منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، رشته تحصیلی، جامعه علمی، دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل
مفاهیم
مقوله 8. آشفتگی فکری
مواجه با سؤالات متعدد و مبهم
مفهوم
مقوله 9. آشنایی با روش تحقیق علمی
مراحل روش تحقیق علمی و تحلیل و جستجو منابع
مفهوم
مقوله 10. آشنایی با موضوع بر اساس نظر یکی از دوستان و اساتید دانشگاه دیگر
ایده اولیه توسط دوستان
ایده اولیه بر اساس نظر اساتید دانشگاه دیگر

مفاهیم
مقوله 11. اصرار به انجام پژوهش
مهم‌ترین اصل انجام این موضوع پژوهش
قاطعیت در برابر نظرات دیگران
تاکید بر اجرا و انجام پژوهش در خصوص مسئله مدنظر

مفاهیم
مقوله 12. اطلاعات قبلی
مطالعات مختصر و پراکنده
پژوهش در حوزه مسئله انتخابی
آگاهی و اطلاعات از طریق سایت ها
مطالعه فراوان جهت انسجام‌بخشی به موضوع
مفاهیم
مقوله 13. افزایش دانش
بالا بردن دانش در حوزه پژوهش
مفهوم
مقوله 14. انتخاب تیم پژوهش
ارتباط مناسب با تیم پژوهش
چیدمان تیم پژوهش
تخصص تیم پژوهش
تیم داوری پژوهش
جهت‌گیری‌های تیم داوران و اساتید و دانشجو
مفاهیم
مقوله 15. انگیزه پژوهش
انگیزه کسب علم و دانش
داشتن انگیزه لازم جهت پژوهش
فقدان انگیزه برابر مسئله عاریتی و نیابتی
انگیزه زمینه‌ساز مسئله یابی
مفاهیم
مقوله 16. اهمال‌کاری گروه در تصویب موضوعات
اولین گروه این رشته در مقطع دکتری و عدم پذیرش موضوعات توسط گرو
روند کند گروه جهت تصویب و اعمال نظر در خصوص موضوعات ارائه‌شده
مفاهیم
مقوله 17. اهمیت پژوهش در دوره دکتری
متفاوت بودن سطح پژوهش در دوره دکتری با دوره قبلی
هدف از ورود به مقطع دکتری و پژوهش در این دوره
مفاهیم
مقوله 18. اهمیت مقاطع تحصیلی قبلی
خاستگاه اولیه مواجه با مسائل و بروز آنها در دوره‌ی کارشناسی
بررسی وسیع حوزه‌های مختلف در دوره کارشناسی و امکان کشف مسائل مختلف
بارور نمودن ذهن دانشجو در مقاطع قبلی
علاقه یابی در راستای مسئله یابی در پژوهش‌های مقطع کارشناسی
انتخاب حوزه پژوهش زمینه‌ی جهت انتخاب عاقلانه در مقاطع بعدی
مفاهیم
مقوله 19. اهمیت نتیجه و خروجی کار
نتایج حاصل از انجام پژوهش
آگاهی از نتایج عینی و کاربردی حاصل از پاسخگویی به مسئله پژوهش
اهمیت برون داد پژوهش
غایت نگری در انتخاب مسئله پژوهش
عواید حاصل از انجام و پرداختن به این مسئله برای دانشجو و جامعه علمی
مفاهیم
مقوله 20. اولویت‌های پژوهشی
آگاهی از اولویت‌های پژوهشی
مفهوم
مقوله 21. اولویت‌های ذهنی دانشجو در تقابل با اولویت‌ها پژوهشی کشور
پرداختن به موضوعات و مسائل جانبی و فرعی بر اساس اولویت ذهنی
مفهوم
مقوله 22. بازتاب‌های حاصل از ارائه موضوع در جامعه علمی
ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف
طرح مسئله شایسته و جلب نظر مجامع علمی
