منبع پایان نامه ارشد با موضوع امنيت، طايفه، اشرار، خرابکاري

دانلود پایان نامه ارشد

و اگر مشکل حل نمي شد سر دار طايفه بايد از طريق نامه اين مشکل را با خان در ميان مي گذاشت و خان هم نامه اي مي داد که بايد صبر کنيد تا من آنجابيايم که حالا شايد چندين ماه طول مي کشيده و بلاخره اينکه مشکل با حکم خان فيصله پيدا مي کرده است حال به درست يا نه . زمان انقلاب و بعد از آن هم کم کم اکثر خان ها فرار کرده اند ويا کشته شده اند و حکومتشان به طور کامل بر چيده شد. از لحاظ امنيت مردم هم قبل از انقلاب ، امنيت به نسبت خوب بوده است و اگر هم مشکلي پيش ميآمده از طرف حکومت و شخص خان بوده است. بعد از انقلاب سعي شده امکانات لازم را براي مردم مهيا مي کنند دولت مرکزي ابتدا تلاش کرد که قدرت ونفوذ سران طوايف را از بين ببرد اما بعد از مدتي به اين نتيجه رسيد که بدون کمک آنها نمي توانند کاري از پيش ببرد کم کم شوراهاي محلي شکل گرفت تا مردم از اين طريق با دولت ارتباط داشته باشند.

مردم مسلح خرابکار
يکي ازعناصر برجسته در حافظه جمعي قوم بلوچ در محور سياست، خرابکاري هايي که توسط اشرار مسلح و يا گروه هاي اجير شده معاند در منطقه صورت مي گرفته است که منطقه را به صورت نا امن درآورده بود، حضور افراد مسلح و اشراري که کارشان شده بود درگيري و کشتار تمام جوانب زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده بود.يکي از بيشترين گروههايي که بر زندگي قوم بلوچ تأثير گذاشت، حضور اشرار خرابکار بود.
حاج آقا( الف) گفت : « در اين جا بعد از انقلاب دولت طرح پايگاهاي عشايري را ايجاد کرد به اين شکل بوده که دولت به سران طوايف اسلحه داده است تا هر طايفه بتواند امنيت جايي را که در آن زندگي مي کنند تأمين کند» قبل از انقلاب مسئله قاچاق بسيار کم بود چون افراد معتاد هم کم بودند بعد از انقلاب رفته رفته انحرافات اجتماعي در ميان مردم بيشتر شد کم کم درگيري ها شروع شد اشرار در ميان قوم بلوچ زياد بود و اين مسئله موجب يک نوع ترس و نا امني در ميان مردم شده بود سردار ( س) : «در گيرهاي اينجا خيلي سياسي نبود، بيشتر اشرار بود البته گاهي اوقات عده اي در اين منطقه خرابکاري هم مي کردند، يک بار يک طايفه اي از بامري ها از مرز پاکستان هماهنگ کرده بودند اسلحه گرفته بودند که توي همين منطقه خرابکاري کنندحدود سال هاي 65 بود اينها مي آمدند مسجد را آتش مي زدند واز اين کارهايشان فيلم مي گرفتند و مي بردند و نشان مي دادند که بله ما اين کار را انجام داده ايم اينها از طرف خوانين بيسکوتان و ينيچ سيستان و بلو چستان آمده بودند حتي آمدند اينجا به کامران سابکي پيشنهاد دادند که شرارت کند، ولي او گفته بود کار من وطن فروشي نيست . من اين کار را نمي کنم گفتند بهت اسلحه مي دهيم گفته بود من نياز به اسلحه شما ندارم خودم سلاح تهيه مي کنم » .
وقتي انحرافات زياد شد يکي از اسيب هاي اجتماعي اين پديده مثل ناامني و در گيري هاي بسيار شديد بود. ناامني و ترس به حدي مي رسيد که دربعضي جاده ها به خصوص در تاريکي هيچ کس جرأت رفت آمد نداشته است و زندگي مردم با ترس آميخته شده بود مردم هم به هر شکل ممکن اسلحه تهيه کرده بودند البته در مورد سلاح هاي مردم از آنجا که قوم بلوچ عشاير بوده اند، اين يک سنت عشايري هم به حساب مي آمد ولي بر اثر در گيري هايي که بود عده اي از مردم هم در مناطق دور افتاده صعب العبور زندگي مي کردندو مجبور بودند براي حفظ جان و امنيت خانواديشان اسلحه تهيه کنند.
چند تن از مردان مسلح طايفه بامري جنوب کرمان

طرح احرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کسب و کار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، ضریب همبستگی