منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایستگاه آتش نشانی، شبیه سازی، معماری پایدار، نیازهای آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار مي‌گرفت. به نظر آقاي اسدي كه در آن زمان مسئول دوره‌هاي كل كارآموزان بودند بيان شد كه در آخر دوره كارآموزان خسته مي‌شدند اما به گفته ايشان آنها عمليات‌هاي تركيبي زيادي را فرا گرفته و انجام مي‌دادند عمليات‌هايي چون، چاه، تصادفات، آسانسور، سنگ فرز، عمليات‌هاي كف رساني، اطفاء سيلندرهاي گاز مايع، كار در ارتفاع و غيره … . و با توجه به اين نوع آموزش‌ها به علت زياد بودن ساعات آموزش كارآموزان با اطلاعات خيلي بيشتر و آمادگي زيادتري از سيستم آموزش خارج مي‌شدند (مصاحبه با آقاي فتاح اسدي).
در ادامه در سال 1385 با حضور آقاي ياراحمدي كه مجدداً به سمت معاون آموزش و تربيت بدني سازمان منسوب شده بودند و كسب موافقت مديرعامل آقاي مهندس حاج‌بيگي كه به تازگي مديرعامل سازمان شده بودند اقدام به برگزاري دوره‌هاي مقطع كارشناسي در مركز آموزش علمي كاربردي شد بنابراين با توجه به پذيرش دانشجوي كارشناسي در دو گرايش پيشگيري و مديريت عمليات كه آن هم از طريق كنكور و به صورت ترميك در مركز آموزش عالي سازمان كه در ايستگاه ٣٤ بود انجام مي‌شد و افزايش تعداد دانشجوها، باز مركز آموزش عالي را با كمبود كلاس مواجه نمود لذا بر همين اساس و طبق موافقت مديرعامل و با همكاري معاونت فني و عمران تعداد ٤ كلاس ديگر نيز به كلاس‌هاي مركز افزوده گرديد و مجموع كلاس‌هاي مركز آموزش عالي به يازده كلاس رسيد.
در سال 1387 با توجه به سياست‌ها كلان سازمان و نظر و توجه مدير عامل وقت آقاي حاج بيگي و طبق سفرهاي برون مرزي تلاش بر ساخت مركز آموزش بين‌المللي بيشتر گرديد و در سايه تحقق اين امر در جلسات سياست‌‌گذاري‌هاي عالي آموزشي سازمان نياز به جذب نيروي انساني خبره و آشنا به امر آموزش و آتش‌نشاني آموزشي را از اركان واجب در اين بخش دانست است.

2-7 مرکز آموزش
دراین پروژه طرح وساختار تسهیلات آموزش آتش نشانی را نشان می دهد. وجوانبی را تحت پوشش قرار می دهد که بایستی موقع برنامه ریزی یک مرکز آموزش آتش نشانی آنرا مورد توجه قرارداد.بنابراین اجزاء اصلی یک مرکز آموزش بایستی ضرورتا در آموزش مامورین آتش نشانی موثر ، کارآمد وایمن باشند.یک محیط مناسب برای آموزش نیز بسیار مهم است. این مرکز آموزش تجهیزات وتسهیلات لازم برای آموزش وارتقاء رفاهی جامعه را با بهترین روش های ممانعت از آتش وخنثی نمودن آن فراهم می آورد.
2-7-1 ساختار مرکز آموزش
ساختار یک مرکز آموزش آتش نشانی علی رغم اندازه آن با برنامه ریزی ، طراحی وصرف هزینه همراه است. برای حداکثر سازی بهره مندی از منابع قابل دسترس ، تشخیص وارزیابی نیازهای فعلی وآینده لازم است. برای این ارزیابی بایستی به موارد زیر توجه کرد:
نیازهای فعلی وآینده آموزشی
تسهیلاتی که دردسترس می باشند.
3. سازمان ها یا حوزه هایی که با مرکز آموزشی همکاری دارند، شامل همکاری بالقوه مناطق اطراف آن است.
