منبع پایان نامه ارشد با موضوع قرآن کریم، صراط مستقیم، معنویت الهی، حقیقت ایمان

دانلود پایان نامه ارشد

درباره غلو، علل و عوامل آن عواقب مخرب و مخوف اعتقادات غلو آمیز، ارائه راهکار اهتمام دراعتدال برای جلوگیری از افکار واندیشه های غالی گری، همچنین پژوهش و بررسی غلو از دیدگاه قرآن سنت پیامبر اسلام -صلی الله علیه آله- اهل بیت- علیهم السلام- علما و دانشمندان اسلام، به خصوص تشیع از ویژگی فوق العاده ای برخوردار است.
2. بررسی موضوع غلو، ازآن نظراهمیت داردکه مکتب بزرگ اسلامی و الهی تشیع از دیرباز در معرض هجمه افتراها ،اکاذیب و شبهات مخالفان معاندان بوده است. بهانه و متمسک قرار دادن تهمت ناروای غلو درباره شیعیان، امواج سهمگین و مخربی برای خرافی و غیر اصیل نشان دادن اعتقادات پیروان مکتب اهل بیت-علیهم السلام- بوجودآورده وسبب سوء استفاده دیگران شده است.
جهاد مستمر و همراه با حقیقت ایمان و معنویت الهی پیشوایان وبزرگان مکتب تشیع، در راه بیداری وجدان های خفته و زدودن گرد وغبار شبهات و افتراها و شناساندن چهره واقعی تشیع در دوان و استمرار این مکتب همچون دم مسیحیایی تاثیر گذار بوده است. خود خواهی های تند وگسترده، ناشی ازافکار مسلمان نما و باطنی شرکت آمیز وکفر آلود داشتند، با وارونه نمایی حقایق شیعی و نسبت دادن اتهام غلو در سطح گسترده و فراگیر، برای نابودی ارزش ها، اصول،قواعد و آرمان های بلند والهی تشیع، ازهیچ کوششی فرو گذار نکردند.» (انصاری بویر احمدی،1389،10)
«شیعیان صدها سال در تقیه و با مظلومیت کامل بادهان دوخته و لب فرو بسته، باگذراز پل شهادت روزگارمی گذارنده اند. دشمنان تشیع با نسبت دادن فرقه های ساختگی و افکار غلو آمیز، سعی در واژگون و خرافی نشان دادن مکتب تشیع داشته اند. غاصبان ولایت، آن باطل گرایان حق نما باخباثت ولثامت کامل، چنان شییعان را غالی و افکارشان را غلو آمیزنشان داده اندکه هرگاه نام شیعه برده می شود، در ذهن افراد ناآگاه و حتی مستشرقان، الی بودن تشیع و غلوآمیز بودن عقاید آنهارامتبادر می کند. مصائب آن جایی مضاعف است که برخی از علمای اهل سنت اصل شیعه امامیه را غالی می دانند. (انصاری بویر احمدی،1389،11)
چگونه است که مکتب بزرگ اسلامی تشیع بااین همه ویژگی های الهی واسلامی، منحصر به فرد و حقیقی، این گونه به غلو و غالی گری متهم می شود؟
پژوهش دقیق و تحقیق عمیق درمبانی ومعارف فرهنگ الهی تشیع، نشان ازمظلومیتی فراگیر و ظلمی مضاعف درحق این مکتب بزرگ اسلامی دارد.
