منبع مقاله درمورد روایی محتوا، آزمون فرضیه، رگرسیون، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

ديواري و رختكن.
لنگه درهاي مخصوص سونا و استخر.
لنگه درهاي مقــــاوم در برابر حـريق.
چهارچوب فلزي
از ورق آهن الكتروگالوانيزه ضد زنگ با نوار پلاستيكي صداگير.
چهارچوب درهاي ورودي در فرمهاي مختلف.
چهارچوب دو طرفه و دو قطعه اي صادراتي.
چهارچوب تبديلي قابل نصب روي چهارچوبهاي قديمي.
چهارچوب درهاي بادبزني و كشوئي.
پارتيشن
پارتيشن براي ساختمانهاي اداري.
پارتيشن براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري.
پارتيشن براي سرويس هاي عمومي.
پارتيشن براي بيمارستانها.
ديوارهاي نماي پيش ساخته فلزي عايق (پانل نما)
براي پوشش نماي برجهاي مسكوني، اداري،
تجاري، بيمارستانها و ساختمانهاي عمومي.
مزايا و محاسن درهاي شركت نودر: تجربه نشان داده آنچه كه محصولات شركت نودر را ازديگران متمايز مي‌سازد عبارت است از: كيفيت برتر ، استحكام و دوام بيشتر ، مقاومت در برابر عوامل جوي مخصوصا در مناطق ساحلي و مرطوب ، و از همه مهمتر زيبائي و دقت در توليد. از مزاياي ديگر تحويل كامل چهارچوب ، لنگه در با يراق آلات مربوطه و همچنين خدمات پس از فروش از قبيل نصب و رگلاژ لنگه در ، بستن دستگيره ها و غيره كه اين مجموعه كامل كار آهنگر ، نجار ، نقاش و تهيه يراق آلات را يكجا انجام داده و موجب صرفه جوئـــي در وقت مي‌شود كه خواسته شركتهاي ساختماني و مهندسين در حد اقل زمـان با كيفيت مطلوب تأمين مي گردد.
مزاياي درهاي استيل پلاست شركت نودر
زيبائي
زيبائي چوب و استحكام آهن
نماي جذاب و كم نظير
رنگهاي متنوع و رضايت بخش
يراق آلات بادوام و شيك
عدم احتياج به رنگ و رنگ مجدد
دوام و استحكام
آهني ولي هم وزن درهاي چوبي
ضد زنگ و پوسيدگي
رنگ ثابت و قابل شستشو
مقاوم در برابر ضربه
مقاوم در برابر حشرات موذي
عوامل زيست محيطي
باز و بسته شدن آرام
عايق سر و صدا
مانع نفوذ گرد و غبار
عايق گرما و سرما
عوامل جوي
مقاوم در برابر رطوبت و بخار
عدم تغيير فرم در اثر انبساط و انقباض حرارتي
ترك نخوردن و عدم تغيير فرم
مانع نفوذ هواي سرد و گرم
عوامل غير مترقبه
مقاوم در برابر شعله و آتش
مانع انتقال سريع آتش به جاهاي ديگر
مانع ورود دزد بعلت شكسته نشدن
نسوختن در مقابل جرقه برق و الكتريسيته
سابقه و عملكرد شركت
سابقه در حدود ربع قرن توليد
تحويل بموقع سفارشات بزرگ و كوچك
داشتن امكانات طراحي وسيع
انجام كنترل كيفيت در تمام مراحل توليد
خدمات پس از فروش
در جداول ارائه شده در قسمت ضمائم و پیوست، تعدادی از پروژه های انجام گرفته توسط شرکت نودر فهرست شده اند.
اگر جامعه از تعداد محدودی عضو تشکیل شود آنرا محدود و اگر تعداد اعضای جامعه بی انتها باشد بدان نامحدود می گویند. با توجه به تحقیق حاضر، جامعه ی آماری از نوع محدود می باشد. با توجه به سوابق شرکت نودر، حجم بالای فروش سالیانه، گردش مالی قابل توجه، اجرای بزرگترین پروژه های ساختمانی با کیفیت بین المللی، و تجربه ی حضور این شرکت بعنوان یکی از اولین تولید کنندگان در بازار ایران می توان گفت که اطلاعات جمع آوری شده از این شرکت قابل تعمیم به کل صنعت می باشد.
4-3) نمونهي آماري
در این تحقیق، نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. بنابراین برای گردآوری داده ها جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات تحقیق، اقدام به نمونه گیری شده است و سپس نتایج حاصله با سطح اطمینان 95 درصد به جامعه تعمیم داده شده است.
در این تحقیق نظر بازاریابان و فروشندگان شرکت نودر بعنوان نمونه ی آماری درخصوص عوامل تاثیرگذار بر موقعیت یابی استراتژیک در سال 1390 اخذ می گردد.
داده های جدول 2-3 سابقه کار آزمودنی ها را نشان می دهد. با توجه به نتایج 35 نفر (40%) از اعضا دارای سابقه کار کمتر از 5 سال و 3 نفر (4%) از اعضا دارای سابقه کار بین 15 تا 19 سال هستند، که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی می باشند.

