منبع مقاله درباره مواد مخدر، مواد روان گردان، مصرف کننده، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

در حق اولیای دم… محکوم نموده است». در خصوص دیگر عناوین اتهامی نیز احکام متناسبی صادر شده است (مجاب، 1388، ص219).
به رغم اهمیت تردید ناپاذیر این موضوع – مبنی بر لزوم اهتمام ویژهی قانونی در ارتباط با مسئولیت کیفری اشخاص معتاد و مختل المشاعر در اثر استفاده از مواد مخدر یا مواد روان گردان – هنوز در ادبیات حقوق کیفری ایران، توجهی شایسته و بایسته به آن، صورت نپذیرفته است. حتی در آثار تخصصی راجع به جرایم مواد مخدر، کمترین توجهی به حدود و ثغور مسئولیت کیفری معتادان و ضرورت تحول قانونی در این زمینه نشده است و اهتمام ویژهی نویسندگان – همچون قوانین موجود و مرتبط – عمدتاً بر توصیف و تبیین مواد، کمیت و کیفیت تحصیل، استفاده یا نگهداری از مواد مخدر و مجازاتهای مربوط، تعلق یافته و کمترین اشارهای به مسئولیت کیفری و لزوم تعیین درجات مسئولیت متناسب با میزان ایراد خلل به اراده و مؤلفههای آن نشده است.
در هر حال، تصدیق تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر یا روان گردان بر نیروی آگاهی و اراده، آنگاه ممکن است که شرایطی – حسب مورد- احراز و اثبات گردد؛ بر این اساس، در قوانین و مقررات کیفری اغلب کشورها، شرایط قانونی ناظر بر زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد یاد شده، اصولاً به صراحت بیان میگردد.
این مطلب، مبین این حقیقت است که صرف اثبات ایراد خلل به نیروی آگاهی و اراده در اثر استعمال مواد مذکور، مانع تحقق مسئولیت کیفری نیست، بلکه، پیشتر تحقق شرایطی برای انتفای مسئولیت و معافیت شخص از مجازات ضروری است (همان، ص241).
3- دیگر مسکرات سنتی: از قبیل شراب (آنچه از انگور گرفته میشود) ـ نبیذ (آنچه از خرما گرفته یشود) ـ نقیع (آنچه از کشمش گرفته میشود) ـ بتع (آنچه از عسل گرفته می‌شود) ـ مرز (آنچه از جو گرفته میشود) یا آنچه از گندم و ارزن گرفته میشود (خمینی، 1383، ص213).

2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر)
2-4-1-مفهوم مواد مخدر
کلمه مخدر: در لغت معنی تخدیر کننده و به وجود آورنده ضعف و سستی است و به ماده‌ای اطلاق می شود که باعث کسالت، سستی و از خود بیگانگی می گردد و عقل را زایل نموده و قدرت تفکر صحیح را از انسان می گیرد. و او را از حالت عادی و طبیعی خارج کرده و به مرور باعث پیدایش حالت خطرناکی به نام اعتیاد در او می شود. چنین فردی غیرت وتعصّب و اعتقادات سالم خود را از دست می دهد و برای به دست آوردن مواد مخدر حاضر است دست به هرکاری بزند
بعضاً دیده می شود که در عرف آحاد مردم و همچنین پاره ای از نصوص قانونی، به هر نوع ماده اعتیادآور نام مواد مخدر داده اند، در حالی که چنین چیزی از لحاظ علمی درست نیست. زیرا، ما مواد مخدر اصلی تنها شامل تریاک می شود که در مصرف کننده اثر تحزیری و نئشگی دارد. محققان جرم یابی می گویند : « آنچه از لحاظ علمی و در اصل مواد مخدر محسوب می شود، فقط تریاک است و سایر مواد حاصل از آن مانند سوخته تریاک، شیره تریاک، مرفین، کدئین، هروئین از محصولات مواد مخدر اصلی یعنی تریاک هستند و در مصرف کننده اثر تحزیری و نئشگی و کیف و سرانجام سستی و رخوت ایجاد می کند (صالحی، 1381، صص295، 302،74).

2-4-2- انواع مواد مخدر
1- مواد مخدر مستی زا :
این دسته، از مواد مخدر اصلی تشکیل شده است. نوع طبیعی آن « تریاک » است. که از خود تریاک، ترکیبات شیمیایی متعددی مانند : سوخته تریاک، شیره تریاک، مرفین و کدئین ساخته می شود و نوع مصنوعی و شیمیایی مواد مخدر سستی زا هم وجود دارد، که در آزمایشگاه ها و لابراتورها ساخته می شوند که عبارتند از : هروئین، متادون. اثرات روحی و روانی مواد مخدر سستی زا در مصرف کننده عبارتند از : ایجاد نئشگی، کیف و سرانجام و سستی و رخوت در مصرف کننده است (مجله پزشکی قانونی، 1385، ص17).
