منبع پایان نامه ارشد درباره انعطاف پذیری، محدودیت ها، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

بدون رعایت کامل قوانین سازه ای ساخته شوند. نمونه پارتنون در همین زمینه در بخش اول کتاب مطرح گردید. از طرف دیگر صاحبنظران بزرگ در طراحی سازه ادعا کرده اند که نباید صرفاً به مسئله زیبایی گرایی توجه کرد زیرا اگر بنایی بطور صحیح طراحی شود ، زیبایی بدون تردید از درست بودن سازه ای آن حاصل می شود. ساختمانهای زشت متعددی که بدرستی محاسبه شده اند ثابت می کنند که این فرضیه بی پایه است . نوابغ مهندسی مانند مایلارت و نروی با اینکه به زیباگرایی توجهی نداشتند به علت احساس و درک عمیق درونی از زیبایی، سازه های فوق العاده ای طراحی کرده اند.
در بررسی تاثیر سازه بر زیبایی گرایی معماری باید بین ساختمانهایی که در آنها سازه بطور نسبی از اهمیت کمتری برخوردار است و نتیجتاً بطور انحصاری مطرح نمی شوند ،و ساختمانهایی که سازه در آنها اساسی است ، تمایز قائل شد . بندرت پیش می آید که ظاهر یک خانه کوچک برای یک خانواده به سازه اش بستگی داشته باشد. این سازه می تواند از فولاد ، بتن ، چوب یا سنگ باشد . اما سازه یک پل بزرگ معلق از نیازهای سازه ای آن بوجود می آید. بناهایی بین این دو حدَّ نهایی، سازه هایی قرار دارند که با درجات مختلف تاثیر بر ظاهرشان ، واکنش زیباگرایی بینندگان را تحت تاثیر قرا رمی دهند . به همین ترتیب ، محدودیت ها و شرایط زیبایی گرایی معماری در درجات مختلف بر راه حلهای سازه ایی که مهندس اتخاذ می کند موثراست . تنها راه حلهای کاملاً از نظر زیباگرایی انسان را ارضاء می کنند که از تاثیر متقابل معماری و مهندسی بوجود آمده باشند.
2-4- 1- پیامدهای رمزی
از اوایل قرن بیستم معماران ، مورخان معماری و سایر متخصصین در زمینه ساختمان مفهوم پیامهای رمزی یک بنای کامل را پذیرفته اند . مکتب علائم رمزی شاخه ای از فلسفه است که در صد ساله اخیر پیشرفت کرده است و به تمام فعالیتها و ساخته های دست انسان از نقطه نظر خاص ارتباط نشانه ای یا ارتباط غیر لفظی می نگرد . ارتباط شامل پیامهاست : ارتباط لفظی کاملاً وابسته به فرهنگی است که زبان در آن درک می شود. ارتباط غیر لفظی ممکن است پیامی با معنی را در برگیرد که بخوبی با ارتباط لفظی نیز قابل بیان کردن باشد. پیام رمزی یک تابلوی کنار خیابان ممکن است پیام ایستادن ممنوع باشد ، ( شکل 2 – 14 ) ،اما برخلاف پیام های لفظی ، این پیام بطور بین المللی قابل درک است . از طرف دیگر پیام رمزی ممکن است نتیجه ضمنی یک شیء یا محصول باشد که هدف اصلیش ارتباط نیست بلکه ارائه یک عملکرد است . برای مثال لباس برای محافظت بدن انسان دوخته می شود اما بطور رمزی مقام و مرتبه را نیز می رساند مانند لباسهای نظامی یا جامه افراد کلیسا.