کسب بازخورد از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه
مفاهیم
مقوله 23. بهره‌گیری از اطلاعات ذی‌نفعان
ارتباط تنگاتنگ با ذی‌نفعان و عدم بهره‌گیری از دانش ایشان
مفهوم
مقوله 24. بهره‌گیری از اطلاعات سازمانی
استفاده از اطلاعات و مستندات سازمان مربوطه
مفهوم
مقوله 25. بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها
قابلیت دسترسی و به‌روز بودن بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها
مفهوم
مقوله 26. بهره‌گیری از پیشنهادات پژوهشی
انتخاب مسئله بر مبنای پیشنهادات پژوهشی ارائه‌شده در پژوهش‌های قبلی
مفهوم
مقوله 27. بیهوده بودن برخی پژوهش‌ها
بیهوده بودن 95 درصد تحقیقات
پرداختن به موضوعات تکراری
تکرار پژوهش قبلی
تأثیرگذاری بودن پژوهش
ماندگار شدن پژوهش
مفاهیم
مقوله 28. پاسخگویی به شبهه موضوعی
رفع شبهه در حوزه رشته
یافتن پاسخ شبهه موضوعی
موضوع برگرفته از شبهه
پاسخگویی به شبهه بر اساس مسئله موجود
رفع شبهه در حوزه مطالعات
تلاش در جهت رفع شبهه
مفاهیم
مقوله 29. ارائه مسائل پژوهشی توسط مدیران گروه‌ها
طرح مسائل علمی- پژوهشی توسط مدیران گروه‌های آموزشی
مفهوم
مقوله 30. پژوهش قبلی و دستیابی به یک زمینه خاص
پژوهش در مقطع کارشناسی و ارشد مبنای انتخاب زمینه
پژوهش در مقطع کارشناسی و انتخاب میدان مشخص پژوهشی
گشودن شدن میدان مشخص بر اساس پژوهش‌های قبلی
پژوهش در حوزه‌های مختلف
مشخص بودن حوزه مورد نظر بر اساس پژوهش‌های قبلی
پژوهش‌های مقاطع کارشناسی زمینه انتخاب حوزه علائق
پژوهش در حوزه مشخص در مقاطع کارشناسی ارشد
پژوهش مستمر در یک حوزه مشخص
مفاهیم
مقوله 31. پژوهش مبتنی بر فرهنگ داخلی و بومی
توجه به زمینه و فرهنگ ایرانی در پژوهش
وابسته به فرهنگ بودن برخی مسائل و متغیرها
وابستگی فرهنگی مؤلفه‌های در برخی رشته‌ها
مفاهیم
مقوله 32. پیش‌زمینه ذهنی
تصور قبلی دانشجو از مسئله
ذهنیت قبلی نسبت به مسئله پژوهش
مفاهیم
مقوله 33. پیوند بین‌رشته‌ای
ارتباط تنگاتنگ دو رشته و انتخاب مسئله بر اساس تلفیق
ورود اطلاعات حوزه دیگر به حوزه تخصصی و تلفیق
مفید بودن پژوهش‌های بین‌رشته‌ای
مهجور بودن حوزه و مرتبط نمودن آن با حوزه دیگر
همپوشانی دو حوزه و خلق مسائل جدید
انتخاب مشترک موضوع از دو حوزه
قرابت دو حوزه علمی
ایجاد پیوند بین دو حوزه
مفاهیم
مقوله 34. تأثیر خانواده
مخالفت خانواده جهت انتخاب گرایش و جهت‌گیری مسئله پژوهش
علائق خانوادگی و نظرخواهی از خانواده در این فرآیند
مفاهیم
مقوله 35. تاثیرگذاربودن موضوع
تأثیرگذاری مسئله در رشته تحصیلی
مثمر ثمر بودن مسئله پژوهش
تأثیرگذاری ماندگار پژوهش با توجه به مسئله
اهمیت تأثیرگذار بودن موضوع
تأثیر نتایج حاصل مسئله در جامعه
تأثیرگذار بودن مسئله در رشته
تأثیر خوب مسئله پژوهش
عدم تأثیرگذاری برخی از پژوهش‌ها
تأثیرگذاری فوق‌العاده پژوهش
