاز های نشر نشان داده شده است.
اجزای زیرساختی و فعالیتها بلوکهای ساخته شده ای هستند که محصولی را تولید می کنند و یا خدمت ارزشی را به مشتریان ارائه می دهند.عملکرد نشر از دو روش قابل اندازه گیری است.روش اول ارزیابی مالی از طریق نشانگرهای عملکردی استاندارد و روش دوم از طریق نتیجه از طریق به کارگیری مقیاس های غیر مالی شامل نتایج عملکردی ،مانند زمان تاخیر و رضایتمندی مشتری.

زیر ساخت نشر کتاب
مدیریت عالی
مدیریت منابع انسانی
توسعه تکنولوژی
مشتری/تامین کننده/رابطه با شرکا
انتخاب
دسترسی
توسعه
تجمیع
مسیریابی
کارشناسی

ارتباط بازار ارتباط محصول

شکل ‏28زنجیره ارزش منطبق با نیازهای نشر(تیان و همکاران،2009)

فعالیتهای پشتیبانی:
فعالیتهای پشتیبانی به فرایندهایی که به سازمان در رسیدن به مزیت رقابتی کمک می کند،یاری می رساند.روابط بین ناشرین کتاب و مشتریان آنها،تامین کنندگان و شرکا،جنبه هایی مانند محصولات،خدمات و وفاداری را پوشش می دهد.روابط بین ناشرین و تامین کنندگان آنها بسیار مهم بوده و می تواند به عنوان یک دارایی نامحسوس برای شرکت در نظر گرفته شود.درک خواسته های مشتریان به منظور تحویل به موقع و موثر محصولات و خدمات می تواند منجر به افزایش فروش شود.(تیان و همکاران،2009)
توسعه ی فناوری همچنین به ناشرین کمک می کند تا به مزیت رقابتی دست یابند.فناوری می تواند به منظور کاهش هزینه های تولید به کار گرفته شود،بنابراین منجر به ارزش افزوده شود و یا تحقیق و توسعه منتج به تولید محصولات جدید شود.از نظر پورتر فناوری می تواند در هر بخی از زنجیره ارزش دخیل باشد و در صورتی که شرکت بخواهد به مزیت رقابتی دست یابد با هر تغییری در فناوری باید به بازسازی زنجیره تامین بپردازد.
فعالیتهای پردازشی:
همانطور که در شکل 7-2 نشان داده شد ،فعالیتهای پردازشی در صنعت نشر انتخاب،دستیابی ،توسعه،تجمیع،جستجو و اختیار را ترکیب می کنند.
-انتخاب به دریافت محتواکه حاکی از فرایند دریافت نسخه خطی از نویسنده می باشد، اشاره دارد.
-دسترسی به توسعه ی متن و طراحی کتاب اشاره دارد.این فرایند شامل ویرایش و طراحی نسخه ی کتاب برای چاپ می باشد.
-توسعه به مدیریت چرخه تولید،پیش نمایش و پرینت اشاره دارد.فرایند سند های تحلیل هزینه را ایجاد کرده و چرخه تولید محصول نهاییرا تخمین زده و تولید می کند.
-تجمیع به بازاریابی و فروش اشاره دارد.بازاریابی به منظور حصول اطمینان از اینکه محصول گروه صحیحی از مشتریان را هدف گرفته انجام می شود.آمیخته بازاریابی به منظور به کارگیری یک استراتژی موثر به کار برده می شود.در واقع فروش ها اطمینان می بابند که کتاب از طریق کانالهای توزیع صحیحی به فروش رسیده است.
-جستجو به پوشش کامل سفارشات و خدمات مشتری اشاره می کند.این وظیفه شامل مدیریت انبارها،و کانالهای چندتایی توزیع کتاب می شود.سرپرستی همه ی بازگشتی های کتاب فرایند مهمی در نشر می باشد.(گریکو،2005)بعد از آن خدمات فروخته شده باید رضایت مشتری را بیشینه کند.
-اختیار به حقوق،حقوق خارجی و فعالیتهای صدور مجوز اشاره دارد.
هریک از فعالیتهای مذکور در زنجیره تامین می تواند ارزش خلق کند،و تمامی جریان ارزشی به نتیجه ی عملکرد مطلوب صنعت چاپ و نشر منتهی خواهد شد.
شبکه ارزش:
