منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، مصرف كننده، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

ه موتوري
9. ماليات بر امور تفريحي
10. ماليات بر سگ
11. حق تمبر
12. ماليات بر نيروگا ه هاي آبي
13. ماليات هاي مختلف
ت‌. 3000 شهرداري ـ‌تحت قوانين استاني، شهرداري‌ها نرخ مالياتي خود را به طور مستقل تعيين مي‌کنند.
1. ماليات بر درآمد و ثروت ويژه
2. ماليات سرانه يا ماليات خانوار
3. ماليات بر سود خالص و سرمايه
4. ماليات بر ارث وهبه
5. ماليات بر منافه سرمايه اي
6. ماليات بر املاك و مستغلات
7. ماليات بر انتقال اموال غير منقول
8. ماليات بر تجارت
9. ماليات سگ
10. ماليات بر امور تفريحي
11. ماليات ها ي مختلف
با عنايت به مراتب فوق مشخص مي‌گردد ماليات فدرال درصدي از ماليات استاني است بنابراين مقدار ماليات از استاني به استان ديگر و از شهري به شهر ديگر متفاوت است
1 ـ جايگاه و اهداف اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در اين نظام مالياتي
در سال ۱۹۹۵سوئيس به جاي سيستم قديمي ماليات بر عايدات مشابه همسايگان اروپايي ‏خودماليات بر ارزش افزوده رابه مرحله اجراگذاشت. ماليات بر ارزش افزوده بر تمامي کالاها ‏وخدمات ارائه شده بسته ميشود. همچنين همه کالاهاوخدمات وارداتي مشمول اين ماليات اعمال مي‌شود.‏34 همانطور كه در پيش گفته شد به طور کلي ماليات‌ها به انواع فدرال، ‌ايالتي و عوارض شهري تقسيم مي‌شوند. امروزه ماليات مستقيم فدرال همراه با ماليات بر ارزش افزوده، از مهمترين ماليات‌ها براي دولت فدرال محسوب مي شوند. آنچه كه را كه قانون حاضر‌، مشمول ماليات بر ارزش افزوده يا خارج از شمول يا معاف از آن است، در كانتون‌ها يا كمون‌ها مشمول ماليات مشابهي نمي‌باشد. (ماده 134 قانون اساسي فدرال) سازمان ماليات‌هاي فدرال ماليات مزبور را اخذ مي‌نمايد و اين سازمان هرگونه دستورالعمل مربوطه را تعيين و تصميمات لازم را كه صراحتاً در صلاحيت مرجع ديگري نباشد اتخاذ مي‌كند.
در سال 1960 ماليات بر فروش (general sales tax) وضع گرديد كه به مرور نرخ اين ماليات افزايش يافت كه بعدها ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آن شد.
مردم و جامعه سوئيس در همه پرسي 28 نوامبر 1993 قوانين مالي جديد را پذيرفتند. بر اين اساس از اول ژانويه 1995 دولت اجازه يافت ماليات بر ميزان كاركرد (ماليات بر ارزش افزوده ) را كه عبارتست از ماليات بر كالاها، خدمات و مصارف شخصي و نيز واردات دريافت نمايد (مواد 130 و 196 بند 14 قانون اساسي) مصوبه نخست ماليات بر ارزش افزوده (بر اساس مصوبه مورخ 22/6/1994 و نيز دستورالعمل‌هاي مختلف) كه بر مبناي مصوبات قانوني مجلس و سازمان ماليات‌هاي فدرال تعيين گرديد تا تاريخ 31 دسامبر 2000 لازم الاجرا بوده است. ماليات بر ارزش افزوده در يكم ژانويه سال 1995 به اجرا درآمد، انگيزه تغيير در سيستم ماليات بر گردش كالا و خدمات به ماليات بر ارزش افزوده در اصل اين حقيقت بود كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام كشورهاي عضو جامعه اروپا نيز بنياد نهاده شده بود. مبناي قانوني ماليات بر ارزش افزوده، دستور العمل شوراي فدرال صادره در تاريخ 22 ژوئن 1994 است.
