منبع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد مالی، عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع در انجام پروژه‌ها و اقداماتی که بعضاً از اولویت استراتژیک و اهمیت بالایی در جهت دستیابی به اهداف، برخوردار نیستند اما قسمت اعظم منابع بهبود را به خود اختصاص می‌دهند، اشاره نمود. یکی از مباحثی که در اجرای استراتژی ها حائز اهمیت است، شناسایی موانع سازمانی در پیاده‌سازی استراتژی و غلبه بر آن‌ها، به منظور دستیابی به سازمانی سالم در جهت تحقق آرمان‌ها، رسالت و مأموریت سازمان می‌باشد. از این رو ضروری است تا آگاهی بیش تری از سلامت سازمانی به عنوان سازه‌ای مهم که در تعامل با موانع مذکور بوده و می‌تواند در موفقیت استراتژی ها اثرگذار باشد، به دست آورد. (رحیم نیا و همکاران،1391، ص 5)
امروزه یکی از چالش‌های پیش روی مدیران سازمان‌ها، تدوین درست استراتژی با و اجرای صحیح آن‌ها می‌باشد. متأسفانه موانع متعددی، اجرای استراتژی ها را با مشکل روبه رو کرده است. شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمان‌های موفقی که به توسعه، اصول اخلاقی و شهرت سازمانی می‌اندیشند، ضروری به نظر می‌رسد. از دیگر سو، فقدان ساختار سازمانی مناسب، تشریک مساعی غیر اثربخش، تخصیص نادرست منابع ونیز سیستم کنترل، پاداش و انگیزش نامناسب از موانع سازمانی پیاده‌سازی استراتژی ها است. از آن جایی که تفکر استراتژیک یکی از ویژگی‌های مهم سازمان‌های سالم می‌باشد، این سازمان‌ها می‌توانند از طریق سلامت سازمانی بر موانع سازمانی اجرای استراتژی فائق آیند. آن‌ها با بهره‌گیری از روحیه، وفاداری، ارتباط، مشارکت، رهبری وهدفگذاری، موانع سازمانی اجرای استراتژی را کاهش داده و به سطح عملکرد بالاتری دست می‌یابند. (رحیم نیا و همکاران،1391، ص 5)
2-5) عملکرد مالی:
همواره در اکثر سازمان‌های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان‌های خویش می‌باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده‌ای هم از دریافتی‌های غیر ملموس، هم چون افزایش دانش سازمانی وهم دریافتی‌های عینی و ملموس، هم چون نتایج اقتصادی وم الی است. مدل های گوناگونی تلاش کرده‌اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. عملکرد سازمانی مفهوم گسترده‌ای است که آنچه را شرکت تولید می‌کند ونیز حوزه‌هایی را که با آن‌ها در تعامل است در بر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن‌ها اطلاق می‌شود. عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی می‌باشد بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه‌های مالی آن را در نظر می‌گیرند در صورتی که نتایج غیرمالی مانند نتایج فرآیندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را باید مد نظر قرارداد. (صفر زاده و همکاران،1391، ص 79)
آنچه امروزه سازمان‌ها در تمامی نقاط دنیا و به خصوص در کشور ما به آن مبتلا هستند، مشکلات ارزیابی و انتخاب دقیق و صحیح سیستم های اطلاعات حسابداری مناسب می‌باشد؛ زیرا وجود چنین سیستم اطلاعاتی با توجه به ادبیات موضوع می‌تواند منجر به انجام بهتر فرایند تصمیم‌گیری و نهایتاً بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی گردد. امروزه یکی از مهم‌ترین مسایل مالی شرکت‌ها، اندازه‌گیری عملکرد آن‌هاست. اینکه شرکت‌ها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده‌اند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها چه شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرند، مالکان شرکت‌ها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر می‌گیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکت‌ها به چه نکاتی توجه می کنند را می‌توان با روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به صورتی مناسب پاسخ داد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1392، ص 112)