هر دو نوع پیامهای رمزی در معماری دیده می شوند ، دکمه های آسانسور عملکرد خاصی را انجام می دهند اما در عین حال پیامهای رمزی وابسته به عملکردشان که انتقال آسانسور به طبقات خاص است را نیز می رسانند، در عوض یک پنجره چیزی فراتر از عملکرد طبیعیش که عبور نور و هوا است را بیان می کند. پنجره های نرده دار زندان بوضوح می گویند. این بنا یک زندان است در حالی که پنجره های تزیین شده یک کاخ رنسانس صریحاً مقام صاحب خانه را نشان می دهند .
در آخر باید بگوییم که معنی یک پیام رمزی به اندازه همان پیام لفظی با زمان تغییر می کند : هرمهای مصر که در زمان فراعنه مفاهیم مذهبی داشتند ،زمانی موجب تهییج ناپلئون و لشگرش برای پیروزی و افتخار بودند و اکنون ترکیبی از معنای هنری، اجتماعی و سازه ای برای بازدیدکننده امروزی هستند .
سازه دو نوع پیام رمزی را در معماری معرفی می کند. زمانی که سازه نمایان نیست جزء سازه ای پیام معماری ممکن است برای فرد عامی آشکار نباشد ، حتی اگر بنا اساساً بدلیل پیام معماریش به سازه وابسته باشد. از طرف دیگر بناهایی که صرفاً بر اساس نیازهای استاتیکی ساخته شده اند پیام رمزیی را بیان می کنند که ضمن آنکه کاملاً از معماریش مستقل نیست ، کاملاً رفتار سازه ای وابسته است و مفهومی از بودن خود بدست می آورد .
تحسین زیبایی بندرت احتیاج به درک رفتار سازه ای دارد ، یک نمونه مشخصِ این عدم اهمیت ، تحسین عمومی از شکل سقفی است که بندرت از نظرسازه ای درک می شود. شکل سهومی هذلولی(یکی از کارآمدترین اشکالِ سازه ای ) وقتی که بدرستی توسط تکیه گاهها تحمل گردد.به شکل زین اسبی مشخص می شود که معمولاً در طبیعت و هنر با آن روبرو می شویم . چه وقتی که این سقف بصورت افقی و صحیح قرار گیرد و چه هنگامی که بصورت عمودی و نادرست قرار گرفته باشد ،همواره پیامِ آن پیامِ زیبایی است .
یک پسر 12 ساله هنگامی که اولین بار این فرم ساختمانی را دید تداعی که از این فرم در ذهن او ایجاد شده بود را بدین ترتیب بیان نمود که بعد از تشبیه آن به زین اسب، او احساس می کرد که مانند پرنده ای در حال پرواز است .
در بعضی موارد درک ناخودآگاه از رفتار سازه ممکن باعث افزایش درک و تحسین زیبایی گراییی شود . دنده های دال بتن مسلح که راستای خطوط اصلی گشتاورهای خمشی قرار دارند . حتی از نظر کسی که هیچ اطلاعی از تئوری محاسبه صفحه ها ندارد موجب ارضاء حسن زیبایی گرایی می شود . بطور مشابه ، خطوط فشاری تنش اصلی در یک تیر . رفتار خود را به زبان ساده رفتار قوسها و کابل ها بیان کرده و شکل مطلوب و خوشایندی ایجاد می کند .
چه در گذشته و چه حالی هماهنگی بین نیازهای بصری زیبایی گرایانه و رعایت قوانین طبیعی ، نمود سازه یک ساختمان را تعیین می کنند .
2-4- 2- پیام سازه
پیام رمزی یک سازه تحت تاثیر تجربه شخصی ما و تجربه فرهنگی اجتماع ماست . اهمیت نسبی این دو عامل با نمونه کلاسیک برج ایفل در پاریس روشن می شود. این سازه آهنی فوق العاده مهندس نابغه ای به مناسبت نمایشگاه 1889 آنرا طراحی و اجرا کرد اساساً قصد جلب بازدیدکنندگان به نمایشگاه را داشت ، همچنین هدف میهن پرستانه جشن صدمین سالگرد انقلاب فرانسه را دنبال می کرد . قرار بود در پایان نمایشگاه این برج برچیده شود .
