منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

الامتیاز یک جای ساده با کمترین هزینه تمکین) برای بنگاههای زیر سطح آستانه (که در سیستم عادی قرار ندارند) به حداقل برسد، بنابراین این بنگاهها نیز در بخش رسمی فعالیت نمایند.
در نهایت اینکه آستانه نسبتاً پایین برای مالیات بر ارزش افزوده درحالی که مشوقی برای مشارکت تعداد زیادی از بنگاهها در سیستم مالیاتی محسوب میشود و از ایجاد اختلال در بازار رقابتی جلوگیری مینماید ممکن است دامنه تقلب و فرار مؤدیان مالیاتی را مثلاً از طریق ارائه صورتحسابهای جعلی توسط بنگاهها برای مطالبه ساختگی اعتبارات مالیاتی در خصوص نهادهها گسترش دهد. با این وجود، چنین چالشهایی در سیستمهای مالیاتی دارای ارزش آستانهای بالاتر که به مؤدیان زیر سطح آستانه اجازه ثبت نام اختیاری را میدهد نیز مورد انتظار است (2009، OECD).57
نمونه کشوری: در ایران مطابق ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده تمام اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرات مینمایند به عنوان مؤدی معرفی شدند، اما در مراحل مختلف اجرای نظام مالیاتی مذکور معیار دوگانه شامل نوع فعالیت و آستانه فروش (گردش مالی سالانه) در محدوده یک تا 3 میلیارد ریال در سال در نظر گرفته شد.
در کشورهای فنلاند، اتریش، بلژیک، بلغارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، مکزیک، اسپانیا و… آستانه مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و تمام بنگاهها بدون توجه به سطح گردش مالی ملزم به ثبت نام هستند، اما در سایر کشورها آستانهای مبتنی بر گردش مالی بنگاهها وجود دارد.
شایان ذکر است در برخی کشورها که معیار مشمولیت آنها گردش مالی است سطح آستانه با توجه به ماهیت فعالیت یا محل استقرار58 کسب و کار متفاوت بوده و بیش از یک آستانه برای ثبت نام وجود دارد. به عنوان مثال، در انگلیس، فنلاند، اتریش، بلژیک و فرانسه آستانه مجزایی برای کسب و کارهایی به صورت فروش از راه دور59 به کار میرود. در یونان آستانه برای فروش کالاها و خدمات در نظر گرفته میشود. در خصوص محل استقرار نیز در کشورهای فنلاند و اتریش آستانههای ثبت نام برای کسب و کارهای مستقر60 و غیر مستفر در کشور متفاوت است. علاوه بر این، در برخی کشورها مانند استرالیا، نروژ و کانادا ارزشهای آستانهای متفاوت و معمولاً بالاتری برای سازمانهای غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه به کار گرفته میشود (ارنت و یانگ، 2012).
– ثبت نام اختیاری61
این واقعیت که سیستم مالیات بر ارزش افزوده در برخی مواقع بر بنگاههای دارای گردش مالی زیر سطح آستانه شمول مالیات بر ارزش افزوده به دلیل عدم توانایی برای مطالبه اعتبارات مالیاتی نهادهها اثری منفی بر جای میگذارد برخی کشورها را تشویق میکند اجازه ثبت نام اختیاری در سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به بنگاههای مذکور دهند. به این ترتیب، با معرفی آستانهای کمتر از آستانه ثبت نام اجباری در این کشورها بنگاههای دارای گردش مالی کمتر از سطح آستانه وصول مالیات بر ارزش افزوده میتوانند در سیستم مالیاتی مذکور مشارکت و در نتیجه اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در خصوص نهادههای مورد استفاده در کسب و کار خود را دریافت نمایند (اربیل و همکاران، 2001). شایان ذکر است حق ثبت نام اختیاری منجر به افزایش هزینههای اجرایی مالیات و نیز افزایش هزینههای تمکین مالیاتی برای بنگاههای مذکور به منظور حفظ موقعیت رقابت میشود. براین اساس، معمولاً بنگاههای اقتصادی با هزینه – فایده کردن تصمیم به استفاده از این حق قانونی میگیرند (OECD، 2009).
نمونه کشوری: در ایران علیرغم اینکه در سالهای ابتدایی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام اختیاری تعبیه نشده بود، اما در فراخوان مرحله سوم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که گردش مالی سالانه آنها (مجموع فروش کالاها و خدمات غیر معاف) در سالهای 1387 یا 1388 بیش از 2 میلیارد ریال بود، اجازه ثبت نام اختیاری در نظام مالیاتی مذکور داده شد. در سایر کشورها نیز استرالیا، بلغارستان، هند، نیوزلند، نروژ، سنگاپور، تایلند و انگلیس با تعیین آستانه گردش مالی برای ثبت نام اختیاری این حق را برای فعالان اقتصادی واجد شرایط قائل شدند.