راه هکارهای مناسب رشد وترقی برای ساختار جدید
منابع سوخت
زمینهای دسترس
تناسب زمین های مورد نظر با نوع آموزش
طرح های بعدی برای زمین های مجاور (NFPA1402,2012,6)
2-7-2 مولفه های یک مرکز آموزش
مولفه های کاربردی هرکدام میتوانند بطور جداگانه ساختار جدیدی برای یک مرکز آموزش ایجاد نمایند. به این منظور ، دستورالعمل ها ، ساختمان ها ، سازه های آموزشی واثاثیه های آموزشی بطور جداگانه شرح داده شده اند.هرچند ترکیب این مولفه ها ضروری ومفید خواهد بودولی هرکدام نقش کاربردی جهت تامین اهداف آموزشی خواهند داشت.
2-7-2-1 مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی
شامل موارد زیر می باشد: (NFPA1402,2012,6,7)
دفاتر
اتاق کنفرانس
کتابخانه
لابراتوار عکس واتاق تاریک
بخش کپی وپرینت
بخش آماده سازی وسایل گرافیکی وبصری
خوابگاه
تسهیلات سرویس غذاخوری ، کافه تریا ، آشپزخانه کوچک با اتاق استراحت
تسهیلات اتاق های استراحت ، دستشویی وکمدها
مراکز تعمیر دستگاه ها
تجهیزات وتاسیسات تدارکاتی
فضای انبار برای مواد مختلف
مرکز ارتباط
بخش پزشکی ، درمانگاه یا کمک های اولیه
انبار بایگانی
دستگاه های کامپیوتری
بخش حفظ ، تعمیر وپرکردن مجدد دستگاه های تنفسی خودکار 3
2-7-2-2 مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی
شامل مواردزیر می باشد: (NFPA1402, 5.1,2012,7)
محوطه آموزشی(تمیز وکثیف)
بخش های خارجی برای کلاس درس
تالار سخنرانی
استخر برای غریق نجات
بخش های آموزش نجات فنی

2-7-2-2-1 مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه
مطابق زیراست:
شبیه سازها
آب پاش های اتوماتیک
پمپ ها
سرویس فوریت های پزشکی 4ونجات
سیستم های هشدار آتش
آزمایشگاه احتراق عمدی
فضای انبار برای تجهیزات ووسایل
2-8-2-3 مولفه های تسهیلات خارجی
شامل موارد زیر می باشد: (NFPA1402,2012,7)
برج تمرین
ساختار آموزشی Live fire
بخش آموزش راننده ، پیست عملیاتی وسایل نقلیه اورژانسی5
بخش توزیع سوخت ، گازها ومایعات قابل اشتعال برای خودروها
آتش ناشی از شکاف لوله گاز
محل فرود هلی کوپتر
فضای انبار برای تجهیزات قابل حمل ، وسایل وتجهیزات
نیمکت های برای کلاس های خارجی یا مشاهدات برج تمرین
ایستگاه آتش نشانی
آموزش حوادث راه آهن (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)
آموزش حوادث هوایی (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)
آموزش حوادث دریایی (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)
آزمایشگاه رفتار دربرابر حریق
آموزش آشنایی با دستگاه های اطفاء حریق
2-7-2-4 مولفه های زیربنایی
شامل موارد زیر: (NFPA1402,2012,7)
1. تصفیه واحیاء آب
حداکثر منبع ذخیره آب لازم را باید برآورد کرد تا حدی که یک سیستم برای ارائه حجم وفشار آب لازم در فعالیت های آموزشی ، سیستم های محافظت از آتش ونیازهای جاری مرکز آموزش کافی باشد.بایستی منابع آب را در محل منظور داشته ومنابع دست ساز ذخیره آب را نیز در صورت لزوم تعبیه کرد می توان از منابع زیر زمینی نیز استفاده کرد. همچنین می توان برای انتقال آب ذدر فشارهای مناسب از پمپ استفاده نمود.
