منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، کارشناسی ارشد، آرشیو ملی

دانلود پایان نامه ارشد

catid=63:1389-07-23-05-51-07
درباره مديريت. سایت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی اصفهان. بازیابی 26 اسفند 1389 از : http://provinces.nlai.ir/Default.aspx?tabid=109
درودی، فریبرز (1387). کتابخانه نابینایان و کم بینایان، خدمات ویژه در کتابخانه ملی. کتاب ماه (کلیات) 133، 70-77.
رها دوست، بهار (1385). مطالعات تطبيقي در كتابداري. دايرة المعارف كتابداري و اطلاع رساني، ج 2. زير نظر فريبرز خسروي، سر ويراستار ابراهيم افشار زنجاني. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1745-1746.
ساعت جمعیتی درگاه ملی آمار ایران . (1390). بازیابی 10 فروردین 1390 از سایت مرکز آمار ایران: http://www.amar.org.ir/default-386.aspx
سيمسووا، سيلو (1371). دوره مقدماتي كتابداري تطبيقي. (ناهيد مرتضوي، مترجم). ت‍ب‍ری‍ز: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز.
سيمسووا، سيلو؛ م. مك‌كي (1361). شناخت و كاربرد روش تطبيقي در علوم كتابداري. (اسدالله آزاد، مترجم). تهران: ستاد انقلاب فرهنگي، مركز نشردانشگاهي.
شادان‌پور، فرزانه (1387). فناوری نوین اطلاع رسانی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کتاب ماه (کلیات): 133، 60-69.
شهر سوخته (بی‌تا). سایت جامع گردشگری ایران. بازیابی 8 مرداد 1390 از: http://www.anobanini.ir/travel/fa/sistan-b/1385/09/post_2.php
صمیعی، میترا (1387). کتابخانه ملی ایران: از آغاز تا امروز. کتاب ماه (کلیات) 133، 32-45.
طرح «حافظه رقومی ملی» و فرصت‌های پیش رو (1388). کتاب ماه (کلیات)، 10 (142)، 8-14.
طرح ساماندهی نظام مدیریت اسنادی کشور (1381). سامانه قوانین، قوانین و مقررات. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. بازیابی 23 اسفند 1389 از: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129936
عبدلی، مهشید (1387). پیایندها در کتابخانه ملی. کتاب ماه (کلیات)133، 87- 93.
عظیمی، حبیب‌الله (1387). دستاوردها و موفقیت‌های اخیر کتابخانه ملی در گفتگو با دکتر حبیب‌الله عظیمی. کتاب ماه (کلیات)133، 22-25.
فرهودی، فائزه (1387). مقایسه «آرشیو و کتابخانه ملی کانادا» و «سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران». شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري، آرشیو و اطلاع رساني؛ 3 (1). بازیابی 12 تیر 1389 از: http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1135
فعالیت آرشیو ملی (بی‌تا). وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آرشیو ملی، درباره ما. بازیابی 2 شهریور 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=99
فعالیت های کتابخانه ملی (بی‌تا). وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کتابخانه ملی، درباره سازمان. بازیابی 5 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=245
قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (1369). حافظه قوانین، سامانه قوانین و مقررات. بازیابی 2 مرداد 1389 از: http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6E1FE658-7D07-4204-B84B-67E1BA6362CB
کوکبی، مرتضی (1357). تحقیق درباره مسائل کتابخانه های عمومی از نظر کیفی: بررسی دو نمونه از کتابخانه‌های عمومی تهران و مقایسه آن‌ها با دو کتابخانه خارجی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
گزارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1387). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت پشتیبانی و امور حقوقی استان ها.
لایحه قانونی مطبوعات (1358). سامانه قوانین و مقررات. بازیابی از: http://tarh.majlis.ir/ )
لاين، موريس (1385). كتابخانه ملي. ترجمه اشرف السادات بزرگي، دايرة المعارف كتابداري و اطلاع رساني، ج 2. زير نظر فريبرز خسروي، سر ويراستار ابراهيم افشار زنجاني. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 1525-1531.
محلاتي، مظفرالدين (1355). بررسي تطبيقي مديريت كتابخانه‌اي دانشگاهي دانشگاه‌هاي اصفهان، جندي‌شاپور و شيراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شيراز، شیراز.
مدیریت‌های استانی اسناد و کتابخانه ملی (بی‌تا). سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران؛ درباره سازمان، نمايندگي استان‌ها. بازیابی 26 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=251
مردای، نورالله (1385). کتابخانه ملی ایران. دايرة المعارف كتابداري و اطلاع رساني، ج 2. زير نظر فريبرز خسروي، سر ويراستار ابراهيم افشار زنجاني. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1392-1399.
مرادي، نورالله (1387). كتابخانه ملي چيست و چه ميكند؟ کتاب ماه (کلیات) 133، 26-31.
مزينانى (1385). فهرستنويسي پيش از انتشار. دایره‌المعارف کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی. ج 2. 1255-1254
معرفی نرم افزار سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) (بی‌تا). بازیابی 20 اسفند 1389 از: http://noorportal.net/1/1938/10195.aspx
منابع غیرکتابی (مجموعه‌ها) (بی‌تا). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. بازیابی 5 اسفند 1389 از: http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=218
نجفی، عبدالله (1373). بررسی وضعیت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه حل برای دست یافتن به وضعیت مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
یاری، حامد (1387). نقش کتابخانه‌های ملی در روابط فرهنگی بین ملت‌ها با نگاهی به فعالیت‌ها و روابط بین‌الملل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. کتاب ماه (کلیات) 133، 149-153.

