منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، موانع پژوهش، موانع اجرایی، مدیریت کلاس

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش
مفاهیم
مقوله 60. دغدغه بودن موضوع
مسئله رساله دغدغه دانشجو
مسئله رساله دغدغه جامعه
دغدغه اصلی دانشجو در رشته به عنوان مسئله
دغدغه ناشی از مطالعات قبلی
دغدغه بودن این مسئله برای سایر پژوهشگران
پاسخگویی به دغدغه اصلی در حوزه رشته تخصصی
مواجه بودن دانشجویان با دغدغه علمی
مسئله برخاسته از دغدغه علمی در رشته
بررسی دغدغه ذی‌نفعان پژوهش
دغدغه جامعه برابر با دغدغه دانشجو
حل دغدغه علمی یا عملی
درگیری ذهنی حاصل از این دغدغه
دغدغه بودن موضوع برای دانشجو
مفاهیم
مقوله 61. دنباله روی از پیش‌زمینه علمی و غنی کردن آن
انتخاب مسئله بر اساس مطالعات قبلی
غنی کردن مطالعاتم در این حوزه
استفاده از مطالعات قبلی برای انتخاب مسئله
مفاهیم
مقوله 62. رفع خلأ پژوهشی
کشف خلأهای پژوهشی در هر حوزه و انتخاب مسئله بر بنیاد آن‌ها
رفع خلأهای پژوهشی در حوزه تخصصی
کشف خلأهای پژوهشی و تلاش در جهت رفع آن‌ها
آگاهی از خلأهای دانشی و پژوهشی بر اساس نظر متخصصان
درک خلأهای موجود نیازمند توجه و کمبود پژوهش‌ها در این حوزه
نواقص موجود در برخی پژوهش‌های این حوزه
ضعف حاصل از بررسی بنیان‌های نظری
تراکم پژوهش در برخی حیطه‌ها و کم توجهی به برخی حوزه‌های دیگر
کمبود پژوهش‌ها در این حیطه در داخل و خارج از کشور
استفاده از یافته‌ها پژوهشی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها
بررسی معضلات جامعه و پژوهش‌های محدود در برخی حوزه‌ها
کاستی موجود در برخی از پژوهش و تلاش در جهت رفع آن‌ها
مفاهیم
مقوله 63. رفع نیاز جامعه
انتخاب مسئله با توجه به نیاز جامعه
رفع نیاز جامعه
دوا کردن دردی از جامعه
توجه به نیازهای پژوهشی جامعه
رفع مسائل مبتلا به جامعه
وابسته بودن مسائل به نیازهای جامعه
کاربرد و توجه به نیاز کشور در مسائل پژوهشی
بررسی نیازهای موجود جامعه
رفع نیازهای جامعه
دوا کردن دردی از جامعه
حل مسائل با توجه به نیاز جامعه
درک و آگاهی از نیازهای موجود در هر رشته بر اساس نظر متخصصان
جوامع نیازمند مطالعه و بررسی
رفع نیاز بازار کار
مفاهیم
مقوله 64. روابط غیررسمی دانشجویان
در ارتباط بودن و کمک گرفتن از دانشجویان سال‌های بالاتر
اظهارنظرها و انتقادات دانشجویان سال بالاتر نسبت به برخی دروس و اساتید
مفاهیم
مقوله 65. سفارشی شدن نگارش پایان‌نامه
نگارش تمام رساله یا پژوهش‌ها و یا بخشی از آن توسط مؤسسات
مفهوم
مقوله 66. صبر و شکیبایی دانشجو
سعه‌صدر و شکیبایی دانشجو در این فرآیند
مفهوم
مقوله 67. صرف زمان
صرف مدت زیادی برای تعمق در منابع
حساسیت در انتخاب مسئله پژوهش و زمان‌بر بودن این فرآیند
صرف زمان نسبتاً طولانی برای انتخاب موضوع
فاصله زمانی بین مقطع ارشد و دکتری و مطالعات پیگیر
طولانی شدن زمان تصویب موضوع
صرف زمان زیاد جهت مطالعه و جستجو در منابع
درگیری طولانی مدت در بررسی پژوهش‌های انجام‌شده