قوانين مصوب شوراي فدرال در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مورخ دوم سپتامبر 1999 و نيز مصوبه جديد ماليات بر ارزش افزوده (بر اساس قانون اساسي) مورخ 29 مارس 2000 و همچنين مصوبات اجرايي مختلف ديگر از تاريخ اول ژانويه 2001 از سوي سازمان ماليات‌هاي فدرال سوئيس قابل اجرا گرديد.
كنفدراسيون فدرال سوئيس بر اساس ماده (130) قانون اساسي فدرال و با توجه به نظر شوراي فدرال در تاريخ 25 ژوئن 2008 قانون ماليات بر ارزش افزوده را اصلاح نموده است.
نسبت به كل درآمدها،‌ ماليات بر ارزش افزوده مهمترين منبع مالي دولت مي‌باشد. درآ«د حاصل از اين ماليات در سال 2001 حدوداً بالغ بر 17 ميليارد فرانك، يعني 35 درصد كل درآمد مالياتي دولت بوده است (اين رقم در بودجه سال 2002 به 6/17 ميليارد فرانك بالغ گرديد)
كنفدراسيون در هر مرحله از روند توليد و توزيع ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر ماليات پراختي دريافت مي‌كند كه تهاتر يا كسر اعتبار مالياتي دريافت ماليات به ويژه بر اساس اصل بي طرفي در رقابت صورت مي‌پذيرد. از نظر تأثير اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه بر مصرف اثر مي‌گذارد يعني اصولاً مصرف نهايي كالاي خريداري شده و خدمات دريافت شده مشمول ماليات است اصولاً ماليات بر ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي و شخصي مصرف كننده مطالبه مي‌شود به دلايل سياست‌هاي اجتماعي بر مبناي قانون بسياري از فعاليت‌هاي مربوط به مايحتاج اوليه و كالاهاي اساسي از شمول ماليات خارج شده و يا در ميزان ماليات تخفيفي منظور شده است اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته در عناوين روزنامه‌ها چنين خوانده مي‌شد: «سوئيس نيمي از درآمد خود را در خارج از كشور به دست مي‌آورد» سود حاصل از معاملات خارجي در قدرت اقتصادي سوئيس سهم عمده‌اي دارد. در اين خصوص ماليات بر ارزش افزوده نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند. براي تقويت صادرات و اجتناب از زيان‌هاي ناشي از رقابت بين شركت‌هاي سوئيسي در بازارهاي خارجي، تجارت در خارج به طور كلي معاف از ماليات بر ميزان كاركرد است به اين ترتيب بنگاه‌هاي سوئيسي مي‌توانند بدون بار مالياتي در بازارهاي خارجي به رقابت بپردازند. بدينگونه فعاليت‌هاي تجاري تنها مشمول قوانين ماليات بر ميزان كاركرد در كشور مربوطه خواهند بود. در راستاي حمايت صنعت توريسم خدمات هتلداري داراي نرخ مالياتي ويژه است.35
2 ـ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سوييس
مطالبه ماليات بر ارزش افزوده تنها در اختيار دولت سوئيس است. كانتون‌ها در اجراي ماليات بر ارزش افزوده و مطالبه آن دخالتي ندارند و از وجوهات دريافتي اين ماليات نيز مستقيماً بهره‌مند نمي‌گردند. كانتون‌ها و كمون‌ها مجاز نيستند بر فعاليت‌هايي كه دولت سوئيس مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار داده و يا از شمول آن خارج نموده هيچگونه ماليات مشابهي وضع نمايند.
ماليات بر ارزش افزوده در داخل كشور يعني در تمامي خاك سوئيس به جز مناطق آزاد گمركي (بنادر و انبارهاي بدون گمرك) اخذ مي‌گردد.36 ماليات بر معاملات داخل كشور توسط سازمان ماليات بر ارزش افزوده مطالبه مي‌شود اين سازمان تمامي دستورالعمل‌ها و تصميماتي را صادر مي‌كند كه صدور آن‌ها مشخصاً وظيفه سازمان ديگري نباشد.