2. توزیع آب وفاضلاب
دفع فاضلاب از عملیات آتش نشانی ، درجه آلودگی فاضلاب ها بسته به موارد اجرایی آن متفاوت است. اگر مسیر عملکردی آن با هیدروکربن های قابل اشتعال یا قابل سوختن ویا دیگر مواد شیمیایی یا ترکیبات آن باعث آلودگی محیطی می شود سروکار داشته باشد، بایستی قوانینی را برای جدا سازی مواد آلوده از پیش در نظر داشت.باید مراقب بود تا از آلودگی آب های زیر زمینی اجتناب شود.
3. فعالیت های پاکسازی محیط
وقتی یک مکان را برای مرکز آموزش انتخاب می کنیم ؛ عوامل محیطی در آن مورد توجه قرار گیرد. مهم است تا مطمئن شویم که مرکز آموزش از لحاظ محیطی ایمن باشد. عواملی که باید از یک جنبه محیطی به آن توجه کرد آب ، هوا، خاک(زمین) است. درجه آلودگی فاضلاب ها بسته به موارد اجرایی آن متفاوت است. اگر مسیر عملکردی آن با هیدروکربن های قابل اشتعال یا قابل سوختن ویا دیگر مواد شیمیایی یا ترکیب آن که باعث آلودگی محیطی می شود سروکار داشته باشد، بایستی قوانین را برای جداسازی مواد آلوده از پیش رانه در نظر داشت. محیط عملیاتی پس از هر بار فعالیت باید از مواد آلوده وزباله پاکسازی شود وجهت برآورد خواسته های معماری پایدار سریعا به بازیافت این مواد اقدام شود تا مجدد به چرخه حیات باز گردند.
2-7-3 ساختمان های مرکز آموزش
در این بخش ساختمان های مورد نیاز مرکز آموزش مورد بررسی قرار می گیرد
2-7-3-1 دفاتر
باید فضای دفتری را برای کارکنان دائمی یا موقتی فراهم آورد که می تواند شامل افسر مسئول ، دستیار اداری، مربیان ، پرسنل دفتری باشد شرایط فضای اضافی دفتری توسط عوامل مرکز آموزش بیان می شود. باید فضای محصور وانبار نیز به آن اضافه شود.
2-7-3-2 تالار سخنرانی
یک تالار سخنرانی می تواند برای فعالیت های کلاس درس ، سمینار ها ، مراسم های مختلف وکارهای اجتماعی بکار رود.صندلی های قابل حرکت می توانند به این اجزاء اضافه شوند.(NFPA1402,2012 ,12)
2-7-3-3 برج تمرین
اهداف بالقوه زیادی برای یک برج تمرینی وجود دارد که شامل:
1. وسایل پمپ کننده ولوله آتش نشانی
2. آموزش نجات وجستجو
3. راپل
4. آموزش نردبان
5. آموزش اطفاء حریق
استفاده از یک برج تمرین می تواند اعتماد به نفس در کارآموزان ایجاد نماید تا قادر به کار در ارتفاع باشند.
ساخت برج های آموزشی بسیار گران است مخصوصا آنهایی که در برابر آتش بسیار مقاوم باشند، دوده وباقیمانده آتش سوزی می تواند باعث ایجاد دشواری هایی برای دیگر موارد آموزشی باشد.
