منبع پایان نامه ارشد با موضوع موزه ملی، طبقات اجتماعی، نورپردازی

دانلود پایان نامه ارشد

اردبیلی و بخش اسلامی موزه ملی ایران نام برد .
2 – 6 – زمان و چگونگی وقوع انقلابهای موزه ای در ایران :
«انقلاب اول» یا «گشودن درهای موزه ها به روی همگان» به بیش از یکصد سال پیش باز می گردد و هنگامی که ناصرالدین شاه قاجار به پیروی از موزه های غرب دستور داد تا در شمال کاخ گلستان محلی برای موزه و سایر ملحقات آن بسازند و مجموعه ای از آثار متنوع را در کاخ به معرض نمایش گذاردند.این موزه که مرسوم به «موزه همایونی» بود اولین موزه از نوع خود در ایران به حساب می آید. بنابراین تاسیس کنندگان آن هیچ تجربه و شناخت عمیقی از کار نداشتند و موزه همایونی بیشتر یک انبار هنری بود تا موزه. پس از مدتی هم مجموعه آن پراکنده شد و مجموعه سلاحهای آن به موزه دانشکده افسری که در سال 1302 ه. ش افتتاح شد منتقل گردید و جواهرات آن هم به خزانه بانک ملی سپرده شد و در آنجا به موزه مجهز و مدرنی مبدل گشت. و موزه آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه در مشهد و قم نیز سال 1312 افتتاح شد. مجموعه موزه آستان قدس از نزورات شیعیان و هدایای شاه عباس که حداقل در سیصد سال گذشته گرد آوری شده بوجود آمد.
انقلاب دوم یعنی «روی آوردن به سوی موزه ها» در ایران بیار کند انجام گرفته و می گیرد در واقع ما هنوز در آغاز این مرحله هستیم. استفاده از موزه هنوز جایی در زندگی مردم ها باز کرده است.
باید در جهت جذب مردم به سوی موزه ها و بازدید از این مکانها با تنظیم موزه کوشش نمود.( فصلنامه هنر ، 1374 ، شماره 18 و 19، ص53)

2 – 7 – موزه و وظایف آن
موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از بنایی جهت گردآوری مجموعه هایی از اشیاء (به منظور تحقیق و بررسی و بهره گیری). ممکن است این اشیاء مربوطه به دوران کنونی یا گذشته باشند و یا ممکن است منشاء طبیعی داشته و یا ساخته انسان باشد.
پس می توان گفت موزه نخست ، عناصری را که دارای هویت زمان و مکان بوده به زیر یک سقف گرد می آورد، مردم مشخصات و شرحی را به عنوان نخستین گام برای شناسایی اشیاء فراهم می آورد.
همچنین باعث پیدایش انگیزه های سیر تفکرات بیننده فراتر از چیزهایی که بطور عادی شناخته است، می گردد، سوم یک موزه مجموعه های خود را با شرایطی مساعد برای بهره گیری و بررسی عرضه می دهد به گونه ای که بیننده، مشتاق ورود به موزه شود و نسبت به اشیاء به نمایش گذاشته شده، کنجکاو گردد و در مورد آنها به تفکر و تعمق بپردازد و به بازدید مجدد از آن علاقه مند گردد.
باید متذکر شد تنها زمانی که کنجکاوی بیننده بر انگیخته می شود که به تامل در برابر نمونه هایی که در پیش رو دارد بپردازد و زمانی را برای مطالعه آنها اختصاص دهد. می توان گفت که تنها موزه هایی هستند که برای بالا بردن دانستن عمومی، به گردآوری و نگهداری اشیاء می پردازند .( مجله موزه ، شماره 3و4 ، ص 7 )
یک نمایشگاه باید در وهله اول نظر هر رهگذری را جذب کند و او را تشویق نماید که از نزدیک به بررسی نمونه ها بپردازد و این امر مستلزم داشتن آگاهی هایی در مورد طبیعت بشری و روانشناسی برای طراحی و مهارت قابل توجهی در ارائه نمونه های گوناگون می باشد. شایان ذکر است که ماهیت مواد و هدف عرضه، سهم مهمی در چگونگی تکنیک نمایشگاه بر عهده دارد.