جدول2-3: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار
ردیف
سابقه کار
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
کمتر از 5 سال
35
40
40
2
5 تا 9 سال
24
28
68
3
10 تا 14 سال
17
20
88
4
15 تا 19 سال
3
4
92
5
بیشتر از 20 سال
7
8
100
6
جمع
86
100

5-3) برآورد حجم نمونه
نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان جامعه ی آماری است، بطوریکه با مطالعه ی آنها قادر باشیم ویژگی های آن را به جامعه تعمیم دهیم. از آنجا که در طرحریزی تحقیق، انتخاب حجم نمونه نشان دهنده ی واقعیتهای جامعه است و از آن تبعیت میکند، بنابراین چگونگی انتخاب نمونه یکی از موضوعهای کلیدی بررسی و تحقیق است. انجام این تحقیق علمی بسیار هزینه بر و زمان بر بوده است و امکان بررسی کامل جمعیت به طور “سرشماری38” وجود نداشت، لذا با توجه به چنین واقعیتی از طریق “نمونه گیری39″، اطلاعات احتمالی با استفاده از تحلیل دادههای جمعآوری شده پیرامون نمونه بدست آمد و در نهایت از طریق “تعمیم40″، این اطلاعات به جامعه اصلی نسبت داده شد. حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود که به صورت رابطه(1-3) محاسبه می‌شود به دست می‌آید (آذر & مومنی, 1381, ص. 71). فرمول مناسب برای تعداد نمونه (n) عبارت است از:

رابطه(1-3):
“n”=(NZ_(α⁄2)^2 pq)/(ε^2 (N-1)+Z_(α⁄2)^2 pq)
نمادهای به کار رفته در این رابطه (فرمول) عبارتند از:
N: حجم جامعه که در این تحقیق برابر با 100 می باشد.
n: حجم نمونه؛
Zα/2: میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% این مقدار برابر با 96/1 میباشد؛
e: (دقت برآورد) تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که در تحقیق حاضر با توجه به تحقیقات پیشین، 0.04 در نظر گرفته شد؛
q: نسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه است که عدد 50% در نظر گرفته شده است، q=1-p؛
p: نسبت موفقيت بر اساس برآورد حداکثر احتیاطی، 50% در نظر گرفته می شود.
بنابراین حجم نمونه مورد بررسی 86 عدد تعیین گردید.