منابع لاتین
1775-1783: The American Revolution (n.d.). Retrieved September 27, 2011 from: http://www.traleetimes.com/files/HISTORY/American_Revolution_NOTES.pdf
1839-1849: Union and Responsible Government (n.d.). Canada in the Making project. 2005. Retrieved July 24, 2011 from: http://www.canadiana.ca/citm/themes/constitution/constitution11_e.html
Annual Report :2002-03 (2003). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep03/2003_NLA_ann_rep_ALL.pdf
Annual Report: 2000-01 (2001). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep01/nla_annrep01.pdf
Annual Report: 2001-02 (2002). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep02/nla_annualreport_2001_02.pdf
Annual Report: 2004-05 (2005). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep05/NLA_Annual_Report-Full.pdf
Annual Report: 2005-06 (2006). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep06/NLA-annrep-06.pdf
Annual Report: 2006-07 (2007). National Library of Australia. Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep07/NLA-annrep-07.pdf
Annual Report: 2007-08 (2008). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep08/NLA_AR_08.pdf
Annual Report: 2008-09 (2009). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep09/NLA-AR09-complete.pdf
Annual Report: 2009-10 (2009). National Library of Australia . Retrieved September 20, 2010 from: http://www.nla.gov.au/policy/annrep10/NLA-annrep-10.pdf
The ANZUS Treaty (1951). Department of External Affairs Canberra Website. Retrieved September 14, 2011 from: http://australianpolitics.com/foreign/anzus/anzus-treaty.shtml
Acquisition Methods (n.d.). National library of Australia Website .Retrieved September 25, 2010 from: http://www.nla.gov.au/collect/acquisitions.html
Australia (n.d.). Britannica Online Encyclopedia. Retrieved August 20, 2011 from: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/43654/Australia
Australia, Climate of a Continent (n.d.). Bureau of Meteorology Website. Retrieved September 26, 2011 from: http://www.bom.gov.au/lam/climate/levelthree/ausclim/zones.htm
Australia (2010). The World Fact Book (Online). Central Intelligence Agency. Retrieved April 1, 2011 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.htm
Australia in brief (2010). Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved April 1, 2011 from: http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html
The Evolution of Australia’s Multicultural Policy (2005). Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs. (Archived from the original on 19 February 2006). Retrieved September 3, 2011 from: http://web.archive.org/web/20060219130703/http://www.immi.gov.au/facts/06evolution.htm
Baba,Dato’ Zawiyah;Abdul Shukor,Rosham (2003). Performance indicators for national libraries in Asia/Oceania: preliminary proposals based on a survey of Asia/Oceania libraries. World Library and Information Congress. IFLA General Conference and Council: Berlin, 69th. Retrieved April 24, 2010 from: http://209.85.129.132/search?q=cache%3A9idKO7KJRNYJ%3Aarchive.ifla.org%2FIV%2Fifla69% 2Fpapers%2F025e-Baba_Shukor.pdf+Performance+indicators+for+national+libraries+in+Asia%2FOceania% 3A+preliminary&hl=en
Balague, Nuria; Saarti, Jarmo (2009). Benchmarking Quality Systems in two European Academic Libraries. Library Management; 30 (4/5), 227-239.
Bélanger, Claude (2001). The Statute of Westminster. Marianopolis College Website. Retrieved July 24, 2011 from: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/1931.htm
Britain’s colonial empire and foreign policy in the 19th century (2010). Ramzi (Út, 18:15). Retrieved September 27, 2011 from: http://sportraveller.wz.cz/sw/ramz1_seminarni_prace.pdf
Budget fights deficit with freeze on future spending (2010). CTV News Website. Retrieved July 16, 2011 from: http://toronto.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20100304/budget_2010_100304/20100304?hub=TorontoNewHome
Canada (2010). The World Fact Book (Online). Central Intelligence Agency. Retrieved April 1, 2011 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.htm
Canada and the League of Nations (2007). Marianopolis Website. Retrieved July 24, 2011 from: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/LeagueofNation.htm
Canada Geography (2011). Common wealth Secretariat. Retrieved September 27, 2011 from: http://www.thecommonwealth.org/YearbookInternal/138398/geography/
Canadian Confederation (2006). Website of Library and Archives Canada. Retrieved July 24, 201: from: http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/index-e.html
Canberra: The National Library of the Commonwealth of Australia (1963). National Libraries: extracts from the proceedings of the university and research section conference held at Bangor, April 1963. London: The Library Association. 377-385
Chowdhurry, Salma (2006). The Management of Academic Libraries: A Comparative Study of the University Of the Western Cape Library and Dahaka University Library. for the degree of PHD. University of the Western Cape. Retrieved August 4, 2010 from: http://etd.uwc.ac.za/usrfiles/modules/etd/docs/etd_gen8Srv25Nme4_9398_1182223698.pdf

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، ساختار سازمانی، آرشیو ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، ساختار سازمانی، قانون اساسی، خطوط تلفن