در مبارزه بر علیه اجرای این برج تعدادی از نمایندگان فرهنگ فرانسه به مخالفت برخاستند ، همچنین تعدادی از نویسندگان ، شاعران ، نقاشان و سیاستمداران مشهور از زشتی برج به خشم آمده بودند. اما همانطور که در مورد بسیاری از سازه های قابل برچیدن معمول است ، برج ایفل پیاده نشد و فقط 23سال بعد از برپایی آن موضوع یک سری از نقاشیهایی مشهور شد که توسط دلانی کشیده شدند و پذیرش آنرا از نقطه نظرصرفاًزیباگرایانه نشان داد. زمان زیادی نگذشت که برج نه تنها به یکی از نقاط دیدنی مرکز فرهنگ جهان یعنی پاریس تبدیل شد بلکه خود سمبل آن شهر شد. چند سال بعد برج تنها بدلیل سازه اش سمبل رمزی فرانسه گردید . در این مورد شگفت آور، پیام رمزی مستقیماً و صرفاً از یک سازه ناشی می شود: برج ایفل شاهکاری است که هیچ مصالحی برای تزیین آن بکار نرفته و هیچ کاری برای پنهان کردن اعضای آن صرف نشده است . پذیرش آن این حقیقت شگفت آور را نشان داد که یک سازه محض می تواند یک پیام رمزی پیچیده را برساند . اثر متقابل مشابهی بین پیامهای سازه ای و زیبا گرایانه منجر به نمایاندن برج های پل برج واشگتن شد که این کار برخلاف نظر گروه کثیری از طبقه روشنفکر نیویورک و خودمهندس طراح بود که خواستار پوشش سنگی برای برج بودند ، این مورد نشانه دیگری است که نمایانگر تغییرات صحیح در مفهوم فرهنگی پیام رمزی سازه است . موزه بوبورگ چند سال پیش در پاریس افتتاح شد . ترس و بی میلی دنیای هنر از برپایی یک پناهگاه هنری که پیام زیباگرایانه اش نه تنها براساس سازه اش بلکه بر اساس سیستمهای مکانیکی است ، باید با توجه به گذشته اخیر ما پذیرفته شود . نمی توان پیش بینی نمود که موزه بوبورگ سمبل جدید پاریس یا هنر مدرن شود اما نباید تعجب کرد که الحاق عناصر مکانیکی به پیام زیباگرایانه اش منجر به توسعه فرهنگ لغات معماری گردد و به عنوان یک موضوع قابل قبول چند نسل بعد یا حتی چند سال بعد پذیرفته شود . بنابراین مشاهده می شود که تکنولوژی و هنر دو نمای یک فرهنگ هستند و نه دو سیمای ناسازگار فعالیت انسانی.
2- 3- انواع سازه
2-5- 1- سازه های مشبک فضایی
سازه های مشبک فضایی از اوایل قرن بیستم میلادی هنگامی که اولین نمونه های این نوع سازه ها در سال 1903 توسط الکساندر گراهام بل ساخته شد، به عنوان گروهی از سازه ها که از مزیت سبک و مقاوم بودن و نیز سرعت و سهولت اجرا برخوردارند، هماره با فرم های متنوع برای عملکردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند . رفتار سه بعدی این سازه ها ،پیش ساخته بودن و امکان تولید انبوه آن سبب شد شبکه های فضایی به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای پوشش سقف ها و اجرای ساختمان های با دهانه های زیاد ، مورد توجه معماران و مهندسان قرار گیرد .