گزارشگری مالی از مهم‌ترین فرآورده‌های سیستم اطلاعاتی حسابداری است که در چارچوب‌های مشخص به گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی ارائه می‌شود. بر اساس مبانی نظری تدوین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح، گزارشگری مالی باید اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان فراهم آورد. یکی از شروط لازم برای مفید بودن این است که اطلاعات، محتوای اطلاعاتی متناسب برای اخذ تصمیمات آگاهانه از سوی کاربران را دارا بوده، در پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها مفید واقع شوند. پیش‌بینی و ارزیابی معقول عملکرد مالی آتی واحدهای تجاری، یکی از عناصر مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. بدین منظور، اندیشمندان مدیریت مالی در سراسر دنیا به فکر ارائه مدل هایی برای پیش‌بینی عملکرد مالی هستند. از سویی دیگر، لازمه پیش‌بینی و ارزیابی دقیق و موثر عملکرد مالی انتخاب اطلاعات مالی مربوط و با محتوای اطلاعاتی بالا برای پیش‌بینی است. نسبت‌های مالی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند که در مواردی از قبیل پیش‌بینی و ارزیابی عملکرد مالی، تداوم سودآوری و تداوم فعالیت واحد تجاری استفاده می‌شوند. عموماً این نسبت‌ها بر مبنای اطلاعات حسابداری موجود در صورت‌های مالی اساسی که بر طبق مبنای نقدی و تعهدی شکل‌گرفته‌اند، استخراج می‌شوند. (هاشمی و همکاران،1391، ص 64)
محیط تجاری امروز با افزایش فرصت‌ها برای شرکت‌های تجاری جهت انجام عملکرد تجاری در بین مرزهای کاملی شکل یافته است و باعث شده شمار رو به رشدی از شرکت‌ها وارد بازارهای بین‌المللی شود. عملکرد سازمانی به عنوان یک پدیده چند رویه‌ای تلقی می‌شود که مستلزم نقطه نظرات مختلف، دوره‌های زمانی (بلندمدت و کوتاه مدت) و معیارها (برای مثال، سهم بازار در مقابل سود) می‌باشد. در این خصوص، ونکاترامان و رامانجام82 (1986)، مفهومی را مطرح کرده‌اند که نشان‌دهنده رویکردهای مختلف برای اندازه‌گیری عملکرد سازمانی می‌باشد. آن‌ها بین 3 نوع عملکرد تمایزی را قائل شده‌اند. نوع اول مربوط به عملکرد مالی است که شاخص مبتنی بر بازده عملکرد است و به عنوان باریک‌ترین مفهوم عملکرد سازمانی تلقی می‌شود. برخی نمونه‌های معیاری برای عملکرد مالی عبارت‌اند از سودآوری (برای مثال، نسبت بازده به سرمایه‌گذاری، رشد فروش و سود هر سهم). این شاخص‌های عملکرد مالی پیشرفته اهداف اقتصادی شرکت را نشان می‌دهد. مفهوم گسترده‌تر عملکرد شامل ابعاد مالی و عملیاتی عملکرد است که معیارهای غیرمالی را نیز باهم ترکیب می‌کند؛ که می‌تواند شامل بازده‌های بازار محصول مانند سهم بازار، ارائه کالاهای جدید و اثربخشی بازاریابی و بازده‌های فرآیند داخلی باشد. این فاکتورهای عملیاتی در نهایت منجر به عملکرد مالی می‌شود. (Gerschewski,shufeng,2014,p3)
گسترده‌ترین مفهوم عملکرد مربوط به اثربخشی سازمانی است. برخی معیارها برای اثربخشی سازمانی عبارت‌اند از بقای سازمان، اعتبار، عملکرد کلی ادراک‌شده و دست‌یابی به اهداف بر طبق نظر ونکاترامان و رامانجام (1986)، این مفهوم گسترده عملکرد تو جه کمی را در ادبیات له لحاظ مشکل در سنجش اثربخشی به خود جلب کرده است. در عوض، تاکید مدیریت استراتژیک و تحقیق بازاریابی بین‌المللی مقدمتا بر ابعاد مالی و عملیاتی عملکرد متمرکز است. (Gerschewski,shufeng,2014,p3)
عملکرد مالی در سازمان‌ها به دلیل نیاز به سرمایه هنگفت برای عملیات، الزامی است. از جنبه حسابداری، نسبت‌های مالی معمولاً به برخی طبقات طبقه‌بندی می‌شود زیرا متخصصان حسابداری گمان می‌کنند که نسبت‌های مالی در یک مجموعه تقریباً مشابه است. علاوه بر نسبت دارایی‌های ثابت به حق ویژه سهامداران، نسبت بدهی به دارایی کل و جابه‌جایی حساب‌های پرداختنی به معیار هزینه متعلق می‌باشد و نسبت‌هایی از معیارهای مفیدی در این خصوص می‌باشند. (wang,2014,p1)
2-5-1) ارزیابی عملکرد:
