منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری، محدودیت ها، اتحادیه اروپایی

دانلود پایان نامه ارشد

بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند. (Conley and Cipoletti, 2010, 12-13)

1-7-7. قرداد ثبات و همبستگی (SAA)8
قرارداد ثبات و همبستگی ابزار اصلی سیاست گسترش است که به صورت جداگانه با داوطلبین عضویت در اتحادیه منعقد می گردد. این قرارداد شامل 35 فصل بوده و گام به گام باز و پس از اجرای ضوابط آن بسته خواهد شد. این قرارداد پایان زمانی ندارد و تا زمان اجرای کامل آن معتبر است. همچنین کمیسیون اروپا موظف است تا در گزارش پیشرفت سالیانه روند اجرای این فرایند را در هر کشور گزارش نموده و ارزیابی لازم را در این خصوص ارائه دهد. (همان.)

1-7-8. اصل مشروط سازی
یکی از عناصر اصلی ترویج هنجارهای اتحادیه اروپا اصل مشروط سازی است. اصل مشروط سازی به این معنی است که کمک های مالی و مشوق های اقتصادی اتحادیه منوط به دریافت پاسخ مثبت طرف مقابل جهت توسعه هنجارهای مورد نظر اتحادیه اروپا است. در نتیجه، این کمکها موجب می شود کشورهای بالکان غربی خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بدانند. برای نمونه اتحادیه اروپا پیش شرطی را برای دریافت کمک های مالی در ازای احترام به حقوق بشر، رعایت اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون گنجانده است و همچنین بر ایجاد چارچوب لازم برای رعایت این اصول تاکید می کند. بنابراین، به منظور برخورداری از کمک های مالی لازم، جهت انجام اصلاحات می بایست این اصول رعایت شوند، در غیر این صورت این گونه کمک ها متوقف خواهند شد.

1-8. روش گرد آوری اطلاعات
با توجه به موضوع پژوهش از روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شده است. لذا متن خوانی و فیش برداری، مطالعه انتقادی و درک و تحلیل نوشته‌های دیگران از اسناد کتابخانه ای، اینترنت، مجلات، مقاله های ISI و بولتن های ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه انجام شده است. با توجه به تازگی مبحث انتخابی عمده مطالب از اینترنت و مقالات و کتاب های لاتین استخراج شده است. مباحث آماری از سایت معتبر Eurostat اتخاذ شده است. همچنین گزارش های پیشرفت قراداد ثبات و همبستگی از سایت اتحادیه اروپا و در بخش گزارش های کمسیون اروپا گرفته شده است. متاسفانه در این مبحث امکان استفاده از انواع دیگر روش جمع آوری نظیر مطالعه میدانی، مصاحبه و … فراهم نبود.

1-9. قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی به بعد از تشکیل اتحادیه اروپایی یعنی از دسامبر 1991 و در واقع بعد از معاهده ماستریخت است. اما به لحاظ قلمرو مکانی بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا و یا به عبارتی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری در کشور های بالکان غربی مدنظر است. منظور از کشورهای بالکان غربی کشورهای یوگسلاوی سابق و یا به عبارتی صربستان، اسلونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و مقدونیه است.

1-10. محدودیت ها و مشکلات تحقیق
محدودیت ها و مشکلات این پژوهش عبارتند از:
ـ کمبود و يا فقدان منابع علمي قابل دسترس به زبان فارسی
منابع علمي بسيار کم و محدودي در اين زمينه موجود است که به طور مستقيم به موضوع مورد مطالعه و تحقيق مربوط باشد. البته منابع زیادی به زبان انگلیسی در این زمینه وجود دارد که مطالعه آن و استخراج مطلب و فیش برداری از مطالب لاتین بسیار زمان بر است.
ـ نبود کار مشابه در اين زمينه
با توجه به نو بودن این مبحث متاسفانه کار مشابهی در این زمینه انجام نشده است.
ـ تازگی و نو بودن مبحث
این مبحث به تازگی در محافل دانشگاهی مطرح شده است و موافقان و منتقدان بسیاری وجود دارد و بحثی پذیرفته شده و آزموده شده نیست.