ترجیح داده می شود تا از برج برای مواردی که Live Fire باشد استفاده نشودودر سازه ای جداگانه این کار صورت گیرد. (NFPA1402,2012 ,16)
منطقه اطراف برج تمرینی باید برای تطبیق نیازهای آموزشی طراحی شوند. معمولا مستلزم سنگفرش هر چهار طرف است.موانع ، پیاده رو ، علامت های خیابانی ، تیر چراغ برق و کابل های برق بالای سر می توانند به یک یا چند طرف اضافه شوند. ارتفاع برج باید تابع شرایط محل باشد ومعمولا بین 40 تا 70 فوت می باشد.ارتباط نازل ها ولوله عمودی باید در همه سطوح طبقات باشد. ومنبع آب که بتواند تمام طبقات را پوشش داده وبا شیرهای تقسیم کننده که تحت کنترل مربیان می باشد قابلیت استفاده در عملیات ها را داشته باشد. (NFPA1402,2012 ,17)
2-7-3-3-1 پلکان اضطراری برج تمرین
می توان یک پلکان اضطراری در برج نصب شود. نرده ها باید ایمن وبلند باشند تا آتش نشان به راحتی از آن فرار کند. زیر پلکان اضطراری می تواند به روی سطح زمین یا یه یک نردبان عمودی ختم شود. (NFPA1402,2012 ,17)
2-7-3-4 ساختار آموزشی Live Fire
هدف از سازه آموزشی Live Fire را می توان مطابق اهداف آموزشی زیر طراحی کرد:
رفتار آتش
گسترش یا پخش آتش
نجات
تهویه هوا
ورود اجباری
ورود از طریق نردبان
انواع محل سکونت شبیه سازی شده
سازه آموزشی Live Fire را می توان از بتن ، مصالح بنایی ، فولاد یا دیگر مواد غیر قابل اشتعال ساخت که قدرت کافی برای مقاومت ودوام در برابر آتش وفشارهای بیرونی داشته باشد.(از چوب ودیگر موادقابل احتراق باید اجتناب کرد) نبایستی از بتن دارای آلومینیوم وکلسیم برای صفحات بتنی ، تیرها ، دیواره ، ستون ها یا دیگر اجزاء ساختمانی که فشار بار را محتمل می شوند در سازه آموزشی استفاده کرد.در طراحی سازه آموزشی باید به مسائل ناشی از دمای آتش ، شوک حرارتی توجه داشت.در جائیکه ممکن است بتن محافظت نشده (مقاومت نشده) ترک برداشته یا ورقه ورقه شود ویا خرد گردد ،کارهای بنایی امکان ترک خوردن یا تضعیف شدن را داشته وفولاد ممکن است دفرمه گرددویا موقع تماس با دمای زیاد آتش وشوک حرارتی ذوب شود.بایستی کف ها وسقف ها برای زهکشی شیبدار گردند. (NFPA1402,2012 ,19)
2-8 ایستگاه آتش نشانی
هنگام طراحی یک ایستگاه آتش نشانی مهمترین نگرش راهبردی این است که بخش های مختلف عملیاتی ایستگاه به صورت مجتمع ودرمجاروت یکدیگرپیش بینی شوند تادوعامل موثرزمان یعنی زمان دسترسی به وسایل نقلیه عملیاتی وزمان اعزام به مأموریت به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
درطراحی ایستگاه آتش نشانی عنصرکلیدی درنظرگرفتن مدت زمان انجام عملیات است . برای این منظورکلیه بخشها باید به طریقی طراحی گردندکه مدت زمان حرکتها و جابجایی هادرقسمتهای مختلف ایستگاه ضمن حفظ ایمنی کامل کلیه کارکنان عملیاتی به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
در کنار این عناصر موثر ، وجود یک مر کز آموزش کارآمد میتواند کمک شایانی به آموزش عملیاتی وشبیه سازی محیط واقعی برای کارآموزان وفراگیران فراهم نماید.

2-8-1 ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی
برنامه ریزی وطراحی ایستگاه های آتش نشانی مستلزم وجود مجموعه ضوابط ومقرارات طراحی در این زمینه است. بدین منظور ساختار فضایی ایستگاه آتش نشانی براساس کاربری ها ونوع فعالیت مشخص گردیده است.(Mills, 1985,293-300)
2-8-1-1 ساختمان اصلی ایستگاه
ساختمان اصلی ایستگاه در برگیرنده کلیه فضاهایی است که مورد استفاده کارکنان بخش های مختلف عملیات ، مدیریت ونیز مراجعان به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، توسعه بازار، حوزه آموزش، آموزش زبان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایستگاه های آتش نشانی، ایستگاه آتش نشانی، اختلال درد، آلودگی هوا