امروزه در بسیاری از کشورها سازمان‌ها به دنبال جهانی شدن و ورود به بازارهای بین‌المللی می‌باشند. جهت تحقق این هدف ابتدا سازمان می‌بایست توان رقابتی خود را در زمینه‌های مختلف مانند کیفیت، نوآوری و قیمت‌گذاری کالا و خدمات تقویت نمایند. این امر نیازمند استفاده از ابزارهای گوناگون می‌باشد. ابزارهای حسابداری مدیریت یکی از این ابزارها است که بیشتر به منظور تعیین دقیق بهای تمام‌شده و شناسایی و تخصیص هزینه‌ها در نهایت حذف هزینه‌های بدون ارزش افزوده و فعالیت‌های مرتبط با این هزینه‌های بدون ارزش افزوده و فعالیت‌های مرتبط با این هزینه‌ها کاربرد دارند. وجود چنین ابزارهای نوین و اثربخش حسابداری مدیریت، مدیران را در دستیابی بهتر و بهینه‌تر به اهداف شرکت یاری کند که رأس این اهداف، افزودن ثروت سهام‌داران و ارزش شرکت است. استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت اطلاعاتی دقیق و مربوط را ارائه می‌دهد که منجر به تصمیم‌گیری‌های موثر و دقیق تر توسط مدیران می‌شود تصمیماتی که هر یک می‌تواند بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند. چگونگی عملکرد سازمان‌ها را می‌توان از طریق اطلاعات مالی آن‌ها بررسی نمود. دستیابی به این هدف از طریق بازارهای سرمایه مورد سنجش قرارداد و این امر به وسیله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و توسط شاخص‌های مالی صورت می‌گیرد. شاخص‌های مالی تنها به منظور درک عملکرد جاری و گذشته بکار نمی روند، بلکه از آن‌ها به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های شرکت نیز استفاده می‌شود. برخی از این شاخص‌های مالی عبارت‌اند از بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، نسبت‌های مالی دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشند از جمله اینکه هر یک از نسبت‌های مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می‌کند؛ به عبارت دیگر، هر گروه از نسبت‌های مالی تنها یک قسمت از فعالیت‌های واحد تجاری را ارزیابی می‌کند و تعداد نسبت‌های مالی که می‌توان از صورت‌های مالی استخراج کرد زیاد بوده و اغلب گیج‌کننده و متناقض هستند. داده‌های تاریخی، استانداردهای مقایسه‌ای، تغییر موقعیت‌های شرکت، اثر تورم، حساب آرایی، نامفهوم بودن نسبت خوب یا بد، عدم انعکاس آثار غیرمالی از دیگر این محدودیت‌هاست. (حاجیها، خراط زاده،1393، ص 31)
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها و مدیران و رهبران آن‌ها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان و حتی مدیران است. ارزیابی عملکرد مالی برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. (shun wang,2011,p 3)
ارزیابی عملکرد شرکت‌ها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی، بستکاران و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می‌شود. شاخص‌هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت‌ها می‌پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص‌های سنتی بتوانند شاخص‌های نوینی را ارائه کنند. (مهدوی، قربانی،1391، ص 68)
در ارزیابی عملکرد مالی یک موسسه، به دنبال یافتن راه‌هایی برای اندازه‌گیری دستاوردهای مالی و اقتصادی تصمیمات پیشین آن موسسه هستیم که در طول زمان، منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن موسسه شده است. اغلب مشکل است تا تنها با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، بتوان تعیین نمود که یک موسسه تا چه حد در انجام امور خود موفق بوده است؛ بنابراین مدیران و تحلیل گران مالی در طی سال‌ها به ایجاد و توسعه برخی تکنیک ها، برای بررسی دقیق تر صور تهای مالی و تعیین عملکرد موسسه در گذشته، حال و از همه مهم تر آینده آن پرداخته‌اند. بر این اساس تلاش می‌گردد تا با تمرکز بر شاخص‌های کلیدی، امکان ارزیابی عملکرد گذشته ونیز تصویری از شرایط مورد انتظار آتی را برای تحلیل گر فراهم می‌نماید. (پور زندی و همکاران،1392، ص 116)
ارزيابي عملکرد يعني اندازه‌گيري اين موضوع که شرکت تا چه حدي به اهداف تعیین‌شده در برنامههاي خود دست يافته است. نتيجه حاصل‌شده از ارزيابي عملکرد ابزاري براي پیش‌بینی برنامههاي آتي و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، خلاقیت و نوآوری، مزیت رقابتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، سودآوری