منبع مقاله درمورد نمایشنامه، فقه اسلامی، گره افکنی، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری وحشت کرده و در جهتی پا به فرار میگذارند که در واقع به طرف هم است. در نهایت به هم برخورد کرده و هر دو کیسه های خود را به طرف دیگری دراز می کنند. این موقعیت آیرونیک که در اثر سوءبرداشت اشخاص نمایش بوجود آمده است، با آگاهی تماشاگر از اینکه هیچکدام از این دو نفر دزد نیستند و هر دو ترسو و محافظه کار هستند، خنده دار می شود.آن دو از شدت ترس، حتی کلام یکدیگر را نیز نمی شوند و بلاانقطاع از دیگری تقاضای خلاصی می کنند، اما تماشاگر که از حقیقت ماجرا با خبر است و می داند ترس این دو بیهوده است، به موقعیت آیرونیک ایجاد شده می خندد.
در ادامه زمانیکه تاروردی درِ صندوقهایی که به غارت گرفته اند را باز می کند، به این خیال است که درون آنها پر است از پارچه و کالاهای گرانبها، اما به محض باز شدن در جعبه ها، اول میمون و بعد خرس از آنها بیرون می آید. این اتفاق، آیرونی نمایشی نوع دوم است که باعث خنده می شود، چرا که چیزی که عاید کاراکتر نمایشی می شود، با چیزی که خیال می کرده عایدش می شود در تضاد کامل است.
بایرام که خودش نقشه کشیده تا تاروردی را به راهزنی بفرستند، بعد از اینکه ناخواسته تاروردی را از چنگ خرس نجات می دهد – بدون اینکه بداند کسی که نجات داده تاروردی است – به اتهام راهزنی توسط قزاقها دستگیر می شود. چاه کن همیشه ته چاه است، ‌ضرب المثلی است که گویای این موقعیت آیرونیک است. شخصی برای دیگری نقشه می کشد اما خودش در دامی که برای او پهن کرده می افتد. این موقعیت، یک موقعیت آیرونیک است که به سبب اطلاع تماشاگر از اینکه بایرام خودش تاروردی را به راهزنی فرستاده است، آیرونیک است. این موقعیت عبرت آموز، ‌یکی از موقعیت های آیرونیکی است که به سبب اخلاق گرا بودنش، ‌ بارها توسط آخوند زاده مورد استفاده قرار گرفته است.
دیالوگ پایانی این نمایشنامه نیز آیرونی رمانتیک است. جایی است که نویسنده بعد از داستان سرایی و پایان دادن به نمایش، از زبان یکی از شخصیتها – دیوان بیگی – شروع به صحبت مستقیم با مردم کرده و آنها را به دور شدن از دزدی و راهزنی و وحشیگری دعوت می کند. آخوندزاده مطابق نظر خود مبنی بر اخلاق آموز بودن تئاتر، نمایشنامه خود را با پندی اخلاقی به پایان می برد: “ای جماعت، الحال برای شما عبرت باشد، دیگر وقتیست منتقل بشوید بر اینکه شما مردمان وحشی نیستید، از شما قباحت دارد پیِ کارهای بد بلند بشوید. این قدر حریص و راغب دزدی و دلگی شدن بس است.”

