منبع پایان نامه ارشد با موضوع پياده، جريان، ترافيك

دانلود پایان نامه ارشد

به صورت ناهمزمان يا شناور مديريت نمود. در روش ناهمزماني، ساعات شروع و خاتمه كار همه كاركنان يا گروههايي از آنان متفاوت قرار داده مي‌شود تا از فشار ترافيك اوج بر روي تسهيلات پياده‌روي و حمل و نقل عمومي و شخصي كاسته شود.
در برنامه زمان كاري شناور، به هر يك از كاركنان اجازه داده مي‌شود كه شخصاً برنامه كاري خود را در طول روز يا هفته تنظيم نمايد. راهبندي يا كنترل جريان پياده بوسيله طراحي موانع فيزيكي و يا گذرباني، استراتژي ديگري است كه در مديريت تقاضا در محل‌هاي تجمع عمومي و حمل و نقل عمومي بكار گرفته شده است.
2-12-4- توپولوژي و پياده‌ روي 
 پياده از گروههاي آسيب پذير راه محسوب مي گردند. طراحي نيازهاي آنها محتاج به ملاحظات دقيق ايمني، سهولت استفاده و ظرفيت مناسب پياده راههاست.
 به طور کلي ظرفيت پياده راه در وضعيت توپولوژي با شيب صفر برابر با 56 عابر پياده در هر دقيقه و در هر مترعرض پياده رو است . براي افزايش راحتي عابر پياده، اين مقدار در سطح سرويس  c (سرويس دهي متوسط ) برابر با 28 عابر پياده در دقيقه در هر متر در نظر گرفته مي شود. در مواردي که جريان عابر پياده در دو جهت حرکت نا متعادل باشد, کاهش 15 درصدي نيز در اين مقدار اعمال مي گردد. علاوه بر اعمال تصحيحات مذکور، عرض موثر پياده راه به واسطه وجود موانع و فاصله گيري تا لبه ساختمانها نيز کاهش مي يابد. فاصله گيري تا لبه ساختمانها معمولا 0.3 متر و وجود موانع مانند نرده و نيمکت و مانند اينها به اندازه 0.3 متر عرض موثر پياده راه را کاهش مي دهند.
بديهي است افزايش شيب پياده راه موجب سطح سرويس بدتري براي عابر پياده مي شود و ضمنا سرعت مورد نياز براي عبور از عرض خيابان را کاهش مي دهد. شايان ذکر است که کاهش شيب سواره رو غالبا بدون آنکه ظرفيت جاده را قرباني کند، قابل دسترسي است ضمن اينکه فوايدي نظير کاهش سرعت ترافيک را نيز در بر دارد.
   اگر خيابانها صرفا براي رفت وآمد عابر پياده طراحي اصلاح شوند، در آن صورت امکان برخورد با وسايط نقليه کلا از بين مي رود . در جاهايي که طرحهاي ويژه عابر پياده مقدور يا مطلوب نباشد، ميتوان به انجام کنترلهاي فيزيکي براي کاهش سرعت مبادرت ورزيد .
چنانچه دريک خيابان سرعتها پايين نگه داشته شود و حجم ترافيک نيز معتدل گردد، در آن صورت اتوبوسها و عابران پياده به طور موفقيت آميزي خيابان را بين خود تقسيم مي کنند و به تبع اين امر ازايجاد حال وهوايي که مانع حرکت آزادانه عابر پياده شود، جلوگيري به عمل  مي آيد . ساير وسايط نقليه ما نند وسايل حمل کالا نيز در شبانه روز مي توانند سهمي از رفت و آمد در خيابان را به خود اختصاص دهند . در ساخت پياده راهها مسايل مربوط به توپولوژي راه بسيار مهم و قابل توجه است . توپولوژي پياده راه بايد با شرايط محيطي و انساني هماهنگ انجام گيرد و در مقابل شرايط عملكردي همگن باشد .
توپولوژي پياده راه بايد متناسب با نيازهاي عملكردي آن انتخاب و طراحي شود . ملاحظاتي از قبيل فراهم بودن شرايط در محل ، مهارت محلي در اجرا ، وضعيت اقليمي ، زيبايي و شكل ظاهري و بصرفه بودن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . نوع توپولوژي راه بستگي به موقعيت و كاربرد پياده راه دارد
رويه پياده راه ممكن است از جنس خاك تثبيت شده ، آسفالت ، بتن ، سنگ ، آجر و موزاييك باشد . پوشش پياده راه با خاك تثبيت شده معمولا در گردشگاهها ، ميدانها و زمينهاي بازي كاربرد دارد . آسفالت در واقع رويه اي مناسب و رايج براي معابر پياده است . حد اقل ضخامت رويه آسفالتي پياده راه 2 سانتي متر است .رويه بتني را مي توان به صورت دال بتني يا فرش بتني اجرا كرد . فرش موزاييكي يا سيماني از دو قشر رويه و آستر تشكيل شده است كه سطح رويه آن در معرض سايش قرار مي گيرد و بايد داراي مقاومت كافي باشد . پوشش آجري در معابر كم تردد مورد استفاده قرار مي گيرد و به دو روش آجر چيني روي ملات و آجرچيني روي ماسه امكان پذير است .
آجر چيني روي ملات مستلزم زير سازي مقاوم و محكم از بتن وهمچنين تعبيه درز انبساط است. در آجرچيني روي ماسه بايد خاك بستر مقاومت خوبي داشته باشد ، چرا كه در غير اينصورت ايجاد اساس بتني ضروري خواهد بود . پوشش سنگي عمدتا براي استفاده از فضاهاي عمومي سر پوشيده است . سنگ مصرفي در پياده سازي بايد زبر ، محكم ، بدون رگه و مقاوم در برابر عوامل جوي و يخبندان باشد.
درزهاي اجرايي و انبساطي بايد حداكثر به عرض 13 ميلي متر و مواد پر كننده آن نيز حتي الامكان همسطح پياده رو باشد .
تعداد درزها بايد در حداقل ممكن نگاه داشته شود و حتي المقدور از كاربرد قطعه هاي پيش ساخته روسازي به صورت مستقل و بدون اتصال با قطعات مجاور پرهيز شود .
به هر حال نوع و جنس رويه بايد به گونه اي انتخاب شود كه داراي سهولت اجرا و همچنين مرمت و نگهداري آتي باشد . پوشش سطح پياده رو از نظر جذب اشعه خورشيد نيز بايد متناسب با شرايط اقليمي منطقه باشد . در مناطق گرمسيري پوشش كف به رنگ روشن است و بخش عمده اشعه را منعكس مي كند و در مناطق سرد سيري پوششهاي تيره رنگ و جاذب اشعه مفيد تر خواهد بود .
 
