منبع مقاله درمورد استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

تاريخچه ي كشتي مازندران

ترديدي وجود ندارد كه مازندران٬ مادر كشتي ايران و ايران زادگاه كشتي جهان است و اين حقيقت نه تنها در پيشينه ي تاريخي و گواهي آماري قابل دريافت است بلكه در جريان مطالعات جاري كشتي جهان و ايران نيز جلوه نمايي ميكند.فلذا نمي‌توان كشتي مازندران را معمولي تلقي كرد و سهميه ي كشوري و جهاني و المپيكي آن را در حداقل‌ها جستجو نمود و يا به باور عمومي مشتاقان كشتي در اين استان بي توجه بود.
حبيبي ها٬ موحدها٬ روحي ها٬ خدرها٬ سيد رسول ها٬ نجفي ها ٬محمديان ها٬ تركان‌ها٬ دباغي ها٬ سيم خواه ها٬ شكري پورها در گذشته و در معاصر حاجي زاده ها٬ طيبي ها٬ بذري ها٬ نورزادها ٬محمدي ها٬ رنگرزها٬ يزداني ها و بسياري ديگر كه امكان ذكر سياهه ي بلند آنها نيست تابلوي افتخار كشتي جهان محسوب مي شوند كه همگي فرزندان اين استان قهرمان پرورند و بسيار حيف است كه اين نوار قهرمان پروري قطع يا كند گردد.
در رابطه با كشتي مازندران مي توان با جرات گفت ورزش اول استان است و هيچ استاني در اين عرصه قادر به نزديك شدن به ركوردهاي مازندران هم نخواهد گرديد.در اين مرحله رويكرد همه جانبه و پرجاذبه به سمت كشتي محلي لوچو كه در اصل مادر كشتي آزاد و فرنگي است.

كشتي لوچو
كشتي لوچو٬ نوعي كشتي محلي در روستاها و شهرهاي مازندران بوده در اين كشتي اجراي تمامي فنون آزاد و فرنگي مرسوم بوده و در هنگام مراسم ها و جشن هاي عروسي در يك ميدان اصلي خارج از شهر يا روستا محلي جهت برگزاري كشتي وجود داشت كشتي لوچو بر روي زمين برگزار مي شده كه نيازمند نيروي فوق العاده و روحيه اي بالا بود و دو كشتي گير فقط با يك شلوار كوتاه به پا و بدون هيچ لباس ديگري با يكديگر كشتي مي گرفتند و تماشاچيان در اطراف آنها به تشويق مي پرداختند. قوانين در كشتي لوچو چنين بود كه كشتي‌گيرها آنقدر كشتي مي گرفتند تا يكي از آنها توسط ديگري به زمين خورده و كشتي‌گير برنده شود. به همين دليل نيازمند قدرت بدني٬ آمادگي و چابكي بسيار بالايي براي كشتي گير بوده است. بعد از مشخص شدن برنده نوبت به جايزه مي رسيد وجايزه ي فرد برنده نيز معمولا” گاو يا گوسفند و يا وجه نقدي بود كه به يك ميله در كنار ميدان بسته مي شد و به برنده اهداء مي‌گرديد.
كشتي لوچو در تمامي شهرها و روستاهاي مازندران برگزار مي شده و مسابقات بين تيم هاي شهرستاني نيز بوده است ولي متاسفانه امروزه اكثرا” ديگر سراغ اين كشتي نمي روند و توجه بسيار كمي به اين ورزش مادر مي شود كه شديدا” نياز به احياء دارد بطوريكه بسياري از قهرمانان همچون عبدالله موحد٬ اويس ملاح و امامعلي حبيبي لوچوكار بودند.