3-4-3- حکایت مرد خسیس یا حاجی قره
خلاصه نمایشنامه: حیدربیک، باقی مانده یک خاندان نجیب، می خواهد با صونا خانم ازدواج کند اما به علت فقر و تنگدستی نمی تواند طبق سنت جشن عروسی را برپا کند. به ناچار از شخصی به نام حاجی قره، یک بازاری طماع و حریص پول قرض می کند و با وی و با دوستان خود به کار قاچاق پارچه فرنگی روی آورده و به تبریز می روند. در بازگشت در کنار ارس با فریب قزاقها از مرز می گذرند اما به راهزنان ارمنی دچار شده، با رشادت حیدربیک خطر رفع می شود. اما حاجی قره با نوکرش که قصد داشت زود به جمعه بازار برسد و اجناس خود را بفروشد، از بیکها جدا گشته، در راه با دو ارمنی کشاورز بر می خورد و به تصور آن که آن دو راهزنند با آنان درگیر می شود. در این حین قزاقهای روس می رسند و همگی را به جرم راهزنی دستگیر می کنند. حیدربیک و دوستش که سالم به مقصد رسیده اند، اجناس را فروخته، جشن عروسی را برپا کرده اند که در این هنگام نچالنک و مووراو، ماموران روسی آمده و او را به جرم راهزنی دستگیر می کنند. با اعتراف حیدربیک اصل ماجرا فاش می شود و او نیت خود را از خریدن قاچاق و نیز تشویق حاجی قره در این خصوص را توضیح می دهد. سرانجام نمایشنامه با وساطت صونا خانم و روشن شدن نیت حیدربیک و آزادی همگی آنان به پایان می رسد.
آیرونی های نمایشنامه:‌ آغاز مجلس اول، جایی که حیدر بیک و صفر بیک با هم درددل می کنند، آخوندزاده از زبان حیدر بیک بر نبودن کار-کار به معنای دزدی و غارتگری – گلایه می کند. در این دیالوگ، آخوندزاده تفکر مردم در آن زمان را بر زبان آورده اما منظور او نقد چنین تفکری است. این نوع آیرونی، آیرونی غیرشخصی است، آیرونی که در آن نویسنده، با لحنی خشک و بی احساس، امری محال را فقط کمی شک برانگیز نشان می دهد. او از زبان حیدربیک، با لحنی حق به جانب و منطقی، امری عجیب و احمقانه – علاقه به دزدی و کار ندانستن کارهایی مانند کشاورزی و دامپروری – را بیان کرده و به آن، به عنوان شغل آبا و اجدادی افتخارمی کند. اما هدف حقیقی او از این کار، نقد این تفکر است: “آدم که گوشت دزدی نخورد، اسب سوار نشود، از زندگانی خود چه لذتی می برد؟” و یا:
” حیدر بیک: … نچالنک امروز مرا صدا کرده می گوید حیدربیک، دزدی نرو، راهزنی نکن!
صفربیک: یعنی از گشنگی بمیر؟”
از طرف دیگر میتوان این آیرونی را نوعی آیرونی خود زنی هم دانست. آیرونی که در آن، نویسنده حرف خود را به گونه ای می زند که مخاطب منظور واقعی او را -که متضاد سخن موجود است – متوجه می شود.
ماجرای افتادن حاجی قره در ارس در مجلس سوم هم یک آیرونی حادثه است.حاجی با دبدبه و کبکبه تنها کسی است که در آب می افتد و آب او را به گود ترین مکان می برد.کرمعلی، نوکری که حاجی برای خدمت با خود آورده، تنها کسی است که رای به رها کردن حاجی در آن حالت می دهد – رفتار آیرونیک کرمعلی، تضاد “بود” با ” نمود” در رفتار او – و در نهایت زمانیکه بیک ها برای نجات حاجی طناب را حلقه کرده و به طرفش می اندازند، حلقه به جای کمر، دور گردن حاجی می افتد و او را به مرز خفگی می رساند. قصد بیکها از انداختن حلقه طناب، نجات حاجی است، اما به جای اینکه نجات بخش باشد، کشنده است. این امر، مصداق یک آیرونی نمایشی نوع سوم است.
