منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، زنجیره تامین، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

ی مسلح

1-8- چارچوب کلی پایان نامه

1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق
فناوري اطلاعات و ارتباطات فاوا
به كليه ابزارها، سيستم‌ها و فناوري‌هاي بكارگرفته شده در زمينة ارتباطات، مخابرات و سيستم‌هاي اطلاعاتي گفته مي‌شود (فتحیان، 1385).
سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند (کدلیر، 1987، ص9).
گراندد تئوري یا رویش نظریه:
تئوری مفهوم سازی بنیادی، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها، شکل می گیرد. این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد، یعنی روند شکل گیری تئوری در این استراتژی حرکت از جز به کل است. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر : “مفاهیم”، و “مقوله ها” (طبقه ها)، و “قضیه ها” یا آنچه که از ابتدا “فرضیه ها” نامیده می شد، استوار است. در عین حال، مفاهیم، عناصر کلیدی تحلیل هستند زیرا تئوری از مفهوم سازی داده ها و نه جمع داده های عینی حاصل می شود (استراوس و کوربین،1990).
آمادگی الکترونیکی
به مقدار توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف می‌گویند. برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در جوامع مدل‌های زیادی وجود دارد (حنفي زاده و همکاران، 1387).
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش نرم افزاري اطلاق مي شود كه به سازمان كمك مي كند به شيوه اي سازمان يافته ارتباط با مشتريانش را مديريت كند. نمونه ساده اي از CRM ، يك بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط به مشتريان يك سازمان است كه مديريت و كاركنان فروش يا خدمات سازمان به كمك آن مي توانند نيازهاي مشتريانشان را با محصولات خود تطبيق دهند، نيازهاي خدماتي آنها را يادآور شوند و غيره (Buttle, 2004).
ارزش افزوده
ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود (Buttle, 2004).
يکپارچگي زنجيره تامين
در زنجیره تامین، کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا تبدیل مواد، از مرحله اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. دو جریان اطلاعات و جریان مالی و اعتبارات در ارتباط با جریان کالا می باشد. یکپارچگی زنجیره تامین؛ فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در تولید و عرضه ی محصول است(Ross, 2010).

فصل دوم
بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه
هدف از اين فصل که با عنوان «مروري بر ادبيات3»، «مروري بر منابع» و يا «مروري بر پيشينه تحقيق» معرفي مي‌شود، بررسي و طبقه‌بندي يافته‌هاي تحقيقات ديگر محققان در سطح دنيا و تعيين و شناسايي خلأهاي تحقيقاتي است.
2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگي الكترونيكي»
2-1-1- ضرورت توجه به آمادگي الكترونيكي
با افزايش شكاف ديجيتالي4 (‌ فاصله اي است ميان افراد و جوامعي كه از فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند اينترنت بطور اثر بخش استفاده مي كنند و آنهايي كه اين توانايي را ندارند) رهبران دولت ها، شركتهاي تجاري و سازمان هاي اجتماعي سعي دارند قدرت فناوري اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خويش مهار كنند. براي استفاده اثربخش از فاوا، نهادي بايد از جهت زير ساخت ها، ميزان دسترسي به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه هاي قانوني و حقوقي بر استفاده از فاوا داراي آمادگي الكترونيكي5 باشد (Bridges, 2005b).
بنابراين اگر قرار است خلاء شكاف ديجيتالي پر شود، همه اين موضوعات بايد در يك استراتژي منسجم و دست يافتني كه جهت رفع نيازهاي محلي آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگيرند.
2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی
آمادگي الکترونيکي مفهوم نسبتاً جديدي است که توسعهي آن مرهون نفوذ سريع اينترنت در سراسر جهان و پيشرفت چشم گير استفاده از فناوري اطلاعات در کسب و کار و صنعت است. (Mutula & Van Brakel, 2006) اين مفهوم در اواخر دههي 1990 و به منظور فراهم آوردن چارچوبي يکپارچه براي ارزيابي وسعت و عمق شکاف ديجيتالي ميان کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت. در طول چند سال گذشته مدل هاي متعدد ارزيابي آمادگي الکترونيکي طراحي و توسعه داده شده است. که نگاهي سطحي به هر کدام از اين مدل ها، ميزان آمادگي اقتصاد يا جامعه براي بهره گيري از جامعهي اطلاعاتي و تجارت الکترونيکي را مشخص مي کند. در بررسي دقيق تر، آشکار مي شود که مدل ها، تعاريف بسيار متفاوتي از آمادگي الکترونيکي دارند، روش هاي مختلفي براي ارزيابي استفاده مي کنند و ارزيابي آنها در اهداف، راهکارها و نتايج متفاوت اند(Hanafizadeh et al., 2009).