مازندران قطب ممتاز و شاخص كشتي ايران كه كشتي از ورزش هاي ملي و محلي اين استان است بر اين اساس قهرمانان نامداري چون عبدالله موحد با شش مدال طلا (جهاني و المپيك)-امامعلي حبيبي با چهار مدال طلا(جهاني و المپيك)-عسگري محمديان با دو مدال نقره المپيك و جهان و آقايان مجيد تركان عباس حاج كناري مهدي حاجي زاده رمضان خدر مجيد سيم خواه حسن رنگرز با مدال هاي طلاي جهاني كسب افتخار نموده اند. البته لازم به ذكر است كه در چند دوره از مسابقات جهاني در اوايل انقلاب در ايران از حضور تيم ايران ممانعت به عمل آمد.
هم اكنون در استان مازندران حدود پنج هزار كشتي گير بصورت ساماندهي ورزش كشتي را آموزش مي بينند.
پانزده مربي بين المللي در استان فعاليت مي كنند كه در رقابت تيم ملي نيزانجام وظيفه مي نمايند .چهل و پنج مربي فدراسيون كشتي و صد وپنجاه سالن تمرين كشتي در مازندران وجود دارد.و ده داور بين المللي كار ساماندهي كشتي مازندران را دارا مي باشند .هم اكنون مازندران چهار ملي پوش دارد به نام هاي تقي داداشي٬ مراد محمدي٬ رضا يزداني و اصغر بذري .
هم چنين اين استان در رده هاي نوجوانان و جوانان در مسابقات جهاني و آسيايي و بين المللي نفرات شاخصي دارد.
شهرهاي ساري ٬جويبار٬ بابل٬ قائم شهر٬ امل٬ نور٬ تنكابن٬ فريدونكنار٬ بهشهر و گلوگاه از قطب هاي كشتي مازندران هستند.

شهر ساري به عنوان مركز استان٬ با حدود 28 كيلومتر مربع و جمعيتي بيش از ٢٠٠٫٠٠٠ نفر با مردمان خونگرم هم اكنون با ٨٠٠ كشتي گير و ١٢ سالن داراي قهرماناني چون مجيد تركان٬ عسگري محمديان٬ مراد محمدي٬ تقي داداشي ٬عباس دباغي و… يكي از قطب هاي كشتي ايران است. در حال حاضر در ساري ٣ داور بين المللي ٥ مربي رسمي فدراسيون و چهره هاي نامدار مشغول فعاليتند. از معروف ترين باشگاه ها باشگاه جهان پهلوان سيد رسول حسيني ( الگوي ادب و اخلاق ) است و به عنوان كشتي گير عبدالحميد باقري اولين ساروي بود كه قهرمان كشتي پهلواني ايران شد.
همه ي تشكيلات كشتي مازندران زير نظر مجمع هيات كشتي استان و هيات كشتي نيز زير نظر هيات كشتي فدراسيون فعاليت مي كنند.
انتخاب حوزه ي سايت
به دليل غني بودن ذات كشتي و عجين بودن آن با فرهنگ ما٬ جاي جاي سرزمين پهناور٬ قابليت انتخاب سايت را داراست اما به دليل اينكه مازندران قطب ورزش كشتي در كشور است و از اين حيث داراي قهرمانان ارزندهاي بوده و هست و چنانچه نوار اين قهرماني ها پاره شودموقعيت فعلي كشتي ما در خطر مي افتد و به منظور ايجاد انگيزه ي زياد در جوانان و نوجوانان و ارتقاء سطح ورزش بستر را جهت انتخاب فراهم مي سازد .
مازندران پيشينه ي تاريخي عظيم و سرشار از تربيت بدني است و از طرفي با اين همه تمكن در قالب ورزش كشتي٬ از امكانات بحق خود در زمينه ي اين ورزش محروم گشته و آنطور كه بايسته و شايسته ي آن است به اين ساختار بها داده نمي شود. و طرح خانه ي كشتي در اين استان با مساعدت هاي كارگشا به طور قطع ميتواند دوران طلايي و شكوفايي ورزش كشتي را درافق هاي دور براي مردم با فرهنگ اين خطه ي سر سبز و جامعه ي ورزش ايران به ارمغان بياورد.
اقليم شناسي مازندران
استان مازندران در شمال ايران واقع شده و با وسعتي حدود٢٣٨٣١ كيلومترمربع نزديك به٤⁄١درصد از مساحت كل كشور را شامل مي‌گردد. به دليل واقع شدن اين استان در بين استان‌هاي شمال غربي و شمال شرقي و مركزي نقش ارتباطي مهمي را بر عهده دارد.
ناهمواري هاي مازندران به سه بخش تقسيم ميشود :
١. ناحيه كوهستاني ٢. ناحيه كوهپايه اي ٣. ناحيه جلگه اي
استان مازندران از شمال به درياي خزرواز جنوب به رشته كوه البرزمحدود ميشود و عواملي چون ارتفاع و جهت رشته كوه البرز، همسايگي با بزرگترين درياچه ي جهان و تاثير پذيري آن از بادهاي مرطوب غربي و سرد شمالي در تنوع آب و هوايي نقش چشم گيري دارند.همين گوناگوني آب وهوا سبب تفاوت درمناظر طبيعي و محصولات كشاورزي و شكل خانه ها و آداب و سنن مردم اين استان شده است.