پیشرفت های حاصل از مطالعات و طرح های باکمینستر فولر، منگرین هاوسن ، کنراد واچسمان ، استفان دوشاتیو ، یوشی کاتسوتسوبای، پروفسور ماکوفسکی ، پروفسور هشیار نوشین ، پروفسور مامورو کاواگوچی ، ماتیو لوی و تلاش سازندگانی که با ارائه پیشنهادات جدید در مورد نحوه ساخت اعضا ، گره ها و مدول ها امکان اجرای فرم های هندسی متنوع را فراهم ساختند، موجب ابداع سیستم های گوناگون سازه های مشبک فضایی شد . این پیشرفت ها و دستاوردها ، دریچه های جدیدی را به روی معماران و مهندسان برای طراحی فرم های بدیع و نیز محاسبه دقیق این گروه از سازه ها گشود و اجرای ساختمان هایی با ابعاد گوناگون ( از دهانه های کمتر از 10 متر تا دهانه های بیش از 200 متر ) را با پایدارترین و اقتصادی ترین روش ها امکان پذیر ساخت و سبب توجه روزافزون به این روش ها در طرح های معماری و پروژه های بزرگ ساختمانی شد.

تصویر1- سازه مشبک فضایی

شکل2 – 1- تصویری از سازه فضایی

2-5-1- 1- توسعه اولیه شبکه های فضایی
معماران و مهندسان همواره در پی یافتن راه حل های جدید برای حل مسئله فضاهای محصور بوده اند . با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت . سازه های مشبک فضایی به دلیل تنوع بسیار و انعطاف پذیری ، ابزار با ارزشی برای دستیابی به فرم های جدید توسط معماران و مهندسان می باشند. پیش از ورود به بحث طراحی و کاربرد شبکه های فضایی در اواخر قرن بیستم ، نگاه به گذشته و کاربرد اولیه سازه های سه بعدی، مفید است .
تا اواسط قرن هجدهم ، مصالح اصلی در دسترس برای معماران و مهندسان ، سنگ ، چوب و آجر بود . فلزات ، کاربرد محدودی داشتند و اغلب برای ایجاد اتصال بین قطعات ساخته شده از سایر مصالح به کار می رفتند. از گستره وسیع مصالح موجود در آن زمان ، سنگ و آجر، در برابر فشار مقاوم ، ولی دربرابر کشش ضعیف بودند، به همین دلیل برای سازه های سه بعدی مثل گنبدها و طاق ها مناسب بودند . ازپیشرفت های قابل توجه در این زمینه اجرای طاق ها توسط کارگران قرون وسطی بود. بزرگترین دهانه ها در میان گنبدهای آجری، کلیسای سنت پیترز 3 در رم ( 93 – 1588 ) و سانتاماریادل فیوره 4در فلورانس ( 34 – 1420 ) بودند که هر دو در پایه گنبد ، قطری معادل 42 متر داشتند . چوب مقاومت زیادی در برابر کشش وفشار دارد ولی به صورت طبیعی تنها در طول ها و مقاطع عرضی محدود در دسترس است . در سازه های سه بعدی با مقیاس بزرگ، اتصالات
چوب ها یک مشکل اساسی است . هر چند ابعاد معبد تودای -جی5 در شهر نارا 6 درکشور ژاپن که بزرگترین ساختمان چوبی قدیمی در جهان است ، 57×57 متر و ارتفاع آن 47 متر است . تاریخ ساخت بنای کنونی سال 1708 است که به جای ساختمان اصلی ساخته شده و بزرگ تر از سازه اصلی است که در آتش سوخت . اگرچه این مصالح در ساخت سازه های با مقیاس بزرگ هم به کار رفته اند، ولی دهانه این ساختمان ها محدود بوده و معمولاً بسیار سنگین ساخته شده اند. با وقوع انقلاب صنعتی ، تولید آهن و سپس فولاد گسترش یافت و تولید مصالح با مقاومت زیاد، ساختن ساختمان های با ارتفاع بیشتر و دهانه های وسیع تر را امکان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انعطاف پذیری، میان رشته ای، طراحی معماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کریستال پالاس، تحلیل شبکه، نورپردازی