منبع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، زوجه، كراهت

دانلود پایان نامه ارشد

زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و در غير اين صورت طلاق خلع صحيح نيست؛ و لزوما بايستى اين كراهت تنها از ناحيه زوجه باشد، نه از طرفين و يا از ناحيۀ فقط زوج. كراهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيّات زوج است، از قبيل زشتى چهره و سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت طلاق خلع مى‌تواند صورت گيرد. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشوئى تخلّف نمايد و زن بخاطر نجات از دست او مهر و يا مالى را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است و چنانچه با اين شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود.183
ماده1146: «طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
ولی فقه حنفی لزوم کراهت از طرف زوجه را در صحت طلاق خلع تاثیری ندارد.184
ب: عوض خلع
عوض خلع مالی است که زوجه به زوج می‌پردازد تا اینکه زوج رضایت به طلاق زوجه دهد. عوض خلع از جانب اجنبی و نیز اینکه عوض خلع از اشیاء ما لا یملک باشد، جمله موارد اختلافی بین دو مذهب است که در این بخش به بررسی آن پرداخته می‌شود.
ب ـ۱: از جانب اجنبی
حنفیه قائل به صحت پرداخت عوض خلع، تبرعا از جانب اجنبی است. بنابراین اگر شخص ثالثی متکفل پرداخت مال خلع شود، خلع صحیح می‌باشد.
اما بر اساس فقه امامی پرداخت عوض خلع تبرعا و بدون اذن زوجه، از جانب اجنبی صحیح نیست.185

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، مذاهب اسلامی، فقهای امامیه Next Entries منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ارتکاب جرم