«مکتب تشیع درابعاد سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فردی و… پیوسته مظلومیت داشته و در سطح پیشوایان و بزرگان وعلما در معرض شهادت، اسارت، تبعید، تحقیر و تکفیر ازسوی معاندان بوده است که خودشرح مشروح و مبسوطی رامی طلبد. شیعه غنای الهی و فوق العاده در بعد مذهبی وفرهنگی دارد و همچنین از امامان متصل به منبع علم الهی ودانشمندان بی نظیر مانند علی بن ابی طالب–علیه السلام- وامام محمد باقر- علیه السلام- امام جعفرصادق- علیه السلام- ،… و هزاران دانشمند تربیت یافته ازدامان این مکتب برخورداراست. شیعه انتساب انواع غلو، بدعت ها، خرافات، شبهات زیاد و متعدد، هجمه ها و تهمت های ناروا، برای منحرف وغیراصل نشان دادن این آرمان بزرگ اسلامی را بهت آور وحیرت انگیز دانسته، از این گونه نسبت های غیر واقعی و معاندانه بیزاری می جوید.» (همان)
« مبانی عقیدتی شیعه بر گرفته ازقرآن کریم، سنت رسول اعظم اسلام– صلی الله علیه واله- واهل بیت معصوم– علیه السلام- است. چنان که خداوند متعال درقرآن کریم فرموده است:
«لَّقَدْ كاَنَ لَكُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الاَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»=البته شما را به رسول خدا (چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه ديگر اوصاف و افعال نيكو) اقتدايى نيكوست، براى آن كس كه به (ثواب) خدا وروز قيامت اميدوار باشد و ياد خدا بسيار كند.(21/ احزاب )
پیامبراسلام بهترین الگو و اسوه حسنه است. رسول خدا درکارها میانه رو بود و افراط و تفریط نداشت. درباره حق، نه کوتاهی داشت و نه ازآن تجاوز می کرد.» (انصاری بویر احمدی،1389،13-12)
«شیعه خود را پیرو راستین قرآن کریم و پیامبر اعظم– صلی الله علیه وآله- و اهل بیت- علیهم السلام- می داند و در عمل به معارف اسلامی ازافراط وتفریط،گریزان و راه اعتدال و صراط مستقیم را برگزیده است.
غلات وعقایدآنها همواره به شدت ازسوی شیعه محکوم ومنکوب شده است با این وجود دشمنان متعصب و لجوج امامت و ولایت خود را به جهل و تجاهل زده و برای شبهه آلود، مشوش و غیر حقیقی نشان دادن چهره و تصویر تشیع اتهام بی اساس غلو راهم چون خنجری برآن و زهر آلود بر پیکرتشیع وارد آورده اند. شیعه درطول تاریخ پرافتخارش، شهادات پیشوایان، شکنجه بزرگان تحقیر اقوام و ملل مختلف شیعی، قتل و غارت عمومی و محروم شدن ازحق مسلم خویش را با بردباری و صبوری خدا پسندانه تحمل کرده است اما این که دشمنان مکتب بزرگ اسلامی تشیع را مکتبی خرافی، غیراسلامی، ناسالم و دارای غلو در عقاید نشان دهند، این را هرگز تحمل نمی کند. شیعیان به همه عقل گرایان، مستشرقان عالم و دانشمندان اسلامی با کمال صراحت اعلام می کنند عقاید شیعه را تنها از منابع وکتب اصیل پیشوایان وبزرگان شیعه اخذ کنید تا به وضوح مشخص شودکه در ادوار مختلف تاریخ به طور قطع و یقین غالیان و غلات ازشیعیان واقعی جدا و متمایز بوده اند. »(انصاری بویر احمدی،1389،14)
«عقاید غلوآمیز غیرعقلایی و دارای افراط وتفریط دراعتقادات شیعیان، هرگز جایگاهی ندارد با این حال، مخالفان و معاندان همواره ازآن به عنوان مجوزی برای هجمه وحمله، علیه مقدسات این مکتب بهره برداری کرده اند. دلیل اهمیت روشنگری وتحقیق درباب غلو وغلات، آن است که این پدیده، یکی ازآفات وآسیب های عارض بر ادیان ومذاهب الهی است ودر صورت عدم ابراز انزجار واقدام به موقع و لازم، سبب آلوده و منحرف شدن دین و متدینان می شود.
