منبع پایان نامه ارشد درباره خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

تلفن همراه
خدمات مورد نیاز سازمان
خدمت هایی که از طریق فناوری اطلاعات قابل ارائه می باشند
خط و مشي امنيتي
در دسترس بودن اينترنت
درک مدیریت از اعمال هدایت و رهبری به کمک IT در سازمان
دريافت بازخورد از مشتري جهت افزایش رضایتمندی مشتریان
دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری
دسترسی خدمات به صورت شبانه روزی
دسترسی سریع به خدمات
دقت و کیفیت خدمات الکترونیک
راحتی کار جهت استفاده عموم استفاده کنندگان (user friendly)
رهبري به عنوان الگو
زیر ساخت سخت افزار
زیر ساخت شبکه داخلی سازمان
زیر ساخت شبکه سازی و برقراری امنیت شبکه
زیر ساخت شبکه سراسری سازمان
زیر ساخت نرم افزار
زیر ساخت های پشتیبانی از مراکز داده و noc
زیر ساخت های مربوط به BI ، داده کاوی و DSS
سرعت خدمات الکترونیک
سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه
شبکه بخش سرورهای سازمان
شناخت جامعه هدف و شناخت نيازهاي جامعه هدف
صرفه جویی در زمان از طریق استفاده از خدمات الکترونیک
صرفه جویی در زمان از طریق خدمات الکترونیک
صرفه جویی در هزینه از طریق استفاده از خدمات الکترونیک
صرفه جویی در هزینه از طریق خدمات الکترونیک
طرح های سازمان
فرهنگ سازي عمومي
فرهنگسازی و توجيه جامعه هدف جهت استفاده از خدمات الکترونیک
قابليت فرايندهاي موجود کسب و کار در همگامي با ابزارهاي تجارت الکترونيک
قوانين و دستورالعمل هاي
کیفیت خدمات فعلی سازمان
ماموريت، چشم انداز و برنامه استراتژيک سازمان
مدیریت فرایند ها
مدیریت و نظارت به کمک IT در سازمان
مشکلات موجود در فرایند های فعلی سازمان
معماري يکپارچه بانک هاي اطلاعاتي
مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار با توجه به حوزه ذینفعان خارج از سازمان
مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار سامانه ها و زیر سامانه ها
موجود بودن كارمندان با تجربه در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات
میزان اتوماسیون فرایند ها اداری
میزان الزام استفاده از خدمات الکترونیک
میزان اهمیت فناوری اطلاعات در استراتژی کلان سازمان
نقش IT در استراتژی سازمان
نقش IT در تحول سازمان
نقش IT در کنترل و ارائه خدمات
نقش IT در بهبود جریان اطلاعات نقش IT در بهبود نظارت
نقش IT در بهبود عملکرد
نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت اقتصادی
نگرشی به اهداف سازمان از زاویه وپنجره IT
هدف از بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات
وضعيت يكپارچگي فرآيندها
يکپارچگي چرخه ارائه خدمت
یکپارچگی زنجیره ارزش
در شکل4-4 تعداد کدهایی که استخراج شد و به تعداد 178 عدد بود به همراه نحوه ی استخراج آنها در نرم افزار نشان داده شده است:

تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها

4-2-5- گسترش مفاهیم
بعد از مرور لیست های کد های اولیه به هدف کاهش تعداد آنها و تولید زبانی برای بحث در ارتباط با آنها تصمیم گرفتیم که کدها را به مفاهیم گروه بندی کنیم. مفاهیم کلماتی هستند که جوهره ی اصلی داده ها را نشان می دهند. همانگونه که استراوس و کوربین بیان می کنند همه مفاهیم صرف نظر از سطوحشان ریشه در داده ها دارند(Corbin & Strauss 2008). نقش ما درمقام یک محقق کشف جوهره ی داده هایی بود که در مدارک و استنادها وجود داشت. همانگونه که در حال بررسی و تحلیل داده ها بودیم از یادداشت برداری هایی که طی مرور اسناد و مدارک برداشته بودیم استفاده کردیم. این یادداشت برداری ها کمک زیادی کرد تا بتوانیم کد ها را به مفاهیم تبدیل کنیم. برای مفاهیم نام های ادارکی انتخاب کردیم که ایده های موجود در داده ها را نشان می داد ( Corbin & Strauss 2008).
برای تعیین نام های مفهومی در ابتدا کدهایی را که شبیه یکدیگر بودند را گروه بندی کردیم. و با بررسی و تحلیل دقیق به گروه بندی داده ها پرداختیم که بسیاری از این مفاهیم به راحتی از داده ها استخراج شدند اما برخی دیگر با تحلیل و مقایسه های بیشتر استخراج گردیدند. ما پس از تحلیل داده ها به این مفاهیم رسیدیم که در جدول 4-3 بر اساس تحلیلهای هر یک از مدارک به دست آمده است. لازم بذکر است که این جدول خروجی نرم افزار می باشد.

ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
مفهوم :* پشتیبانی مدیران عالی از سرمایه گذاری و کاربرد های IT در سازمان
(10 کد): ]نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت اقتصادی [ ] نقش IT در بهبود عملکرد [ ]نقش ITدر بهبود جریان اطلاعات [ ]نقش IT در بهبود نظارت[ ]نقش IT در کنترل و ارائه خدمات [ ] اهميت فن آوري اطلاعات در انجام وظيفه سازمان [ ] تفکر IT در مدیریت کسب و کار [ ]اهمیت فناوری اطلاعات در کار کرد کلی سازمان[ ] اولويت فناوری اطلاعات براي مديران عالي سازمان [ ] اثر گذاري بر بهره وري توسط به كار گيري فن آوري اطلاعات در فر آيندها [

مفهوم :* اعمال رهبری و نظارت رهبری، به کمک IT در سازمان
(3 کد):]درک مدیریت از اعمال هدایت و رهبری به کمک IT در سازمان[ ] بررسی عملکرد سازمان از طریق IT [ ]مدیریت و نظارت به کمک IT در سازمان[
مفهوم:* استراتژی منابع مالي
(4 کد):] اعمال فرایند تخصیص منابع و بودجه بندی برای فعالیت های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری در این زمینه [ ]ایجاد شفافیت در منابع تخصیص یافته به خدمات حوزه فناوری اطلاعات[ ]تلاش در ارائه خدمات با هزینه مناسب[ ] برآورد هزینه های ناشی از این سیاست گذاری فناوری اطلاعات [
مفهوم:*سیاست امنیتی
(2 کد):] اهداف و برنامه هاي امنيتي [ ] خط و مشي امنيتي [
مفهوم:* استراتژي الکترونيک سازمان
(15 کد):]میزان اهمیت فناوری اطلاعات در استراتژی کلان سازمان [ ]پیاده سازی استراتژی سازمان[ ] نگرشی به اهداف سازمان از زاویه وپنجره IT [ ]طرح های سازمان[ ] تعیین برنامه ی جامع فناوری اطلاعات سازمان [ ]بکار گیری IT در سازمان[ ]نقش IT در تحول سازمان[ ]خدمت هایی که از طریق فناوری اطلاعات قابل ارائه می باشند[ ] تدوين سياستهاي شفاف و جامع در سازمان [ ] توسعه چارچوب هاي قانوني و نظارتي در شركت [ ] ماموريت، چشم انداز و برنامه استراتژيک سازمان [ ] تسریع و تسهیل امور در جهت تحقق اهداف سازمان [ ]هدف فناوری اطلاعات در عملیات و فرایند های سازمان[ ] تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و جاری نمودن آنها در سازمان [ ] برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمانی در حوزه IT [
مفهوم:* فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
(6 کد):] میزان اتوماسیون فرایند ها اداری [ ]مشکلات موجود در فرایند های فعلی سازمان[ ] قابليت فرايندهاي موجود کسب و کار در همگامي با ابزارهاي تجارت الکترونيک[ ] وضعيت يكپارچگي فرآيندها [ ] مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار با توجه به حوزه ذینفعان خارج از سازمان [ ] مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار سامانه ها و زیر سامانه ها[
مفهوم:* خدمات الکترونیک
(7 کد):]تطابق خدمات با استراتژی جدید سازمان[ ]خدمات مورد نیاز سازمان[ ]کیفیت خدمات فعلی سازمان[ ] تنوع خدمات ارائه شده با توجه به وجود درگاه های مختلف [ ] خدمات از درگاه تلفن همراه[ ] خدمات از درگاه تلفن ثابت[ ] خدمات از درگاه پرتال اینترنتی و اینترانتی[
مفهوم:* مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
(5کد):] دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری [ ] برقراری مدیریت ارتباط با مشتریان جهت رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود فرایند های کسب و کار [ ] یکپارچگی زنجیره ارزش [ ] شناخت جامعه هدف و شناخت نيازهاي جامعه هدف [ ]استفاده از درگاه های مختلف جهت ارتباط با مشتریان و سازمان های همکار[
مفهوم:* يکپارچگي زنجيره تامين
(1کد):] يکپارچگي چرخه ارائه خدمت [
مفهوم:* پرتال اينترنتي و اينترانتي
(2کد):] در دسترس بودن اينترنت [ ]ارائه سرویس ها و خدمات لازم بر روی بستر اینترنت در سراسر کشور[
مفهوم:* زير ساخت نرم افزار
(1کد):] زیر ساخت نرم افزار [
مفهوم:* زير ساخت شبکه و ارتباطات
