منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز دختر، آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شهرستان لاهیجان به سبب ریزدانه بودن بافت خاک و وجود آب شور فسیل در لایه های زیرین از لحاظ کمی و کیفی نسبتا ضعیف می باشند. با این حال به سبب کافی نبودن آب سطحی از منابع آب زیرزمینی به صورت چاه و چشمه برای مصارف مختلف بهره برداری می شود.

– آب بندان ها :
هم اکنون آب شهر با بهره برداری از ذخایر زیرزمینی مربوط به 12 حلقه چاه حفر شده در بخش غربی شهرستان (ناحیه بازکیاگوراب و حواشی شمرود در گلرودبار ) تامین می شود.تامین آب شهر لاهیجان در سال های آینده تا مقطع سال 1400 در برنامه عمومی تامین آب شهرهای شرق گیلان پیش بینی شده و هم اکنون عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است. در این راستا از تصفیه خانه بزرگ سنگر استفاده می شود. (عربانی ٬ 1387 ٬ صص 1683-1682)

3-3-5 . جنس خاک :
وسعت فعالیت بستر رودخانه سفیدرود در کواترنر سبب پخش رسوبات آبرفتی این رودخانه در سطح وسیعی در ناحیه شرق لاهیجان شده است . به ویژه اینکه می دانیم رودخانه سفیدرود طی دوره کواتزنر بستر خود را در محدوده وسیعی در شرق گیلان مکررا جابه جا نموده و امروز نیز همین فرایند را ادامه می دهد. شهر لاهیجان بر روی مرز دو نوع خاک بنا شده است.بخش شمالی شهر بر روی خاک های عمیق با بافت نسبتا سنگین با واکنش اسیدی در سطوح فوقانی به وجود آمده است.طبقات تحتانی این خاک قلیایی و آهکی می باشد
بخش جنوبی شهر بر روی واحدی بنا شده که دارای خاک های عمیق با بافت سنگین و اسیدی در نواحی مرتفع تر و دارای خاک های عمیق اسیدی با بافت خیلی سنگین و نمایی رنگین در مناطق پست و گودی ها است و بیشتر این خاک از جنس رس می باشند. در مناطق مرتفع بیرون شهر در این واحد عمدتا چایکاری و در مناطق پست عمدتا برنج کاری صورت گرفته است. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ ص 27 )

3-3-6 . پوشش گیاهی :
در شهرستان لاهیجان حدود 6198 هکتار از اراضی زیر پوشش جنگل قرار دارد.جنگل های لاهیجان در اثر بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی دچار خسارت های غیر قابل جبرانی شده به طوری که حجم وسیعی از آن به صورت مخروبه و نیمه مخروبه درآمده است. برآوردهای کارشناسی در این مساحت موجودی جنگل را حدود 100 متر مکعب در هکتار نشان می دهد که ارزش تجارتی ندارد. در بقیه موجودی به 150 تا 180 متر مکعب در هکتار می رسد.جنگلکاری از سال 1360 تا 1380 جمعا در 1168 هکتار انجام گرفته که از گونه های افرا ٬ ون ٬ صنوبر ٬ توسکا و سوزنی برگ ها استفاده شده است. (عربانی ٬ 1387 ٬ ص 1683 )

3-4 . ویژگی های جمعیتی و اجتماعی :
3-4-1 . جمعیت:
طبق آمار سال 1385 ٬ جمعیت کل شهر لاهیجان 71878 نفر است که از این تعداد 35752 نفر مرد و 36146 نفر زن هستند. (سالنامه آماری سال 1385)
روند تغییرات جمعیت در شهر لاهیجان طی سال های 1335 تا 1385 در جدول3- 5 آمده است :

جدول شماره3-5 : روند تغییرات جمعیت لاهیجان در سال های 1335-1385
سال
جمعیت
میزان تغییرات
نسبت تغییرات
شاخص
1335
19877