مکتب بزرگ اسلامی تشیع نیز از این نسبت ناروا در امان نبوده و اتهام شبهات غلو ساختگی، دامن گیر آن شده و اصالت و حقانیت آن را ناجوانمردانه و به ناحق زیر سئوال برده و مخدوش کرده است.» (انصاری بویر احمدی،1389،14)
2-25- خرافات اهل غلو:
غلات علاوه بر اینکه در موضوعات به بزرگ نمایی وافراط می پرداختند موهومات فکری وذهنی خود را با خرافات مخلوط می کردند تا بدین وسیله بتواند راحت تر در اعتقادات مردم وعوام نفوذ نمایند. «آنان با افسانه سرایی وسخنان زهر آلود وخرافه ای به پیشرفت افکار وعقایدخویش کمک می کردند باتوجه به اینکه هم غلات و هم کسانی که اهل خرافات هستند، از منطق و استدلال و برهان استفاده نمی کنند، معمولابا قصه، داستان سرایی کاذب، حکایات دروغ، وخام اندیشی ها خود را برعوام تحمیل می نمودند.آنان از تعالیم و فرهنگ صحیح اسلام بهره ای نبرده اند. باغلو در دین و شخصیت های دینی تصویر صحیح و بی پیرایه اسلام را مخدوش ومغشوش می کردند. خطرآنان کمتر از خطر کفار و منافقین برای اسلام راستین نبوده است. غلات خرافه ای، احساسات و ذوقیات خود را جایگزین واقعیات وحقائق نموده به جای تمسک به اسلام اصیل ویک پارچه، باعث فرقه سازی های فراوان و تفرقه بسیاردر دین شده اند. باتحریک احساسات وعواطف موجب افراط وتفریط دینداران شده وآنان را به بیراهه می کشانند.»(انصاری بویر احمدی،67،1389)
2-26- پیامدهای خطرناک غلو:
«1.غلوپدیده زشت وخطرناکی است که حقیقت را از راه راست خارج نموده وابهامات ذهنی را جایگزین امور واقعی می نماید.
2. عظمت وشان والای الهی را درحد مخلوقات وبندگان خداوند پایین می آورد در مقابل اوصاف انسانی را درحد الوهیت وخدایی بالا می برد، اندیشه سالم انسانها رابه طرف وسوسه و اوهام سوق می دهد.
3. هنجارهای دینی واجتماعی راتبدیل به ناهنجاریهای ضد دینی وضدارزشی می نماید.
4. مقدسات واقعی را با مقدسات کاذب و دروغین درهم می آمیزد و باعث کم رنگ شدن وحذف معنویات دینی و الهی می گردد.
5. غلودرانسان های ساده لوح وخوش باور زود اثر می گذارد ودرآنان عقاید وآرزوهای غیر منطقی ونامشروعی رابوجود می آورد.
6. اعتقاد به غلوجمود عقلی را به دنبال دارد و باعث رونق و گسترش اعتقادات غلط می گردد. فرهنگ متعالی و مترقیانه اسلام عزیز را تبدیل به فرهنگ عامیانه و متحجرانه می نماید، به عمق ایمان فردی و اجتماعی لطمه وارد می سازد.
7. چهره دین را در بین عقل گرایان و خردمندان مخدوش می نماید.
8. در پرتو اعتقادات غلط آنان به جای سیر الی الله ورسیدن به سعادت دنیا وآخرت، عقب افتادگی و وهن مکتب اسلام عزیز را به دنبال خواهدآورد.
