منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، کتابخانه ملی، محدوده آسایش

دانلود پایان نامه ارشد

شکل4-1- بانک مسکن کرمان شکل 4-2- مجتمع فرهنگی تفریحی خدماتی پاسارگاد در تهران
داراب دیبا در مقاله خود “حصول زبانی برای معماری امروز ایران”می نویسد:”در مطالعه معماری ایران،به مفاهیمی مانند درون گرایی ،تداوم فضایی وپیوستگی مکان،در حول و حوش محورهای خطی یا مرکزی ،شفافیت وقار و استواری ،نظام هندسی حساب شده و منسجم،محور بندی ویژه،مرکزیت،حصول مفصل رابطه اتصال دهنده برش های فضایی میان تداخل سطوح،بهزیستی با طبیعت،مصالح منطبق با محیط و بسیاری مفاهیم دیگر بر می خوریم که ممکن است در تحلیلی استدلالی وسیله ای برای دستیابی به خلاقیت و ابداع باشد. ولی لزوما در مجموع نمی تواند موجب قانونمندی ترکیب موفقی بشود…در اینجا همان فاصله بین عقل و احساس در میان است.هنر ورای قانونمند های تحلیلی حرکت می کند و هر چند این گونه مفاهیم تحلیلی می توانند در اوایل کار به استواری ساختار کمک کنند. ولی جمع ریاضی آنها به هیچوجه موفق نخواهد بود و خطر به دام افتادن به تقلید کالبدهای گذشته سنتی در سر راه است.”(فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی ،1378،ش34)

4-3-3- نادر اردلان دیدگاه خود را در هفت اصل آورده است. او می نویسد:”یگانه معماری در خور توجه آن است که از دل بر آید و بر دل نشیند. دل،نقطه کانونی و مرکز واقعی هستی روحانی جسمانی وجایی است که عقل با جان(علوم مادی با علوم روحانی)تلاقی می کند.مجموعه هفت اصل طراحی زیر منحصر به شاهکارهای ایرانی است.
1-بینش نمادین:این معماری در پی بیان و برانگیختن حس عمیق معانی ازلی”تعالی معنوی”و”وحدت کل موجودات عالم”در بیننده است.

شکل 4-3- برج هوشمند دوحه قطر
2-انطباق محیطی:معماری ایرانی با طبیعت و زمینه اقلیمی خاص خود،رابطه ای هماهنگ و پایدار دارد.
3-الگوی مثالی باغ بهشت:باغ همواره الهام بخش صورت اصلی”حس مکان”در معماری بوده است.در ظاهر باغ،و در باطن حیاط.
4-نظام فضایی مثبت:درونگرایی بر پایه اینکه فضا،عنصر مثبت است،بر خلاف معماری غربی،به یاری هندسه و ریاضیات،یک فضای مثبت مهم ،سلسله ای از حجم های منفی ایجاد می کند.پیوند یک فضا با فضای دیگر اساسا بر پایه الگویی سه بخشی صورت می گیرد. وصل،گذر،اوج.
5-مکمل بودن:کیمیای رنگ وماده و خط،این معماری را لبریز کرده است.
6-مقیاس انسانی و مشارکت اجتماعی:این معماری بر پایه مقیاس انسانی و تناسبات طلایی بدن انسان قرار گرفته است،از مقیاس اتاق تا خانه حیاط دار تا محله وشهر ،سلسله مراتبی از حلقه های اتصال اجتماعی وجود دارد که فرد را با جامعه اش وحدت می بخشد.
7-نو آوری-نوآوری در فنون ساختمانی،تاق،گنبد و کاشی” (فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی،1374،ش19)

4-3-4- به گفته حائری در معماری ایران:
“1-هر فضا،تعریف و کران مند شده و با درجه محصوریتی ویژه به سه گونه دیده می شود.باز،بسته و سرپوشیده.
2-آمیختگی فضا با ارتباط ،اتصال،بسط،تسلسل،تداخل،تداوم فضا مد نظر بوده است.هر دوره ترکیبات خاص آفریده است که بر پایه استقرار گروه های فضایی بسته و پوشیده و دیوار(نه به عنوان سطح)برگرد و اطراف فضای باز است.پس فضا از طریق محصور شدن شکل می گیرد.
3-سیالیت و شناوری فضا ودر هم آمیختگی آنها ” (فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی،1374،ش19)

