منبع پایان نامه ارشد درباره افراد مبتلا، هویت جنسی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی شود. به علاوه در این اختلال عوامل گوناگونی از لحاظ سبب شناسی دخالت دارد. از عوامل زیستی- روانی مانند: استرس قبل از تولد، اختلالات ژنتیکی، هورمونی مشکلات عصبی و مشکلات مربوط به سیستم عصبی مرکزی و همچنین برخی ویژگی های شخصیتی، می توان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری این اختلال نام برد. درصد فراوانی این اطلاعات در جمعیت عمومی در مردان ،یک هزارم و در زنان یک سه هزارم می باشد (رئیسی و ناصحی، 1383).

بیان مسئله
هویتجنسي به عنوان يك ويژگي روان شناختي،نمايانگر احساس فرد از مذكر بودن يا مونث بودن خود است و در حالت طبيعي با جنسيت آناتوميك فرد مطابقت دارد (كاپلان3 و سادوك4،2003).
اختلال هويت جنسي به عنوان گروهي از اختلالات تعريف مي شوند كه ويژگي مشترك آنها ترجيح قوي و پايدار براي اتخاذ وضعيت و نقش جنس مخالف است. مبتلايان به اختلال هويت جنسي افرادي هستند با هويت جنسي پايداري كه با جنسي كه متولد شده اند متباين است و تمايل دارند كه ظاهر بدنشان را مطابق با هويت جنسي شان تغيير دهند ( ويال 5و همكاران،به نقل ازبشارت وهمکاران، ۱۳۹۱).
برخي از آنها افرادي هستند كه با جنس فيزيكي مذكر و هويت جنسي مونث ( MF-TS) و گروهي ديگر داراي جنس فيزيكي مونث و هويت جنسي مذکر FM-TS) )هستند. این اختلال بیشتر ، افرادی را که از لحاظ زیست شناختی مذکر هستند درگیر می کند (سان و بوسینیسکی6، 2007).
اختلال هويت جنسي پريشاني باليني يا تخريب در حيطه هاي مهم عملکرد اجتماعي، شغلي و ديگر زمينه ها ایجاد میکند و همچنین بر نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت بر سازگاری اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.اولین مشکل در خانواده بوجود می آید که پدران و مادران این افراد حاضر به قبول چنین مسله ای نیستند.به علت دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو به خود اجازه نمیدهند که برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهند ترس از زبانزد شدن در فامیل، اجتماع و محله زندگی باعث میشود در مقابل این خواسته ومیل فرزندانشان مقاومت به خرج دهند که در نتیجه منجر به جدال، کشمکش ضرب و شتم و راندن آنها از خانه و خانواده میشود.مطالعات انجام شده بر روی خانواده های بیماران اختلال هویت جنسی نشان میدهد که بسیاری از آنان پدر ومادری سختگیر خشک و طردکننده داشته اند.در ایران نیز هفتاد درصدوالدین این بیماران، برخوردی توام با عصبانیت و سرکوب داشته و یا از شنیدن تقاضای فرزندشان برای تغییر جنسیت متحیر و غمگین می شوند (جواهری و کوچکیان 1385).
به علاوه خانواده ها، مسايل هويتي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را به سادگي درك نمي كنند و با آن كنار نمي آيند. محيط خانواده ها به جاي آنكه در راستاي تلاش براي فهم احساسات فرد مبتلا به اختلال هويت جنسي باشد عميقاً تحت تاثير پيش داوري هاي اجتماعي است ( پارولا 7و همكاران، 2010).

اين در حالي است كه حمايت اجتماعي و خانوادگي و كيفيت زندگي مي توانند متغيرهايي باشند كه به عنوان ضربه گير در برابر پريشاني هيجاني اين افراد به كار روند (گامزگيل 8و همكاران، به نقل از بشارت وهمکاران،1391).
در واقع در مراجعان مبتلايان به اختلال هويت جنسي ، متغيرهاي متعددي را در فضاي ارتباطات درون خانوادگي و شرايط اوليه رشد مشاهده مي كنيم كه آنان را از ديگران متمايز مي سازد. اين تمايزات، اين فرض را قوت مي بخشد كه چارچوب رشد و ارتباطات اوليه كودك مي تواند كيفيتي فراهم سازد كه منجر به ايجاد اختلال هويت جنسي شود. هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نام دارد متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد (هاردی9 و همکاران ،نقل از حسینی نسب و همکاران،۱۳۸۳).
شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای ازرفتارها ،که تعاملات والد-کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیتها توصیف می کند و فرض شده است که یک جو تعاملی تاثیر گذار را بوجود می آورد.شیوه های فرزندپروری یک عامل تععین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی درآسیب شناسی روان و رشد کودک بازی می کند (علیزاده و آندرایس، نقل از حسینی نسب و همکاران، 1383)
يانگ10 معتقد بود كه برخي از طرحواره ها، به ويژه آنها كه عمدتاً در نتيجة تجارب ناگوار دوران كودكی و روابط والدین کودک شكل می گيرند، ممكن است هستة اصلي اختلالات شخصيت، مشكلات منش شناختي خفيف تر و بسياري از اختلالات مزمن محورI قرار بگيرند (يانگ و همكاران، 1386).
تجارب بين شخصي اوليه بر عملكرد بين شخصي آينده و روشهاي تنظيم مشكلات تاثير مي گذارد ( بشارت و همکاران،1391).
اختلال در پذيرش نقش جنسي يا اختلال هويت جنسي از جمله اختلالاتي است كه افراد را دچار سردرگمي نموده و آنها را از پذيرش و ارائه مسئوليتها و حقوق و امتيازات اجتماعي محروم مي دارد چرا كه اغلب افراد از پذيرش مردان زن نما يا زنان مرد نما پرهيز مي كنند. اختلال هويت جنسي مسير زندگي فرد را دگرگون مي كند.مشكلات فراواني در تمامي ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي،اقتصادي و خانوادگي ايجاد مي كند. باعث افزايش احساس وابستگي، كاهش اعتماد به نفس ، كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش احساس آسيب پذيري در مبتلايان مي شود. عملكردهاي روزانه، فعاليتهاي اجتماعي و آرامش فكري را دچار نابساماني مي كند و باعث مي شود مبتلايان به ديگران وابسته و نيازمند حمايت آنان گردند. به علاوه نتوانند در فعاليتهاي اجتماعي معمول شركت كنند، تمامي اين مشكلات به همراه درمانهاي مختلف،
عوارض و هزينه هاي بالاي درمان، كاهش كيفيت زندگي آنها را در پي دارد ( موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).
كيفيت زندگي يك ماهيت پويا و ديناميك است نه يك ماهيت ايستا به اين معني كه يك فرآيند وابسته به زمان بوده و تغييرات دروني و بيروني در آن دخيل هستند.برخورداري از كيفيت زندگي ضعيف ميتواند بر روي ارتباطات خانوادگي نيز اثر بگذارد. كيفيت زندگي ضعيف مي تواند موجب بكارگيري مكانيسم هاي مقابله و سازگاري ناموثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزايش تنش در آنان گردد. و افزايش تنش در ارتباط با عوامل جسمي و فيزيكي بوده و مي تواند شدت بيماري را در افراد افزايش دهد (آقا مولایی ،1384،به نقل از موحد وحسین زاده کاسمانی،1389).
آشفتگی در هویت جنسی موجب سردرگمی و اغتشاش در نقش ورفتار جنسی مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعی و بین فردی نیز تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز رفتارهای انحرافی و اختلال در شخصیت می شود.نتایج مطالعات نشان میدهد که بین ویژگی های شخصیت و رفتارهای جنسی رابطه معناداری وجود دارد.این مطالعات همچنین بیان میکنند که رفتارهای جنسی خاص متاثر از ویژگی های شخصیتی به ویزه نوروزگرایی، منجر به ایجاد بدکارکردی های جنسی در افراد می شود. همچنين با توجه به بافت فرهنگي كشور ما، پذيرش اجتماعي رفتارهاي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي بسيار سخت و براي افراد مبتلا فرآيند استرس آوري است كه اين شرايط مي تواند منجر به مشكلات شخصيتي و روان شناختي در اين افراد شود (قاعدی و همکاران،1386 ).
كلونينجر11 تلاش كرده است با نگاه و تأكيد بر پارامترهاي زيست شناختي، يك چهارچوب نظري محكم در باب شخصيت پديد آورد كه هم شخصيت بهنجار و هم نابهنجار را در بر مي گيرد.
براساس اين ديدگاه در الگوی هفت عاملی کلونینجر شخصیت متشکل از دو سازه بنیادی سرشت ومنش در نظر گرفته میشود. بعد سرشتی شامل نوجویی-اجتناب از آسیب-وابستگی به پاداش و پشتکار و بعد منشی شامل خود راهبری –همکاری و خودتعالی بخش هستند (سوراکیک12 و کلونینجر، 2000).
تاكنون بررسي این ابعاد درافراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در ایران صورت نگرفته است با توجه به كاربرد اين تست در تشخيص و درمان لزوم بررسي آن احساس مي شود.
