منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، آموزش کارکنان، نظام آموزشی، معماری سبز

دانلود پایان نامه ارشد

مطلوب تجهیزات شهری به ویژه در وضعیت بحرانی با توجه به گستردگی وشدت حوادث ، حساسیت واهمیت بیشتری پیدا کرده ونقش آموزش در بالابردن مهارت پرسنل امدادونجات ازجمله آتش نشان وهلال احمر بسیار بالا می باشد. جهت برآوردن نیازهای آموزشی ساخت مرکز بین المللی امدادونجات در سطح منطقه میتواند نقش محوری در مقوله ایمنی ایجادنماید.
1-5 روش تحقیق
پس از انجام مطالعات اولیه به نظر می رسد چنین فضایی در آتش نشانی مهم ارزیابی می شودوتحقیق و گردآوری اطلاعات براساس تعاریف چهارچوب کلی طرح شکل می گیرد. از آنجا که اصول ومبانی طراحی از طرز تفکر پایداری نشات می گیرد، در نتیجه سعی شده در ابتدا با بیان تعاریف کلان به زیر شاخه های جزیی تر دست یابیم. روش تحقیق از طریق بررسی کتب ومجلات فارسی ولاتین ، بانک های اطلاعاتی (سایت های اینترنتی) و… می باشد. به دلیل تازگی مطلب در عرصه معماری ، اصول ومفاهیم عمده به صورت ترجمه نشده در اختیار ماست. به دست آوردن جدیدترین اطلاعات مربوطه با برقراری وارتباط با گروه های بین المللی فعال در این زمینه از طریق پست الکترونیکی وبه دست آوردن بروشورها واطلاعات کنفرانس های برگزار شده می باشد.از جمله فعالان در بحث معماری پایدار گروه Green building studio می باشد. همچنین دانشگاه های معتبر دنیا از جمله Delf در هلند وLund در سوئد ، بخشی از سایت های خود را به مفاهیم پایداری اختصاص داده اند وآخرین مقالات در این باب را معرفی می کنند. در بخش طراحی مرکز آموزش نیز از نمونه موردی مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان واز کتابچه موسسه ملی استاندارد آمریکا (NFPA) وسایت های مرتبط استفاده گردید.

1-6 ادبیات تحقیق
کتب
NFPA (2012) در مجموعه استاندارد تحت عنوان موسسه ملی پیشگیری از حریق آمریکا که با کد 1402 در خصوص طراحی مرکز آموزش استانداردها وقوانین مربوطه را به طور کلی شرح داده است.
رایت (1390) در کتابی با عنوان الفبای معماری پایدار بارویکرد معماری خورشیدی به روش های پایداری در معماری ونحوه استفاده از انرژی های نو وراه کار استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک پرداخته است.
تومه (1391) در کتابی تحت عنوان طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان به ارائه قوانین ومقررات ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی پرداخته است
اتمن (1390) در کتابی با عنوان معماری سبز با مصالح وتکنولوژی های پیشرفته به تعریف معماری سبز پرداخته و رویکردهای معماری سبز با مصالح تجدید پذیر را معرفی نموده است.
کسمایی(1382) در کتاب اقلیم ومعماری به مقوله اقلیم شناسی ایران و راهکارهای طراحی اقلیمی پرداخته است.
هینت وهکاران (1392) در کتاب معماری هوشمند به تعریف معماری هوشمند و استفاده از مصالح مدرن هوشمند پرداخته است.
Galloway (2004) در کتاب راهنمای خانه های خورشیدی به مقوله انرژی های نو واستفاده از انرژی فتوولتائیک وخورشیدی پرداخته است.
شهابیان ، شهرام (1376) درکتاب مکان یابی فضایی ایستگاه عای آتش نشانی با استفاده از GIS، به مکان یابی با استفاده از GIS برای ایشتگاه های آتش نشانی ومعرفی مولفه های موجود در این مکان یابی پرداخته است.
استاندارد شماره 6430 سازمان استاندارد ایران که درخصوص مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی می باشد.

پایان نامه
گودرزی (1390) در پایان نامه خود با عنوان طراحی موزه انرژی با رویکرد معماری پایدار به مقوله انرژی ونحوه استفاده از منابع تجدید پذیر در ساختمان پرداخته است.
خامنه (1391) در پایان نامه خود با عنوان کانون پرورش فکری کودک ونوجوان با رویکرد معماری پایدار به نقش مراکز آموزشی و حفظ انرژی در آنها ونحوه قراگیری ساختمان های آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی پرداخته است.