در دنیای امروز تشخیص داده شده است که در یک موزه اشیاء موزه ای باید در اولویت قرار گیرند، خدمات نظیر سیستم حرارتی، نورپردازی و تهویه هوا نباید خللی در بهره گیری از نمایشگاه وارد آورند. نور چه طبیعی، چه مصنوعی باید مناسب بوده و نباید آنچنان قوی باشد که سبب زیانی برای آثار شده و یا خستگی بازدیدکنندگان شود .
انتخاب رنگ دیوارها و آرایش داخلی نقش بزرگی در گیرایی و جلب افراد ایفا می کنند . بدین ترتیب باید دقت قابل ملاحضه ای در مورد آنچه که مناسب برای سالن می باشد بکار رود.
در دنیای امروز تشخیص داده شده است که در یک موزه اشیاء موزه ای باید در اولویت قرار گیرند، خدمات نظیر سیستم حرارتی، نورپردازی و تهویه هوا نباید خللی در بهره گیری از نمایشگاه وارد
آورند. نور چه طبیعی، چه مصنوعی باید مناسب بوده و نباید آنچنان قوی باشد که سبب زیانی برای آثار شده و یا خستگی بازدیدکنندگان شود .
انتخاب رنگ دیوارها و آرایش داخلی نقش بزرگی در گیرایی و جلب افراد ایفا می کنند. بدین ترتیب باید دقت قابل ملاحضه ای در مورد آنچه که مناسب برای سالن می باشد بکار رود.
در مواردی که نمونه های تاریخی طبیعی ارائه می گردند، هدف بیشتر، داشتن زمینه ای تا سر حد امکان مشابه زندگی طبیعی است و در غیر این صورت یک زمینه دلپذیر طبیعی که در مورد آن نقشهای برجسته بکار گرفته می شود، پرداخته و به شکل و رنگ و ویژگی نمونه تاکید می گردد. در مورد مواد زمین شناسی هر گونه زمینه ای با رنگ آمیزی خوش آیند کافی خواهد بود.
چنانچه اشیاء هنری به اندازه کافی بزرگ و دارای اهمیت باشند، هر کدام با زمینه مناسب خویش بطور جداگانه (با استفاده از ویترین های حفاظتی یا شیشه ای یا تورهای حفاظتی، نرده،…) بنمایش گذاشته می شود اما عاقلانه نیست که چند روش مختلف نمایش در یک اطاق دیده شود. آشفتگی اشکال و رنگها باعث نا خوش آیندی بازدید کننده در آستانه ورود خواهدی، نرده،…) بنمایش گذاشته می شود اما عاقلانه نیست که چند روش مختلف نمایش در یک اطاق دیده شود. آشفتگی اشکال و رنگها باعث نا خوش آیندی بازدید کننده در آستانه ورود خواهد بود. تنها تجربه، سنجیدن روشهای گوناگون و سفرهای تحقیقاتی به دیگر موزه ها، مجموعه مناسبی از دانش روشهای ارائه آثار را پدید خواهد آورد تا کادر موزه قادر به تهیه و عرضه نمونه های جدید تر و بهتر باشد و سرانجام باید گفت برای یک موزه دار عملا هیچگونه محدودیتی در مورد آنکه تجهیزاتی را بکار گیرد، تصوراتی را پیاده کند و به هنر نهایی بپردازد وجود ندارد. (مجله موزه ، شماره 3و4 ، ص 8)

2 – 7– 1- نقش اجتماعی
یک موزه بیش از هر چیز بازتابی است از انسان و فعالیت او، از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی او. به زبان ویژه سخن می گوید که زبان. به زبان ویژه سخن می گوید که زبان شی و یا زبان «چیز واقعی» است. بدین سان هم بیننده ی بی سواد اثر می نهد، هم بیننده اشباع شده از برداشتهای بصری ناشی از اشیاء (وبصری وتصویر، عکس، متن) بدین سبب، موزه همخواره نقش است. بدین سان هم بیننده ی بی سواد اثر می نهد، هم بیننده اشباع شده از برداشتهای بصری ناشی از اشیاء (و بصری و تصویر، عکس، متن) بدین سبب، موزه همواره نقشی اجتماعی ایفا کرده است؛ از قبیل ارائه بازتابی از قدرت کلیسا یا دولت، ارائه میدان گسترهایی جهت پژوهش دانشگاه ها و محققین منفرد، ارائه تصویری از علائق متنوع قشرهای فرهیخته جامعه ، ارائه نمادی از ثروت و پایگاه اجتماعی گرد آورنده، یا ارائه یک بنیاد فرهنگی در تجلیل از یک شهر در جهان معاصر، گرایش موزه به آن است که یکجا بیانی از جامعه و وسیله یی در خدمت آن باشد.