100
1345
25725
5848
0.29
129.4
1355
31383
5658
0.22
157.9
1365
43813
12430
0.40
220.4
1375
52502
8689
0.20
264.1
1385
72950
20448
0.39
367
مآخذ: سالنامه آماری سال 1385
– شمار نیروی انسانی شهر و تحولات آن :
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 ٬ جمعیت شهر لاهیجان 72950 نفر است. تعداد شاغلان در همین سال در این شهر برابر 22701 نفر است که 35.3 درصد از کل جمعیت شهر را شاغلان تشکیل می دهند .با توجه به اینکه تعداد شاغلان در سال 1375 در شهر لاهیجان برابر با 141.7 نفر می باشد. بنابراین طی یک دهه (85-75 ) ٬ 8594 نفر بر شمار شمار شاغلان شهر افزوده شده است . به عبارت دیگر ٬ شمار شاغلان شهر با نرخ رشد متوسط 4.87 درصد در سال رشد کرده است. رشد متناظر برای مناطق شهری استان گیلان 3.8 درصد در سال بوده است. (سالنامه آماری استان گیلان،1385 )
3-4-2 . ساختار اقتصادی و اجتماعی :
کاربری ها ی شهری شهر لاهیجان به شرح زیر می باشد:
1 – تجاری :
عمده کاربری های تجاری در مقیاس شهر لاهیجان در مرکز شهر در اطراف میدان شهدا ٬ میدان وحدت ٬ میدان برق متمرکز شده اند و حدود 16 درصد از ناحیه یک که ناحیه مرکزی شهر می باشد را در بر می گیرد.از بازارهای مهم میوه و تره بار شهر می توان به بازار بزرگ میوه و تره بار در میدان انتظام واقع در خیابان کشاورز اشاره کرد ٬ همچنین از دیگر بازارهای میوه و تره بار شهر می توان به بازار روز در خیابان کاشف غربی ( پردسر ) ٬ بازار روز شماره 1 در خیابان کاشف شرقی ٬ بازار روزشماره 2 در خیابان شهید کریمی و بازار روز شماره 3 در خیابان کاشف شرقی اشاره کرد. در ضمن بازار روز شماره 4 نیز در خیابان شهدا وجود دارد اما اکثر واحدهای تجاری آن غیر فعال است و تنها چند واحد آن مشغول به فعالیت است.سرانه این کاربری درسطح شهر بالا می باشد و شهر در زمینه های کاربری های تجاری با کمبودی مواجه نمی باشد.

2 – دبیرستان ٬ آموزش فنی و حرفه ای – هنرستان :
دبیرستان ٬آموزش فنی و حرفه ای و هنرستان از جمله کاربری های مقیاس شهری می باشند ٬ مساحت این واحدها در سطح شهر لاهیجان در حدود 7 هکتار است که شامل : 38 دبیرستان با 328 کلاس آموزشی و 7552 دانش آموز دختر و پسر و 18 مرکز پیش دانشگاهی با 51 کلاس درس و 886 دانش آموز دختر و پسر می باشد. در سطح شهر هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سهروردی ٬ هنرستان فنی حرفه ای محمد باقر صدر ٬ هنرستان دخترانه شهید کریمی ٬ هنرستان حرفه ای شیخ فضل ا… نوری و هنرستان حسابگران وجود دارد که این تعداد هنرستان و دبیرستان تمامی نیازهای وضع موجود را برطرف نکرده و تا حدودی در این زمینه کمبود وجود دارد.

3- آموزش عالی :
سطح این کاربری در شهر لاهیجان 9.7 هکتار می باشد که شامل دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد شرق گیلان) ، دانشگاه پیام نور و موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اندیشمند و نیز آموزشکده فنی حرفه ای سما و آموزشکده فنی حرفه ای رجایی می باشد. سطح وسیعی از این کاربری متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واقع در جنوب شهر می باشد.