انواع آب وهواي مازندران
١.آب وهواي معتدل و مرطوب خزري:
جلگه هاي غربي و مركزي استان كه تا كوهپايه هاي شمالي البرزمحدود ميشود آب وهواي معتدل خزري دارند .در اين ناحيه به دليل نزديكي به دريا، ديواركوهستاني البرزوكمي فاصله بين كوه و دريا دماي ملايم و رطوبت زيادي دارد.
٢.آب و هواي معتدل كوهستاني:
با افزايش تدريجي ارتفاع از اراضي جلگه اي به سوي دامنه هاي شمالي ارتفاعات البرزو دوري از درياي خزر،تغييرات خاصي در آب وهوا به وجود مي آيد.به طوري كه در نوار ارتفاعي تقريبا ١٥٠٠تا٣٠٠٠ متر از غرب تا شرق شرايط آب و هواي معتدل كوهستاني دارد كه در زمستانهاي سرد و طولاني و تابستانهاي معتدل و كوتاه دارد .قسمتي از ريزش جوي در اين نواحي به صورت برف ميباشد.
٣.آب و هواي سرد كوهستاني:
درقلل كوهستانهاي مرتفع دامنه شمالي البرز در نوار ارتفاعي بالاي ٣٠٠٠ متري دماي هوا به شدت پايين مي آيد و يخبندانهاي طولاني ايجاد ميكند.غالب ريزش جوي به صورت برف است.

سابقه تاريخي سكونت در استان مازندران
در بررسي به عمل آمده از غار كمربند و هوتودر بهشهر مشخص ميشود كه شرايط زندگي انسانهاي دوره پارينه سنگي ميانه و جديد در اين استان نظير ديگر مناطق فلات ايران بوده است .در اين دوره ها انسانهاي اوليه در كوهپايه هاو دامنه هاي شمالي البرز وهر جا كه آب وهوا مساعدتربوده به شكارو گردآوري خوراك مي پرداختند و براي داشتن امنيت و آرامش بيشتردرغارها به سر مي بردند.وجود آثار دوره نوسنگي در شرق مازندران از تحولات زندگي مردم در اين استان حكايت دارد،مردم اين سرزمين كه همانند بعضي از مردم ساكن فلات ايران توانسته بودند چهار پايان را رام و اهلي كنند به تدريج به سوي دره ها و جلگه ها و خاك هاي آبرفتي حاصل خيز كشيده شدند وبا آغاز كشاورزي در زندگي خود تحولي ايجاد كردند. دام ها در تابستان درمراتع دامنه هاي شمالي البرز و در زمستانها در مراتع جنگلي و بين جنگلي (پرتاس)چرا ميكنند .مراتع سرسبز و عالي ارتفاعات البرز كه شباهت زيادي به چمنزارهاي آلپي اروپا دارند ،ييلاق ايلات و عشاير شهرهاي استانهاي هم جوار مازندران چون سمنان ،شاهرود ،دامغان ،گرمسار ،لواسانت ، ورامين و…..هستند.