طولانی شدن فرآیند انتخاب موضوع
زمان‌بر بودن انتخاب موضوع
اختصاص زمان زیادی به مطالعات و انتخاب مسئله پژوهش
تنظیم و انتخاب مسئله در زمان نسبتاً طولانی
زمان‌بر بودن و اهمیت پژوهش‌های قبلی
زمان‌بندی مناسب در این فرآیند
پیمودن راه دراز
پیوستگی مطالعات و اهمیت پیوستگی زمان
زمان‌بندی برای انجام مطالعات و انتخاب و تدوین مسئله
در نظر گرفتن زمان مشخص برای جستجو
صرف زمان زیاد جهت بررسی منابع و پژوهش‌ها
زمان‌بر بودن فرآیند تصویب موضوع
مدت زمان طولانی جهت جستجو و کشف مسئله
وقت‌گیر بودن فرآیند انتخاب مسئله
مفاهیم
مقوله 68. عدم آشنایی اساتید دانشکده با موضوع انتخابی
عدم آشنایی و تخصص لازم در مورد مسئله انتخاب‌شده
عدم تخصص اساتید دانشکده در حوزه مسئله تحقیق
مفاهیم
مقوله 69. مدرک‌گرایی
مسئله گرایی پژوهش و کمرنگ شدن نمره محوری و مدرک‌گرایی
مدرک‌گرایی و پوچ بودن ماهیت پژوهش
اهمیت توجه به مدرک و نمره در پژوهش و پرهیز از مسئله محور بودن پژوهش
انتخاب راحت‌ترین مسئله جهت اخذ مدرک
مفاهیم
مقوله 70. عدم موافقت اساتید دانشکده با موضوع
موافقت نکردن اساتید با موضوع انتخابی
مفهوم
مقوله 71. علاقمندی به موضوع
کشف حوزه علائق و موضوع متناسب با مسئله پژوهش
تشخیص جهت‌گیری علائق
علاقمندی به موضوع تحقیق
انتخاب مسئله بر اساس علاقمندی به حوزه
علاقه خاصی به حوزه پژوهش داشتن
انتخاب بر اساس علاقمندی
علاقه مهم‌ترین ویژگی در این فرآیند
کشف حوزه علائق و انتخاب با توجه به آن
علاقه وافر به این حوزه
انتخاب موضوع با توجه به حیطه علاقمندی
علاقه‌مندی به حیطه و مسئله انتخابی
توجه به حیطه مورد علاقه در انتخاب مسئله پژوهش
علاقه داشتن به موضوع و مسئله
علاقمندی به پژوهش در این حیطه
انتخاب مسئله بر اساس حیطه علائق
انتخاب مسئله با توجه به موضوع مورد علاقه
علاقه شخصی به این حوزه عامل تأثیرگذار
علاقه وافر به این حوزه و پژوهش در این حوزه
انتخاب مسئله بر اساس علائق اساسی و دیرینه‌اش
علاقه فردی مبنایی برای انتخاب مسئله پژوهش
علاقمندی به حوزه پژوهشی
خوشحال بودن و علاقمندی به جهت انتخاب این مسئله
آگاهی از حیطه علاقمندی
کشف و شناخت حوزه علائق
علاقمندی به حوزه‌ای مشخص
علاقه شخصی پایه و اساسی انتخاب موضوع
تاکید بر علاقه به عنوان شرط اساسی انتخاب موضوع
علاقه‌مندی نسبت به مسئله انتخابی
آگاه بودن از حیطه علائق
توجه به علائق شخصی در حوزه رشته
علاقمندی به مسئله تحقیق
علاقه داشتن به حوزه‌ی خاصی در رشته
علاقه شرط اساسی
علاقه فراوان به پژوهش در این حیطه
علاقه به کشف حقیقت
علاقه به کشف پاسخ مناسب برای این مسئله
علاقه به یافتن راه‌های مطلوب
حرکت کورمال کورمال جهت کشف حوزه علائق در این فرآیند
مفاهیم
مقوله 72. کاربرد نظری و عملی موضوع
پاسخگویی به سؤالات ذهنی و توجه به کاربردی بودن بر اساس مسئله انتخابی
علاوه بر وجوه نظری، کاربرد در رشته تخصصی
کاربرد رساله متناسب با نیاز جامعه
کاربرد نتایج حاصل از پژوهش برای مؤسسات و مراکز