 
 
   گذرگاههاي عرضي پياده  بايد در نقاطي مکان يابي شوند که مورد نياز عابر پياده براي طي عرض خيابان به صورت ايمن باشد .گرچه اين نکته مبرهن است،ولي هميشه دست  يافتني نيست .
علت اين امر آن است که يک حداقل فاصله ايمني بين گذرگاه هاي عرضي پياده تا تقاطع هاي جانب و خروجي ميدان ها بايد در نظر گرفته شود, تا رانندگان بتوانند از توقف ايمن مطمئن شوند. گاهي از اوقات مي توان اين محدوديت را با ممنوعيت انجام حرکت هاي گردشي از يک راه جانبي يا با يک طرفه کردن آن از سمت تقاطع مربوطه برطرف ساخت. به بيان واضح تر, گذر گاه عرضي پياده بايستي از يک فاصلة مشخصي, قابل رويت رانندگان باشد.
شرايط رويت پذيري براي انواع گذرگاه هاي عرضي پياده با توجه به سرعت مجاز خيابان ها تعيين ميگردد و برابر استاندارد هاي اروپايي به شرح زير است:
سرعت رويکرد 85% (کيلومتر در ساعت)            40    48    56    64      72   
حداقل مطلوب رؤيت پذيري (متر)                      50    65    80    100     125     
حداقل مطلق رؤيت پذيري (متر)                         40   50    65     80       95     
 