“n”=(100〖*(1.96)〗^2*0.5*0.5)/(〖0.04〗^2*(99)+(1.96)^2*0.50*0.50)=86

6-3) روش و ابزار گردآوري داده ها
ابزار سنجش و اندازهگیری وسایلی هستند که به کمک آنها میتوان داده های مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده ی مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نمود. از آنجا که به وسیله ی این ابزار می توان به گردآوری داده های مورد نياز فرضیه ها و سؤالات پژوهش پرداخت، لذا ابزار گرداآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که در پایان در بخش ضمائم ارائه شده است.
این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است چراکه رابطه ی میان متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود، و نیز استفاده از اینترنت و همچنین پرسشنامه که بر اساس مطالعات انجام شده در بخش ادبیات موضوع و با راهنمایی اساتید کارشناسان مربوطه تهیه شده و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت جمع آوری می شود.
7-3) روایی (اعتبار) آزمون
برای کسب اطمینان از اینکه مشخص شود ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تا چه حد توانسته است خصیصه های ده گانه ی تشکیل دهنده ی آن از جمله مزیت هزینه ای، مزیت منفعتی (تمایز)، استراتژی تمرکز، ویژگی های فیزیکی، ویژگی های فنی، معیارهای عینی، توجه به نیاز مشتری، ویژگی ادراکی، معیارهای ذهنی، و موقعیت یابی استراتژیک را بسنجد تا بتوان به دقت داده های حاصل از آن را مورد آزمون قرار داد، از روایی محتوا استفاده شده است.
بر اساس رویکرد اعتبار، براي سنجش ميزان اعتبار پرسشنامه به بررسی اجزای ده گانه ی تشکیل دهنده ی آن پرداخته ایم. روایی محتوا در اینجا اطمینان می هدکه نمونه سؤالهای مورد استفاده در آزمون این تحقیق به اندازه ی کافی معرف کل جامعه ی سؤالهای ممکن و مناسبی است که میتوان از محتوا یا موضوع تهیه کرد. بنابراین روایی محتوا ایجاد اطمینان میکند که همه ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم موقعیت یابی استراتژیک را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود این ابعاد و مؤلفهها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، روایی محتوا بیشتر میشود. بنابراین برای تعیین روایی محتوا در این تحقیق از قضاوت متخصصان، اساتید، و خبرگان، در این‌ باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفهای برنامه یا حوزهی محتوایی هستند، استفاده شده است.در این تحقیق جهت طراحی پرسشنامه ابتدا از پیشینه ی تحقیق و سپس از نظرات کارشناسان و اعضای هیئت مدیره ی شرکت نودر استفاده گردیده است. اين ارزيابي در اصل بر روايي محتوايي شاخصهاي دهگانه ی ارائه شده براي سنجش ابعاد موقعیت یابی استراتژیک در طرح پژوهش تمركز داشت. در نهایت پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است. در نتیجه پرسشنامه از روایی لازم برخوردار می باشد.
8-3) پایایی (قابلیت اعتماد) آزمون
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) است. برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای (α) کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزارهای اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه محاسبه و این مقدار بر اساس واریانس کل آزمون مورد سنجش قرار می گیرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه گردید:
رابطه (2-3):

مؤلفه هاي موجود در اين رابطه به شرح زير مي باشند :
: تعداد زير مجموعه سئوالهاي پرسشنامه
: واريانس نمرات هر زيرمجموعه
: واريانس کل
عدد حاصل از این فرمول بین صفر و یک است. هرچه این ضریب بیشتر باشد بیانگر اعتبار بیشتر پرسشنامه است. بدین منظور در این پژوهش 30 پرسشنامه ی پیش آزمون(Pilot) تهیه گردید و بین کارشناسان فروش و بازاریابان شرکت نودر توزیع شد. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های نمونه ی مقدماتی از طریق نرم افزار آماری SPSS ، ضریب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه 85.3% تعیین شد. این مقدار بیشتر از حد قابل قبول است و بنابراین سؤالات پرسشنامه از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار می باشند.
در این تحقیق با توجه به این که بر اساس مدل مفهومی ارائه شده، سؤالات پرسشنامه طراحی شده است. جدول (3-3) عوامل مؤثر و تعداد سؤالات هر عامل در پرسشنامه‏ی مورد استفاده را نشان می دهد:

جدول 3-3: عوامل مدل و تعداد سؤالات هر عامل در پرسشنامه‏ی تحقیق
ردیف
عوامل
سوالات
1
ویژگی های فنی
از سؤال 1 تا 3
2
ویژگی های فیزیکی
از سؤال 4 تا 6
3
معیارهای عینی
از سؤال 7 تا 10
4
نیازهای مشتری
از سؤال 11 تا 14
5
ویژگی ادراکی
از سؤال 15 تا 18
6
موقعیت یابی فیزیکی
از سؤال 19 تا 23
7
موقعیت یابی ادراکی
از سؤال 24 تا 28
8
معیارهای ذهنی
از سؤال 29 تا 36
9
مزیت هزینه ای
از سؤال 37 تا 45
10
مزیت منفعتی(تمایز)
از سؤال 46 تا 59
11
موقعیت یابی استراتژیک
از سؤال 60 تا 63
12
استراتژی تمرکز
از سؤال 64 تا 70

9-3) ابزار تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS، از روش تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده می گردد. همچنین از آزمون پارامتری t برای بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق استفاده خواهد شد. آزمون رگرسیون، آزمون پیرسون، و آزمون t در ادامه توضیح داده شده اند.
1-9-3) تحلیل همبستگی (آزمون پيرسون)
در بسیاری از موارد کاربردی، به ویژه در علوم اجتماعی آنچه مورد نظر محقق است، فقط اندازه‏گیری

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بازاریابی، عملکرد شرکت، استراتژی ها، مزیت رقابتی Next Entries منبع مقاله درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، ایفای نقش، انحراف معیار