2- مواد توهم زا و روان گردان :
دسته دیگر مواد توهم زا هستند که اینگونه مواد خود به دو دسته تقسیم می شوند : اول نوع طبیعی آن مانند حشیش و دوم نوع مصنوعی آن که در آزمایشگاه ها به دست می اید مانند ال. اس. دی.
مواد روان گردان نیز را در یک تقسیم بندی کاملتر می توان به چهار گروه تقسیم کرد :
الف ـ محرک ها : افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فعالیت جسمانی، کاهش خستگی، سرکوب گرسنگی، افزایش ضربان قلب و فشار خون، مثل : کوکائین و کافئین.
ب ـ سرکوب گرها : کاهش انرژی، هوشیاری ذهنی، ضربان قلب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، کاهش سرعت عکس العمل، خواب آور و القاء حالت رویا. مثل الکل، مرفین و هروئین.
ج- توهم زا ها : تغییر و اختلال در خلق و خو، ادراک و حواس بینایی، شنوایی و احساسات، القاء حالت رویا. مثال : ماری جوانا و ال. اس. دی.
د ـ مخدرها : القاء بی حسی، کرختی رخوت و خواب شدید.
3- مواد توان افزا : که خود این مواد به دو دسته تقسیم میشوند :
الف- مواد توان افزای طبیعی: مانند کوکائین که سبب ایجاد نیرو و ایجاد حالت سرخوشی و بی خبری می کند و حالت نشاط به فرد دست می دهد.
ب – مواد توان افزای مصنوعی : مانند آمفتامینها، آمفتامینها سبب تحریک و هذیان و حالتهای شبیه جنون میگردند، خطرناک ترین ترکیب و مشتق گروه آمفتامینها، اکستازی است که متاسفانه امروز مصرف آن در بین جوانان شیوع پیدا کرده است ( همان، ص 21 ).

2-5- انواع گیاهان روان گردان
1- خشخاش: که داروهای استخراجی از این گیاه عبارتند از : هروئین، مرفین، کدئین، تریاک که همگی مسکن و ضد درد می باشند.
2- شادانه : که داروهای استخراجی از این گیاه عبارتند از : ماده های مسکن، شل کننده عضلات، خواب آورها و آنتی بیوتیک است. ماری جوانا و حشیش از آن گرفته می شود. حشیش از صنع گیاه و ماری جوانا از ساقه و برگ آن.
3- کوکا : از آن کوکائین استخراج میشود که یک آلکالوئید بی حس کننده موضعی می‌باشد.
خاصیت و اثر مواد روان گردان بر مصرف کننده عبارت است از اینکه : بر سیستم اعصاب تاثیر می گذارد و شخص+ را دچار توهم میکند. مثلاً توهم ها ی حشیش به صورت توهم بینایی و شنوایی همراه با احساس وسعت یافتن زمان و مکان، سهل و آسان شدن امور و تلقین پذیری است. توهم و اختلالت روانی ناشی از مصرف حشیش افراد را به سوی ارتکاب جرایم و وقوع حوادث و سوانح می کشاند. حتی گفته شده است : مصرف دراز مدت آن سبب جنون میشود.
به نظر می رسد موادهای توهم زا به دلیل تاثیراتی که بر روی روح و روان مصرف کننده دارد، بیشتر سایر مواد سستی زا و توان افزا خطر بروز انواع جرایم را ایجاد می کند ( گودرزی و کیانی، 1389، ص 404 ).
شایان ذکر است، که در مورد روان گردان، تا کنون قوانین و کنوانسیون های متعدد بین المللی تصویب شده است. من جمله، قانون مربوط به مواد روان گردان ( پیسکوتروپ ) مصوب سال 1354، که لیست انواع روان گردان ها در آن بیان شده است.
همچنین کنوانسیون مواد روان گردان مصوب 971 وین که جمهوری اسلامی ایران هم با الحاق و تصویب آن کنوانسیون در سال 1377 در مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مزبور پیوسته است و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988، که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوق دادگستری در مورد برخی از انواع روان گردان ها در این خصوص قابل توجه است ( مجله پزشکی قانونی، 1385، ص 17 ).
اکنون که بحث به اینجا کشیدآشنایی با مقولهی اکستازی نیز ضرورت دارد که ما آن را تعریف و سپس به آثار آن اشارهای داریم:
الف ـ تعریف اکستازی:
مادهی شیمایی متیلن دی اکسی متامفتامین است که حاوی ترکیبات متعدد شیمیایی بوده است و به اکستازی، قرص اکس، اکس وی ئی(E) معروف است. آمتامین ها از مواد توهم زای محرک هستند که روی سیستم مغز و اعصاب اثر گذاشته و فعالییت آن ها را سرعت میبخشد. این فعل و انفعالات باعث میشود که فرد از دنیای واقعی اطرافش بریده و چیزهایی را ببیند که وجود ندارند و یا صداهایی را بشنود که واقعی نیستند. حتی طعم غذاهایی را احساس کند که نخورده است (مجله پزشکی قانونی، 1385، 27).