4 – فرهنگی :
کاربری فرهنگی با مقیاس شهری در سطح شهر لاهیجان شامل دو کتابخانه ٬ کتابخانه باهنر در خیابان 22 آبان و کتابخانه فیض واقع در خیابان شهدا است ٬ در سطح شهر سالن سینمای فعالی وجود ندارد و دو سالن سینمای موجود شهر غیر فعال می باشند. نمایش ها و تئاترهای شهر نیز در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر به اجرا در می آیند. از دیگر کاربری های فرهنگی شهر می توان به موزه چای در میدان کاشف السلطنه اشاره کرد. بر این اساس سطوح اختصاص یافته به این کاربری کم می باشد و شهر نیاز به گسترش فضاهای فرهنگی دارد.

5 – مذهبی :
از جمله کاربری های مذهبی با مقیاس شهری در سطح شهر لاهیجان می توان به مسجد جامع جنب میدان چهار پادشاه اشاره کرد. در سطح شهر لاهیجان مصلی وجود ندارد و ساکنان شهر برای اقامه نماز جمعه به مسجد جامع اشاره می کنند. بنابراین در این زمینه شهر باکمبود مواجه است.

6 – خدمات جهانگردی و پذیرایی :
خدمات جهانگردی شامل هتل ها ٬ مهمانسراها و مسافرخانه ها می باشد. در شهر لاهیجان یک مهمانسرای جهانگردی واقع در میدان سل تی تی در قسمت جنوب غربی استخر وجود دارد که با توجه به نقش تفریحی- توریستی شهر لاهیجان سرانه خدمات جهانگردی و پذیرایی شهر در حال حاضر پایین است. با اتمام مراحل ساخت هتل 5 ستاره در قسمت شرقی شهر لاهیجان در خیابان شیخ زاهد با مساحت حدود 6900 متر مربع که هم اکنون در حال ساخت می باشد ٬ می توان تا حدودی نیاز گردشگران را برطرف نمود. در سطح شهر چندین مهمانپذیر دیگر نیز فعالیت می کنند.

6-1 – امکانات رفاهی :
در شهرستان لاهیجان امکانات رفاهی موجود برای گردشگران و بازدیدکنندگان از شهرها و مناطق دیدنی شهرستان به شرح زیر است :
1 – هتل دو ستاره فجر لاهیجان با 21 اتاق و 52 تخت واقع در کیلومتر 4 جاده لاهیجان به لنگرود
2 – مهمانسرای لاهیجان با 22 اتاق و 40 تخت واقع در شهر لاهیجان جنب استخر
3 – دو مهمانپذیر سه ستاره با 34 اتاق 91 تخت واقع در خیابان امام خمینی لاهیجان و یک مهمانپذیر یک ستاره با 5 اتاق و 16 تخت
4 – 5 واحد پذیرایی بین راهی در شهرستان که عموما در جاده لاهیجان به لنگرود قرار دارد
5 – همچنین 3 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در شهر لاهیجان به فعالیت اشتغال دارند.
(عربانی ٬ 1387 ٬ ص 1716 )

7- درمانی:
شهر لاهیجان دارای یک بیمارستان (22 آبان ) در خیابان امام خمینی و یک بیمارستان خصوصی (شفا ) در خیابان کاشف می باشد ٬ یک بیمارستان 160 تختخوابی نیز با مساحت حدود 2.4 هکتار در خیابان کشاورز در حال ساخت است که می تواند تا حدودی نیاز شهر و شهروندان را تامین کند. همچنین 10 مرکز درمانی و درمانگاه در سطح شهر وجود دارد.

8 – ورزشی :
کاربری ورزشی در سطح شهر شامل: مجموعه ورزشی مهر ٬ مجتمع ورزشی شهید پارسی و مجموعه ورزشی عاقلیه است. مجتمع ورزشی تختی نیز در حال دوباره سازی می باشد.همچنین دو مجتمع ورزشی کارگران و شهرداری با سطح حدود 19180 متر مربع در حال ساخت می باشند که با اتمام این دو مجتمع سرانه کاربری ورزشی در سطح شهر افزایش یافته و شهر در وضعیت نسبتا مناسبی قرار خواهد گرفت.

9 – پارک و فضای سبز :
مهمترین پارک وفضای سبز شهر بام سبز در ارتفاعات و می باشد از دیگر فضاهای سبز در مقیاس شهری لاهیجان می توان به پارک جنگلی (باغ صفا ) ٬ پارک باغ ملی و فضای سبز اطراف استخر اشاره کرد. سطوح اختصاص یافته به این کاربری در داخل شهر پایین بوده و نیاز به افزایش سطح پارک های عمومی در سطح شهر است.

10 – حمل و نقل و انبار :
در سطح شهر لاهیجان یک ترمینال اتوبوس رانی در قسمت شرقی شهر در بلوار امام رضا واقع شده است و یک ترمینال دیگر در نزدیکی میدان گیل در حال ساخت می باشد که با بهره برداری از این ترمینال شهر در وضعیت نسبتا خوبی قرار خواهد گرفت.

11 – تاسیسات و تجهیزات شهری :
شهر لاهیجان دارای 3 پمپ بنزین ٬ یکی در بلوار امام رضا ٬ دیگری در جاده کمربندی و نیز یک پمپ گاز در این جاده است و یک پمپ بنزین دیگر در بلوار شهید انصاری واقع شده است. همچنین یک واحد آتش نشانی در خیابان شهید فهمیده ٬ یک محل دفن زباله در روستای تموشل ٬ 1 کشتارگاه در خیابان سردار جنگل و 2 گورستان فعال ٬ گورستان آقا سید محمد یمنی در خیابان کاشف شرقی و گورستان آقا سید مرتضی در خیابان کاشف غربی و 2 گورستان غیر فعال در سطح شهر لاهیجان وجود دارد. (طرح جامع ٬ 1388 )
12- مشخصات و امکانات شهر لاهیجان :
شهر لاهیجان از لحاظ رتبه جمعیت سومین شهر در استان به شمار می رود و از نظر مساحت شهری با 1013 هکتار یازدهمین شهر استان محسوب می شود.
بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 در این شهر 21518 خانوار 71871 نفر جمعیت سکونت دارند ٬ که سرانه جمعیت برای هر هکتار 71 نفر می باشد.
– دو رودخانه به طول 16000 متر از داخل این شهر عبور می کند که تعداد یک پل ماشین رو بر روی آنها تعبیه شده است.
– در این شهر 17000 متر مربع پارک با سرانه 0.24 متر مربع و 40000 متر مربع فضای سبز با سرانه 0.55 متر مربع مورد استفاده اهالی است.
– 15113 خانوار برخوردار از شبکه آب آشامیدنی با 15833 انشعاب هستند ٬ طول شبکه آب آشامیدنی این شهر 173.91 کیلومتر و طول شبکه جمع آوری فاضلاب 139.42 کیلومتر است.
– مساحت اراضی مسکونی 3145000 متر مربع است که سرانه ان برای هر نفر 43.7 متر مربع می باشد.
– 168000 متر مربع مساحت اراضی مربوط به تاسیسات آموزشی است که تعداد 23 کودکستان ٬ 33 دبستان ٬ 25 مدرسه راهنمایی ٬ 25 دبیرستان ٬ 17 مرکز پیش دانشگاهی ٬ یک هنرستان فنی ٬ 4 هنرستان حرفه ای و 3 هنرستان کارودانش در سال تحصیلی 86-1385 به فعالیت اشتغال داشته اند. مساحت اراضی تجاری 112000 با سرانه 1.56 و مساحت اراضی بهداشتی 66000 متر مربع

پایان نامه
Previous Entries عقل و نقل، حسن و قبح، اراده آزاد Next Entries حسن و قبح