منبع پایان نامه ارشد با موضوع بام سبز، آبگرمکن خورشیدی، ایستگاه آتش نشانی، انرژی خورشیدی

دانلود پایان نامه ارشد

162
5-12-4- فضای خورشیدی 162
5-12-5- بام سبز 163
5-13- سازه 164
5-14- تاسیسات 164
5-14-1- اصول كلي طراحي 165
5-14-2- فهرست سيستم هاي تأسيسات الكتريكي 166
5-14-3- سيستمهاي تأسيسات الكتريكي 167
5-14-4- تاسیسات مکانیکی 167
5-14-4-1- سيستم هاي تأمين سرمايش، گرمايش و تخليه هوا 168
5-14-4-1-1- شرايط محيط داخل 168
5-14-5- سرمایش و گرمایش 169
5-14-6- ميزان آب باران و چگونگي دفع آن 170
5-14-6-1- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران 170
نتیجه گیری 171
مدارک پروژه
فهرست جدول ها
3-1- مقادیر پیشنهادی عایق موادها 79
3-2- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت 1 فوت 82
3-3-جدول جرم حرارتی مواد 88
3-4- جدول جرم حرارتی مواد 91
3-5- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی 94
5-1- مشخصات موقعیت تهران 131
5-2- میانگین درجه حرارت 132
5-3- میانگین حداکثر دما 132
5-4- میانگین حداقل دما 132
5-5- رطوبت نسبی 133
5-6- بارش 134
5-7- وزش باد 134
5-8- سوخت وساز بدن 169
فهرست نمودارها
3-1- مصارف منابع تجدید پذیر در جهان 77
3-2- طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان 80
5-1- سرعت وجهت باد 134
5-2- تابش 135
فهرست شکل ها
3-1- فرایند انرژی خورشیدی 65
3-2- انرژی باد 67
3-3- انرژی زمین گرمایی 68
3-4- تهویه 73
3-5- جذب گرما 74
3-6- سرمایش وگرمایش خورشیدی 81
3-7- پنجره 82
3-8- سامانه خورشیدی ایستا 86
3-9- سامانه جذب مستقیم 87
3-10- دیوار ترومپ 89
3-11- محاسن دیوارترومپ 90
3-12- فضای خورشیدی 93
3-13- بام سبز 97
3-14- آتریوم 99
3-15- نمای دوپوسته 100
3-16- نمای چند پوسته 101
3-17- سامانه خورشیدی 102
3-18- سامانه فتوولتائیک 104
3-19- آبگرمکن خورشیدی 106
3-20- گردآورنده خورشیدی 107
3-21- تیغه های Skylid 108
3-22- سیستم اعلام حریق 112
3-23- شستی اعلام حریق 113
4-1- عکس هوایی کالج مورتون 118
4-2- ساختمان اداری کالج مورتون 118
4-3- خوابگاه کالج مورتون انگلستان 119
4-4 زمین عملیات کالج مورتون انگلستان 119
4-5- ماکت مرکز آموزش هیوگو 120
4-6- برج های عملیاتی هیوگو 121
4-7- سوله های عملیاتی هیوگو 121
4-8- مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن 122
4-9- محوط عملیات آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 123
4-10- ورودی مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن 123
5-1- مرکز آموزش امداد ونجات 130
5-2- جهت گیری بنا ها و ورودی سایت 145
5-3- محورهای طراحی 146
5-4- کلاس برق 148
5-5- کلاس مواد شیمیایی 148
5-6- کتابخانه 149
5-7- اتاق دستگاه تنفسی 150
5-8- اتاق شارژ کپسول 150
5-9- کلاس آموزشی 151
5-10- کمدخانه کارآموزان 151
5-11- سوله آموزشی 152
5-12- آشپزخانه 153
5-13- نهارخوری 153
5-14- سالن ورزش چند منظوره 155
5-15- ساختمان اقامتی 156
5-16- ایستگاه آتش نشانی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طراحی اقلیمی، ایستگاه آتش نشانی، مکان یابی، مدیریت بحران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، توسعه پایدار، توسعه پاید، مصرف انرژی