زندگي مردم مازندران
امروزه مردم مازندران به دو شيوه زندگي ميكنند:زندگي روستايي وزندگي شهري
زندگي روستايي: به دليل وجود آب فراوان وخاك حاصلخيزبخش قابل توجهي از مردم استان ساكن روستاها هستند و از طريق كشاورزي امرار معاش ميكنند.
خانه هاي روستايي به صورت خانه باغ هستند .مرزهاي يك روستا با روستاي مجاور به سختي قابل تشخيص است و نوع مصالح ساختمان كه براي ساختن خانه ها بكار مي رود به محيط جغرافيايي وتوانايي اقتصادي روستاييان بستگي دارد.مصالح بكار رفته در خانه هاي روستايي جنگلي چوب است.
منبع اصلي در آمدروستاييان زراعت است علاوه بر آن،باغداري،پرورش طيور،صيد ماهي،بافت قالي ، قاليچه ،گليم ٬ جاجيم٬ نمد ٬چادرشب ظروف سفالي و وسايل چوبي از جمله فعاليتهاي متداول در اغلب روستاهاي مازندران است.
زندگي شهري:
در پيدايش شهرهاي مازندران گذشته از پيشينه ي تاريخي عوامل ديگري مانند موقعيت بندر گاهي و صيادي ٬جاذبه هاي گردشگري و اهميت ارتباطي و صنعتي نقش داشته اند. از جمله شهر باستاني آمل كه بر اساس يافته هاي جديد باستان شناسي قدمت آن به پيش از اسلام نسبت داده ميشود. در بين ديگر شهرهاي مازندران٬ ساري وبهشهر نيز سابقه ي تاريخي طولاني دارند. استان مازندران داراي ١٥ شهرستان ٬٣٦ مركز شهري٬ ٣٩ بخش و ١٠٤ دهستان است و مركز اين استان ساري است.
مخاطرات طبيعي
درطول تاريخ همواره مخاطراتي چون سيل زلزله٬آتشفشان ولغزش زمين (رانش زمين)زندگي انسانهارا تهديد كرده است.افزايش روز افزون جمعيت شهرها و روستاها و محدوديت اراضي مناسب براي مكان يابي از يكسو و انتخاب نا مناسب محل ساخت و‌ساز از سوي ديگر در بروز افزايش صدمات اين گونه مخاطرات طبيعي بي تاثير نبوده است.
سيل:
رودها آب مورد نياز ساكنان منطقه را در زمينهاي كشاورزي٬ صنعت و استفاده شخصي تامين ميكند.اما گاهي به هنگام بارندگي هاي شديد٬سيلابي شده واز بستر خارج ميشوند به همين جهت٬سبب بروز خساراتي مانندتخريب مناطق مسكوني ٬از بين رفتن زمين هاي كشاورزي وباغهاو شكستن پل ها ميشوند.
از حوادث سيل ٬حادثه سيل نكا در مرداد ماه سال ١٣٧٨ و حوادث متعددسيل گلستان ميتوان نام برد.
زلزله‌‌‌‌‌:
آمار زلزله هاي ثبت شده استان طي سالهاي ١٣١١ تا ١٣٦٧ شمسي نشان ميدهد كه در طول اين ٥٦ سال٬ ٣٤درصداز زمين لرزه هاي مازندران شدتي بيش از ٥ درجه در مقياس ريشتر داشته‌اند. رعايت اصول معماري و فاصله گيري از خط گسل هنگام احداث بنااز جمله اقدامات حفاظتي در برابر زلزله است.

سقوط بهمن:
استان مازندران از طرف جنوب با رشته كوه البرز ارتباط دارد. جاده كوهستاني كه اين استان را به نواحي مركزي ايران متصل ميكند بيشتر در معرض سقوط بهمن قرار ميگيرند ٬مانندجاده هاي هراز و فيروزكوه و چالوس .
تعداد جمعيت:
براساس سر شماري عمومي سال ٧٥ استان مازندران ٢٫٦٠٢٫٠٠٨ نفر جمعيت دارد. حدود ٤٥

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت Next Entries منبع مقاله درمورد استان مازندران