اولين تلاش ها براي تعريف آمادگي الکترونيکي در سال 1998، و ضمن اجراي «پروژهي خط مشي سيستم هاي رايانهيي»6 انجام گرفت(Mutula & Van Brakel, 2006). در اين پروژه يک مدل خودارزيابي با نام «راهنماي آمادگي براي زندگي در دنياي شبکهيي»7 ارائه شد، که آمادگي الکترونيکي را به عنوان «ميزان آمادگي يک جامعه براي مشارکت در دنياي شبکهيي» تعريف کرده است(CSPP, 1998). پس از توسعه اولين ابزار ارزيابي آمادگي الکترونيکي، چندين ابزار ارزيابي توسط سازمان هاي تحقيقاتي، دانشگاه ها، شرکت هاي تجاري و افراد به وجود آمده است.
پس از توسعهي اولين تعريف، مرکز توسعهي بين المللي دانشگاه هاروارد در سال 2000 با همکاري شرکت ماشين هاي تجاري بين المللي (IBM) «مدلي با نام آمادگي براي دنياي شبکه اي: راهنمايي براي کشورهاي در حال توسعه» را مطرح کرد(CID, 2000). مجمع جهاني اقتصاد، اينسيد8 و اينفودو9، در سال 2001-2002 مدل «شاخص آمادگي شبکه»10 را با تعريفي همانند مدل پروژهي خطمشي سيستم هاي رايانهيي توسعه دادند(WEForum, 2001-2002). بر خلاف مدل هاي فوق، که بر ارزيابي ميزان آمادگي جامعه براي مشارکت در دنياي شبکهيي تمرکز دارند، شرکت اقتصادي آسيا-اقيانوسيه11 در سال 2000 در مدل «راهنماي ارزيابي آمادگي تجارت الکترونيکي» (APEC, 2000)، انجمن ملل جنوب شرقي آسيا12 در سال 2001 در مدلي به نام «ارزيابي آمادگي انجمن ملل جنوب شرقي آسياي الکترونيکي» (e-asean,2001)، و موسسهي بين المللي مک کانل13 در سال 2000 در مدلي با نام «ريسک تجارت الکترونيکي: درک فرصت هاي آمادگي الکترونيکي جهاني» (McConnell, 2000)، آمادگي الکترونيکي را آمادگي يک جامعه براي مشارکت در اقتصاد ديجيتالي، تعريف مي کنند.
علاوه بر موارد ياد شده، آژانس هاي توسعهيي، سازمان هاي تحقيقاتي و نيز دانشگاه ها تعاريف متفاوت ديگري از آمادگي الکترونيکي ارائه داده اند. پيمان خدمات و فناوري اطلاعات جهاني14 در سال 2000 در مدلي به نام «بررسي بين المللي تجارت الکترونيکي»15 آمادگي الکترونيکي را اطمينان مصرف کننده به وجود امنيت و حفظ حريم خصوصي در تجارت الکترونيکي، فناوري امنيتي بالا، نيروي کار آموزش ديده و هزينه هاي آموزشي پايين، سياست هاي عمومي با محدوديت پايين، فعاليت هاي تجاري جديد منطبق با عصر اطلاعات و هزينه هاي پايين براي فناوري تجارت الکترونيکي تعريف مي کند(Bridges, 2001). امريکا جي.ام.بي.اچ.16 آلمان بر اساس پروژهي الگوبرداري شاخص هاي آماري براي جامعهي اطلاعاتي17 در سال 2001 گزارشي تحت عنوان «چارچوب الگوبرداري اروپا»18 ارائه داد(Emperica, 2001). بر اساس تعريف ارائه شده در اين گزارش، در جامعهي اطلاعاتي، اطلاعات و دانش رو به رشد در تمامي سطوح جامعه، به عنوان کالاهاي مهم اقتصادي به شمار مي روند. به عبارت ديگر، در جامعهي اطلاعات، بخشي از فعاليت هاي اجتماعي در حال رشد از طريق شبکه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي شوند يا به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال 2001 مرکز توسعهي بين المللي و مديريت تعارضات19 در دانشگاه مري لند، در مدلي با نام «مدل شبکهيي مذاکره»20 جامعهي آمادهي الکترونيکي را به عنوان جامعهي داراي بازار ارائه کنندگان خدمات اينترنتي21 که سه مرحلهي توسعهي قبل تجاري، تجاري و رقابتي را پشت سر گذاشته اند، تعريف مي کند(Bridges, 2001). در سال 2003، محققيني از دانشکدهي مديريت موسسهي فناوري ماساچوست22 يک چارچوب مفهومي براي اندازه گيري آمادگي الکترونيکي ارائه دادند که در آن آمادگي الکترونيکي به صورت توانايي استفاده از فرصت هاي ارزشمند ايجاد شده از طريق به کارگيري اينترنت تعريف شده است(Choucri, N,et.al, 2003).