2-12-5- روابط جريان ترافيك پياده
روابط اساسي ميان سرعت، حجم و چگالي ترافيك پياده مشابه روابطي است كه در تجزيه و تحليل جريان وسايل نقليه بكار مي‌رود. با افزايش حجم و چگالي ترافيك پياده از حالت جريان آزاد تا حد چگالي بحراني، سرعت و سهولت حركت پياده كاهش مي‌يابد. در اين چگالي بحراني، چريان ناپايدار و سرعت غيرقابل پيش‌بيني مي‌گردد. جريان پياده در معابر تحت تأثير كاهش عرض مؤثر ناشي از انواع مختلف “تجهيزات خياباني” از قبيل تيرهاي چراغ برق، صندوق پست، درختان، تابلوهاي تبليغاتي و غيره قرار مي‌گيرد.

جدول 2-9- – نرخ ساعتي توليد سفر پياده [36]

رابطه فعايت پياده و كاربري زمين ورودي و خروجي بر هر 1000 فوت مربع (90 مترمربع)
نوع ساختمان
تعداد سفرهاي ساعت اوج
نوع ساختمان
تعداد سفرهاي ساعت اوج
نوع ساختمان
تعداد سفرهاي ساعت اوج
فروشگاه
خرده‌فروشي
لباس مردانه
لباس زنانه
كفش‌فروشي
كتاب فروشي
بوتيك
فروشگاه كادويي
لوازم‌التحرير

3-6
13
33
25-35
40-55
14
14
15-28
مركز خريد
محله‌اي
ناحيه‌اي
منطقه‌اي
سوپرماركت /
رستورانها
اغذيه‌فروشي (دكه)
اغذيه‌فروشي با سرويس
رستوران

42
71
115
24-31

28
48
12
ساختمان اداري
دفاتر
ساختمان شهرداري
شعب بانك
دفاتر بورس
ساختمان پزشكان
پست‌خانه /
مسكوني
هتلها مهمانخانه‌ها
آپارتمانها

1-3
3-4
25-30
4
15
15

12-14
7-8

جدول 2-10- – نرخ توليد سفر پياده در دوره اوج 15 دقيقه‌اي [8]
كاربري ساختمان و اوج فعاليت پياده‌روي
سفرهاي ورودي و خروجي براي هر 1000 فوت مربع (90 متر مربع)
كاربري
حجم روزانه
سفرهاي دوره اوج 15 دقيقه‌اي
دوره اوج 15 دقيقه‌اي
(به صورت درصد روزانه)
زمان اوج
كافه تريا
492
22
5/4
بعد از ظهر
فروشگاه
252
16
3/6
12:45 بعد از ظهر
سوپرماركت
285
12
2/4
5 بعد از ظهر
رستوران
173
10
8/5
1:15 بعد از ظهر
دفتر مديريت
14
1
1/7
8:45 صبح – 5 بعد از ظهر
دفاتر عمومي
17
1
9/5
4:45 بعد از ظهر
مسكوني
8
25/0
1/3
5:45 بعد از ظهر

منظور از ارائه جداول فوق معرفي ميزان ترافيك پياده ايجاد شده در شهر و مناطف مسكوني توسط كاربري‌هاي مختلف ميباشد. در جدول شماره 4 تعداد سفرهاي پياده ايجاد شده در شلوغ ترين ساعت روز براي هريك از كاربري‌ها ارائه شده و در جدول 5 بر اساس نوع كابري اين ترافيك براي واحد روز و بيشترين حجم ربع ساعتي معرفي گرديده است.
مفهوم سطح سرويس كه معمولاً براي توصيف شرايط نسبي حاكم بر ترافيك سواره بكار برده مي‌شود در مورد تسهيلات پياده‌روي نيز قابل اعمال است. در اين رابطه حجم و چگالي پياده وابسته به عوامل راحتي پياده‌روي از قبيل توانايي در:
– انتخاب سرعت پياده‌روي مطلوب
– سبقت‌گيري از عابرين كندرو
– پياده‌روي در جهت مخالف جريان
– عبور از عرض ترافيك پياده
– جابجايي بدون برخورد و تغيير جهت و تغيير سرعت
است. اصولاً كليه عوامل فوق وابسته به ميانگين چگالي يا مساحت موجود براي هر فرد عابر در جريان ترافيك پياده هستند.

