منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

دوباره براي واحدهايي كه چندان در فعاليتهاي خود موفق نبوده اند ايجاد ميشود )) 2

يك روش ديگر در زمينه اتحاد وجود دارد و.آن اين است كه شركتهاي خواهان انجام اين استراتژي عليرغم حفظ موجوديت حقوقي يك شركت اصلي و مادر را در وضعيتي بالاتر شكل داده و به آن موجوديت ميدهند . اين نوع اتحاد باعث ازميان برداشتن محيط رقابتي و انحصاري كردن يك يا چند فعاليت در حيطه بازار / كالا ميباشد .

ب : استراتژي خريدن :
اين نوع استراتژي يكي ديگر از اشكال استراتژي اتحاد است كه با خريدن موسساتي كه داراي فعاليت مشابه ميباشند بمنظور افزايش اثربخشي در بازار صورت ميگيرد

———–
1- امير كبيري – عليرضا – مديريت استراتژيك – فصل سوم – چاپ دوم 1377
2- همان

(( اما تفاوت آن با استراتژي اتحاد در اين است كه همراه با تمامي بدهيها و طلبهاي موسسات شركتهاي خريداري شده ضميمه موسسات ديگر ميشوند ))1 ديگر اينكه در استراتژي اتحاد موسسات هويت خود را از دست ميدهد ، اما در استراتژي خريد موسسات خريداري شده تحت هويت موسسه خريدار درميآيد . دلايل خريد موسسات :
(( 1) بالا بردن ارزش بازاري و نيز افزايش قيمت سهام
2) افزايش سريع و زياد رشد موسسه
3) ايجاد موازنه و كامل نمودن خط محصول
4) كاهش رقبا
5) بدست آوردن منابع لازم
6) ايجاد ، حفظ و افزايش بهره وري و سودآوري )) 2
ج :استراتژي هاي همكاري :
دراين استراتژي موسسات در زمينه مورد فعاليت خود هرگاه كه نتوانند به موفقيتي دست پيدا كنند ايجادميشوند .
د : سرمايه گذاري مشترك :
اين نوع استراتژي با جمع شدن دويا چند شركت بزرگ براي همكاري در بازار كالاي مشخصي صورت ميگيرد. اين نوع همكاري ميتواند باعث ايجاد يك شركت جديد باشد به شكل يك كنسرسيوم براي تحقق اهداف موسسات قديمي .
(( در اين نوع استراتژي موسساتي كه وارد همكاري مشوند هريك داراي مزيت مثبت و ممتازي هستند . يكي داراي نيروي انساني ماهر ، ديگري داراي مواد خام با كيفيت ، منابع مالي با ارزش و ….. اين استراتژي به موسسات كوچكتر اين امكان را ميدهد تا بتواند با شركتهاي قوي و بزرگتر رقابت نمايد )) 3
——————-
1- كاتلر- فيليپا – مفاهيم استراتژي بازاريابي – فصل چهارم – چاپ اول 1999
2- همان ماخذ
3- امير كبيري – عليرض – مديريت استراتژيك فصل سوم – چاپ دوم 1377

انجام اين نوع استراتژي بدلايل زير است :
((اول : كاهش ريسك بالا براي آغاز يك فعاليت جديد
دوم : بالا بردن توانايي هاي رقابتي موسسات كوچكتر
سوم : توانايي كسب تكنولوژي جديد )) 1
ه : استفاده از حق امتياز :
(( يك نوع همكاري است كه به موسسات ديگر اجازه توليد يا بازاريابي كالاي شخصي را ميدهد كه به سبب حق اختراع و يا قوانين ديگر محافظت ميگردد ))2 به اين ترتيب موسسه با پرداخت وجهي معين در مدتي معين حق استفاده از اين نوع امتياز را خواهد داشت .
از دلايل استفاده اين نوع استراتژي ميتوان :
((1) دستيابي آسان به تكنولوژي
2) افزايش توان رقابتي بعد از پايان مدت قرارداد
3) شناخت كامل كالا و نيز مزايا و معايب آن موسسه ميتواند به موقعيت بهتري دست پيدا كند)) 2
ج : استراتژي هاي رشد ساكن :
(( اين استراتژي بيان ميدارد كه موسسه بهتر است براي موفقيت در بازار منابع خويش را با فعاليتهاي موجود تطبيق داده و فقط تغييرات ضروري را توليد كالا و خدمات خود ايجاد ميكند ))3
اين استراتژي داراي سه ويژگي است :
(( اول : موسسه با تعقيب اهداف مشابه به همان رشد يكسان خود ادامه داد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه بازار، سهم بازار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تاکسونومی، هیدرولوژی، رطوبت نسبی