شبکه ارزش میان کاربرانی که یا مستقل هستند و یا می خواهند مستقل باشند پیوند برقرار می کند.در ابتدای امر شرکت به تنهایی شبکه نیست ،اما خدمات شبکه را پشتیبانی می کند.آفوا و توکی شبکه ارزش را به عنوان توسعه مستقیم مبادله فرض می کنند.خلق ارزش منطقی یکی از روش های برقراری ارتباط با مشتریان است.منطق اصلی رابطه ی تعاملی واسطه گری است.(آستروالدر،2004)علاوه بر این آستروالدر استدلال می کند که سه فعالیت اصلی در شبکه ی ارزش عبارتند از ارتقای شبکه و مدیریت قرارداد و مدیریت قرارداد،تامین خدمات و عملیات زیر ساخت شبکه .
-ارتقا شبکه و مدیریت قرارداد:فعالیتهای مرتبط با شناسایی مشتریان بالقوه شبکه،انتخاب مشتری و شروع،مدیریت،و فسخ قراردادهای مربوط به شارژ و ارائه خدمات.
– ارائه خدمات: فعالیت های مرتبط با استقرار، نگهداری، و خاتمه دادن به ارتباط بین مشتریان و شارژ برای ارزش دریافت شده.لینکها می تواند مانند تلفن به صورت همزمان و یا مانند خدمات پست الکترونیکی یا بانکی به صورت غیر همزمان،باشد. محاسبات حساب کاربر نیاز به اندازه گیری استفاده مشتریان از ظرفیت شبکه هم از نظر حجم و هم از نظر زمان دارد.
-عملیات زیرساخت شبکه:فعالیتهای مرتبط با نگهداری زیرساخت اطلاعاتی و فیزیکی.این فعالیتها اجازه می دهد که شبکه در یک وضعیت هشدار ثابت به منظور پاسخ گویی به درخواست ها و یا نیازهای مشتریان قرار داشته باشد.(آستروالدر،2004)
در صنعت نشر نیز می توان شبکه ی ارزش را در چند جریان اصلی نشان داد.شبکه ارزش در نشر عبارتست از ایجاد محتوا،بسته بندی محتوا و تجمیع و نهایتا توزیع محتوا.(کمیسیون اروپا،2003)
تولید محتوا:جز اصلی خلق ارزش ،که در آن تولد کنندگان محتوا ممکن است درقالب حق مجوز و حق استفاده ی ناشی از فناوری های مدیریت محتوای دیجیتال می باشد به کسب در آمد بپردازند.در بخشهایی صنعت نشر هزینه ی تولید پایین است اما دسترسی به کانالهای توزیع و بازار عوامل اصلی بازدارنده برای فعالیت به عنوان خود ناشری است.
بسته بندی محتوا:اینترنت و فناوری های مرتبط با آن فرصت کافی برای بسته بندی خلاق و پیچیده واستفاده مجدد از محتوا توسط صاحب محتوا و افرادی که محتوا را جمع آوری می کنند،فراهم کرده است.بسته بندی خدمات همراه با فعالیت های مدیریت محتوا به منظور کنترل دسترسی به محتوا و کانال های موجود در بسته بندی، به بازار و کاربران نهایی عرضه می شود.
توزیع محتوا:این بخش شامل فروش حقوق انتقال و توزیع به بازار ثانویه ،تولید و یا قالب بندی مجدد محتوا در فرمت بسته بندی رسانه ای (دی وی دی،سی دی های صوتی و…)،و استفاده از فناوریهای توزیع الکترونیکی مانندخدمات همزمان و شبکه های توزیع محتوای اینترنتی به منظور بهینه سازی ارزش توزیع مبتنی بر وب می باشد.
شکل2-9 که از طرف کمیسیون اروپا در سال 2003 منتشر شده است شبکه ارزش بالقوه صنعت نشر در 5 تا 7 سال آینده را نشان می دهد.

شکل ‏29شبکه ارزش بالقوه صنعت نشر(تیان و همکاران،2009)

پیشینه تحقیق:
با توجه به موضوع تحقیق می توان پیشینه را در دو دسته بررسی کرد.پیشینه مربوط به طراحی مدل کسب وکار و همچنین پیشینه طراحی مدل کسب و کار در زمینه صنعت نشر کتاب.
پیشینه داخلی مدل کسب و کار :
عالمیان (1389) در تحقیقی تحت عنوان”طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای خرده فروشی”با هدف ارائه يك

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، کسب و کار، بازاریابی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، کسب و کار الکترونیک، مدل کسب وکار