ب ـ عوارض و پیامدهای مصرف اکستازی در بروز رفتارهای پر خطر رانندگی:
اکستازی خطرات بیشماری از قبیل تحریک سیستم اعصاب مرکزی، احساس خواب آلودگی و بی توجهی فرد نسبت به محیط، توهم، تشنج، افزایش ضربان قلب و فشار خون و در نهایت سکته قلبی را به همراه دارد. و به هنظر میرسد رانندگی بعد از مصرف سبب کاهش هوشیاری، توهم و اعتماد به نفس کاذب و رفتارهای پر خطر در هنگام رانندگی شود. و سلامت فرد و سایر افراد جامعه را به خطر بیندازد. از بررسی به عمل آمده در انگلستان نشان میدهد که در این کشور بیش از یک میلیون نفر اکستازی که داروی عشق گفته می شود مصرف میکنند. مصرف قرص های اکستازی در ایران به خصوص در سالهای اخیر در پارتی های شبانه به شدت افزایش یافته است. و اکثر مصرف کنندگان آن جوانان تحصیل کرده و مرفه هستند. بررسی ها نشان دادهاند مصرف کنندگان این قرص ها به برخی از نارسایی های شناختی دچار میشوند و سوء مصرف ان بر فعالیت های روانی حرکتی تاثیر میگذارد.
ارتباط میان مصرف مواد اعتیادآور و روان گردان و بی بند و باری های جنسی و سوانح رانندگی جوانان بارها گزارش شده است. به عنوان مثال در یکی از مطالعات گسترده در کانادا مشاهده شد در ادرار و خون بیش از 60 درصد از افرادی که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده بودند، الکل، مواد مخدر، روان گردان، اکستازی وجود داشته که در نوع خود آماری وحشتناک و تکان دهنده است. و بررسی های دیگری حاکی از آن است که مصرف مواد روان گردان مثل اکستازی، حشیش، ماری جوانا خطر تصادفات رانندگی را تا ده برابر افزایش میدهد ( بریری، 1387، صص 83 – 81 ).
با توجه به گسترش روند مصرف در بسیاری از استان های کشورمان خصوصاً گیلان، مازنداران، هرمزگان، فارس و کیش کارشناسان بر این نظرند که استفاده کنندگان این قرص ها چند مصرفی هستند و وابستگی جسمی اکستازی کم است و اعتیاد آور نیست اما وابستگی روانی آن خیلی بالاست. بنابراین توجه به اثرات سوء آن و پیشگیری از شیوع آن امری ضروری به نظر میرسد. )
اکستازی خالص پودری سفید شامل کریستال های ریز است. از این پودر بوی کپک به مشام می رسد این ماده به اشکال قرص خوراکی و جویدنی، کپسول، پودر استنشاقی، برچسب های پوستی و مواد تدخینی و تزریقی موجود است. تولیدکنندگان این قرص ها عمدتاً در اروپای غربی و جنوب آسیای شرقی هستند. مصرف کنندگان این قرص ها در جهان بیشتر در سنین 18 تا 25 سال و بعد از آن در گروه سنی 12 تا 17 سال قرار دارند. استفاده از این قرص ها و روان گردانهای دیگر شبیه اکستازی ( اکس ) علائمی دارند که بعد از مصرف این مواد ظاهر می شوند از جمله نبض بالا، فشار خون بالا، دهان خشک، مردمک گشاده، تلاطم معده و همچنین گرم و مرطوب شدن بدن و همچنین باعث تغییر خلق شدید، بی خیالی و بی قیدی، کاهش مهارت و… میشوند.
در تمام کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد از جمله ایران، مصرف مواد روان گردان جرم است. هر چند که در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، نامی از اکستازی نیست. اما مصرف آن نیز غیر قانونی است و مانند دیگر روان گردان ها جرم محسوب میشود ( محمد زاده، 1383، ص 49 ).
پژوهشگران و روانشناسان دلایل گرایش به مصرف اکستازی را ترویج سخنان گروه های همسال در مورد ایجاد احساسات هیجان انگیز کاذب، وجود مشکلات خارج از توان فرد و پناه به این دارو به منظورهایی از آلام ناشی از صدمات روحی یا مشکلات جسمی، فرار از افسردگی، رسیدن به آرامش، داشتن لحظات شادتر و ایجاد تنوع در روند یکنواخت و مأیوس کننده زندگی بیان کرده اند. همچنین در کشورهای مختلف استفاده از این مواد در بین دانشجویان بیشتر از سایر اقشار جامعه بوده و مصرف اکستازی در تعطیلات آخر هفنه بسیار بیشتر از اوقات دیگر گزارش شده است ( صحرایی، ملازمانی، قشونی، 1384، ص 21).
اکستازی از داروهایی است که از بین روان گردان های دیگر بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ؛ دارویی است با درجه ریسک بالا که بستگی به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره امام صادق، صنعتی شدن، آسیبهای اجتماعی، آیات و روایات Next Entries منبع مقاله درباره مواد مخدر، مصرف کنندگان، مراسم مذهبی، آسیبهای اجتماعی