اثرگذاری مسئله پژوهش
انتخاب مسئله اثرگذار جهت شروع پژوهش
پژوهش مسئله محور مبنای تأثیرگذاری در حوزه تخصصی
مفاهیم
مقوله 36. تأملات درونی دانشجو
تفکر عمیق و تراوش فکری جهت انتخاب مسئله پژوهش
تحلیل و تعمیق آگاهی‌ها در خصوص مسئله
مفاهیم
مقوله 37. تناسب مسئله و روش انجام پژوهش
توجه نداشتن به تناسب روش پژوهش و مسئله آن
مفهوم
مقوله 38. تصور دانشجو از مسئله پژوهشی
تصور این مسئله به عنوان بهتر نمودن حوزه پژوهش
تصور مسئله پژوهش به عنوان مهم‌ترین خلأ رشته
مفاهیم
مقوله 39. تعدد مؤسسات پژوهشی
انتخاب مسئله پژوهش بر اساس عناوین موجود در مؤسسات پژوهشی
مفهوم
مقوله 40. تغییر موضوع به خاطر عدم موافقت اساتید
عدم پذیرش موضوع به عنوان مسئله در گروه رشته تحصیلی
مفهوم
مقوله 41. تمایلات شخصی در انتخاب موضوع
مسائل شخص مبنای جهت‌گیری خاص در انتخاب مسئله
اقناع شخصی دانشجو بر اساس اطلاعات حاصل از پاسخ به مسئله
احساسات و عواطف شخصی دانشجو در انتخاب مسئله
توجه به روحیات شخصی در انتخاب زمینه پژوهشی
توجه به مسائل شخصی در انتخاب مسائل و موضوعات پژوهشی
مفاهیم
مقوله 42. توانایی خود دانشجو با توجه به مسئله پژوهش
روحیه پرسشگری دانشجو
توانایی و ذهن دانشجو
فعال و کوشا بودن دانشجو
مفاهیم
مقوله 43. توجه به امکانات در انتخاب موضوع
منابع موجود و کافی در زمینه مسئله انتخاب‌شده
استفاده از پایگاه و منابع موجود
منابع زیاد در حوزه مسئله پژوهش
توجه به امکانات موجود
سنواتی نشدن و عدم دسترسی به منابع
در دسترس بودن منابع لازم در خصوص مسئله پژوهش
بررسی عقلانی امکانات نه ایده‌آلی
در اختیار بودن منابع مربوط به مسئله پژوهش
بررسی امکانات لازم در این گام پژوهش
توجه همزمان در انتخاب مسئله پژوهش به قابلیت اجرایی آن
مفاهیم
مقوله 44. توجه به تأثیرگذاری موضوع در پژوهش‌های قبلی
توجه و انتخاب مسائل تأثیرگذار در پژوهش‌ها دوره کارشناسی و ارشد
انتخاب موضوعات تأثیرگذار در پژوهش‌های قبل
مفاهیم
مقوله 45. جالب بودن موضوع
جالب بودن و جذابیت مسئله برای دانشجو
جلب نظر جامعه علمی رشته تحصیلی
جدید و جالب بودن موضوع
جالب بودن و بدیع بودن مسئله پژوهش
مفاهیم
مقوله 46. ارائه مقالات در راستای موضوع رساله
نگارش مقاله با همراهی اساتید راهنما و مشاور
ارائه مقاله با نظر به حوزه رساله
ارائه سریع‌تر مقالات مرتبط
ارائه مقاله در حوزه رساله و تألیف کتاب
ارائه مقالاتی در این حوزه
ارائه نقدهای جدید و مقالاتی را در این حوزه
ارائه مقاله با نظر به پژوهش قبلی
ارائه مقاله ضمانتی جهت اخذ نمره
ارائه مقاله در ابتدای شروع این گام و دریافت پذیرش ژورنال‌های معتبر
ارائه مقاله در یک زمینه خاص (موضوع رساله)
مفاهیم
مقوله 47. جستجو در منابع الکترونیکی
استفاده از سایت ها و پایگاه‌های اطلاعاتی
مطالعه پایگاه‌های موضوعی مرتبط با رشته