تکالیف مؤدیان مالیات
به طور کلی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در هر کشور با توجه به الزامات و مقررات خاص آن کشور ملزم به ثبت نام در سیستم مالیاتی مذکور و انجام تکالیفی مانند وصول مالیات، تکمیل و ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر میباشند. با این وجود، در برخی کشورها فعالانی که مکلف به ثبت نام میشوند الزاماً نباید سایر تکالیف را انجام دهند. به عنوان مثال، در بلژیک با وجود اینکه هیچ آستانهای برای ثبت نام وجود ندارد، اما تنها بنگاههای دارای گردش مالی 5580 یورو و یا بیشتر ملزم به وصول مالیات بر ارزش افزوده هستند. در استرالیا نیز بنگاههای دارای گردش مالی کمتر از 7500 یورو ملزم به ثبت نام نیستند و ثبت نام برای گردش مالی بیش از مبلغ مذکور الزامی است، درحالی که گردش مالی تا سطح آستانه 30000 یورو معاف از مالیات است. در این ارتباط در ایران تمام اشخاصی که براساس سطح آستانه و نوع فعالیت مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میشوند مکلف به انجام سایر تکلیف مربوطه هستند (ارنت و یانگ، 2012).
– دورههای مالیاتی:
در ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران دورههای مالیاتی به صورتی که یک سال شمسی به 4 دوره 3 ماهه تقسیم شده است تعیین گردیده است. فواصل این دوره میتواند در صورت درخواست هر گروه از مؤدیان مالیاتی با پیشنهاد امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش یابد و به صورت 2 یا یک ماهه تعیین گردد. به عبارت دیگر، براساس قانون مؤدی مالیاتی میتواند در دفعات بیشتری در سال اقدام به تسلیم اظهارنامه و تسویه حساب مالیاتی نماید.
بررسی سایر کشورها حاکی از این است که در تمام کشورها یک دوره مالیاتی عمومی و مشخص (اغلب ماهانه) وجود دارد، اما در برخی کشورها علاوه بر دوره مالیاتی عمومی امکان تغییر فاصل دوره مالیاتی براساس گردش مالی مؤدیان مالیاتی وجود دارد. به عنوان مثال، دوره مالیاتی در کشورهای آلبانی، مکزیک، بلغارستان و ترکیه تنها به صورت ماهانه است اما در کشورهایی مانند اتریش، استرالیا، بلژیک، فرانسه و… برحسب سطح گردش مالی چندین دوره مالیاتی وجود دارد. در انگلیس دورههای مالیاتی به درخواستد کسب و کارها به فصلی و سالانه قابل تغییر است.
شایان ذکر است در کشورهایی که امکان تغییر دورههای مالیاتی وجود دارد، علاوه بر اینکه کاهش فواصل دوره مالیاتی برای مؤدیان بزرگ و دارای گردش مالی بالا مدنظر قرار میگیرد جهت کاهش دفعات تسلیم اظهارنامه برای مؤدیان کوچک دارای گردش مالی پایین و کاهش هزینههای تمکین آنها نیز امکان افزایش فواصل دورههای مالیاتی مثلاً از ماهانه به فصلی و سالانه نیز وجود دارد، اما در ایران برای مؤدیان کوچک تمهیداتی در نظر گرفته نشده است.
– نرخهای مالیاتی
نرخ مالیات بر ارزش افزوده درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع مشمول مالیات است. نرخگذاری مالیات بر ارزش افزوده به معنای تصمیمگیری و تعیین مسائلی نظیر اندازه و تعداد نرخهای مالیاتی استاندارد، وجود نرخ صفر و معافیت مالیاتی میباشد. بررسی ساختار نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب حاوی نکاتی به شرح زیر میباشد:
میزان نرخ استاندارد: بررسی میزان استاندارد مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد این نرخ در دامنه بین 25 و 7 درصد قرار دارد که از این حیث نروژ و سوئد در جایگاه نخست و سنگاپور در رتبه آخر قرار دارند. شایان ذکر است نرخ استاندارد در ایران درحال حاضر 6 درصد است، اما براساس قانون برنامه پنجم مقرر گردید این نرخ سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، به این صورت که در پایان این برنامه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور به 8 درصد برسد. بر این اساس، چنانچه نرخ 6 درصد ملاک قرار گیرد ایران دارای پایینترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با 22 کشور مورد بررسی است.