مدل هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي، بر حسب تعاريف متفاوتي که از آمادگي الکترونيکي ارائه مي دهند، اهداف مختلفي براي ارزيابي دارند، به طوري که هدف مدل هاي دانشگاه هاروارد و پروژهي خط مشي سيستم هاي رايانهيي، تعيين ميزان آمادگي افراد و سازمان ها براي مشارکت در دنياي شبکهيي است (Bridges, 2001)، در حالي که هدف مدل هاي ارائه شده توسط پيمان خدمات و فناوري اطلاعات جهاني، شرکت اقتصادي آسيا-اقيانوسيه، موسسهي فناوري ماساچوست، موسسهي بين المللي مک کانل و مرکز تحقيقات تجارت الکترونيکي دانشگاه تگزاس (در مدلي به نام «اندازه گيري اقتصاد اينترنتي» در سال 1999)، ارزيابي آمادگي اقتصاد ديجيتالي و تجارت الکترونيکي است(Bridges, 2001). برخي ديگر از مدل ها مانند مدل هاي ارائه شده توسط دانشگاه مري لند، شرکت بين المللي داده ها (در مدلي با نام «شاخص جامعه اطلاعاتي» در سال 2000)، برنامهي توسعه سازمان ملل (در مدلي با نام «شاخص دست يابي به فناوري» در سال 2001)، و سازمان جهاني مخابرات (در مدلي با نام «شاخص دسترسي شبکه» در سال 2003) ارزيابي ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات را هدف ارزيابي قرار داده اند(Bridges, 2001). علاوه بر اين مدل ها، در سال 1999 از سوي اعضاي دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه ايالتي اوهايو مدلي با نام «تحليل بين کشوري توسعهي اينترنت»، و نيز در سال 2003 مدلي با نام «چارچوب ارزيابي آمادگي الکترونيکي ملت ها» با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزايش آمادگي الکترونيکي يک کشور معرفي و ارائه شد(حنفي زاده و همکاران، 1387).
اگر چه بعضي از مدل ها از اهدافي يکسان براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي برخوردارند، برخي ديگر اهداف مخصوص به خود را دارند. از جملهي اين مدل ها مي توان اشاره کرد به:
گروه موزاييک، کنسرسيومي از دانشگاه ها، در سال 1998 مدلي با نام «انتشار جهاني اينترنت» را با هدف اندازه گيري و تحليل رشد اينترنت در 25 کشور جهان ارائه کرد(Bridges, 2001). واحد اقتصاددانان هوشمند، با همکاري مرکز تحقيقات هرمي، در سال 2001 مدلي با نام «رتبهبندي آمادگي الکترونيکي»23 را با هدف اندازه گيري وسعت بازار موجود، فرصت هاي اينترنت محور را ارائه داد(Bridges, 2005).
اوربيکام24 در سال 2003 مدلي با نام «کنترل شکاف ديجيتالي و پيش زمينه»25 را با هدف اندازه گيري شکاف ديجيتالي در داخل و ميان کشورها ارائه داد. مؤسسهي همکاري توسعهي بين المللي سوئد در سال 2001 مطالعهي موردي سه کشور را با هدف فراهم آوردن تحليلي از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها و همچنين ارائهي مسيري براي ادامهي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعهي ملي انجام داد. امريکا جي.ام.بي.اچ. آلمان مدل خود را با هدف ايجاد چارچوبي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، محل سکونت، ارزش ها و نگرش ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرق باستان، شرق ایران، دوران تاریخی