منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، روش تحقیق، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مهاجر هتل ها در سه منطقه از انگلستان جمع آوری کرده است. این مطالعه نشان می دهد که کارفرمایان تمایلی به سرمایه گذاری در توسعه کارکنان بین المللی که دارای سطح بالای آموزشی هستند، ندارند. فرصت های توسعه ای برای این موضوع محدود است و نیازمند مدیریت هتلداری به شیوه ای موثر از این منابع انسانی می باشد. مطالعه در سه منطقه انگلستان انجام شده است و هر مطالعه از مقیاس نسبتا کوچکی برخوردار است. لذا برای جبران این موضوع به عمق اطلاعات جمع آوری شده تاکید شده است.
– آقای چینگ چو در سال 2005 در مقاله ای ” تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری در استان یونان چین” را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های گروهی از رهبران جامعه ی مورد نظر است که بر اساس تکنیک گروه اسمی است. اقلیت های قومی و فرهنگی در این استان به عنوان بزرگترین جاذبه برای گردشگران خارجی مطرح می شوند که همین امر عامل توسعه گردشگری این استان معرفی می شود. توسعه گردشگری در این استان موجب بوجود آمدن شغل های بسیاری شده است و تفاوت های فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری استفاده شده است.
4. نقد و بحث
از آنجایی که بحث فرهنگ و بالطبع آن تنوع فرهنگی از مسایل بسیار پیچیده و گسترده می باشد، غریب به اتفاق مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتوانسته است تمامی ابعاد تنوع فرهنگی را دربر بگیرد. در بیشتر موارد تنوع فرهنگی با تنوع قومی یکسان انگاشته شده است. از آنجایی که گردشگری نسبت به سایر صنایع پردرآمد دنیا از قدمت کمتری ( از زمانی که به عنوان صنعت شناخته شد) برخوردار است، مطالعات انجام شده درباره ی آن نیز کمتر می باشد. کشور ایران دارای تنوع فرهنگی زیادی است ولی آنچه بیشترین بازنمایی را در پژوهش های داخلی به خود اختصاص داده است، تنوع قومی می باشد. البته بیشتر این مطالعات به دلیل درگیری های قومی انجام شده است که بعدها در زمینه ی گردشگری هم مورد استفاده قرار گرفته است. در هیچ یک از مقالات و کتب به صورت صریح ابعاد تنوع فرهنگی از یکدیگر تمیز داده نشده اند و تنوع فرهنگی را در کنار تنوع زبانی، قومی و حتی تنوع مذهبی قرار می دهد. این درحالی است که در تعریف فرهنگ همواره زبان، مذهب و قومیت به عنوان ارکان اصلی نام برده شده اند و تنوع فرهنگی خود در برگیرنده ی تنوع در هر یک از ارکان یاد شده است. موضوع دیگری که کمتر دیده می شود این است که جامعه ی میزبان که دارای تنوع فرهنگی هستند به عنوان ذی نفعان گردشگری مورد توجه قرار نمی گیرند، نباید فراموش کرد که در مقالات خارجی بیشتر به این موضوع اهمیت داده شده است. با این حال اکثر مطالعات در حوزه ی توسعه ی گردشگری، تنها به ارائه ی راهکارهای استفاده از تنوع فرهنگی برای فروش بیشتر محصولات فرهنگی گردشگری پرداخته اند. با این حال مقالات و کتب خارجی به دلیل شکل گیری عمیق تر مفهوم شهروندی فرهنگی سهم بیشتری در حفظ تنوع فرهنگی دارند.

در فصل آتی به بررسی روش شناسی این رساله می پردازیم و نحوه ی اجرای این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که روش های انتخابی در هر پژوهشی بسیار در نتایج صحیح و قابل قبول آن تاثیر گذار است، دقت در این فصل بسیار حائز اهمیت می باشد.