نمودار 1. رتبه بندی کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده برحسب میزان نرخ استاندارد (درصد)
تعدد نرخ استاندارد: از بین 22 کشور مورد بررسی در 20 کشور نرخ استاندارد به صورت واحد به کار گرفته میشود و تنها در 2 مورد یعنی هند و اتریش نرخهای دوگانه و چندگانه البته برحسب مناطق مخالف نه گروههای مختلف کالاها و خدمات اعمال میشود. در این ارتباط، مطالعات تجربی نشان میدهد که ساختار چندگانه برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده نقش زیادی در افزایش هزینههای تمکین این مالیات دارد. به علاوه، در سیستم چندگانه معمولاً درخواستهای بسیاری برای استفاده از نرخهای مالیاتی کمتر بر برخی محصولات وجود دارد که این موضوع میتواند اجتناب از پرداخت مالیات را در کنار افزایش هزینههای تمکین افزایش دهد، درحالی که ساختار تک نرخی یا ساده نه تنها میتواند اختلالات مالیاتی بر مصرف و تولید را محدود نماید، بلکه در عین حال هزینههای تمکین را نیز کاهش میدهد. به عنوان مثال، یافتههای حاصل از مطالعهای در خصوص هزینههای تمکین مالیات بر ارزش افزوده در سوئد حاکی از این بود که اگر سیستم تک نرخی جایگزین سیستم نرخهای چندگانه گردد، آنگاه هزینههای تمکین تقریباً تا 30 درصد کاهش خواهد یافت (آقا و هاقتون، 1996).
معافیت: معافیت در کشورهای مختلف به معنای کالاها و خدماتی است که از دامنه شمول مالیات خارج است و نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مورد آنها نیست. این معافیت در کشورهای مورد بررسی از حیث اینکه اعتبار مالیاتی به آن تعلق میگیرد یا خیر متفاوت است. در اغلب کشورها زمانی که معافیت اعمال میگردد هیچ اعتبار مالیاتی قابل مطالبه نیست، اما در برخی کشورها (به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا) مانند اتریش، انگلیس، بلژیک، دانمارک، فرانسه و… معافیت به دو صورت معافیت با اعتبار مالیاتی و معافیت بدون اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشود.
به علاوه، در کشور ترکیه معافیت به دو صورت کامل62 و جزئی63 اعمال میگردد، به طوری که معافیت جزئی آن گروه از معافیتهای بدون اعتبار مالیاتی هستند و معافیت کامل آن دسته از معافیتهایی هستند که مشمول اعتبار مالیاتی میشوند.
نرخ صفر مالیاتی: در نظام مالیات بر ارزش افزوده زمانی که کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر میشوند از دامنه شمول قانون خارج نیستند، از این رو اعتبار مالیاتی در خصوص هزینههای نهادههای مرتبط با آنها قابل مطالبه است. نرخ صفر در اغلب کشورها مانند ایران، ارمنستان، آلبانی و… وجود دارد، اما در کشورهایی که برخورد دوگانه با معافیت دارند معمولاً نرخ صفر وجود نداشته و معافیت با اعتبار مالیاتی مترادف نرخ صفر در نظر گرفته میشود. بر این اساس، صادرات کالاها و خدمات در کشورهایی که نرخ صفر در ساختار نرخ مالیاتی آنها وجود دارد مشمول نرخ صفر و در کشورهایی با معافیت دوگانه در دامنه معافیت با اعتبار در نظر گرفته میشود.
نرخهای تخفیفی (کاهش یافته):64 علاوه بر موارد مذکور ساختار نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب حاکی از این است که در اغلب کشورها نرخهای تخفیفی (کاهش یافته) نیز وجود دارد که برای حمایت از مصرف یکسری کالاها و خدمات خاص در جامعه به کار میروند. از جمله کشورهای اعمال کننده نرخهای تخفیفی میتوان به فنلاند، اتریش، آلبانی و انگلیس، بلغارستان، مکزیک، فرانسه، ترکیه و.. اشاره نمود که عمدتاً کالاها و خدماتی شامل برخی اقلام مواد غذایی اساسی، اقلام دارویی و مواردی مشابه در این گروه قرار میگیرند.
نکته شایان ذکر اینکه در کشورهایی که در ساختار نرخ مالیاتی آنها نرخهای تخفیفی وجود ندارد معمولاً دامنه کالاها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گستردهتر است که این موضوع در کشورهای ایران، ارمنستان و… مشاهده میشود.
در ایران چنانچه یک فعال اقتصادی براساس معیارهای نوع فعالیت و سطح گردش مالی واحد شرایط برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شناخته شود مکلف به انجام سایر تکالیف مربوطه نیز خواهد بود، اما در برخی کشورها مانند بلژیک و استرالیا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده، حمل و نقل، نظام مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی، نرخ مالیات