(7کد):]برقراری پهنای باند مناسب و قابل اطمینان [ ] سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه [ ] زیر ساخت شبکه سازی و برقراری امنیت شبکه [ ]بستر ارتباطی MPLS شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی IP_Intanet شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی Dialup شرکت دیتا[ ]بستر ارتباطی E1 مخابرات[
مفهوم:* زير ساخت سخت افزار
(1کد):] زیر ساخت سخت افزار [
مفهوم:* زير ساخت ديتا سنتر
(4 کد):] زیر ساخت های مربوط به BI ، داده کاوی و DSS [ ] زیر ساخت های پشتیبانی از مراکز داده و noc [ ]شبکه بخش سرورهای سازمان[ ]معماري يکپارچه بانک هاي اطلاعاتي [
مفهوم:* زیر ساخت امنیتی
(7کد):]امنیت اطلاعات (حریم شخصی)[ ] امنيت زير ساخت ارتباطي [ ] امنيت فيزيکي و محيطي [ ] امنيت نرم افزار ها و سخت افزار و کلاینت ها [ ]امنيت پايگاه داده [ ] امنيت روال ها و دستورالعمل ها [ ] ايمني اطلاعاتي [
مفهوم:* فرهنگ سازی
(3 کد):] ايجاد فرهنگ سازماني [ ] رهبري به عنوان الگو [ ] فرهنگ سازي عمومي [
مفهوم:* توليد و ايجادمديريت دانش در سازمان
(1 کد):] توليد و ايجاد مديريت دانش در سازمان [
مفهوم:* آموزش
(5 کد):] اموزش مديران ارشد [ ] آموزش پشتيباني فني [ ] آموزش راهبران [ ] آموزش کاربران [ ] برنامه ریزی اجرای اموزش های تخصصی در حوزه ی فناوری اطلاعات [
مفهوم:* توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات
(5 کد):]تطابق میان منابع انسانی موجود سازمان با استراتژی، خدمات و فرایند های جدید سازمان [ ] توسعه نيروي فعال و متخصص در واحد فناوري اطلاعات [ ]موجود بودن كارمندان با تجربه در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات [ ] ايجاد واحد معاونت یا مديريت مستقل فناوري اطلاعات در چارت سازماني [ ] توانائي ارائه کنندگان راهبري فناوري اطلاعات در پياده سازي [
مفهوم:* دسترسی ذینفعان به خدمات ارائه شده
(3 کد):] دسترسی افراد خدمت گیرنده به خدمات ارائه شده [ ] دسترسی افراد خدمت گیرنده به زیر ساخت های ارتباطی ( اینترنت و اینترانت و…) [ ]دسترسی ذینفعان به خدمات الکترونیک [
مفهوم:* ایجاد تسهیلات جهت دسترسی سریع و آسان به خدمات الکترونیک
(1کد):] ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی سریع و آسان [
مفهوم:* امکان جایگزین برای خدمات الکترونیک
(1 کد):]دسترسی همزمان به خدمات حضوری و ارتباط بخش های مختلف سازمان[
مفهوم:* دسترسی مجازی جامعه هدف به مسئولین، مدیران و کارشناسان سازمان
(1 کد):] دسترسی مجازی جامعه هدف به مسئولین ، مدیران و کارشناسان سازمان [
مفهوم:* راحتی کار جهت استفاده عموم استفاده
(1کد):] راحتی کار جهت استفاده عموم استفاده کنندگان (user friendly) [
مفهوم:* صرفه جویی در هزینه و زمان از طریق خدمات الکترونیک
(3کد):]صرفه جویی در هزینه از طریق خدمات الکترونیک[ ]صرفه جویی در زمان از طریق خدمات الکترونیک[ ] دسترسی سریع به خدمات[
مفهوم:* آموزش و فرهنگسازي جامعه هدف
] آموزش جامعه هدف [ ] اطلاع رساني به جامعه هدف [ ] فرهنگسازی و توجيه جامعه هدف جهت استفاده از خدمات الکترونیک [
مفهوم:* میزان الزام استفاده از خدمات الکترونیک
(1کد):] میزان الزام استفاده از خدمات الکترونیک [
مفهوم:* پاسخگويي سريع به مشتري
(1کد):] پاسخگویی سریع به مشتری [
مفهوم:* سرعت و کیفیت خدمات الکترونیکی
]سرعت خدمات الکترونیک[ ]دقت و کیفیت خدمات الکترونیک[
مفهوم:* ارزش افزوده خدمات الکترونیک
] ایجاد رضایتمندی مشتریان و اصل تکریم ارباب رجوع [ ] توسعه خدمات و محصولات جاري [ ]دسترسی خدمات به صورت شبانه روزی[ ] دريافت بازخورد از مشتري جهت افزایش رضایتمندی مشتریان[ ]صرفه جویی در هزینه از طریق استفاده از خدمات الکترونیک[ ]صرفه جویی در زمان از طریق استفاده از خدمات الکترونیک[

برای عملی ساختن این کار در نرم افزار اطلس تی ای بایستی از ساخت شجره استفاده کنیم و کدهای اولیه را به صورت شجره طبقه بندی کنیم شکل زیر نحوه ی استخراج مفاهیم از کدها و طبقه بندی آنها را در نرم افزار مذکور نشان می دهد:

تبدیل کدهای اولیه به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک، ارتباط با مشتری