مطالعات نشان می دهد که نمره های زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی در بعدسرشت، وابستگی به پاداش ودر بعد منش، همکاری، کمتر از مردان و زنان گروه کنترل بوده است (گامزگیل وهمکاران، 2013)
پژوهش حاضر بر آنست تا شیوه های فرزند پروری، كيفيت زندگي و ابعادشخصيتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را بررسي و آن را با افراد بهنجار مقايسه كند.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
شیوع اختلال هویت جنسی در مقایسه با بسیاری از اختلالات حول محور II و Iرقمی بسیار پایین محسوب میشود اما به عقیده جواهری(1385) علی رغم این که شمار افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی نسبت به بیماران و مبتلایان به اختلالات دیگر اندک است ولی از آن جا که این شرایط نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت سازگاری اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند به یک منبع بحران تبدیل شود.
افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي علاوه بر مشكلات و محدوديتهايي كه اختلال جنسي براي آنها ايجاد مي كند ( مانند مشكلات بدني، ظاهري، جنسي و شغلي) با نگراني هايي از قبيل درگيري هاي خانوادگي، درك نشدن توسط ديگران و طرد از سوي خانواده و اجتماع نيز مواجه هستند و در واقع يكي از مهمترين زمينه هايي كه افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي در آن دچار مشكلات زيادي هستند سبکهای ارتباطی وشیوه های فرزند پروری والدین میباشد. و چون علائم اين اختلال در فرآيند تحول خيلي زود پديدار مي شود به نظر مي رسد كه تامل در زمينه سبک ارتباطی والدین با فرزندان در پيدايش این اختلال مي تواند حائز اهميت باشد (بشارت و همکاران ،1391 ).
بنابراين برخي پژوهشگران در بررسي و ارزيابي مطالعات نشان مي دهندكه بين اختلال هويت جنسيتي و غفلت هيجاني والديني همچنين طرد والديني رابطه وجود دارد (پارکر وبار13،1982، به نقل از بشارت و همکاران،1391).
آشفتگي در هويت جنسي موجب سردرگمي و اغتشاش در نقش و رفتار جنسي مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعي و بين فردي نيز تحت تاثير قرار ميگيرد (كوپر 14و همكاران، 1988،به نقل از بشارت وهمکاران، 1391).
یکی ازعواملی که از سنین بسیار کم آسیب بذیری برای بسیاری از مسایل و مشکلات آینده را بیش بینی می کند ساختار شخصیت است ساختار کلی و ابعاد شخصیت در سنین کودکی استقرار می یابند و از ثبات بالایی در طول زمان برخوردارند (پورشهباز،۱۳۹۱).
این افراد علاوه بر وجود خود اختلال با مشكلات عديده اي نيز روبرو هستند از جمله مشكلات شخصيتي و روان شناختي، كه پيامد چنين مشكلاتي كاهش كيفيت زندگي اين افراد خواهد بود. بررسی یافته ها نشان میدهد افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی که نیازهای اولیه خود را تامین کرده و بدنبال رفع نیازهای بالاتر هستند از اختلالشان کاسته شده و کیفیت زندگیشان به مراتب افزایش می یابد (موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).
در کشور ماآگاهی عمومی در مورد این اختلال بسیار محدود است و همین آگاهی اندک یا نادرست موجب برخوردهای نادرست، نامناسب وغیر منطقی می شود .برای کمک به این افراد ودر نهایت کمک به بهداشت روانی جامعه، بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم در مورد این اختلال، حمايت از اين افراد در كسب حقوق شهروندي خود و بررسی سبب شناسی اختلال ضرورت دارد (خدایاری فرد و همکاران ،1382، به نقل از مومنی جاوید و شعاع کاظمی،1390ِ).
با شناسایی سبک های والدینی افراد مبتلابه اختلال هویت جنسی احیانا میتوان در مورد پیشگیری از بروز اختلال یا حداقل برخورد مناسب با افراد مبتلا ،به والدین آموزشهایی ارائه داد.همچنین با شناخت نقاط ضعف در ابعاد کیفیت زندگی این بیماران،درمانگران می توانند برای بهبود کیفیت زندگی آنان راهکارهایی بیندیشند.و نهایتا شناسایی ابعاد سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی میتواند در فرایند مشاوره و روان درمانی این افراد کمک کننده باشد.

هدف پژوهش:
هدف کلی: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک والدینی، کیفیت زندگی و ابعا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، کیفیت زندگی، سرشت و منش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرزند پروری، هویت جنسی، شیوه های فرزند پروری