9.به جای اتحاد وتمسک به اسلام اصیل و یک پارچه موجب تفرقه انحطاط و فرقه سازی می گردد.» (انصاری بویر احمدی،1389،68)
2-27- مهم ترین دلائل برائت و بیزاری تشیع از غلو و غالیان:
«خداشناسی صحیح همراه با اخلاص وتقوا؛ اهتمام به قرآن وتفسیرصحیح آن، اعتقادراسخ و پایبندی به اصول تشیع، اطاعت ازنهی فراوان ائمه– علیه السلام- در مورد غلو، علم و اطلاع دقیق ازاحکام وتعالیم و معارف الهی اسلام، اعتقاد به ولایت وخلافت ائمه– علیه السلام- پس ازپیامبر اسلام و منصوب بودن امامت آنان ازطرف خداوند توسط رسول مکرم اسلام، برخورداری ازدانشمندان وعلمای بزرگ درتمام اعصار، مواجهه عالمانه، نقادانه وروشن گرانه باجریانات التقاطی وشبهه افکن، توان پاسخگویی به مسائل مستحدثه، نوآوری های متکلمانه و فقیهانه وکارآمد، بهره مندی از نعمت وجود باطل ستیزان ژرف بین و دارای آرمانهای بلند الهی و انسانی، برخورداری از نعمت وجود اهل بیت پیامبر– علیه السلام-که به صورت مداوم و پیوسته رهبری شیعه را بر عهده داشته اند.» (انصاری بویر احمدی،1389،78)
2-27-1- مبارزه پیشوایان تشیع با غلو:
پیشوایان تشیع خلفاء واقعی وجانشینان برحق پیامبر اسلام– صلی الله علیه وآله- هستند؛ اینان که تنها عالمان واقعی به قرآن کریم و پیروان واقعی سیره وسنت حضرت رسول- صلی الله علیه وآله- بوده انداز همان آغازین روزهای صدر اسلام مبارزه با غلو را تاکید داشته و عامل به آن بوده اند.
پیامبر اعظم– صلی الله علیه واله- درباره معایب ومفاسد وخطرات غلو فرموده اند:
«صنفان من أمتیلانصیب لهم فی الاسلام، الناصب لاهل بیتی حرباً وغال فی الدین مارق منه.»
دو گروه ازامت من، نصیبی از اسلام ندارند،کسانی که با اهل بیت من علم جنگ برافرازند ودیگری که در دین خدا غلو کنند و از دین بیرون روند. (حر عاملی،1367، 14/426)
پیامبر گرامی اسلام– صلی الله علیه وآله- خطاب به علی -علیه السلام- می فرماید:«ای علی! حواریون عیسی را تصدیق و یهودیان وی را تکذیب کردند. برخی نیز در شأن وی، راه مبالغه و افراط و زیاده گویی در پیش گرفتند. تو نیز همچون مسیح خواهی بود که شیعیان تو را تایید خواهندکرد؛ رشک کنندگان درمقام والیت، جایگاه بی بدیل تو را انکارکرده؛ آن رادروغ خواهند پنداشت و گروهی دیگر نیز به مبالغه گویی در شان تو روی خواهندآورد. پس بدان که جایگاه غلوکنندگان در آتش خواهد بود.
کلام نورانی پیامبر اسلام درباره غالیان و کسانی که با اهل بیت– علیه السلام- مخالفت ورزند و مبارزه نمایند، دارای اهمیت فوق العاده ای است؛ زیرا هر دو گروه را می فرمایند که هیچ نصیبی ازاسلام ندارند؛ اگر با اهل بیت مبارزه کنند همچون بنی امیه و اگر غلو نمایند مانند کسانی هستند که اصلاً اسلام نیاورده اند. و درشرک و جاهلیت اولی باقی مانده اند.»( انصاری بویر احمدی، 1389، 115)
تمام پیشوایان مکتب تشیع که خود وارثان پیامبر و از آن دودمان بوده اند دارای خصال پسندیده، صفات کمال و علو درجه هستند و نیاز و نقصانی در آنان راه ندارد، تا به وسیله غلوپیروان جبران گردد.
مبارزه پیشوایان و امامان مکتب اهل بیت– علیه السلام- با غلو سابقه ای به درازای عمراسلام ناب محمدی– صلی الله علیه واله- دارد.
امام علی– علیه السلام- فرمود:
«پروردگارا!! من از غلات بیزارم، همانگونه که عیسی بن مریم ازنصرا بیزار بود؛ خداوندا! آنان را برای همیشه خوارکن و احدی ازآنان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، جامعه اسلامی، مذاهب اسلامی، فلسفه اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام حسین، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، مقام معظم رهبری