فصل سوم
روش شناسی

1. مقدمه
روش تحقیق در هر پژوهشی حکم پایه های آن را دارد. در صورتی که روش درست و مناسب تحقیق به درستی شناسایی نشود، مطالعات در مسیر اشتباه قرار می گیرد و بار علمی خود را از دست می دهد. لذا در این فصل نگاهی به روش تحقیق می کنیم. روش مورد استفاده در این پژوهش به درستی بیان می شود و درباره ی آن توضیحات لازم و مکفی داده می شود. البته مقدمه ای از روش تحقیق و دلایل بوجود آمدن این روش های علمی بررسی می گردد. هدف نهایی همه ی مباحثی که در این فصل جای می گیرد، در واقع تدوین یک طرح پژوهش کامل و جامع را تسهیل کند.
از آنجایی که تحقیق پیش رو از نوع مطالعات تطبیقی میان سه کشور ایران، انگلستان و مالزی می باشد، تحلیل هایی نیز از طریق مطالعات این کشورها در زمینه ی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری نیز وارد بحث می شود. بررسی روند تاریخی- مقایسه ای که در این سه کشور یاد شده انجام شده است، برای بیان رایطه ی تنوع فرهنگی و توسعه ی گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد. آمارهای رسمی میزان ورود گرشگران که در سایت ها و سازمان های معتبر کشورها وجود دارد نیز، بخشی از این مطالعات می باشد. از این رو در تلاش هستیم که از تمامی روش های یاد شده برای روشن شدن موضوع تحقیق بهره ببرم.

2. روش تحقیق
در تحقیقات می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. به هر حال آن چیزی که در همه ی تحقیقات وجود دارد این است که شامل مجموعه ای از فعالیت های متوالی است که به شدت به هم وابسته است و مراحل تحقیق را تشکیل می دهد. روش های مختلف این امکان را بوجود می آورد که در یک کشور پژوهش های مختلف با روش های متفاوت انجام پذیرد. تا زمان نتیجه گیری مطالعه که اغلب مشلات و ایده های جدید بوجود می آید به صورت ادواری انجام می شود. این مطالعه نیز بر اساس مطالب فوق از مراحل تحقیق پیروی می کند.

3. مطالعات تطبیقی
به لحاظ تاريخي، نقطه آغازين تحليل تطبيقي مشاهده اين امر بود كه بسياري از كشورها در دوران پس از جنگ، به‌ويژه كشورهاي صنعتي شدۀ غربي، رشد قابل ملاحظه‌اي در رفاه گستري دولتي تجربه نمودند. اين رفاه گستري دولتي با گزارشات مارش53 در كانادا، وان راين54 در هلند، لاركو55 در فرانسه و بوريج در بريتانيا پي‌ريزي شد و در همه آن‌ها باور گسترده‌اي مبني بر وظيفه و ظرفيت دولت براي مراقبت از شهروندانش نهفته بود. ليكن، شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و اشكال رفاه‌گستري و ميزان دخالت دولت به‌طور قابل ملاحظه‌اي متفاوت و متنوع بود. از اين رو، يكي از عوامل محرك تحليل تطبيقي، ترسيم و تبيين روندهاي عمومي و بررسي تفاوت‌هاست. يكي ديگر از انگيزه‌هاي عمل‌گرايانه براي مطالعات تطبيقي از جانب مصلحيني برخاست كه درصدد بسط و توسعه رفاه و همچنين ‘آموختن’ از تجارب (واشتباهات) سايرين بودند. در واقع، واقعيت پاسخ‌هاي مختلفي كشورها براي مشكلات علي‌الظاهر مشابه، به مثابه نوعي بنياد تجربي طبيعي نگريسته مي‌شود. دولت‌ها با عنايت به هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي نوآوري به خودي خود به مزاياي ملاحظه برنامه‌هاي اتخاذ شده در كشورهاي ديگر پي‌برده‌اند. اگرچه، در ميدان عمل واردات سياست‌گذاري بسيار گزينشي است و رهبران اغلب براي توجيه تغييرات دلخواه و همچنين براي تائيد يا رد فرامين خاص خوشان مبادرت به مطالعات تطبيقي مي‌كنند ( الکاک و دیگران، 1391: 52). مطالعه تطبيقي يكي از روش‌هاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي مي‌شوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرد و به تفسيرها و احتمالا تعميم‌هاي تازه دست يافت (رونالد آر، 1379: 40).
این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی و مقایسه ای است و با مقایسه داده های به دست آمده از سه کشور در زمینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، سعی در بررسی چگونگی ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه ی گردشگری دارد. از این رو برای انجام مطالعات تطبیقی، برنامه ای کلی و نظام مند در انتخاب ارکان مورد مقایسه صورت گرفته که در قالب مدل مفهومی نشان داده شده است. در واقع با مقایسه ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه ی گردشگری در هر یک از کشورها، سعی در توصیف وضعیت ارتباط تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ایران هستیم.

4. عناصر تحقیق

شکل شماره 3-4-1: اجزا و عناصر تحقیق، منبع: (اعرابی، فیاضی، 1389: 227)

5. نوع تحقیق
انواع تحقیق از لحاظ هدف به سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : اکتشافی، تبیینی، توصیفی ( خاکی، 1390)
مطابق با این طبقه بندی، این رساله از نوع توصیفی است، زیرا من به توصیف یک پدیده (تنوع فرهنگی) و ارتباط آن با توسعه گردشگری می پردازم.