1-11. نوع تحقیق
نوع پژوهش بنیادی به نظر می رسد زیرا طبق تعریف تحقیق بنیادی پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد. هدف اساسي اين نوع پژوهش تبيين روابط بين پديده ها، آزمون نظريه ها و افزودن به دانش موجود در يک زمينه خاص است. لذا عنوان “بررسی تاثیر هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی” يک نمونه تحقيق بنيادي است. سطح گفتمان کلي و انتزاعي در حوزه روابط بین الملل است. تحقيق بنيادي مي تواند نظري يا تجربي باشد. تحقيق بنيادي نظري از روش‌هاي استدلال عقلاني و قياسي استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. لذا این پژوهش در حیطه تحقیق بنیادی نظری است.

1-12. روش تحقیق

روش تحقیق انتخاب شده برای این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای چرایی انتخاب این روش لازم است به تعریف روشنی از آن بپردازیم. در تحقیقات توصیفی پژوهشگر به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامند وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. در تحقیقات توصیفی- تحلیلی، پژوهشگر علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. پژوهشگر برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری پژوهش و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم می شود. پژوهشگر از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. نکتۀ قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.
از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که پژوهشگر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد. همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود؛ این سخن بدان معناست که از طریق این گونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل می شود؛ مثلاً وقتی ویژگی های یک پدیدۀ خاص یا یک موضوع به دقت مطالعه و شناسایی شد، می توان این ویژگی ها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیة کلی ارائه نمود. همچنین، به شکل دیگری نیز امکان دستیابی به شناخت­ها و قضایای کلی از طریق تحقیقات توصیفی وجود دارد و آن استفاده از روش استقرایی است؛ بدین معنی که وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده ها و اشیاء گوناگون تکرار و مشاهده گردید، می توان بر اساس آن اظهار نمود و نظریه ارائه کرد؛ البته ممکن است چنین نظریه­ای در مواردی با نقیض خود روبه رو شده، اعتبار خود را از دست بدهد، یا برعکس از پایداری برخوردار باشد.
حال با عنایت به موضوع پژوهش بر آنیم تا ابتدا وضع موجود جایگاه اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کنیم و به توصیف منظم و نظامند وضعیت فعلی آن بپردازیم و ویژگی هنجاری آن را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی نماییم. همچنین در این پژوهش به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در منطقه بالکان غربی و ابعاد آن پرداخته و برای تبیین و توجیه مسائل، از نظریات مکتب انگلیسی، سازه انگاری و قدرات هنجاری بهره خواهیم برد.

