منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش پیشنهادی، شبکه های اجتماعی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

دی وی دی برای این سوال طراحی شده است.جدول فراوانی نوع محصولات مورد استفاده توسط افراد پاسخگو (جدول4-6)نشان می دهد که 60 درصد از افراد پاسخگو از کتابهای چاپی،20.66درصد از کتابهای الکترونیکی،18.33درصد از فایل الکترونیکی مقالات و 3.33درصد از محصولات دیجیتالی مانند سی دی و دی وی دی استفاده می کنند.
جدول ‏46محصولات مورد استفاده مشتریان
محصول
فراوانی
درصد
کتابهای چاپی
24
60.33
کتابهای الکترونیکی
8
20
فایل الکترونیکی مقالات
7
18.33
محصولات دیجیتالی
1
3.33

سوالات مربوط به بخش دوم پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
همانطور که در فصل سوم ذکر شد با توجه به مقالات و متون موجود و نظرخواهی از کارشناسان صنعت نشر به طراحی پرسشنامه ارزش های قابل ارائه به مشتریان پرداختیم.ارزشهای قابل ارائه در قالب محصولات و خدمات در 32 سوال و 5 گویه مطرح شدند.جدول 4-7 فراوانی و درصد پاسخ های مختلف در قالب طیف لیکرت به ارزشهای قابل ارائه را نشان می دهد.

جدول ‏47نتایج پرسشنامه ارزش پیشنهادی
نام گویه
ارزش پیشنهادی
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
محصولات
ارائه کتاب ها و مقالات به صورت چاپ شده و مجلد hard copy)
15
38
21
53
2
5
2
5
0
0

ارائه ی محتوای همه‏ ی کتاب ها و مقالات در قالب فایل پی دی ا ف
24
60
12
30
2
5
2
5
0
0

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات به صورت صوتی و در قالب فایلهای ام پی‏تری و …
11
28
12
30
13
33
4
10
0
0

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات در قالب سی دی و دی وی دی
6
15
13
33
11
28
9
23
1
3

قرار دادن ویدئو های آموزشی در زمینه ی حیطه ی مورد علاقه و حوزه ی کاری شما در سایت
26
65
10
25
3
8
1
3
0
0

ایجاد امکان دسترسی آفلاین به سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس های مختلف
25
63
10
25
4
10
1
3
0
0

ارائه فیلم کنفرانس های گروه صنعتی پژوهشی آریانا به صورت سی دی و دی وی دی
15
38
15
38
8
20
1
3
1
3

امکان دانلود بخشی از فیلم کنفرانس ها از طریق سایت انتشارات آریانا قلم
20
50
10
25
9
23
0
0
1
3
تکنولوژی و تسهیلات
امکان سفارش، پرداخت همه ‏ی محصولات به صورت کاملا آنلاین
34
85
5
13
1
3
0
0
0
0

امکان سفارش آنلاین و پرداخت در محل
26
65
11
28
1
3
2
5
0
0

امکان دریافت نسخه ی چاپی از کتابهای مورد نیاز شما که چاپ آنها به پایان رسیده و تجدید چاپ نشده است.
28
70
10
25
2
5
0
0
0
0

امکان چاپ کتاب و مقالات مشتریان و ارائه ی آنها در فروشگاه آریانا قلم
17
43
15
38
7
18
0
0
1
3

امکان خرید فصول یا بخشی از کتاب ها و مقالات به صورت جداگانه و آنلاین
27
68
6
15
5
13
0
0
2
5

امکان تقاضای نسخه‏ی پرینت شده ی فصلهایی از کتب و یا مقالات
21
53
7
18
8
20
2
5
2
5

امکان دریافت و دسترسی به محصولات الکترونیک از طریق application موبایل
25
63
5
13
10
25
0
0
0
0

امکان انتشار ،رساله های ارشد و دکترا، پاورپوینت ها و سایر فایل‏ها در حوزه های مدیریتی توسط خود مشتریان
22
55
12
30
6
15
0
0
0
0

ایجاد سیستم ثبت سفارشات مشتری برای سفارش تهیه ی کتب جدید خارجی از طرف انتشارات
24
60
12
30
4
10
0
0
0
0
خدمات
امکان دسترسی به دیکشنری آنلاین تمامی حوزه های تخصصی مدیریت
27
68
11
28
2
5
0
0
0

ارائه ی تخفیف برای پرفروش ترین کتابها به مشتریان
33
83
6
15
3
1
0
0
0
0

امکان دسترسی به فایل تصاویر و شکل های کتاب ها
323
58
15
38
2
5
0
0
0
0

امکان دسترسی به فایل اسلایدهای نمایشی (پاور پوینت ) برای ارائه کتاب ها و مقالات
26
65
10
25
4
10
0
0
0
0

ارائه ی چکیده ی تمامی مقالات موجود به صورت رایگان و دریافت حق اشتراک برای ارائه ی فایل متن مقالات
25
63
8
20
4
10
3
8
0
0