تلفیق نظریه و کاربرد عملی در رساله
اولویت‌ها اساس کاربرد پذیری
کاربرد پژوهش در جامعه با توجه به مسئله
پرورش بنیان نظری و کاربرد عملی موضوع
پیوند نظر و عمل و کاربردی نمودن پژوهش
انتخاب مسئله جهت کاربرد در جامعه عملی
پیوند نظری و عملی جهت کاربرد در حوزه تخصصی
کاربرد حاصل از نتایج پژوهش در جامعه
کاربردی عملی پژوهش
مفاهیم
مقوله 73. کسب تخصص در یک حیطه
حفظ تخصص در یک حوزه و از این شاخه به آن شاخه نپریدن
مطالعات تخصصی در یک حیطه
دانشجو به عنوان متخصص یک حیطه
مطالعات تخصصی در یک حیطه
تلاش جهت کسب تخصص در یک حیطه مشخص
متخصص شدن در حیطه مسئله رساله
پایبندی به یک حوزه و کسب تخصص لازم
کسب تخصص لازم در حوزه مدنظر
مشخص بودن حوزه تخصصی
تخصصی کردن مطالعات
دانشجو به عنوان متخصص اولیه در این حوزه
شناخته شدن دانشجو بر اساس یک حوزه مشخص
جهت دادن مطالعات در یک حوزه تخصصی
غنی کردن و تخصصی کردن پژوهش‌ها در یک حیطه
مفاهیم
مقوله 74. کمال‌گرایی در انتخاب موضوع
غایت‌گرا بودن مسئله پژوهش
مفهوم
مقوله 75. ماهیت پویا کلاس درس
وادار کردن دانشجو به تفکر در کلاس درس
تقویت و پرورش انگیزه کسب علم در کلاس‌ها
چالش‌برانگیز بودن مباحث مطرح‌شده در کلاس
حفظ جزوات درسی و مرگ خلاقیت و تفکر در کلاس
محتوای پربار مطالب ارائه‌شده در کلاس
مدیریت کلاس و تعداد دانشجویان
طرز بیان مباحث درسی و جذابیت محتوای آن و تدریس استاد
مسئله برانگیز بودن مباحث کلاسی
مفاهیم
مقوله 76. مرتبط بودن موضوع با شغل آینده
مسئله پژوهش با توجه حوزه فعالیت در آینده
فعالیت‌های آتی در این حوزه
مفاهیم
مقوله 77. مشخص بودن حوزه قبل از ورود به دکتری
انتخاب حوزه تخصصی پژوهش قبل از ورود به مقطع دکتری
انتخاب مسئله پژوهش قبل از ورود به این دوره و در هنگام مصاحبه دکتری
مفاهیم
مقوله 78. مصاحبه‌ای شخصی با مراجعین
مصاحبه‌های شخصی و کسب اطلاعات از مراجعین جهت انتخاب مسئله پژوهش
مفهوم
مقوله 79. مطالعه فراوان در زمینه موضوع
غنی نمودن مطالعات در حوزه مسئله رساله
مطالعه فراوان دانشجو در حیطه مشخص
اولین قدم مطالعه فراوان
مطالعه وسیع و عمیق در حوزه مسئله پژوهش
مطالعه فراوان و منظم در یک حوزه
مطالعه فراوان در خصوص مسئله پژوهش
مطالعه و وسعت بخشیدن به دانش نظری
مطالعه منابع دست اول و غنی در مورد حوزه پژوهشی
بررسی و منابع موجود
مطالعات وسیع و مد وام در حوزه مسئله پژوهش
مطالعه فراوان در حوزه موضوع
مطالعه در منابع مختلف
مطالعه کتاب‌های متعدد در این حوزه
مطالعه منابع گوناگون و انسجام‌بخشی به مبانی نظری
مطالعه مداوم و بررسی منابع مختلف
مطالعات عمیق و دقیق
بررسی منابع و مطالعه غنی
مطالعات فراوان در حوزه پژوهشی
مطالعه کتاب‌ها و سایت و خصوصاً پایان‌نامه‌ها
اختصاص زمان مشخص برای مطالعه
کسب اطلاعات فراوان از طریق مطالعه
غنی کردن مطالعات در حوزه مسئله تحقیق
مطالعات شخصی بر اساس موضوع انتخابی
مفاهیم
مقوله 80. اهداف انتخاب موضوع
توجه به اهداف عالیه انسانی در انتخاب موضوع پژوهش