مقاله
شمس ، محمدحسین وهمکاران (1392) در مقاله مروری برفناوری های تولید برق ازانرژی خورشیدی ومقایسه آمار بزرگترین نیروه گاه های خورشیدی جهان به کاربرد انرژی خورشیدی وفناوری فتوولتائیک پرداختند.
1-7 پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش
به عنوان نمونه موردی در جهان ، می توان مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان را نام برد. اما در ایران بیشتر به مقوله ساخت ایستگاه های آتش نشانی تمرکز یافته وکمتر به طراحی و ساخت مرکز آموزش پرداخت شده وفقط در این چند سال اخیر سازمان آتش نشانی تهران با همکاری کالج مورتون انگلستان اقدام به ساخت مرکز آموزش نموده که ناتمام مانده است.
1-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها
جمع آوری اطلاعات جهت تحقیق پروژه شامل موارد زیر می باشد.
تحقیق در توسعه پایدار ، معماری پایدار ، معماری بوم گرا ، معماری پاسخگو ، معماری سبز ، معماری هوشمند وانرژی های تجدیدپذیر ونتیجه گیری از اصول طراحی پایدار وتطبیق و بکارگیری این اصول در عرصه طراحی با توجه به امکانات ومحدودیت های سایت بوده ودر خصوص مراکز آموزش طراحی براساس اصول آموزشی با هدف انواع تمرین های عملیاتی با امکان بررسی وتجزیه وتحلیل مانورهای انجام گرفته می باشد.