در مجلس چهارم، حاجی قره به دو کشاورز ارمنی برخورد می کند و فکر می کند یساولانی از گروه تحت فرمان مووراو هستند. ارمنیها هم فکر می کنند حاجی قره راهزن است. در گیر و داری که حاجی، ارمنیها را تا سر حد مرگ ترسانده و زمین گیر کرده، یساولان واقعی، یعنی افراد مووراو از راه می رسند و جالب اینجاست که هم حاجی و هم ارمنیها از دست دیگری، به آنان پناه می برند. آیرونی نمایشی این لحظه، ناشی از پناه بردن به راهزنان از ترس راهزنان است!! در نهایت حاجی قره به دست مووراو، کسی که تمام تلاشهای حاجی برای فرار از دست او بود، گرفتار می شود. این یک آیرونی نمایشی نوع سوم است. به طور کلی این برخورد – سد کردن راه ارمنیها توسط حاجی قره به خیال یساول بودنشان و رهایی آنها توسط همان یساولان و گرفتار شدن حاجی قره به دست همانها- موقعیتی آیرونیک است که نوعی آیرونی نمایشی نوع سوم و در حالت کلی تر، نوعی آیرونی حادثه و آیرونی تقدیر را درخود دارد.
در نهایت، با وجود محکومیت حیدربیک و بقیه، نچالنک همه را می بخشد. این اتفاق هم یک آیرونی نمایشی است چرا که اتفاقی روی می دهد که خلاف قرائن و دلایل منطقی موجود است و آخوند زاده مانند نمایشنامه قبلی، از زبان نچالنک نصایح خود را بااستفاده از آیرونی رمانتیک، بیان می کند: “دزدی عمل بد است ودر نزد همه کس مذموم و ممنوع است. همچنان است اقدام کردن به سایر عملهایی که دولت بنا به مصلحت خود و منفعت ملت غدغن کرده است، هرکس به این کار اقدام کند، معلوم است خلاف جمهور کرده و اطاعت امر پادشاه را نکرده است …”
3-4-4- حکایت وکلای مرافعه تبریز
خلاصه نمایشنامه: آقا مردان وکیل عدلیه، می خواهد با زد و بندهایی که با اهل محکمه مرافعه دارد، پولی را که از حاجی غفور تاجر به خواهرش، سکینه به ارث رسیده است، را با شهادت دروغین شاهدان بالا بکشد. او می خواهد با جعل کردن این مساله که حاجی از همسر صیغه ای خود بچه دارد، ‌ نیمی ازارثیه کودک را گرفته و باقی اموال حاجی را به همسر صیغه ای او بدهد. اما در محکمه مرافعه به طور ناگهانی، شاهدان از دادن گواهی دروغ سرباز زده، نیرنگ و دروغ آقا مردان وکیل و دستیارانش آشکار می شود.
آیرونی های نمایشنامه: سکینه خانم که بعد از فوت برادرش حاجی غفور، تنها وارث قانونی او به حساب می آید، می شنود که همسر صیغه ای برادرش، قصد شکایت و ادعای میراث دارد.سکینه خانم به همراه نامزدش عزیز بیک، مطمئن هستند که مرافعه به نفع آنها تمام خواهد شد، چرا که همسر صیغه ای قانوناً ارثی نخواهد برد. اما در انتهای مجلس اول، آقا کریم وارد شده و شروع به ترساندن سکینه خانم و عزیز بیک از وکیل همسر صیغه ای حاجی – آقا مردان – می کند. آقا مردان وکیل زبردستی است که توانایی این را دارد که حق را ناحق و ناحق را حق جلوه دهد. صحبتهای آقا کریم، نه تنها سکینه خانم و عزیز بیک را به وحشت می اندازد، بلکه در دل تماشاگر هم دلهره ای ایجاد می نماید. سکینه خانم و عزیز بیک که خود را در مقابل مهارت آقا مردان بی دفاع می بینند، از آقا کریم برای معرفی یک وکیل خبره کمک می خواهند، آقا کریم هم آقا سلمان را به آنها معرفی می کند. آقا سلمان