در جهت کمال واقعی بودن مسئله تحقیق
توجه به اهداف بلندمدت و پرورش همه‌جانبه فرد
مفاهیم
مقوله 81. مفید بودن
مفید بودن برای جامعه
مفید بودن موضوع پژوهش
پژوهش مفید با توجه به زمان
اساس کار مفید بودن مسئله پژوهش
اهمیت مفید بودن مسئله
توجه به مفید بودن
توجه خاص به مفید بودن پژوهش
مفاهیم
مقوله 82. مکاتبه با افراد ذی‌صلاح در حوزه موضوع
مکاتبه با اساتید و دانشجویان خارج از کشور
مکاتبه و استفاده از نظرات اساتید و متخصصان سایر دانشگاه‌ها
تماس با متخصصان خارج از کشور و کسب اطلاعات و تبادل‌نظر با ایشان
مفاهیم
مقوله 83. غفلت از برخی حوزه‌های بنیادین در پژوهش
مهجور و غفلت از این حوزه جهت کشف مسائل بنیادین
مفهوم
مقوله 84. مواجه بودن با مسئله بنیادین
کشف مسائل جدید بر اساس مطالعات
شناسایی مسائل مبتلا به رشته و حوزه تخصصی
پاسخگویی به مسائل بنیادی
مسئله محور بودن پژوهش‌ها
تلاش برای کشف راه حل اساسی برای یک مسئله
مسئله بودن و دغدغه بودن موضوع رساله
مسئله‌دار بودن دانشجو
انتخاب مسئله شایسته پژوهش
کشف حقایق و پاسخ مسائل علمی
عطش ناک بودن دانشجو در مسیر حل مسائل موجود
ایجاد مسائل جدید، روشن کردن و یا ارتقا مسائل موجود
درگیر شدن دانشجو در مسائل مطرح‌شده در حوزه تخصصی
نمود عینی مسائل و درک ابهام موجود در حوزه دانش
پاسخ و ارائه راه حل در راستای مسائل موجود
مسئله محور بودن رساله
مسئله گرا بودن پژوهش‌ها و جهت‌گیری مطالعه
مسئله حاصل مطالعات عمیق و غنی در حوزه‌ای مشخص
پژوهش مبتنی بر مسائل مبتلا به حوزه تخصصی
مسئله محور بودن رساله و جدید و بدیع بودن پژوهش
تشخیص صحیح و دقیق مسئله
شناسایی دقیق گره و مسئله موجود در حوزه‌های کاربردی
کشف افق‌های جدید مسئله پژوهش
ریشه‌یابی مسئله موجود
انتخاب موضوع بر مبنای مسائل موجود در این رشته
موضوع رساله مسئله عینی و بارز دانشجو در آن حوزه
مفاهیم
مقوله 85. موانع پژوهش
موانع اجرایی و مدیریتی
کوتاهی مؤسسات و سازمان‌ها در به‌کارگیری و تبادل اطلاعات
موانع اقتصادی
فشارهای اجتماعی و معیشتی
اختلاف نظر و مشکل داشتن از نظر عقیدتی با این مسئله
دلسرد شدن انتخاب مسئله مناسب به جهت ابهام در انتخاب حیطه
مفاهیم
مقوله 86. نداشتن تجربه پژوهشی
متفاوت بودن پژوهش در دوره‌ی ارشد و دکتری
مشابه بودن پژوهش‌ها در دو مقطع
تجربه ناکافی در زمینه مسئله پژوهش
مفاهیم
مقوله 87. نظم دهی به مطالعات و انسجام فکری
مطالعات منظم در زمینه مسئله پژوهش
مفهوم
مقوله 88. نقش استاد راهنما
ویژگی استاد راهنما
توانمندی استاد و انگیزه بخشی به دانشجو
هدایت‌های ارائه‌شده توسط استاد راهنما
تخصص استاد راهنما
بحث و تبادل‌نظر با استاد راهنما
راهنمایی‌های استاد راهنما
بارور نمودن اطلاعاتی دانشجو توسط استاد راهنما
ویژگی شخصیتی استاد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، علوم انسانی، تحلیل اطلاعات، رشته‌های علوم انسانی Next Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، جامعه علمی، صنعت و دانشگاه، علوم انسانی