منبع مقاله درمورد ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

بر روي دهك هاي پايين درآمدي نخواهد داشت.145
اصولاً اقلامي چون محصولات كشاورزي فرآوري نشده، اقلام و خدمات بهداشتي و درماني، خدمات آموزشي و پژوهشي، در كليه نظام هاي ماليات بر ارزش افزوده از معافيت برخوردار هستند كه در بخش مطالعه تطبيقي به آنها پرداخته مي شود. در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي نيز معافيت هاي ذيل براي عرضه واردات كالاها و خدمات مقرر گرديده است.146
– محصولات كشاورزي فرآوري نشده
– كود، سم و بذر
– دام،طيور زنده و گوشت
– آبزيان
– زنبور عسل و نوغان
– ارد و نان
– قند و شكر
– برنج، حبوبات و سويا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، برنامه چهارم توسعه، دانشگاه تهران، عوارض وجود Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، تحلیل داده، جمعیت شناختی، بهبود عملکرد