منبع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت سهام، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، سیاست پولی

دانلود پایان نامه ارشد

های مالی نداشته باشند، ناخودآگاه سرمایه های راکد بسیاری وارد چرخه اقتصادی نخواهند شد، چراکه افراد آگاهی و دانش لازم را برای حضور خود در این عرصه احساس نکرده و همواره از آن دوری میکنند، و بر عکس اگر مردم جامعه ای با فرهنگ سرمایه گذاری و ریسک و بازده دارایی های مالی آشنا باشند حضور پر رنگ تری در صحنه های اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارند.
در کشور ما مطابق آمار منتشره بورس، کمتر از 5 درصد افراد جامعه سهامدارند. با راه اندازی و گسترش تالار های بورس و مراکز آموزش مرتبط در مراکز استان ها این امید می رود که آشنایی مردم با بازار سرمایه بیشتر شده و نقش فعال تری در بورس اوراق بهادار کشور داشته باشند.
ج) عوامل تکنولوژیکی(مرتبط با فن آوری) : منظور از عوامل تکنولوژیکی، یکی فن آوری های جدید مورد استفاده شرکت های بورس است و دیگری تکنولوژی مورد استفاده در سیستم معاملاتی و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار است. روشن است هر چه فن آوری های جدید و تکنولوژی های مدرن تری مورد استفاده شرکت های تولیدی و خدماتی قرار گیرد بهای تمام شده محصولات آنها عمدته در نظر گرفته، مقیاس تولید کاهش یافته و ضمن کاهش ضایعات، سود شرکت ها بیشتر از گذشته شده که این امر باعث بهبود اوضاع شرکت ها ودر نهایت بهبود اقتصاد کشور می گردد.
از طرفی ها چه سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار مجهزتر و بروزتر باشد، افزایش حجم و ارزش معاملات را به دنبال خواهد داشت. اگر بورس بتواند با بهره گیری از عوامل نوین تکنولوژی نقش خود را در اطلاع رسانی به جامعه به نحو مطلوبی انجام دهد می توان شاهد حضور پر رنگ تر افراد و آحاد جامعه در بورس بود. نمونه ای از عوامل تکنولوژی یکی مربوط به بورس تغییر سیستم معاملاتی است که باعث روان شدن و تسهیل معاملات در بازار می گردد.
د) عوامل اقتصادي: که رونق و رکود اقتصادي بورس را به شدت متاثر می‏سازد، به طوري که در دوره‏ي رونق اقتصادي، با افزایش سرمایه‏گذاري در سهام شرکت‏هاي داراي رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت‏ها را در پی خواهد داشت، زیرا در این شرایط، سرمایه‏گذاري در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه‏گذاري در سهام عادي برتري دارد (کریم‏زاده، 1385). عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سهام به دو دسته تقسیم میشوند:
1- متغییرهای حقیقی (GNP، پسانداز، نرخمالیات و غیره)
2- متغیرهای پولی (حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم)
در این پژوهش تأثیر متغیرهای پولی تأثیرگذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار میگیرد.

2-5- سیاست های پولی
به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند. برخی از ابزارهای سیاستهای پولی شامل نرخ سپرده قانونی، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز میباشد (برانسون، 1980). انجام پژوهش در مورد تأثیر شوک‏های سیاستپولی بر قیمت سهام و به تبع شاخص‏های سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر این است که شوک‏های سیاستپولی می‏تواند در چگونگی قیمت‏گذاری سهام اثرگذار باشد. مشخص شدن این موضوع می‏تواند بخش عمده‏ای از نیاز سرمایه‏گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‏شود، به گونه‏ای که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتراز گذشته انجام می‏شود. پدیده‏ی توسعه سرمایه‏گذاری مالی (در مقابل سرمایه‏گذاری در دارایی‏های واقعی) از مشخصات اقتصاد توسعه‏یافته است. توسعه‏ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه‏گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه‏گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر سیاستپولی بر قیمت‏گذاری‏های سهام، میتواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
سياست هاي پولي و مالي معمولاً نقش مهمي در تثبيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه بازي مي‌کنند. سياست گذاران اقتصادي در اين گونه کشورها، با توجه به ابزارهاي سياست پولي و از طريق تغييراتي که در آن ها به وجود مي آورند، مي توانند به هدف هاي مورد نظر دست يابند.
رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي درحيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند.
در این پژوهش بر طبق پژوهش‏هایی همچون لی، ایسکن و ژو (2010)، (کریمزاده، 1385) و (آل بوسویلم و کریمی، 1390) برای اندازهگیری سیاستهای پولی از متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز استفاده میشود.
شوکها نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر سیاست‏گذاری‎‏های مختلف بر متغیرهای درون‏زا و برون‏زا از تجزیه واریانس (VDCs) و توابع واکنش ضربه‏ای (IRFs) استفاده می‏شود. با استفاده از توابع واکنش ضربه‏ای می‏توانیم رفتار پویای متغیرهای هدف را تجزیه و تحلیل کنیم. در تحلیل شوک‏ها می‏بایست اثرات متقابل متغیرها و معادلات الگو را در نظر داشته باشیم. زیرا وقتی در درون نمونه یک متغیر برون‏زا را تغییر می‏دهیم و می‏خواهیم اثر این متغیر را برمتغیرهای درون‏زا مورد بررسی قرار دهیم، باید ارتباط موجود بین متغیر شوک داده شده و سایر متغیرها را در نظر بگیریم.
تجزیه واریانس روشی جهت تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا حاصل از شوک‏های ایجاد شده در دستگاه ارائه می‏دهد. توابع واکنش ضربه‏ای پاسخ متغیرهای درون‏زایی سیستم را نسبت به شوک‏های وارده بر جملات اخلال بیان می‏کند. بنابرین تابع عکس‏العمل، اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار استاندارد را روی مقادیر جاری و آینده متغیرهای درون‏زا نشان می‏دهد.