4-3-5- هادی میرمیران در مقاله ای با نام”جریانی نو در معماری امروز ایران”می نویسد:
تحلیل معماری ایران نشان می دهد که به رغم کثرت،تنوع و پیچیدگی بناها مبانی و الگوهای نسبتا معدودی در طول زمان به گونه های مختلف در این معماری بکار گرفته شده اند.افزون بر آن این نتیجه به دست می آید که تکامل معماری ایران بیشتر بر تعالی این اصول،مبانی و الگوها در جریان نوعی فعالیت هوشمندانه و ماهرانه استوار بوده است،تا ایجاد آنها.با پذیرش این امر این پرسش پیش روی قرار می گیرد که آیا نمی توان در معماری امروز ایران نیز به همان اصول و مبانی و الگوها پرداخت و آنها را در جریان فعالیتی خلاق تکامل بخشید و به پیش برد؟(فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی،1378،ص46، ش 34)

شکل4-4-مجتمع ورزشی رفسنجان شکل4-5-کتابخانه ملی تهران

فصل پنجم
مصادیق و نمونه های مشابه
5-1- خانه زینت الملک
زیر زمین خانه زینت الملک که به موزه مشاهیر معروف است و به نمایش شخصیت های تاریخی ازپیش از اسلام تا دوره های اسلامی و تا به امروزپرداخته شده است که بر تن مجسمه ها لباس های همان دوران پوشانیده اند.

شکل5-1- نمای داخلی و خارجی خانه زینت الملک

شکل5-2- پلان خانه زینت الملک
5-2- خانه صالحی
تنها موزه لباس های سنتی و آیینی وجود دارد که در جهت تغییر کاربری یکی از خانه های قدیمی به نام خانه صالحی در بافت قدیمی شیرازچند سالی راه اندازی شده و در آن لباسهای چند دورمحدود ازمعماری در شیراز را به نمایش می گذارد و آن نیز در خور شان شهر شیراز با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی نمی باشد.

شکل5-3- نمای بیرونی خانه صالحی

شکل5-4- پلان خانه صالحی

از نمونه های خارجی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
5-3- موزه ویکتوریا و آلبرت
– موزه victoria and albert museum که در نیز کم و بیش طراحی بر اساس استانداردهای جهانی و… می پردازند. بزرگترین موزه در جهان درهنر های تزئینی و طراحی است. یک مجموعه دائم با بیش از 4.5 میلیون اشیاء. آن در سال 1852 تاسیس شد و به نام پس از ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت نامگذاری شده است.این موزه دارای 145 گالری که شامل هنرهای 5000ساله از زمان باستان تا به امروز است.از فرهنگهای اروپایی ،امریکای شمالی ،آسیا و شمال آفریقا .(vam.ac.uk)

شکل5-5- موزه ویکتوریا و آلبرت

5-4- موزه لباس و مد لندن
– موزه museum of London-dress and fashion از همان ابتدا مد و لباس را به عنوان یک رکورد اجتماعی با توجه به اهمیت تاریخی جمع آوری کرد.این موزه برای اولین بار در بریتانیا برای انتشار یک کاتالوگ از مجموعه صحنه و لباس آن در سال 1933 بود. پوشاک و منسوجات در گالری های این موزه نمایش داده می شود.(museum of lindon.org.uk)
شکل5-6- موزه لباس و مد لندن

5-5- موسسه تکنولوژی مد
Fashion institute of technology in nyc set toget a major facelift-شناخته ترین موسسه در امریکا برای طراحی مد می باشد که به منظور الهام بخشی به دانش آموزان و طراحان مد خارجی فعالیت میکندmightyfunk.com.

شکل5-7- موسسه تکنولوژی مد
Bridgette Meinhold, 04/21/10

filed under: Architecture,Daylighting,New York City

فصل ششم
بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی

6-1- مشخصات جغرافیایی
6-1-1-حدود و وسعت
شهرستان شیراز با 8/10688 کیلومتر مترمربع مساحت 6/8 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در مرکز استان و در محدوده جغرافیایی 52 درجه و 1 دقیقه تا 53 درجه 34 دقیقه طول شرقی و 28 درجه و 58 دقیقه تا 29 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و از شمال به شهرستانهای مرودشت و سپیدان از غرب به شهرستانهای سپیدان – ممسنی و کازرون از جنوب به شهرستانهای فیروز آباد و جهرم از شرق به شهرستانهای فسا و نیریز محدود باشد و از نظر وسعت پنجمین شهرستان ایران است .

6-1-2- تقسیمات کشوری
شهرستان شیراز دارای 5 شهر به نامهای شیراز ، کوار ، سروستان ، خرامه ، زرقان به مرکزیت شهر شیراز و 346 ابادی و 6 بخش و 22 دهستان به شرح زیر می باشد :
– بخش مرکزی: شامل 6 دهستان به نامهای دراک، سیاخ دارنگون، قره باغ، داریان، بیدزرد، کفترک
– بخش کوار: شامل 3 دهستان به نامهای فرشکان ، کوار ، طسوج
– بخش کربال: شامل 5 دهستان به نام های قوام آباد، دهقانان، سفلی، رحمت آباد، خیر آباد
– بخش ارژن: شامل 3 دهستان به نامهای کوهمره سرخی، قره چمن، دشت ارژن
– بخش سروستان: شامل 3 دهستان به نامهای سروستان، کوهنجان، مهارلو
– بخش زرقان: شامل 2 دهستان به نامهای زرقان – بندامیر می باشد .