1-13. پیشینه پژوهش
این مفهوم برای اولین بار توسط آقای مانرز در سال 2002 مطرح گردید. بحث اصلی این مفهوم آنست که اتحادیه اروپا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند به گونه ای هنجاری عمل نماید. در پی طرح این مفهوم توسط مانرز9 در محافل دانشگاهی، سایر اندیشمندان دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه نمودند. نو بودن این دیدگاه موافقان و مخالفانی را بر انگیخت به عنوان نمونه توماس فورسبرگ10 و زوتر11 ضمن دفاع از این مفهوم ابعاد تازه ای را بدان افزودند و زلونکا12، هاید پرایس13 ، دییز14 ضمن رد این مفهوم به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد برای اتحادیه اروپا، دیدگاه های خود را در این خصوص ارائه کرده اند.
همچنین در این زمینه کتاب های متعددی نوشته شده است که یکی از معروف ترین آن های کتاب “قدرت هنجاری اتحادیه اروپا از منظر تجربی و نظری” است. این کتاب که یک مجموعه مقالات است تحت نظر آقای ریچارد جی ویتمن15 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه کنت انگلستان تدوین شده و برای اولین بار در سال 2011 منتشر شد. این کتاب شامل چهار بخش است. در بخش نخست به مفهوم قدرت و همچنین مفهوم قدرت هنجاری و بحث مشروعیت آن و محدودیت های آن پرداخته می شود. در بخش دوم اتحادیه اروپا را به عنوان یک هژمون هنجاری منطقه ای معرفی می کند و به صورت موردی منطقه قفقاز و کشور بوسنی را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین در بخش سوم به جایگاه جهانی قدرت هنجاری اتحادیه می پردازد. در این بخش به مقایسه قدرت هنجاری و نظامی در عملیات حفظ صلح، مقایسه اتحادیه اروپا و آمریکا که در این زمینه رقیب یکدیگرند یا دو روی یک سکه قراردارند و در نهایت به سیاست توسعه و شواهد تجربی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا می پردازد. در بخش چهام کتاب نیز نگاه آینده پژوهانه و همچنین نگاه های انتقادی به این رویکرد را بیان می شود.
کتاب دیگر در این زمینه به زبان فارسی تالیف شده است. این کتاب با عنوان “جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل” در نیمه دوم سال 93 توسط انتشارات مجد منتشر شده است. نویسندگان این کتاب آقای دکتر میر ابراهیم صدیق و آقایان محسن صبری و سعدی جور ابراهیمیان می باشند. فصل اول این کتاب به کلیات پژوهش شامل اهدافت پژوهش، سوال اصلی، فرضیه، متغییر ها و تعریف مفاهیم می پردازد. در فصل دوم چارچوب نظری و مفاهیم نظری پژوهش منبعث از نظریات کارکرد گرایی و سازه انگاری پرداخته می شود. فصل سوم به پیشینه شکل گیری و ساختار اتحادیه اروپا می پردازد. نقش و جایگاه اقتصادی اتحادیه اروپا بحثی است که در فصل چهارم بدان پرداخته شده است. فصل پنجم و ششم به جایگاه سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل و رابطه اتحادیه و قدرت های بزرگ پرداخته می شود. در واقع در فصل هفتم و هشتم است که به بحث جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا و چالش های قدرت هنجاری پرداخته شده است. بخش نهایی کتاب هم به نتیجه گیری می پردازد.
در باب اتحایده اروپا و جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل و ساختار این اتحادیه کتاب “اتحادیه اروپایی” نوشته دکتر سعید خالوزاده منبع مفید و به روزی در این زمینه است. در این کتاب روند شکل گیری اتحادیه اروپا، اصلاحات ساختاری و قانون اساسی اروپا، ساختار تشکیلاتی و نهادهای اصلی اتحادیه اروپا، سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و روابط خارجی اتحادیه با شرق اروپا و آمریکا، جایگاه و قدرت اقتصادی و پولی اتحادیه، سیاست ها و ساختار دفاعی و امنیتی اروپا و در نهایت به روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به تفصیل پرداخته شده است.
از دیگر کتاب ها در این زمینه کتاب “اتحادیه اروپا سیاست ها و روند ها” است. این کتاب نوشته جان مک کورمیک و ترجمه مهدی ذوالفقاری و محمد مهدی احمدی معین است که توسط دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است. این کتاب نیز در فصول خود به چیستی اتحادیه اروپا، ریشه های شکل گیری اتحادیه، معرفی ساختار و نهادهای آن و تبییت سیاستهای اتحادیه پرداخته است.
همچنین می توان به مجموعه 12 جلدی “کتاب اروپا” که توسط موسسه ابرار معاصر تهران منتشر شده است اشاره داشت. این کتاب ها شامل مجموعه مقالاتی است که از ابعاد گوناگون به مسائل اروپا پرداخته است.
کتاب دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت کتاب “مروري بر تاريخ مسلمانان در يوگسلاوي و جنگ در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، حقوق اساسی، اتحادیه اروپایی، قدرت هنجاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مکتب انگلیسی، سازه انگاری، اتحادیه اروپا، روابط بین الملل