5-1 تحقیقات توصیفی
هدف اصلی تحقیقات توصیفی، همان گونه که از نامش پیداست، توصیف چیزهایی مثل جمعیت و یا پدیده است (Yin, 1994). این نوع از تحقیق اغلب برای بوجود آوردن تصویری از یک موضوع استفاده می شود. پژوهشگر در این نوع از تحقیق با یک موضوع دقیق تعریف شده، شروع به کار می کند و پژوهش را به منظور توصیف دقیق آن موضوع به انجام می رساند ( خاکی، 1390: 64). باید دقت داشت که این تحقیقات توصیفی به “چرایی” جواب نمی دهد، به عبارت دیگر، علت یافته ها را توضیح نمی دهد. به هر حال زمان مشکلات تجارتی و سازمانی، اطلاعاتی که از توصیف موقعیت به دست می آید، کافی است و نیازی به دانستن چرایی چیزهایی که وجود دارد نیست (Zikmund, 2000).
در تحقیقات توصیفی، محقق باید اطلاعاتی راجع به وضعیت قبلی موضوع داشته باشد و اطلاعات مورد نیاز خود را به طور واضح تعریف نماید ( پورافکاری، 2009: 48). درحقیقت اختلاف اصلی این نوع تحقیق با تحقیقات اکتشافی و تبیینی در همین موضوع است. به علاوه اینکه تحقیق توصیفی باید برای منابع انتخابی اطلاعات و داده های جمع آوری شده ساختاربندی و روش یابی شود (Malhotra, 1996). در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود. هدف از مطالعات توصیفی، تعیین وضعیت و میزان صفات کمی و کیفی و همچنین تعیین روابط بین صفات مختلف و نوع این روابط است.
بر پایه ی آنچه بیان شد، این رساله از نوع توصیفی است، چراکه چگونگی ارتباط تنوع قومی با توسعه ی گردشگری میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی مقایسه و توصیف می شود.

5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق
هر پژوهش تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به این که پرسش ها و مساله ها، ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه ی چگونگی آن ها، این پژوهش را طبقه بندی کرد. به سخن دیگر در این نوع طبقه بندی قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن ها در شرایط دیگر توجه می شود» (Gay, et al, 1992: 8). رویکردهای تحقیق اغلب یا کمی هستند و یا کیفی و یا ترکیبی.
این پژوهش بنا به موضوع تحقیق و ماهیت آن، از لحاظ نوع داده های پژوهش، رویکرد کیفی و کمی را توامان برای انجام کار استفاده می کند.البته لازم به ذکر است که بخش کیفی کار تنها به جهت پشتیبانی از بخش می کار آورده شده است و اینطور نیست که برای آزمون یکی از فرضیه ها از روش کیفی برای آن استفاده شده باشد.
جدول شماره 3-5-2 ویژگی های تحقیقات کمی و کیفی
حیطه
تحقیقات کیفی
تحقیقات کمی
هدف
ايجادتئوري،روشن نمودن پيچيدگيهاي يك
پديده، روشن ساختن مفاهيم، تجربه مفاهيم و
پديده
پيش بيني، تشريح و توصيف
پديده ها، آزمون فرض يا تئوري،
جستجو براي يافتن روابط علمي
روش جمع آوری داده ها
سئوال باز – مبتني برفرآيند، مصاحبه هاي
عميق، نيمه سازمان يافته يا سازمان
نايافته،مشاهده و مشاركت در فرآيند مورد
تحقيق
سئوال بسته، مبتني بر پيآمد، از
قبل مشخص شده، مصاحبه رسمي
و سازمان يافته، مشاهده و پرسشنامه
هاي از قبل طراحي شده
نوع تحلیل
توصيفي – شرح حكايت، مقايسه پيوسته، تجزیه و تحلیل تماتیک
تخمين حسابي، استنتاج آماري
ارتباط محقق و شرکت کننده
تعامل مستقيم با شركت كنندگان، ارتباط
نزديك محقق و شركت كنندگان
استقلال محقق، ارتباط ضعيف
محقق و شركت كنندگان
ارزیابی تحقیق
قابليت پذيرش، تاييد و انتقال
روايي، پايايي و عينيت
نمونه گیری
تئوريك (نظري)
آماری
پیامد
يك داستان،يك

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، کارگران مهاجر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، تحلیل داده، توزیع فراوانی