فصل دوم : یافته ها
دگرگوني‌هاي سريع و پرشتاب كنوني كه نشأت گرفته از پيشرفت دانش و تكنولوژي مي‌باشد و عدم تعامل بين انسان و تكنولوژي منجر به بروز حوادث و سوانح زيادي مي‌گردد كه شاهد اين امر آمار و ارقامي مي‌باشد كه روز به روز رو به فزوني است، امروزه با توجه به ساختار شهر تهران و تغيير و تحول ايجاد شده مي‌بينيم كه حوادث در برخي موارد شدت پيدا كرده است در سايه اين امر بحث آموزش و تربيت نيروهاي امدادي در سازمان آتش‌ نشاني و خدمات ايمني بحثي قابل توجه مي‌باشد و بر پايه اين امر آموزش ضمن خدمت نقش به سزايي در به روز رساني اطلاعات و دانش نيروهاي امدادي دارد آشنايي اين نيروها با وسايل و تجهيزات جديد امدادي و به روز رساني اطلاعات و دانش آنها به منظور دستيابي به بازده كاري لازم از عوامل مهم به شمار مي‌رود كه بايستي با برنامه‌ريزي مناسب و ايجاد فضا مطلوب براي آموزش و پرورش استعدادها و توان كاركنان مورد توجه قرار گيرد.
2 ـ 1 آموزش
فرهنگ فارسی معین آموزش را در لغت چنین بیان نموده که از مصدر آموزیدن و آموختن گرفته شده و به معنی عمل آموختن، یاد دادن و در کل آن را بعضی تعلیم، تربیت و پژوهش می‌دانند.
فرهنگ فارسی عمید نیز آن را از مصدر آموختن، عمل آموختن و تعلیم دادن بیان نموده، و در ادامه بیان نموده که آموزش، آموزش بصری است: « ب صَ رَ » روشي در تعلیم بمنظور آسان ساختن فهم مطالب از آنچه که به چشم دیده می‌شود از قبیل تصویر، فیلم، تلویزیون، و تصویرهایی را که مربوط به مطالب مورد بحث است نشان می‌دهد. غالبأ در آموزش بصری از مسائل سمعی یعنی آنچه که با گوش شنیده می‌شود نیز استفاده می‌کنند كه در این صورت آموزش سمعی و بصری می‌گویند.
و آموزشی: منصوب به آموزش، آنچه مربوط به تعلیم و تربیت است، و به معنی طالب علم و دوستدار آموختن آمده است.
اما در تعریف آکادمیک از آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشند (جویس، کالهون وهمکاران ، 1389، 7).
اما بطور مرسوم، می‌گویند آموزش می‌تواند تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی را در برداشته باشد، آموزش می‌تواند به معنای بوجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش هایشان در مورد کاریا تعامل آنان با همکاران و سرپرستان باشد. (موسوی، 1384، 6).
و در جای دیگری آمده آموزش عبارتست از کسب یا انتقال دانش و مهارت‌ها از فردی به فردی یا از فردی به گروهی یا از گروهی به فردی با ایجاد تغییر مطلوب یا تغییرات مطلوب در فرد یا گروه برای انجام کار معین
2 ـ 2 نظام آموزشی
در تعریف یک نظام آموزشی بایستی بیان نمود که مجموعه برنامه ها، روش‌ها و مواد فراهم آورده شده برای دستیابی به اهداف مشخص آموزشی را نظام آموزشی گویند (لشین، سینتیابی وهمکاران، 1390، 13).
نظام آموزشی اگر يك فرد براي خودش تهيه مي‌كند مصادیقی همچون برنامه آموزشی وجود دارد، مانند مطالعه آزادی که فرد برای ارتقای دانش خود در یک زمینه انجام می‌دهد و یا، برنامه آموزشی که یک فرد برای دیگران تهیه می‌کند؛ مانند آموزشی که کارفرما برای ارتقای دانش و مهارت‌های کارگر خود به او ارائه می‌دهد. و یا برنامه‌ای که یک گروه برای خودشان پیش بینی می‌کند، مانند: مطالعه گروهی دانشجویان برای بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف علمی و یا برنامه آموزشی که یک گروه برای گروه دیگر تهیه می‌کنند مانند یک دوره آموزشی کوتاه مدت که گروهی دیگر را به صور ت تخصصی آموزش می‌دهد (لشین، سینتیابی و همکاران، 1390، 4).
نظام آموزشی با توجه به رده‌بندی دوره‌های مختلفی که برای آموزش سازمان چه بدو خدمت و چه ضمن خدمت و چه حین خدمت هرکدام دارای دوره‌های مختلفی بوده که رده بندی شده است.
2 ـ 3 آموزش کارکنان
در تعریف آموزش کارکنان بایستی بیان نمود که آموزش کارکنان عبارتست از کلیه مساعی و کوشش‌هایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل مي‌آید و آنها را آماده انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی خود مي‌نماید.
و در واقع در ادامه تعریف آموزش کارکنان می‌توان بیان نمود انجام سلسله عملیات مرتب و پی در پی و پیوسته و با هدف یا اهداف مشخص و معین که به منظور:
الف) ایجاد یا ارتقاء سطح مهارت‌های شغلی می‌گردد.
ب) ایجاد یا ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان می‌شود.
ج) ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش‌های پایدار جامعه در کارکنان بکار گرفته می‌شود (معمار اصفهانی، 1382، 17).
در ادامه تعریف آموزش کارکنان می‌توان بیان نمود مجموعه فعالیتهای نیاز سنجی و برنامه‌ریزی شده به منظور اصلاح و بالا بردن دانش مهارت‌ها، نگرشها، و رفتار‌های اعضای سازمان برای انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی گفته می‌شود.
2-4 از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟
هزاران سال پيش از اين، آتش‌نشاني به شكل كنوني رايج نبود. اگر خانه‌اي آتش مي‌گرفت تك تك افراد آن يا هر رهگذري، نقش مأمور آتش‌نشاني را بازي مي‌كردند. مردم براي خاموش كردن آتش، گروهي به نام سطل داران را تشكيل مي‌دادند. اين عده، از نقطه آتش‌سوزي تا لب رودخانه يا چاه، به صف مي‌ايستادند و سطل‌هاي پر از آب را دست به دست مي‌دادند تا به نفرات جلو مي‌رسيد و آنها آب را روي شعله‌هاي آتش مي‌ريختند.
در سال ١666 ميلادي در شهر لندن يك آتش‌سوزي بزرگ رخ داد و پيش از 13 هزارخانه، از جمله بناي كليساي جامعه سنت پل را در كام خود فرو برد و سوزاند. در آن زمان، انگليسي‌ها براي رساندن و پاشاندن آب از رودخانه به كمك شيلنگ از چندين تلمبه دستي استفاده كردند. ساكنان شهر لندن، گروه‌هاي داوطلبانه آتش‌نشاني تشكيل دادند و خود به آنها پيوستند. اين داوطلبان قول دادند كه هرگاه آتشي خانمان‌سوز در جايي شعله‌ور شود، هر كاري كه داشته باشند كنار بگذارند و براي خاموش كردن آن بشتابند.
تاريخ سازماندهي خدمات آتش نشاني در ايالات متحده در شهر نيوآمستردام (بعدها نيويورك) از سال 1648 توسط شخصي به نام پيتر استيوسنت، شروع و شكل گرفت او چهار نفر مأمور به عنوان بازرس آتش استخدام كرد. و به آنها اختيار داد تا تمام دودكش‌هاي منازل را بازرسي نمايند و آنهايي را كه تخلف داشتند جريمه نمايند.
بعدها در اين شهر ٨ نفر ازشهروندان را به عنوان (نگهبان جغجغه‌‌اي)2 استخدام نمودند. اين افراد داوطلب شده بودند كه شب‌ها در سطح شهر با جغجغه‌هاي چوبي بزرگ گشت‌زني كنند. اگر آتشي در سطح شهر ديده مي‌شد، اين افراد اين جغجغه‌ها رابه چرخش درمي‌آوردند و اهالي شهر را به سمت سطل آتش‌نشاني راهنمايي مي‌كردند و اين امر به طور كلي اولين اقدام در جهت سازماندهي كردن آتش‌نشاني در آمريكا بود.
نخستين اداره آتش نشاني رسمي با كارمندان حقوق‌بگير، در سال 1679 ميلادي در بوستن از شهرهاي ايالات متحده آمريكا داير شد. در اين شهر نيز مانند لندن، در سال‌هاي 1653 و 1676 ميلادي، آتش‌سوزي هاي بزرگي رخ داده بود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، توسعه پایدار، توسعه پاید، مصرف انرژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، آتش خاموش