موزه از خلال ارزشهایی که آنها را فرا می گیرد.و به صورت مربی بیان نی دارد، منظری عینی از جهان سویی را در ذهن بینندگان خود متبادر می سازد، و به آنان امکان می دهد که روح نافذ خویش را در مورد میراث خودشان و سایر مردمان بکار بندند، و از این راه سلیقه ی خود را شکل بخشند و به کنجکاوی خود میدان عمل بدهند.
موزه حتی نقش مهمتر از این دارد: قادر است با بیدار کردن روح خلاقی که در هر یک از ما نهفته است، توان هنری و قصد فکری را برانگیزد. به عنوان مثال هایی از موفقیت چشمگیر در این مورد می توان موزه پولی تکنیک مسکو، موزه صنعتی و فنی بیرلا در کلکته، کارگاه هنری هارلم ضرقی (موزه محله یی) یا بخش آ . آر .ث (جنبش آفرینی، پژوهش، رویارویی) در موزه هنروران شهر پاریس را ذکر کرد. تحقیقاتی که جامعه شناسان در تورنتو، تل آوبو و مونیخ انجام داده اند، همانند موفقیتی که موزه های کودکان کرده اند، این ادعا را تاکید می کنند. موزه، در مقام ضامن تداوم فرهنگ، بدین سان نقش خود را در آفرینش پی گیر عادات تازه فرهنگی ایفا می کند.( مجله موزه ، شماره 3و4 ، ص8)

2 – 7 – 2 – خدمت به جامعه :
موزه در مقام اولی خدمتگذار جامعه خویش است. این جامعه می تواند تمامی ملت باشد (همچنان که در مورد موزه های مرکزی ملی– از قبیل موزه بریتانیا، لوور یا موزه تاریخ و فن واشنگتن و دی سی، صادق است)، یا اهالی یک استان یا شهرستان معین، جامعه همچنین می تواند ساکنان یک کلانشهر را شامل شود؛ کلانشهر ها حوزه هایی دارند که مانند موزه هنری متروپولیتن نیویورک، مسولیت اصلی شان ارائه خدمات به جامعه مخاطب خویش و دریافتن نیازهای آن، اعم از کلی و جزئی ست – یعنی با در نظر گرفتن طبقات اجتماعی، اقلیت ها و غیره. بر این مبنا برنامه هر موزه یی با ملاحضه گستره و دیدگاه مجموعه هایش، دامنه فعالیت ها و امکانات مادی اثر جهت موثر ساختن آنها معین می شود. بعلاوه برنامه موزه باید وجود سایر مراکز کلانشهر ها حوزه هایی دارند که مانند موزه هنری متروپولیتن نیویورک، مسولیت اصلی شان ارائه خدمات به جامعه مخاطب خویش و دریافتن نیازهای آن، اعم از کلی و جزئی ست – یعنی با در نظر گرفتن طبقات اجتماعی، اقلیت ها و غیره. بر این مبنا برنامه هر موزه یی با ملاحضه گستره و دیدگاه مجموعه هایش، دامنه فعالیت ها و امکانات مادی اثر جهت موثر ساختن آنها معین می شود. بعلاوه برنامه موزه باید وجود سایر مراکز فرهنگی، نیاز به ارائه دوره های فشرده درسی، از دبستانی گرفته یا دانشگاهی و بالاخره واکنش خود جامعه را، که در هر یک از سطوح فرهنگی، نیاز به ارائه دوره های فشرده درسی، از دبستانی گرفته یا دانشگاهی و بالاخره واکنش خود جامعه را، که در هر یک از سطوح فعالیت موزه و ارزیابی می شود، به حساب آورد. (مجله موزه ، شماره 3و4 ، ص8)

