منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان، قرآن کریم، ایفای نقش، تحلیل ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

در تفاوت وظایف اجتماعی و نقش های سنتی آنان جستجوکرد. از این رو، به دلیل نقش های اجتماعی که جامعه به زنان واگذارمی کند و آنان در محیط های بسته ایفای نقش می کنند، جرایم آنان کمتر از مردان است.218
چنین تحولاتی، زنان را در معرض فرصت های ارتکاب جرایم و انحرافات، به ویژه جرایم مالی قرارمی دهد. اشغال فضاهای اجتماعی بیرون از خانه توسط زنان، منجر به محو تمایزات مرسوم بین نقش های مردانه و زنانه گردیده به طوری که گروه های خلافکاری زنان، درجرایمی نظیر جرایم مالی که مردان انجام می داده اند مشارکت می کنند.219 طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی‌، آزار و اذیت و توهین به زنان در ملا عام مستوجب کیفر است و اگر زنی‌ مورد تعرض واقع شود می‌تواند با گزارش به پلیس متخلف را معرفی‌ کند.

گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات
در متون اسلامی مدعا این است که، حضور زن در اجتماع، مشروط به ضروری و مفید بودن است. این نکته نه تنها از آیات قرآنی،220 بلکه از مجموعه روایاتی که همنشینی و مجالست زن و مرد را نفی میکند نیز قابل استفاده است. افزون بر آن که قرآن کریم تبرج زنان را از ویژگی های عصر جاهلیت شمرده و آن را نکوهیده است؛221 روایات بسیاری نیز به کاهش ارتباط میان زن و مرد سفارش کرده اند؛ پیامبر اکرم(ص) در حدیثی زیاده گویی با زنان را زمینه ساز بیماری دل(مردگی قلب) دانسته اند،222 و در حدیثی دیگر، به کم کردن مراوده کلامی زنان با مردان نامحرم سفارش کرده اند،223 و در کلامی دیگر، شوخی با زنان نامحرم را زمینه ساز عقوبت اخروی دانسته اند.224 امام باقر(ع) نیز به ابوبصیر، صحابی نابینای خود که در ضمن تعلیم قرآن با زنی از تعلیم گیرندگان مزاح کرده بود فرمان دادند که برنامه اش را تعطیل کند.225 امام علی(ع) نیز طی سخنانی با مردم عراق ناراحتی خود را چنین اظهار کرده اند: “خبر دار شده ام که زنان شما در راه ها با مردان تنگاتنگ رفت و آمد می کنند.آیا حیا نمی کنید!”226 احادیثی بسیاری در زمینه عدم اختلاط وارد شده است.227 شهید مطهری نیز در این زمینه می گوید: آنچه اسلام لااقل به صورت یک امر اخلاقی توصیه می کند این است که تا حد ممکن اجتماع غیر مختلط باشد. جامعه امروز زیانهای مختلط را به چشم خود می بیند چه لزومی دارد که زنان فعالیت های خود را دوش به دوش مردان انجام دهند؟ آیا اگر دو صف جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و راندمان کار آن رخ می دهد؟ اثر این دوش به دوش ها این است که هر دو همدوش را از کار خود باز می دارد و هر یک را به جای توجه به کار متوجه همدوشی میکند؟ تا آنجا که این همدوشی ها به هم آغوشی منتهی گردد.228
این جهت عدم اختلاط محیط های زنانه و مردانه (چه در محیط کاری و چه درمحیط معاشرت) از جمله تدابیر پیشگیرانه است که اسلام به آن سفارش موکد دارد.
تفکیک جنسیتی نقش ها و مهارت ها نیز در آموزه های بسیاری مشاهده می شود. برخی متون نشان تشویق زنان به ایفای فعالیت های خانگی و تشویق مردان به انجام دادن کارهای بیرون از خانه اند.229 نان آوری را ارزش مردانه230 و کارهای خانگی231 و پرورش فرزند232 را نقش زنانه می دانند.
بدیهی است که حضور بی پروای زن در اجتماع، در نگاه اسلام به ویژه آن گاه که از حق برخورداری و استفاده علنی محرک های ظاهری و زیبنده و ارتباط بی قید و شرط با مردان سخن به میان می آید، نتیجه ای جز ابزار انگاری زن را، در پی نخواهد داشت.
بنابراین حضور زن در اجتماع باید با حفظ وقار و عفاف و حجاب در روش و منش و ظاهر باشد. در قرآن کریم نیز آیات متعددی به مظاهر و نمودهای این مسئله اشاره کرده است که آیات 52، 58 و59 سوره احزاب، آیات 30 و 31 سوره نور، آیه 25 سوره قصص از این دسته اند.
مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران
خانواده اولین نهاد اجتماعی است. افراد موجود در خانواده از رفتار هم تاثیر می گیرند و متقابلا تاثیر گذار نیز هستند. اولین افراد تشکیل دهنده خانواده زن و مرد هستند که بنا بر یک رابطه قرار دادی به نام ازدواج در کنار هم قرار می گیرند. نقش زن و مرد در خانواد مکمل یگدیگر است تا بدین طریق به صورت یه تیم عمل کنند و اهداف موجود در خانواده را به مرحله ظهور برسانند. در این بین برای این که این تیم بتواند درست عمل کند هر یک از افراد تکالیف یا نقش هایی را بر عهده می گیرد؛ و لزوما برای موفقیت در انجام نقش ها، آن نقش باید با ویژگی فرد و یا سایر نقش های وی در تضاد نباشد. در این مبحث تاثیر اشتغال زنان را در بعد خانواده و در ارتباط با همسر یعنی نقش مکمل بررسی می کنیم.
گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین
گرایش زن به سوی اشتغال بیش از همه بر خانواده و روابط زن و شوهر اثر مینهد و در بسیاری از مواقع، به جای اینکه اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد به تعارض و تقابل با آن میپردازد و گاهی از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده میشود.
سالوادور مینوچین،233 روانشناس آمریکایی و متخصص خانواده درمانی، با تحلیل ساختاری درباره خانواده معتقد است: “تداوم استحکام یک خانواده در گرو انجام تکالیف مکمل از سوی هر یک از اعضا، به ویژه زن و شوهر است. در غیر این صورت استرس های ناشی از عدم توجه به نقش ها، منشا اختلال در خانواده می شود. بنابراین یکی از مبانی استنتاج ها توجه به این موضوع است که خانواده منظومه واحدی است، و هر یک از اعضای آن (در این جا منظور زن و شوهر است) دارای تکالیف و نقش های ویژه می باشند. لذا کارکرد و تکالیف موجود در خانواده به مشارکت طرفین (مثل رفتار جنسی و تولید مثل) و تقسیم کار در انجام وظایف (مانند تربیت و کارکرد اقتصادی) بستگی دارد”.234
مک مستر235 نیز الگوی خود را برای خانواده مطلوب این گونه ارائه می دهد: کارکردهای ضروری خانواده نقش هایی است که باید برای ایجاد یک خانواده سالم انجام گیرد.236
تحقیقات گویای آن اند که کار روزانه زن خارج از خانه، شیفت اول کاری او به شمار می آید و در پایان روز که به خانه بر می گردد، شیفت دوم کاری او آغاز می شود. در نتیجه، زنان شاغل در هفته 150 ساعت بیشتر از شوهرانشان کار می کنند و با آنکه در این گونه خانواده ها همسران و دیگر افراد کمک می کنند، مسولیت اصلی امور خانه داری و بچه داری همچنان بر دوش زنان است. افزون بر مشکل شیفت دوم کار برای زن، مبارزه پنهانی بین بسیاری از زنان و شوهران شاغل نیز گریز ناپذیر است. روابط نزدیک بین آن دو گاه با تنش روبرو می شود و نظام خانواده نیز ناهماهنگ عمل می کند و در مواردی به فرسودگی روانی و افسردگی در زن می انجامد.237
اسلام از زن وظیفهی اقتصادی و تأمین معاش نخواسته است، هرچند اگر از بعد مثبت به آن نگریسته شود میتواند موجب کمک به اقتصاد خانواده گردد ولی نه به قیمت فروپاشیدن خانواده. البته اسلام هرگز زن را در خانه زندانی ننموده و شرکت زنان در مشاغل و فعالیتهای مثبت و سازندهی اجتماعی را ممنوع نکرده است.
از دیدگاه اسلام ادارهی مالی خانواده به طور کلی به عهدهی مرد واگذار شده است و زن را از این امر معاف دانسته تا به راحتی و با خیالی آسوده به ادارهی زندگی و ایفای نقش خویش بپردازد.
در قرآن کریم آمده است: «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَیالنِساء بِما فَضَّل اللهُ بَعضَهُم عَلَی بَعض وَ بِما اَنفِقُوا مِن اَموالِهِم… مردان سرپرست زنانند  به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند….238 قرآن با صراحت میفرماید که مردان عهدهدار زنانند از آن جهت که باید مخارج خانه را تأمین کنند و نفقهی زن را بپردازند.
از آنجایی که یکی از آثار اشتغال زنان برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر است، سبب تغییراتی در روابط زن و مرد و سرپرستی خانواده میشود، به گونهای که در شکل جدید مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نیست و قدرت اقتصادی زن معادلهی قدرت سیاسی را در خانواده بر هم میزند و شکل جدیدی از خانواده متولد می شود که مردسالار نیست. بنابراین انتظار میرود که کشمکشهای خانوادگی نیز افزایش مییابد.
از جمله وظایفی که بایستی زنان به عهده بگیرند و در مسیر عمل به آنها کوشا باشند، خانه داری و شوهرداری است.239
حدیث معروف نبوی در این زمینه میفرماید: جِهادُ المرئَه حُسنُ التَبَعُل،240 جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. اسلام در زمینهی شوهرداری و خانهداری زن تأکید فراوانی کرده و در راستای آن پاداشهایی را نیز قرار داده است. رسول اکرم در این مورد میفرمایند: “هر بانویی که در خانهی شوهر چیزی را بلند کند و در جای دیگر قرار دهد – به جهت اصلاح و تدبیر منزل – خدا به او نظر میکند و کسی هم که خدا به او نظر کند عذابش نمیکند”.
زن مدیر خانه است و مسئول گرمی کانو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آزار جنسی، زنان شاغل، امنیت شغلی، جامعه شناسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع پارسل‌هاي، زراعي، 1393، تغييرات