منبع مقاله درباره نرخ مالیات، درآمد مالیاتی، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت يا موسسات دولتي است. مثلا بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتي 3% ماليات دارد.
2-7-نرخ های مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي
آدام اسميت، طرفدار ماليات متناسب بود. به اين معني که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان ماليات وصول شود. اسميت مالياتي را عادلانه ميدانست که در مورد همه درآمدها يکسان اعمال شود. نرخ ديگر، نرخ تصاعدي است. در ماليات تصاعدي، هر قدر ميزان درآمد افزايش يابد، سهم بيشتري از آن نسبت به طبقه ما قبل به عنوان ماليات وصول می شود. نقطه مقابل نرخ تصاعدي، نرخ تنازلي است. به اين معني که با افزايش درآمد آهنگ رشد نرخ ملايم تر مي شود. لافر نيز به نرخ بهينه ماليات قائل است و معتقد است هرگاه نرخ مالیات بردرآمد بیش از حد بالا برود ، کل درآمد مالیاتی تنزل خواهد کرد. وقتی نرخ مالیات بر درآمد صفر درصد است هیچ‌گونه مالیاتی جمع‌آوری نمی‌شود ولی اگر نرخ مالیات بر درآمد صدردصد باشد باز مالیاتی جمع‌آوری نخواهد شد. بین این دو حالت افراد صاحب درآمد می‌شوند و مالیات می‌پردازند و در یک نرخ معین ، درآمد مالیاتی در حداکثر خود خواهد بود. (برگرفته از كتاب اقتصاد كلان منكيو ترجمه علي پارسائيان) از آنجا كه مقوله‏ي ماليات‏ به عنوان يك جزء مهم ابزار سياست گذاري اقتصادي، اجتماعي به حساب مي آيد، لازم است تا براي اعمال سياست‏هاي مالياتي، اصول و نظرياتي از سوي انديشمندان نحله‏هاي گوناگون فكري تعريف شود تا نظام‏هاي مالياتي فراخور شرايط اقتصادي و اجتماعي خود از آنها بهره برند. از اين روي، بحث اصول و نظريات مالياتي يكي از موارد بنيادين مطالعات مالياتي است كه مي‏تواند در چارچوب اهداف باز توزيعي ماليات‏ها بسيار مهم تلقي شود. (برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com )
2-7-1-اصول مالياتي از نظر كلاسيك‏ها
آدام اسميت معروف‏ترين اقتصاددان مكتب كلاسيك است. بنابراين اصول چهارگانه او به عنوان اصول مالياتي مورد نظر مكتب كلاسيك به حساب مي‏آيد. اصل اول از ديد او اصل عدالت و برابري است. بر اساس اين اصل، بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي دارد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند  اصل دوم، معين و مشخص بودن مالياتهاست. بر اساس اين اصل بايد مبلغ، مآخذ، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص باشد اصل سوم، اصل سهولت است. بر اساس اين اصل، كسب رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت  و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار امكان پذير باشد اصل اخر به صرفه جويي برميگردد. در جمع آوري ماليات بايد حداكثر صرفه جويي به عمل آيد  و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل  تقليل يابد. ((برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com ))

2-7-2-اصول مالياتي از ديد كينزين‌ها
آنها در مورد ماليات‌ها اعتقاد به اصول زير دارند
الف – اصل شخصي ساختن ماليات :
بر اساس اصل مزبور، هنگام تعيين و دريافت ماليات علاوه بر درآمد مبناي محاسبه، وضع شخصي ماليات دهنده از نقطه نظر تحصيل درآمد و وضعيت اجتماعي نيز ملاك عمل است. به عنوان مثال درآمد حاصل از كار با درآمد حاصل از سرمايه تفاوت دارد. از آنجا كه گروه اول درآمد خود را از راه زحمت فيزيكي و يا فكري بدست مي‌آورد، رنج و مشقت بيشتري نسبت به گروه دوم كه درآمد حاصل از سرمايه كسب مي‌كند دارد. بنابراين، هنگام پرداخت ماليات بايد فداكاري بيشتري به خرج دهد. بر اساس اين اصل، بايد وضعيت كاري و اجتماعي فرد ماليات دهنده مورد توجه قرار گيرد((برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com ))
ب – اصل دخالت
به عقيده كينز و پيروان او، دولت بايد جهت ارشاد و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دخالت كند و نبايد ماليات‌ها بي‌طرف باشند. به عنوان مثال، دولت بايد جهت مبارزه با تورم از سياست‌ها مالي انقباضي استفاده كرده و با افزايش نرخ مالياتي، تورم را بكاهد.

ج – اصل مطلوبيت درآمد
مطلوبيت نهايي هر واحد پول يا درآمد براي افراد كم درآمد بيشتر از مطلوبيت نهايي پول يا درآمد براي افراد پر درآمد است. بنابراين اگر به نسبت برابر از درآمد هر دو گروه ماليات اخذ شود، افراد كم درآمد مقدار مطلوبيت بيشتري از دست مي‌دهند و اين موضوع عادلانه نيست. براي حل مشكل فوق بايد بر اساس نرخ تصاعدي ماليات اخذ شود.

2-8-نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي
 با گسترش نظام فن‌آوري اطلاعات و حركت اقتصادهاي درون زا به سمت اقتصادهاي جهاني شده، ماليات‌ها نيز دچار تغيير و تحول شده‌اند. ماليات‌ها امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام‌هاي انتخاباتي تبديل شده‌اند و بجز آثار اقتصادي واجد ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و اطلاعاتي فراوان شده‌اند. هرچند  كه اصول مندرج در بيانيه‌هاي كلاسيك‌ها و تئوري كنيز هم چنان رواج دارد و بسياري از نظام‌هاي مالياتي با آن سامان يافته‌اند، ليكن بر اساس نيازهاي روز و برخي تعاملات بين‌المللي و مسائلي كه در اجراي سيستم مالياتي بروز مي‌كند، برخي اصول جديد به اصول قبلي ماليات‌ها افزوده شده است. ((برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com ))
الف – اصل تشخيص محل خرج
    بر اين اساس، محل خرج و مصرف ماليات‌ها بايد براي ماليات پردازان مشخص باشد. اين اصل يك كاركرد مهم توزيعي درون خود دارد كه نظارت مردمي را مي‌پذيرد و عموماً ماليات‌ها را به سمت كاهش نابرابري سوق مي‌دهد. البته، كارشناسان اعتقاد دارند  اين اصل بيشتر جهت ماليات‌هاي محلي و عوارض كاربرد دارد.
ب –اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي
 اين اصل بيشتر ناظر بر روشهاي اجرايي و عملياتي است. كيفيت تشكيلات مالياتي برفضاي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و همچنين كاركرد‌هاي ماليات مؤثر است.
نظام مالياتي بايد به سمتي برود كه سرعت تمكين (پذيرش ) داوطلبانه ماليات‌هاي تشخيصي و افزايش خود اظهاري را گسترش ‌دهد. تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات قانوني ابزاري يا تشخيص شده در يك تشكيلات مالياتی به هر اندازه كه سيستم مالياتي با تمكين  بيشتري روبرو شود، ميزان درآمدهاي وصولي بخش مالياتي افزايش و شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون نسبت ماليات به توليد ناخالص توليد داخلي (افزايش) نسبت درآمد مالياتي واقعي به درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه (افزايش ) خواهد يافت و از طرفي  با كاهش شكاف مالياتي بين طبقات مختلف درآمدي، توزيع درآمد بهبود مي يابد