الف – نمایش
طبیعتا فعالیت اصلی هر موزه یی به کار بردن یک «زبان» ویژه خود است – که زبان ارائه باشد – جهت نمایش اشیائی که به مجموعه های آن تعلق دارند یا گاه و بیگاه به منظور نمایشگاههای موقت بدان امانت داده می شوند. هدف نمایش، ایجاد و تسهیل تماس مستقیم فرد و شی است، خواه مرز یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال، و خواه شی یک اثر هنری باشد یا نمونه هایی متعلق به علوم طبیعی و یا یک مصنوع عرضه شده از تالار تاریخچه ویژه خود است – که زبان ارائه باشد – جهت نمایش اشیائی که به مجموعه های آن تعلق دارند یا گاه و بیگاه به منظور نمایشگاههای موقت بدان امانت داده می شوند. هدف نمایش، ایجاد و تسهیل تماس مستقیم فرد و شی ات، خواه مرز یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال ، و خواه شی یک اثر هنری باشد یا نمونه هایی متعلق به علوم طبیعی و یا یک مصنوع عرضه شده از تالار تاریخچه ی فنون. دانش موزه شناسی و هنر موزه نگار (موزه شناسی به معنای دانش فلسفی و نظری موزه داری، و موزه نگاری به مفهوم توصیف کار علمی موزه داری است) پیام خود را همزمان به انواع گروههای مردم منتقل می سازند.
در مورد معنای دانش فلسفی و نظری موزه داری، و موزه نگاری به مفهوم توصیف کار علمی موزه داری است پیام خود را همزمان به انواع گروههای مردم منتقل می سازند .
در مورد یک اثر هنری، که پیام آن قبل از هر چیز در حیطه زیباشناسی قرار دارد و لذا امری انفرادی است مشاهده و ارداک به وسیله ارائه یی آسان می شود که در آن عده مشابهی از مردم بتوانند بدون مزاحمت یکدیگر با اثر در تماس نزدیک قرار گیرند و از آنچه که توسط برنامه برنسون، مورخ هنر، «ارزشهای لمسی» خوانده شده بهره مند شوند. بدین سان ادراک محتوا با انعطاف و رسانایی بیشتر صورت می گیرد .
در عین حال، اتخاذ راه حل های انعطاف پذیر معماری اجازه می دهد که نمایش ها زود به زود عوض شوند و بر تعداد و تسلسل نمایشگاههای موقت افزوده گردد، بطوری که خدماتی، خواه همزمان و خواه پیاپی، در اختیار همه بخش های جامعه گذاشته شود. برای نمونه، این روش در موزه هنروران نیویورک، موزه ویکتوریا و آلبرت لندن، موزه ملی هنرها و سنن مردمی پاریس و موزه ملی ویکتوریای ملبورن معمول است. (مجله موزه ، شماره 3و4 ، ص 8)
ب – مجموعه
مسال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، معماری ایرانی، گیاه شناسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم طبیعی، ایالات متحده، باستان شناسی