دریافت مبلغی از نویسندگان به ازای داوری مقالات و انتشار آنها در سایت انتشارات پس از تایید توسط کمیته ی علمی انتشارات
11
28
8
20
16
40
3
8
2
5
ابزارهای آنلاین

امکان جستجو مقالات و کتب با کلمات کلیدی،نام نویسنده،شماره شابک،تاریخ چاپ،نام کنفرانس ارائه شده در آن،سال انتشار
27
68
10
25
3
8
0
0
0
0

نمایش تعداد مراجعات و رفرنس ها ی موجود در متون علمی دیگر به کتاب یا مقاله ی مورد نظر
21
53
12
30
6
15
1
3
0
0

نمایش نظرات دیگر مشتریان در سایت که از محصول مورد نظر استفاده کرده اند
19
48
15
38
5
13
1
3
0
0

سیستم نظر خواهی آنلاین درباره ی محصولات از مشتریان و مخاطبین انتشارات
20
50
15
38
4
10
1
3
0
0

امکان ذخیره‏ی نتایج جستجو برای هر کاربر در دفعات متعدد و نمایش آن در دفعات بعدی جستجو
17
43
15
38
7
18
1
3
0
0

مدیریت ارتباط
ارسال خبرنامه های دوره ای از طریق ایمیل به مشتریان که حاوی اطلاعاتی راجع به محصولات و دوره های آموزشی مشتریان و همچنین تمامی رویدادهای مربوط به حوزه ی مدیریت می باشد
22
55
12
30
4
10
2
5
0
0

چاپ و ارسال خبرنامه از طریق بروشور و کاتالوگ
9
23
13
33
8
20
8
20
2
5

ارسال پیامک به مشتریان راجع به محصولات جدید انتشارات و اخبار انتشارات
19
48
14
35
2
5
5
13
0
0

ایجاد فروم های بحث اختصاصی در شبکه های اجتماعی
13
33
15
38
9
23
3
8
0
0

نتایج میانگین گیری پرسشنامه ارزش های پیشنهادی:
در این تحقیق با توجه به نوع و هدف تحقیق جهت تهیه مدلهای کسب وکار بر مبنای ارزهای پیشنهادی از روش میانگین گیری ساده برای هر سوال و مقایسه آن با میانگین هر گویه به منظور تقلیل ارزشها و اولویت بندی آنها با توجه به پاسخ مشتریان به پرسشنامه ، استفاده کردیم و از میان 32 ارزش پیشنهادی ،21 مورد باقی ماند که نهایتا با مشورت ونظر خواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم 15 ارزش به عنوان مبنای مدلهای کسب وکاری قرارگرفت.همانطور که در فصل سه ذکر شد برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از محاسبه میانگین وزنی استفاده کردیم که در این بخش به بررسی نتایج به دست آمده از آن می پردازیم.
محاسبه میانگین وزنی سوالات و گویه ها:
به منظور محاسبه وزن سوالات و گویه ها از میانگین گیری ساده در نرم افزار اکسل استفاده کردیم.ابتدا امتیاز هر گویه محاسبه شده و میانگین به دست آمده برای پاسخ هر سوال با امتیاز گویه مربوطه مقایسه شده است که نتایج آن در جدول4-8 نشان داده شده است.

جدول ‏48جدول نتایج میانگین
ابعاد
متغیرها(ارزشها ی پیشنهادی)
امتیاز هر سوال
امتیاز هر گویه
نتیجه مقایسه وزن هر سوال با وزن گویه مربوطه

قبول
غیر قابل قبول
محصولات
ارائه کتاب ها و مقالات به صورت چاپ شده و مجلد hard copy))
4.125
4.137

ارائه ی محتوای همه‏ ی کتاب ها و مقالات در قالب فایل پی دی ا ف
4.10

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات به صورت صوتی و در قالب فایلهای ام پی‏تری و …
3.75

*

ارائه ی محتوای کتابها و مقالات انتشارات در قالب سی دی و دی وی دی
3.375

*

قرار دادن ویدئو های آموزشی در زمینه ی حیطه ی مورد علاقه و حوزه ی کاری شما در سایت
4.525

*

ایجاد امکان دسترسی آفلاین به سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس های مختلف
4.475

*

ارائه ی فیلم کنفرانس های گروه پژوهشی صنعتی آریانا به صورت سی دی و دی وی دی
4.075

*

امکان دانلود بخشی از فیلم کنفرانس ها از طریق سایت انتشارات آریانا قلم
4.225

*

تکنولوژی و تسهیلات
امکان سفارش، پرداخت همه ‏ی محصولات به صورت کاملا آنلاین
4.825
4.45
*

امکان سفارش آنلاین و پرداخت در محل
4.525

*

امکان دریافت نسخه ی چاپی از کتابهای مورد نیاز شما که چاپ آنها به پایان رسیده و تجدید چاپ نشده است.
4.65