1- رابطه حجم – چگالي – سرعت
رابطه بنيادي ميان چگالي، سرعت و حجم پياده مشابه همان رابطه وسايل نقليه است:‌‌‌[6]
چگالي × سرعت = حجم ➢ (رابطه شماره 1)
D × S = V
كه در آن حجم برحسب تعداد عبور پياده از واحد عرض مؤثر پياده‌رو يا پلكان در واحد زمان (معمولاً نفر بر متر بر دقيقه)، سرعت برحسب متر در دقيقه و چگالي برحسب تعداد عابر پياده در واحد سطح (نفر بر متر مربع) بيان مي‌شود. با وجود اين استفاده از معكوس چگالي يعني سرانه مساحت به ازاء هر عابر (مترمربع بر هر نفر) مفيدتر و از نظر درك مناسب‌تر است. در اين صورت رابطه فوق با اندك تغييري به صورت زير درمي‌آيد:
سرانه مساحت ÷ سرعت = حجم➢ (رابطه شماره 2)
M ÷ S = V
در اين رابطه M ميانگين مساحت بر هر نفر است. براي آنكه معادله جريان صادق باشد ضروري است كه حركت عابرين پياده پيوسته و نسبتاَ يكنواخت باشد تا شرايط اساسي اين مدل هيدروليكي جريان حاصل شود. در صورتيكه اين شرايط در محيط پياده‌روي موجود نباشد از ساير روش‌هاي تحليلي مانند روش “مكان – زمان” استفاده مي‌شود. جزئيات اين روش در بخش‌هاي بعد ارائه شده است.
2- نمونه مطالعات جريان ترافيك پياده در امريكا
در منبع [7] نتايج مطالعه جريان ترافيك پياده در كشور آمريكا ارائه شده است. رابطه حجم – فضاي حركت براي سه نوع ترافيك پياده مشاهده مي‌شود. اين نمودارها كه بيانگر شرايط ميانگين اين سه نوع ترافيك است نشان مي‌دهد كه تفاوتهاي اندكي ميان آنها وجود داشته و برخورد جريان‌هاي معكوس يا متقاطع ترافيك پياده، تأثير چنداني در حجم وسرعت پياده‌روي ندارد. به طور كلي مشاهده شده است كه در يك توزيع جهتي 50-50 جريان ترافيك پياده، ظرفيت دوطرفه تقريباً معادل ظرفيت جريان يكطرفه است ولي با تغيير اين نسبت ظرفيت جريان دوطرفه اندكي كاهش يافته و در نسبت توزيع جهتي 90-10 كل جريان حدود 15 درصد كاهش مي‌يابد. اين پديده ناشي از اين واقعي است كه هرچه جريان ترافيك معكوس كوچكتر باشد بيشتر تحت تأثير جيران بزرگتر قرار گرفته و افراد مجبور به حركات مارپيچي مي‌گردند كه خود از كارايي عبور مي‌كاهد. تأثير توزيع جهتي با افزايش حجم عبور افزايش مي‌يابد. بنابراين در حجم‌هاي بالا جداسازي جريانهاي مخالف مي‌تواند يك اقدام مفيد براي افزايش ظرفيت كل معبر باشد.
3- عرض مؤثر پياده‌رو
گاهي براي تجزيه و تحليل جريان پياده از مفهوم خط پياده‌روي مشابه خطوط عبور وسايل نقليه استفاده به عمل مي‌آيد. در حاليكه بررسي فيلم‌هاي ويدئويي نشان مي‌دهد كه عابرين پياده در خطوط منظم حركت نمي‌كنند. مفهوم خط عبور فقط در صورتي معني‌دار است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عوامل بازدارنده، شهروندان تهران، شهرستان قم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پياده، پياده‌رو، عابرين