6-1-3- وضعیت جمعیت
در سال 1355 جمعیت شهرستان شیراز برابر با 634297 نفر بود که با نرخ رشد 7/5 درصد در سال افزوده شد و به 1125405 نفر در سال 1365 رسید . این افزایش که بسیار بالاتر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در دوره یاد شده است ناشی از مهاجر پذیری این شهرستان و نیز اسکان مهاجران جنگ تحمیلی بوده است. آمارگیری جاری جمعیت سال 1370 جمعیت کلی این شهرستان را 1288524 نفر اعام کرده است . این جمعیت اگر چه بیشتر از جمعیت سرشماری شده سال 1365 است اما نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت در دوره اخیر به میانگین 7/2 درصد در سال کاهش یافته است .
در سرشماری جمعیت سال 1375 جمعیت کل این شهرستان 142218 اعلام شده است.

6-2- وضعیت آب و هوا
در پهن دشت کشورمان که دارای آب و هواهای مختلفی می باشد ، با سیستمهای متعدد ساختمانی روبرو می شویم ، در تداوم مبارزه با شرایط محیط خارج ، تجربیات ذیقیمتی در طراحی ، ساخت و انتخاب مصالح در ساختمانهای سنتی کشور ، نهفته است که متأسفانه در زمان حاضر ، برداشت غلط از معماری دنیای غرب کلیه دانش و تجربیات اسلامی خود را از یاد برده و با تقلیدی ناقص از معماری بین المللی ، زمینهای حاصلخیز این مرز و بوم را بتن ریزی می نمائیم . توجه به نیروهای طبیعی زوال ناپذیری چون آفتاب و باد و استفاده از آنها در انجام برخی از کارها و بهبود بخشیدن به شرایط حرارتی فضاهای زیستی ، از دیرباز در کشور ما معمول بوده است ( کسمائی ، 1363،43 )
بکار بستن روشهای علمی صحیح و استفاده بهینه از امکانات، مصالح ساختمانی و روشهای ساخت، علاوه بر افزایش عمر مفید ساختمانها و صرفه جویی اقتصادی در مقیاس کلان، آسایش ساکنین و استفاده کنندگان از ساختمان را نیز فراهم می آورد. با توجه به وسعت استان فارس و وجود عوارض طبیعی و جغرافیایی مختلف، موجب بروز شرایط آب و هوایی کاملاً متفاوتی در سطح استان می شوند، لزوم پیش بینی شکل خاصی از محیط های ساخت انسان را انکار ناپذیر می سازد، به طوری که بتوان با بهره گیری از نیروهای طبیعی، شرایط نسبتاً مناسب را در بخش عمده ای از سال و ساختمانهای مسکونی و عمومی ایجاد نمود. هدف اصلی، تهیه و ارائه الگوی معماری مناسب و همساز با اقلیم برای شهر شیراز است.
نمای بناهای مسکونی به جهت جنوب تا جنوب غربی باشد . بدلیل غالب بودن بادهای غرب و جنوب غرب در تمام سال این بادها می توانند با خود رطوبت و بخار آب حاصل از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را به همراه آورند و باعث ایجاد رطوبت در فضای شهری و بناها می گردند . از نظر تنظیم فضایی ، طراحی فضایی فشرده جهت اتلاف حرارت ساختمان ، بخصوص کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت در فصل سرد ، همچنین ساختمانهای فشرده ، در محافظت در برابر گرمای هوا و کاهش بادهای غبارآلوده نقش عمده ای را به عهده دارند ، جریان هوا ضرورتی ندارد ، جریان هوا ضرورتی ندارد و اندازه و جهت بازشوها که با توجه به شدت تابش طراحی می شود (1987 ، Oliver) حائز اهمیت است . اندازه پنجره ها متوسط بطوری که حداکثر 20-40 درصد اندازه مساحت دیوارها را به خود اختصاص دهد ، دیوارهای داخلی و خارجی از مصالح سنگین ساخته شوند و در بامها ، مصالح سنگین با زمان تأخیر بیش از 8 ساعت بکار برده شود . این کار بدلیل جلوگیری از انتقال سریع هوا صورت می گیرد .

6-3- توصیه های آب و هوایی مناسب برای احداث ساختمان در شهر شیراز
در مجموع در 3 ماه از سال شرایط حرارتی خارج از محدوده آسایش ، و در محدوده استفاده از وسائل مکانیکی برای گرم شدن قرار دارند ، (آذر ، دی ، بهمن ) در ماه (اسفند و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، معماری ایرانی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تحلیل آماری