*

امکان چاپ کتاب و مقالات مشتریان و ارائه ی آنها در فروشگاه آریانا قلم
4.5

*

امکان خرید فصول یا بخشی از کتاب ها و مقالات به صورت جداگانه و آنلاین
4.45

*

امکان تقاضای نسخه‏ی پرینت شده ی فصلهایی از کتب و یا مقالات
4.55

*

امکان دریافت و دسترسی به محصولات الکترونیک از طریق application موبایل
4.475

*

امکان انتشار ،رساله های ارشد و دکترا، پاورپوینت ها و سایر فایل‏ها در حوزه های مدیریتی توسط خود مشتریان
4.4

*

ایجاد سیستم ثبت سفارشات مشتری برای سفارش تهیه ی کتب جدید خارجی از طرف انتشارات
4.5

*

خدمات
امکان دسترسی به دیکشنری آنلاین تمامی حوزه های تخصصی مدیریت
4.40
4.416

*

ارائه ی تخفیف برای پرفروش ترین کتابها به مشتریان
4.8

*

امکان دسترسی به فایل تصاویر و شکل های کتاب ها
4.525

*

امکان دسترسی به فایل اسلایدهای نمایشی (پاور پوینت ) برای ارائه کتاب ها و مقالات
4.55

*

ارائه ی چکیده ی تمامی مقالات موجود به صورت رایگان و دریافت حق اشتراک برای ارائه ی فایل متن مقالات
4.425

*

دریافت مبلغی از نویسندگان به ازای داوری مقالات و انتشار آنها در سایت انتشارات پس از تایید توسط کمیته ی علمی انتشارات
4.52

*

ابزارهای آنلاین
امکان جستجو مقالات و کتب با کلمات کلیدی،نام نویسنده،شماره شابک،تاریخ چاپ،نام کنفرانس ارائه شده در آن،سال انتشار
4.6
4.355
*

نمایش تعداد مراجعات و رفرنس ها ی موجود در متون علمی دیگر به کتاب یا مقاله ی مورد نظر
4.325

*

نمایش نظرات دیگر مشتریان در سایت که از محصول مورد نظر استفاده کرده اند
4.3

*

سیستم نظر خواهی آنلاین درباره ی محصولات از مشتریان و مخاطبین انتشارات
4.35

*

امکان ذخیره‏ی نتایج جستجو برای هر کاربر در دفعات متعدد و نمایش آن در دفعات بعدی جستجو
4.35

*

مدیریت ارتباطات
ارسال خبرنامه های دوره ای از طریق ایمیل به مشتریان که حاوی اطلاعاتی راجع به محصولات و دوره های آموزشی مشتریان و همچنین تمامی رویدادهای مربوط به حوزه ی مدیریت می باشد
4.35
4
*

چاپ و ارسال خبرنامه از طریق بروشور و کاتالوگ
3.525

*

ارسال پیامک به مشتریان راجع به محصولات جدید انتشارات و اخبار انتشارات
4.175

*

ایجاد فروم های بحث اختصاصی در شبکه های اجتماعی
3.95

*

4-5 نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد توسعه ی محصول در طراحی مدلهای کسب وکاری:
دسته بندی ارزشهای پیشنهادی
باتوجه به نتایج یافته های محاسبه میانگین و انتخاب ارزشهای پیشنهادی با بالاترین اولویت ،از رویکرد محصول توسعه یافته برای دسته بندی ارزشها به منظور طراحی مدلهای کسب وکاری استفاده کردیم.
رویکرد محصول توسعه یافته:
از چهار ترکیب به شرح زیر به منظور طراحی مدلهای کسب وکار استفاده کردیم:
-ترکیب جدید محصولات موجود با خدمات موجود:
امکان دانلود بخشی از فیلم کنفرانس ها از طریق سایت انتشارات آریانا قلم.
امکان دریافت نسخه چاپی کتابهای مورد نیاز شما که چاپ آنها به پایان رسیده و و تجدید چاپ نشده است.
– خدمات جدید برای محصولات موجود:
امکان خرید فصول یا بخشی از کتاب ها و مقالات به صورت جداگانه و آنلاین.
امکان تقاضای نسخه‏ی پرینت شده ی فصلهایی از کتب و یا مقالات.
سیستم نظر خواهی آنلاین درباره ی محصولات از مشتریان و مخاطبین انتشارات.
امکان دریافت و دسترسی به محصولات الکترونیک از طریق aplication موبایل
امکان دسترسی به فایل تصاویر و اشکال کتابها
ارائه چکیده تمامی مقالات موجود به صورت رایگان و دریافت حق اشتراک برای ارائه ی فایل کامل مقالات
-محصولات جدید برای خدمات موجود:
امکان چاپ کتاب و مقالات مشتریان و ارائه ی آنها در فروشگاه آریانا قلم.
امکان ذخیره‏ی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، کسب و کار، ارزش پیشنهادی، سطح تحصیلات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، مدل کسب وکار، شبکه های اجتماعی، مدل کسب و کار