2-6- نرخ ارز
نقش ارز در نظام های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. دليل آن نیز روشن است، کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخشهای اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. بیشتر بنگاههای تولیدی برای خرید مواد اولیه، فنآوری و ماشینآلات اقدام به واردات میکنند. اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تأثیر گذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری وجه بابت واردات میشوند. افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی، و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمام شدهی تولیدات و خدمات ارائه شده توسط این شرکتها میشود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده نقدی سهام دارد.
ارزش سهام تحت تأثير عوامل مختلفي ازجمله عملكرد شركت، سود تقسيمي، توليد ناخالص داخلي،نرخ ارز، نرخ بهره، حساب جاري، عرضه پول، اشتغال قرار ميگيرد. همچنين در بازار سرمايه و بورساوراق بهادار، تصميمات سرمايهگذاران مبتني بر تركيبي از ريسك و بازده ميباشد. معمولاً بازده سهام ناشي از جريانات نقدي آتي (سود سهام) و مبلغ حاصل از فروش آن است. بازده حاصل از فروش به نوسانات قيمت سهام بستگي دارد، كه آن نيز خود تحت تأثير عوامل مربوط به خود شركت ومتغيرهاي كلان اقتصادي ميباشد. از جمله اين متغيرهاي كلان اقتصادي، نرخ ارز ميباشد (تقوي، 1381). افزايش تجارت جهاني و حركت سرمايه موجب شده كه نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين عوامل تعيين كنندههاي سودآوري شركتها و قيمت سهام آنها مورد توجه قرارگيرد.
با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک پرداخته میشود.

2-7- نظام‎های مختلف ارزی
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک می‎پردازیم (کمیجانی وکلایی، 1380).

2-7-1- نظام ارز شناور
در چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شو. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ريالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید.
در طرف تقاضا یکی از دلایل اصلی که اشخاص متقاضی ارز هستند، خرید کالا و خدمات از کشور دیگر یا ارسال مستقیم به خارج است. دومین دلیل خرید دارایی‎های مالی در یک کشور به واسطه تمایل به افتتاح حساب بانکی خارجی، خرید سهام یا اوراق قرضه خارجی یا کسب مالکیت مستقیم سرمایه فیزیکی است.
در نهایت دلیل سوم تقاضای ارز اجتناب از زیان یا کسب سود است که می‎تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. افرادی که فکر می‎کنند ارزش پول خارجی در آینده افزایش خواهد یافت به امید کسب سود به خرید ارز و فروش آن در قیمت‎های بالاتر در دوره‎های آتی می‎پردازند. این عملیات ریسک‎پذیر، سوداگری ارز نامیده می‎شود.
عوامل عرضه ارز برای یک کشور می‎تواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمک‎های خارجی بلاعوض، سرمایه‎گذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود.
از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی ومالی اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شده، این نظام در مواردی سبب برونپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.
2-7-2- نظام نرخ ارز ثابت54
در نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. حال اگر افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر به افزایش نرخ ارز به حدی فرارتر از مقدار اعلام شده شود، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام می‎کند چنانچه بنابه دلایلی مانند افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور و به دنبال آن افزایش عرض ارز، نرخ ارز کاهش باید مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می‎دهد.
مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بورس تهران، شاخص قیمت، شرکت‌های پذیرفته شده، افزایش سرمایه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تقاضای پول، نرخ بهره، عرضه و تقاضا، اوراق قرضه