منبع پایان نامه ارشد با موضوع 2/1، نمایش،، فضا،

دانلود پایان نامه ارشد

آبان ) و گرمتر شدن هوا می توان با استفاده از سیستم های خورشیدی فعال و غیر فعال و کسب حرارت داخلی ، محیطی مناسب ایجاد کرد ، در دو ماه اول بهار یعنی آوریل ، می (فروردین و اردیبهشت ) در مواقع سرد می تواند با استفاده از حرارت خورشید و بهره گیری از سیستم های خورشیدی غیر فعال استفاده کرد در ماههای گرم سال ، جریان هوا چندان مؤثر نمی باشد لذا با بکارگیری از مصالح سنگین و استفاده از سایبان و برای افزایش رطوبت در این ماهها از رطوبت زن و کولر آبی در ایجاد شرایط مطلوب استفاده کرد . استفاده از تابش آفتاب ، بخاری ، سایبان و کولر در ساعات مختلف یک روز فرق می کند ، بنابراین بایستی شرایط ساعات مختلف روزهای سال را از نظر نیاز به دما تعیین کرد .

فصل هفتم :
برنامه فیزیکی طرح

7-1- طراحی صحنه نمایش لباس (Fashion Show Stage)
سکوی ابتدایی (Stage): سطحی است که مدل ها وارد آن می شوند.
راهروی نمایش (Runway) : یک سکوی کشیده است که به داخل تماشاچیان امتداد می یابد.
قسمت پیشانی T شکل: یک سکو که به راهروی حرکت مدل ها عمود شده است.

راهروهای نمایش همراه با پیشانی T شکل برای نمایش لباس به طور کامل، بسیار مناسب هستند. با این شکل گیری فضا امکان بهترین دید به سکوی ابتدایی و همچنین راهروی نمایش به بینندگان داده می شود.
این بهترین شکل استفاده از فضا، درک ابعاد و اندازه راهروی نمایش که برای این واقعه مناسب است را راحت می کند. همچنین در نظر گرفتن پشت صحنه (back stage) از نظر فضایی بسیار با اهمیت است.

برای صحنه های نمایش در ابعاد کوچک تر، عرض 2/1 متر برای راهروی نمایش، اندازه مناسبی است. این عرض یک راهروی نمایش برای حرکت یک مدل را فراهم می کند.
اندازه 2/1 متر برای عرض راهروی نمایش، ابعاد مناسبی است برای مراسمی که امکان فضای بزرگ تر وجود ندارد. این گذرگاه 2/1 متری باری مقیاس کوچک تر نمایش به منظور فراهم کردن یک سن با کیفیت و رفع دیگر نیازها طراحی شده است.

نوع دیگر شکل گیری این فضا، پهنای 8/1 متری راهروی نمایش است.
این عرض 8/1 متری، اجازه جریان بهتری برای مدل ها به وسیله فراهم کردن سالنی که مدل ها بتوانند در کنار یکدیگر حرکت کنند را به وجود می آورد. برای نمایش مدل هایی که دو به دو با هم جفت شده اند، این نوع صحنه ها این امکان را فراهم می کند که دو مدل در کنار هم حرکت کنند.
این راهروهای نمایش در برابر سن های بزرگتر هنوز کوچکتر برای اینکه بتوانند با فضاهای کوچک تر تناسب برقرار کنند.

اگر چه این سن ها از نظر مقیاس کوچک هستند، اما هنوز می توانند با یک انتهای T شکل خاتمه یابند و فضای مناسبی را برای یک خاتمه مناسب پدید آورند.
عرض 4/2 متر راهروی نمایش، برای نمایش های بزرگتر بسیار مناسبند که مدل های بیشتری را در خود جای می دهند. این نوع سن ها برای نمایش هایی که تعداد زیادی مدل هم زمان به روی صحنه می آیند، آیده ال هستند .
این سن های نمایش برای شرکت های بزرگتری که می خواهند نمایش های خیلی بزرگ برگزار کنند، طراحی شده است.
راهروهای نمایش طوری طراحی می شوند که با استفاده از تمام پتانسیل های سالن، بهترین بهره وری را برای تماشاچیان و مدل ها داشته باشد.
راهروی نمایش با یک پیشانی T شکل در انتها یک ترکیب ساده با سالن تشریفاتی را پدید می آورد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، کتابخانه ملی، محدوده آسایش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار