منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، انتظارات مشتریان، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

خواهند داشت.عملکرد اين سيستم بدين گونه است که با تجزيه و تحليل آماري اطلاعات يا استخراج داده هاي کاربر ، خريد هاي گذشته وي و ساير اطلاعات يک محدوده ي همسايگي از افراد با سلائق و علائق مشترک ايجاد مي کند.سپس با يافتن نزديکترين همسايه ها براي هر کاربر به پيشنهاد انتخاب هاي اين همسايگان به کاربر مي پردازد. 
ب)سيستم هاي غربال مبتني بر محتوا :اگر سيستم هاي غربال هميارانه بر پايه ارتباط ميان کاربران و علائقشان پياده سازي مي شد ، سيستم هاي غربال بر پايه محتوا با تبيين رابطه ميان کالا ها و اقلام موجود در فروشگاه پياده سازي مي شوند.به عبارت ديگر  اين سيستم ها اطلاعات پيشنهادي به کاربر را از طريق کالاهايي که وي قبلا خريده است بدست مي آورند.اين سيستم ها با استفاده از تکنيک هاي گوناگون هوش مصنوعي از قبيل شبکه هاي عصبي ، درخت هاي تصميم گيري و … به يک دسته بندي ميان اقلام محبوب و غير محبوب کاربران دست مي يابند.بعضي از اين سيستم ها علاوه بر اين از ارتباط ميان اقلام با هم براي کشف قوانين مربوط به وابستگي کالا ها و پياده سازي اقلام “هم خريد” استفاده مي کنند. 
ج)سيستم هاي مبتني بر شناخت : اين سيستم ها را مي توان بصورت ترکيبي از دو سيستم فوق تعريف کرد.به بيان ديگر چنين سيستم هايي شناختشان از کاربران را از طريق پيوند با اطلاعات موجود در مورد کالا ها تکميل مي کنند(ثقفی و همکاران، 1389).
2-2-11 قوتها وضعف های تجارت سیار
 قوتها: به طور کلی قوت تجارت سیار این است که می‌تواند به صورت زیرساختاری در ارائه خدمات به طور بالقوه در هر جایی عمل نماید و رابطه‌ای قوی بین کاربران و ارائه دهندگان سیار ایجاد کند. از دیگر قوتهای تجارت سیار، قدرت آگاهی از مکان است. چرا که وسایل سیار قابل حمل هستند و با استفاده ازسیستم‌های موقعیت یابی جهانی می‌توان موقعیت مکانی کاربر را شناسایی کرد و خدمات بهتری به او ارائه داد.
ضعفها: ضعف عمده در تجارت سیار وجود نداشتن زیرساختها از جمله تکنولوژی مناسب برای تأمین امنیت در وسایل و معاملات سیار است. همچنین دیگر ضعفهای تجارت سیار عبارتند از: صفحه نمایش کوچک، سرعت بارگذاری پایین، محدودیت پهنای باند، هزینه بالا، ردیابی طاقت‌فرسا.
2-2-11-1 فرصتها وتهدیدهای تجارت سیار
فرصتها: از جمله فرصتهایی که تجارت سیار دارد می‌توان به قابلیت سیار و در دسترس بودن اشاره کرد که این دو ویژگی منجر به ارزش‌زایی و خدمات ارزش افزوده از طریق مدل‌های جدید بازرگانی و یا اصلاح مدل‌های موجود به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهند شد.
تهدیدها: از جمله تهدیدهای تجارت سیار می‌توان به موانع وروداشاره کرد. در هر حوزه‌ای شرکتهای جدید در صنعت تجارت سیار با موانع ورود مختلفی مواجه خواهند شد. مثلا در یک حوزه مشتریان ممکن است خواهان پهنای باند و در حوزه دیگر متقاضی ساختار قیمت‌گذاری بهتر باشند. از دیگر تهدیدهای تجارت سیار می‌توان تهدید محصولات و خدمات جایگزین را نام برد که این محصول جایگزین می‌تواند تجارت الکترونیک باشد. از دیگر عوامل تهدید‌کننده تجارت سیار می‌توان افزایش انتظارات مشتریان را نام برد. یعنی اینکه انتظارات مشتریان در طی زمان افزایش می‌یابد و این افزایش انتظارات تجارت سیار را تهدید خواهد کرد.

2-2-12 زيرساخت‌هاي ايران براي تجارت سيار
همانگونه كه ذكر شد براي توسعه تجارت سيار به فراهم بودن عوامل زير نياز است :
*زير‌ساخت‌هاي ارتباطي
*پرداخت سيار
*امنيت الكترونيكي
*قوانين و مقررات مناسب
*فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاري

2-2-13 موانع توسعه تجارت سيار
براي ارتقاء خدمات تجارت سيار در كشور و پياده‌سازي خدمات جديد، يكسري موانع به چشم مي‌خورد كه باعث شده تاكنون تجارت سيار در ايران به جايگاه واقعي خود متناسب با كشورهاي پيشرفته نرسد. بي‌ترديد شناخت اين مشكلات و كوشش در جهت رفع آن‌ها مي‌تواند آينده روشني را براي خدمات تجارت سيار نمايان سازد. مهمترين موانع را مي‌توان در 4 بخش فني ، سازماني ، عملياتي و مالي طبقه‌بندي نمود، در اين بخش موانع مذكور به تفكيك اين بخش‌ها تشريح مي‌شوند: 
موانع فني
تأمين امنيت شبكه موضوعي است كه شديداً وابسته به سطح فني شبكه است و علاوه بر اين سرعت انتقال اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيز در ارتباط با سطح فن‌آوري است .عدم تأمين كافي امنيت و سرعت در شبكه منجر به عدم تمايل كاربران به استفاده از اين خدمات مي‌شود. از سوي ديگر مديريت شبكه نيز به علت در اختيار نداشتن دانش فني كافي فاقد كارايي لازم بوده و مانع توسعه شبكه خواهد شد( سیو و همکاران، 2003)46.
موانع سازماني
پياده‌سازي شبكه‌هاي سيار مستلزم طراحي و پياده‌سازي يك ساختار سازماني جديد است. به اين منظور لازم است كه اصول عملياتي و فرآيندهاي اجرايي سازمان‌دهي شوند و مسئوليت‌ها و وظايف ابعاد سازمان مشخص شود. عدم وجود يك هدف اصلي و چارچوب سازماني مشخص باعث تداخل امور و ايجاد واكنش‌هاي منفي در بخش‌هاي داخلي و خارجي شبكه مي‌گردد. الگوبرداري صرف از مدلهاي مربوط به كشورهاي ديگر نيز خود يك اشتباه مضاعف است كه مي‌تواند منجر به ناسازگاري كل شبكه‌هاي تلفن همراه  با سيستم اجتماعي گردد.
موانع عملياتي
مسأله تأمين امنيت همواره يك دغدغه اصلي در فرآيند عملياتي شدن خدمات سيار است و عدم تامين امنيت مانع اصلي براي اجراي اين شبكه تلقي مي‌شود. از سوي ديگر عواملي وجود دارند كه خارج از حيطه اثرگذاري يك بانك قرار دارند مانند ضعف پوشش شبكه تلفن‌هاي همراه كه مانع از گسترش خدمات سيار مي‌گردند. محدوديت‌هاي فيزيكي و فني گوشي‌هاي تلفن همراه نيز يك عامل دروني براي عدم رشد سريع شبكه مي‌باشد. علاوه بر موارد مذكور پايين بودن سطح دانش فني كاركنان نيز مي‌تواند به صورت يك عامل محدودكننده در آيد.
موانع مالي
هر چند ارائه خدمات از طريق شبكه سيار ، هزينه تبادلات بانكي را به شدت كاهش مي‌دهد ، ليكن هزينه اوليه كه شامل خريد تجهيزات، آموزش فني و بازاريابي مي‌باشد، به بانك تحميل مي‌شود .از سوي ديگر هزينه‌ ارتباط تلفن همراه طي دريافت خدمات بانكداري سيار به عنوان يك هزينه اضافي براي مشتري به وجود مي‌آيد كه در تحليل‌هاي هزينه فايده وي به عنوان يك عامل محدود كننده عمل خواهد كرد.
 از سوي ديگر سيستم‌هاي پرداخت سيار كه وظيفه تبادلات مالي را بر عهده دارند داراي پيچيدگي‌ها و نكات فني خاص خود است كه اگر به خوبي مورد توجه قرار نگيرد يا سازماندهي نشود، عملاً مانعي بزرگ براي پياده‌سازي بسترهاي تجارت سيار ايجاد مي‌كند(داوری و دیگران، 1386).
2-2-13 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی 47
دلیل قدرت ارتباطی و در دسترس قرار دادن اینترنت به صورت فراگیر، امروزه به یكی از مهمترین فناوریها تبدیل شده است .ظهور فناوری بی سیم جنبه های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است .مواردی نظیر مدیریت تجاری و اشتغال زایی، خرید و فروش و سیاست گذاری فروشندگی و ارتباطات شخصی .با رشد سرویس های عمومی فناوری بی سیم، تولیدكنندگان دستگاههای بی سیم، ویژگی ها و توانایی های بیشتری را به محصولا ت خود اضافه می كنند. امروزه دستگاههایPDA 48 به سادگی تلفن های همراه مورد استفاده قرار می گیرند.

2-2-13-1 فناوری‌های پرداخت بی سیم
فناوری بی سیم : به تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی و مادون قرمز به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.از میان این دستگاه ها می توان پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ماهواره را نام  برد. دستگاه‌های سیار، رایانه‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی مربوط به بخش مهمی در زندگی دیجیتالی ما تبدیل شده‌اند. ارسال داده بی‌سیم دارای برتری بالایی برای اهداف تجاری و شخصی است؛ که انعطاف‌پذیری و راحتی کاربران را عرضه می‌کند. با پرداختن به درخواست ها فناوری‌های گوناگون بی‌سیم ایجاد شده‌اند. امروزه گونه‌های مختلف فناوری‌ها در بازار جهانی بی‌سیم وجود دارد. ارتباط سیارفناوری جدیدی نیست؛ پخش تلویزیون و برنامه‌های رادیویی مدت زیادی است که از ارتباط بی‌سیم استفاده می‌کنند
2-2-13-2 فن آوری های سیستم پرداخت تجارت سیار
1-بلوتوث: بلوتوث می‌تواند در سامانه‌های پرداخت سیار پیاده‌سازی شود زیرا توان مصرفی پایینی را ارائه می‌کند. این مزیتی اساسی برای دستگاه‌های سیار است. هم‌چنین، صنعت نیمه‌رسانا برای تولید ریزتراشه‌های بلوتوث با قیمت پایین، فعالیت می‌کند، که باعث افزایش دستگاه‌های بلوتوث در بازارهای جهانی شده‌است. این فرصت یکتایی را برای دستگاه‌های بلوتوث ایجاد کرده که در بازار نفوذ کنند و پذیرفته شوند. هم‌چنین یک موقعیت بازاری یکتا برای پرداخت سیار ایجاد کرده‌است. به علاوه، بلوتوث از روش( FHSS)49 برای جلوگیری از تداخل استفاده می‌کند. که به سامانه‌های پرداخت در تامین سرویس قابل اطمینان کمک می‌کند
2- فناوری( RFID)50
یکی از جدیدترین فناوری‌هایی که کاربرد پرداخت آن نیز به سرعت در حال گسترش است،به مجموعه ای از فناوری ها که در آنان برای شناسايی خودکار افراد و اشياء از امواج راديويی استفاده می گردد ، RFID گفته می شود .  از روش های مختلفی برای شناسايی افراد و اشياء استفاده می شود. ذخيره شماره سريال منتسب به يک فرد و يا شی درون یک ريزتراشه که به آن یک آنتن متصل شده است ، يکی از متداولترین روش های شناسايی خودکار است . فناوری RFID است. سیستم اصلی RFID شامل سه قسمت است: یک آنتن، یک فرستنده و گیرنده و یک RF است . آنتن یک پل ارتباطی بین فرستنده و گیرنده است . فناوری RFID از امواج رادیویی به منظور شناسایی اشیاء استفاده می‌کند. یک سامانه عبارت است از یک برچسب حاوی یک آنتن و یک تراشه به همراه اطلاعاتی در مورد کالا یا اشیاء و هم‌چنین یک قرائت‌گر که دارای یک فرستنده و گیرنده رادیویی می‌باشد. کاربردهای اولیه این فناوری در بهبود کارایی سامانه های اطلاعاتی زنجیره‌های تامین و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بوده‌است(سها، 2004)51
لکن کاربردهای این فناوری در حال گسترش بوده، به طوری که در ردیابی کالا، افراد، و حفاظت از مناطق امن از RFID استفاده شده‌است. نگهداری تراکنش‌ها و خدمات پرداخت فناوری RFID نیز از جمله کاربردهای آن می‌باشد که در خریدهای خرد روزانه شهروندان به کار گرفته شده‌است( توربان ، 2008)52
2. فناوری (NFC)53
تکنولوژی با زندگی روزمره ما در هم آمیخته، همیشه فناوری های جدید سعی دارد که سرعت انجام کار افزایش پیدا کند. تا افراد از وقت خود به خوبی استفاده کنند به همین منظور تکنولوژی NFC- نیز در جهت سرعت بخشیدن به پرداختها، گرفتن سریع اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. NFC- یک پروتکل ارتباطی بابرد کوتاه بین دووسیله است سه کاربردی که  NFC- ارائه می کند عبارتنداز: به اشتراک گذاری , هماهنگ سازی ودادوستد که دراین میان دادوستد از اهمیت بیشتری برخوردار است این تکنولوژی امروزه در اکثر کشورها برای پرداخت در فروشگاه ها، پرداخت بلیط مترو، قطار و اتوبوس استفاده می شود که فقط کافیست که گوشی موبایل خود را به دستگاه مورد نظر نزدیک کرده و خرید خود را انجام دهید. مهمترین ویژگی این سیستم نسبت به بلوتوث آن است که اطلاعات با سرعت بسیار بالایی نسبت به بلوتوث رد و بدل می شود.
از همین رو این فناوری با زیرساخت‌های موجود پرداخت غیرتماسی مورداستفاده در سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و پرداخت‌های خرد سازگار می‌باشد. اساساً NFC- با هدف استفاده در گوشی‌های تلفن همراه طراحی شده‌است. برای فناوری NFC-سه مورد استفاده اصلی وجود دارد.
تقلید کارت: دستگاه NFC- همانند کارت‌های غیرتماسی موجود رفتار می‌کند.
حالت قرائت‌گر: دستگاه NFC- فعال بوده و برچسب غیرفعال RFID را می‌خواند، به عنوان مثال برای تبلیغات تعاملی
حالت شخص به شخص: دو دستگاه NFC با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تبادل اطلاعات می‌کنند. 

2-2-14پروتکل امن برای تجارت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، مصرف‌کننده، عوامل بازدارنده، ابعاد کیفیت خدمات Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، تجارت سیار، موسسات مالی، موسسات مالی و اعتباری