ماليات بر ارزش افزوده ماليات برمصارف عمومي است كه بر همه مراحل توليد، توزيع و واردات كالا، صنايع خدماتي داخلي، كسب خدمات از خارج وضع مي‌شود. نظر به اين كه اين مالياتي است كه بر فرآيند گردش اقتصادي يعني داد و ستد كالا يا ارائه خدمات وضع مي‌گردد ماليات بر گردش اقتصادي گفته مي‌شود. از آنجائيكه ماليات بر ارزش افزوده طبق برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته بر مصرف كننده تحميل مي‌شود معمولاً از طريق گنجاندن آن در قيمت فروش يا به عنوان يك قلم جداگانه در صورتحساب به او منتقل مي‌شود. فقط آن‌هايي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند ممكن است اشاره‌اي به اين ماليات داشته باشند.
در ماليات بر ارزش افزوده صاحب حرفه يا شغل بدهكار مالياتي محسوب مي‌گردد اگر اين فرد معامله‌اي انجام دهد ماليات بر ارزش افزوده متعلق را همراه با قيمت به خريدار منتقل مي‌كند بنابراين ماليات بر ارزش افزوده به عهده دريافت كننده خصوصي يا مصرف كننده است (كسي كه بار اقتصادي بر دوش او است و بايد علاوه بر پرداخت قيمت كالا، ماليات بر ارزش افزوده را كه همراه با قيمت مي‌باشد تقبل نمايد) بنابراين ماليات بر ارزش افزوده در اين سيستم ماليات غير مستقيم است بعد از اتمام دوره مالياتي (يك ساله) صاحب شغل بايد صورتحسابي ارائه دهد كه در آن ميزان ماليات پرداختي و يا مازاد آن را خود محاسبه نموده است (اصل خوداظهاري) در ماليات بر واردات كالا مطالبه ماليات از طريق اداره گمرك و بر اساس اظهارنامه مبتني بر قوانين گمركي انجام مي‌شود. در اين سيستم فرآيند اظهار و محاسبه ماليات به گونه‌اي تركيبي است
نرخ هاي مالياتي
ميزان ماليات به نرخ استاندارد، 8% هر فروش مشمول ماليات است، در مورد كالاهاي موجود در گروه هاي خاص زير نرخ كاهش يافته 5/2% بكار برده مي شود:
➢ غذا و آشاميدني ها، به استثناء نوشابه هاي الكلي
➢ گاو، طيور، ماهي.
➢ دانه ها، گياهان زنده، گلهاي چيدني.
➢ غلات.
➢ علوفه و كود و غيره.
➢ دارو.
➢ روزنامه ها، مجلات، كتاب ها، و ديگر مطالب چاپ شده خاص:
➢ خدمات شركت هاي راديويي و تلويزيوني0استثناء:نرخ هاي استاندارد براي فعاليت‌ها با ماهيت تجاري) براي صنعت هتل داري و مهمان سراها نرخ خاص 3.8% بكار مي رود.
ماليات به نرخ 8/3% در مورد درآمد خدمات مهمانپذير، هتل‌ها و مراكز استراحتي درماني و مكان‌هاي مشابه (اجاره خانه‌هاي ويلايي، آپارتمان‌هاي تفريحي و اتاق ميهمان،كمپ‌هاي عمومي و …) اعمال مي‌گردد.
محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در اين سيستم:
به موجب ماده (34) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مارس 2013 دوره مالياتي دوره يكساله است. سازمان ماليات‌هاي فدرال بنا به درخواست شخص مشمول ماليات، در موارد موجه با تعيين شرايط لازم، دوره‌هاي مالياتي ديگر را مجاز اعلام مي‌كند. در مورد ماليات بر ارزش افزوده در صورتحساب‌هايي كه ارائه دهنده براي عرضه كالا و خدمات خود تنظيم مي‌كند مي‌تواند مبلغ ماليات و بهاء را يكجا ذكر كند در اين صورت درج نرخ مالياتي بايد انجام شود. مبلغ ماليات پرداختي توسط مؤدي مشمول ماليات، بر اساس شرايط خاص به عنوان ماليات پرداختي قابل كسر است.
تأكيد مي‌گردد در صورتي كه عملياتي خارج از شمول ماليات باشد نمي‌توان ماليات مربوط به عرضه و واردات كالا و خدمات براي استفاده و مصرف در قلمرو سوئيس يا خارج از كشور را به عنوان ماليات پرداختي كسر نمود فهرست عمليات خارج از شمول ماليات به موجب ماده (21) قانون از جمله خدمات حمل و نقل كالا كه مشمول خدمات مختص مقررات پستي مي‌شود، مراقبت‌ها و معالجات پزشكي و ساير خدمات مراقبتي، عرضه اعضاي بدن انسان، عمليات نهادهاي مددكاري اجتماعي، عمليات مربوط به حمايت از كودكان و نوجوانان، خدمات تشكيلات غير انتفاعي و خدمات فرهنگي و …. تعيين گرديده است.
مبناي محاسبه ماليات بر خدمات و تحويل كالاهاي داخلي، توافقي و با توجه به پرداخت‌هاي ناخالص وصول شده است كه پيش از پرداخت ماليات از جمع شدن ماليات جلوگيري مي‌كند (خريد‌هاي مشمول ماليات و ماليات بر گردش كالا و خدمات): هر شخص مشمول ماليات مي تواند جمع مبلغ كل پيش پرداخت ماليات ها را از ماليات هاي ناخالص گردش معاملات خود كسر كند.(اصل تمام مرحله اي نهايي).
قانون بين گردش معاملاتي كه معاف از ماليات هستند و آنهايي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند تمايز قائل است به گردش معاملات مستثني شده مالياتي تعلق نمي‌گيرد. در مورد استثنائات، كسر پيش پرداخت ماليات براي ماليات‌هايي كه در به وجود آوردن گردش معامله پرداخت مي‌شود، وجود ندارد (‌معافيت ساختگي از ماليات ها) خدماتي كه در حوزه هاي بهداشت، خدمات اجتماعي، تامين اجتماعي، آموزش، آموزش و مراقبت از كودكان و جوانان، فعاليت هاي فرهنگي، فروش انواع بيمه نامه ها، گردش معامله در حوزه پول و بودجه (به استثناي اداره اموال و امور وصول)، تغيير مالكيت دارائي و اجاره بلند مدت آن، قمار، لاتاري، و انواع ديگر بازي هاي بخت آزمائي، خدمات ارائه شده از سوي سازمان ها تحت شرايط خاص و فروش تمبرهاي پستي داخلي كه به همين منظور استفاده مي شوند، بويژه از ماليات بر ارزش افزوده مستثني هستند.
گردش معاملات مربوط به تحويل كالاهاي صادراتي، خدمات حمل و نقل برون مرزي و نيز خدماتي كه در خارج مورد استفاده قرار مي گيرند يا ارزيابي مي شوند، از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. كسر پيش پرداخت ماليات براي ماليات هايي مجاز است كه براي كالا و خدماتي پرداخت شوند كه در ايجاد گردش‌هاي معاملاتي ضروري هستند.
ماليات در همه مراحل توليد و توزيع مطالبه مي‌گردد. به اين شكل در اصل كليه بنگاه‌هايي مشمول ماليات هستند كه در توليد، فرآوري و توزيع محصول فعاليت دارند يعني كارخانه‌ها، شركت‌هاي عمده، صاحبان صنايع، فروشندگان جزء

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، مصرف كننده، برنامه چهارم توسعه، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، اشخاص ثالث، شخص ثالث