هم بعد از اصرار سکینه خانم وکالت را می پذیرد. تا به اینجا اتفاقات نمایشی بر روال معمول خود رخ داده و گره افکنی ها به شیوه کلاسیک آنجام می شود. اما مجلس دوم، آغازی آیرونیک و دور از ذهن دارد: مجلس دوم در خانه آقا مردان است که آقا کریم – که در پرده قبل می گفت از او کینه به دل دارد – مهمانش است و هر دو منتظر آمدن آقا سلمان هم هستند! با دیالوگهایی که بین آنها رد و بدل می شود، تماشاگر در جریان تبانی این سه نفر با هم قرار می گیرد که آیرونی نمایشی جذابی را ایجاد می کند. خصوصاً حال که اطلاعات تماشاگران از وضعیت موجود، از قربانیان آیرونی – سکینه خانم و عزیز بیک – بیشتر است، بر جذابیتش افزوده می شود. تکنیک جالب دیگری که در این نمایشنامه مورد استفاده آخوندزاده قرار می گیرد، نمایش در نمایش است که به نوعی آیرونی های نمایشی تو در تو است. عده ای برای خوردن حق دیگری نقشه می کشند و برای هم نمایش هایی بازی می کنند، در حالیکه تماشاگر از تمام این بازی ها مطلع است (آیرونی نمایشی نوع اول) لذت این نوع آیرونی در همین آگاهی آیرونیک است.
در مجلس سوم، زمانیکه همه چیز بر وفق مراد آقا مردان است و دروغهایی که چو انداخته را، از زبان دیگران می شنود، ناگهان بر خلاف انتظار، تمامی شاهدهایی که برای دادگاه تطمیع کرده بود و همه قول داده بودند شهادت دروغ بدهند، زیر قولشان زده و حقیقت را برملا می کنند. این وضعیت یک آیرونی حادثه است که آخوندزاده مجبور است در چنین شرایطی از آن استفاده کند. روند پیش روی نمایش به گونه ایست که ناحق با اسلحه دروغ در حال پیروزی است و تنها راهی که برای تبلیغ اخلاقیات – آنچه از نظر آخوندزاده هدف اصلی تئاتر است – برای آخوندزاده باقی می ماند، تغییر دادن ناگهانی شرایط به نفع حق و حقیقت است. آیرونی حادثه به ندرت در طبیعت اتفاق می افتد اما در نمایش و برای تبلیغ اخلاقیات، استفاده از آن نه تنها جایز، بلکه لازم و گاهاً تنها راه است. در این نمایشنامه تنها راهی که برای ترسیم پایانی پند آموز پیش پای آخوندزاده است، ‌استفاده از آیرونی حادثه است که آخوندزاده به بهترین شکل از آن استفاده می کند.
در این نمایشنامه نویسنده ضمن مطرح کردن مساله حقوق زنان در فقه اسلامی، از امر قضاوت و وکالت در جامعه آن روز ایران انتقاد می کند.
3-4-5- حکایت موسیو ژوردان حکیم نباتات و مستعلی شاه مشهور به جادوگر
خلاصه نمایشنامه: موسیو ژوردان، گیاه شناس فرانسوی، برای مطالعات نبات شناسی به قفقاز آمده و در خانه حاتم خان آقا، بزرگ اوبه قره باغ مهمان شده است. شهباز بیک، برادرزاده و داماد حاتم خان آقا، پس از تعریف هایی که درباره پاریس از زبان موسیو ژوردان شنیده، قصد دارد به همراه وی برای تحصیل به آنجا برود. نامزد و زن عموی او – شرف نساء و شهربانو – که با رفتنش مخالف هستند با دادن صد سکه به مستعلی شاه جادوگر از او می خواهند بوسیله جادو از رفتن شهباز بیک جلوگیری کند و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد نمایشنامه، رابطه نامشروع، زبان فارسی، حالت طبیعی Next Entries منبع مقاله درمورد نمایشنامه، میرزا آقا، زبان فرانسه، زبان فارسی