ج – اصل مشاركت
گسترش نهادهاي مدني و در اختيار داشتن بخش اعظم ثروت ملي توسط بخش خصوصي باعث شده كه بدون مشاركت نهادهاي مدني و عموم مردم، وصول ماليات قانوني امكان پذير نباشد. از اين روي، بسياري  از تشكل‌ها و نمايندگان صنوف و نهادهاي مدني در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ي وصول، تعيين ضرائب مالياتي با دستگاه مالياتي هم كاري و مشاركت مي‌كنند كه اين مشاركت  شكل قانونمند به خود گرفته است. چون اين اصل، كيفيت وصول درآمدهاي مالياتي را بهبود مي‌بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي را فراهم مي كند؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در توزيع مجدد درآمدها نقشي مهم دارد.( (برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com ))
2-9-آسيب شناسي نظام مالياتي كشور
سهم اندك درآمدهاي مالياتي دولت خبر از ضعف نظام مالياتي در يكي از بهترين راههاي كسب درآمد براي رشد و توسعه اقتصادي مي دهد.
نقاط ضعف نظام مالياتي
الف) پايين بودن فرهنگ مالياتي: فرهنگ مالياتي مجموعه اي از طرز تلقي، بينش و عكس العمل افراد در برابر نظام مالياتي است.
ب) بالا بودن وقفه هاي مالياتي: فاصله ميان زماني كه طي آن ماليات بايد پرداخت شود با زماني كه ماليات واقعاً پرداخت مي شود تأخير زماني در جمع آوري ماليات ناميده مي شود. وقفه زماني در ايران به دو نوع تقسيم مي شود: وقفه قانوني و وقفه غيرقانوني.
ج) زياد بودن معافيتهاي مالياتي: اگر اعطاي معافيتها با دقت لازم صورت نگيرد دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر فشار مالياتي سنگيني را بر گروههاي ديگر جامعه وارد مي كند.
د) ضعف نظام تنبيه و تشويق: اين نظام كه ضمانت اجراي قانون نيز محسوب مي شود كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و در بازنگريهاي صورت گرفته در قانون ماليات مستقيم نيز اغلب بدون توجه به تغييرات در شرايط و موقعيت اقتصادي و اجتماعي بدون انجام اصلاحات و در بهترين شرايط با اندك تغييري به تصويب رسيده است.(اميني،1387)
2-10-نارسايي هاي وصول ماليات در اقتصاد ايران
جمع آوري ماليات در ايران مشكلاتي دارد كه از آن جمله مي توان به مواردي همچون ندانستن ميزان درآمد مؤديان، مستند نبودن ميزان درآمد مؤديان، نبودِ امكان مبادله كامل اطلاعات، نبود يك نظام نظارت و پيگيري براي اخذ ماليات، نبودِ امكان تهيه آمارها و گزارشهاي دقيق مالياتي و متناسب نبودن ميزان ماليات با توجه به ارزش روز كالااشاره كرد.(اميني،1387)
2-11-اصلاحات ساختاري در نظام مالياتي
الف) اصلاحات در ساختار مالياتي از طريق:
– كاهش وابستگي به مالياتهاي تجارت بين الملل از طريق حذف ماليات بر صادرات و كاهش نرخ تعرفه هاي وارداتي،
– كاهش معافيتهاي مالياتي،
-گسترش پايه هاي مالياتي و اتكاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي داخلي.
ب) تقويت در مديريت مالياتي از طريق:
– آموزش بهتر كاركنان، بهبود دستمزدها و شرايط كاري آنها،
– برقراري نظام تشويق و تنبيه براي ماليات دهندگان،
– ساده سازي مديريت مالياتي و كاهش نرخهاي مالياتي.
ج) بهبود روش تنظيم و محاسبه بودجه در تركيب و كنترل هزينه ها
د) تسريع در روند خصوصي سازي شركتهاي دولتي و بهبود در قيمت گذاري و كارايي آن دسته
از شركتهايي كه هنوز تحت مديريت دولتي اداره مي شوند.
2-12-نظرياتي در مورد اصلاح نظام مالياتي كشور
– مالياتها و ضرايب و نرخهاي مالياتي طوري وضع شوند كه از انگيزه فعاليت عاملان اقتصادي در عرصه اقتصاد كشور نكاهد. رعايت عدالت مالياتي در تحمل بار و فشار و تعلق نهايي ماليات بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان.
– تغيير نرخ ثابت اشخاص حقوقي با روند صعودي به طوري كه پايه نرخ مالياتي 25 درصد مناسب بوده ولي با افزايش درآمد اشخاص حقوقي بايد روند صعودي آن تا نرخ 35 درصد – معادل آخرين نرخ اشخاص حقيقي – ادامه يابد.
– حذف معافيت اندوخته طرح و توسعه، بازسازي، نوسازي يا تمكين واحدهاي صنعتي و معدني (ماده 138 ق م.م).
– تغيير نرخ ثابت ارزش حق واگذاري محل از دو درصد به نرخ پنج درصد (نرخ ثابت نقل و انتقال املاك) و تبديل آن به نرخ پايه و سپس تبديل آن به نرخ پلكاني. (حسنی ، 1391)

2-13-فرآيندهاي مؤثر درون‌زا و  برون‌زاي وصول ماليات
براي  بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درون‌زا و برون‌زا از اهميت خاصي برخوردار است به گونه‌اي كه مي‌توان اين فرآيند را درعوامل دروني و بروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو ، از تأثيرهاي ‌اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات  شكل مي‌گيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل مي‌كنند.  اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ‌ايجاد مي‌كند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست. نظام مالياتي كشور ما نيز در هاله‌اي از‌اين پيچيدگي‌ها قرار دارد و شناسايي متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي آن به عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رفتاري برمي‌گردد كه  نيازمند تأمل بيشتري است. به ويژه در برهه‌اي از زمان كه اقتصاد كشور در حال گذار اقتصادي است و ماليات از جايگاه و اهميت خاص و ويژه‌اي در برون رفت از اتكاي به درآمدهاي نفتي  برخوردار است.
در نتيجه شناخت نظام مالياتي و فرآيندهاي آن به‌منظور تسريع در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، اشخاص حقوقی Next Entries منبع مقاله درباره فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی، نظام مالی