استفاده از مطالب مندرج در پایگاه‌های علمی و وبلاگ های متخصصان
جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر
بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای وبلاگ متخصصین رشته
استفاده از اطلاعات و آمار موجود در سایت های علمی
استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی
استفاده از ایمیل و مکاتبه شبکه‌ای با متخصصان و پژوهشگران
آشنایی با سایت ها و پایگاه‌های اطلاعاتی درون شبکه‌ای
بهره‌گیری از نت و سایت های مختلف
جستجو عمیق و دقیق سایت های تخصصی
مفاهیم
مقوله 48. جلسات داوری در مراحل مختلف
ارائه نظرات مختلف در جلسات داوری در خصوص موضوع
تغییر جهت‌گیری مسئله در جلسات داوری
صیقل خوردن موضوع پژوهش در جلسات داوری
پذیرش مسئله بودن موضوع در جلسات داوری
مفاهیم
مقوله 49. جهت‌گیری‌ها و غرض‌ورزی‌های تیم پژوهش
جهت‌گیری‌های تیم پژوهش و سنگ‌اندازی در انتخاب مسئله، روش و تحلیل و…
مفهوم
مقوله 50. جو دانشگاه و فشار از سمت عوامل دانشگاهی
فشار از سمت کارکنان و جو دانشگاه و انتخاب سهل‌انگار موضوع پژوهش
فشار از سمت دانشگاه و نبود برنامه مشخص جهت بررسی روند پژوهش
مفاهیم
مقوله 51. حضور در همایش
مطرح‌شدن مسائل جدید بر اساس مباحث هم‌اندیشی‌ها و همایش‌ها
استفاده از پیشنهادات مطرح‌شده در هم‌اندیشی و همایش
مفاهیم
مقوله 52. حل مشکل
درک مشکل و تلاش در جهت رفع آن
تلاش برای حل مشکل نه رفع تکلیف
توجه به مشکلات دامن‌گیر حوزه
حل معضل و مشکل در رساله
شناخت مشکل جامعه و رفع آن
مرتفع نمودن مشکل و معضل در رشته تخصصی
مشکل یابی در زمینه تخصصی و تلاش در جهت رفع آن
مفاهیم
مقوله 53. حمایت استاد مشاور
حمایت‌ها استاد مشاور و اخذ بازخورد از وی در فرآیند انتخاب مسئله پژوهش
استفاده از هدایت‌ها و نظرات استاد مشاور
پشتیبانی استاد مشاور در فرآیند انتخاب موضوع پژوهش
تناسب تخصص استاد راهنما و مشاور
استفاده از نظرات استاد مشاور جهت بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع
استقبال و تشویق دانشجو توسط استاد مشاور
نقش پررنگ استاد مشاور در این فرآیند
کمک فراوان استاد مشاور
استاد مشاور به عنوان حامی در این فرآیند
پذیرش و علاقمندی استاد مشاور و نقش هدایتگر وی
مفاهیم
مقوله 54. حوزه وسیع و مبهم بودن موضوع
گستردگی و وسعت حوزه انتخابی
انتخاب مسئله جزیی و تمرکز پژوهشگر
موضوع وسیع و چند رشته‌ای
گستردگی دامنه حوزه مورد مطالعه
وسعت حوزه و ربط دهی مسئله به گرایش و رشته تحصیلی
مشخص بودن قلمرو و حدود مسئله پژوهش
تحدید مسئله پژوهش
چالش مبهم بودن موضوع و محدودیت اطلاعات در زمینه مسئله پژوهش
ابهام و نشان دادن راه به دانشجو
مفاهیم
مقوله 55. دانشجو اولین معرف حوزه
دانشجو نخستین فرد در این حوزه تخصصی
شناسایی و درک مسئله نخستین بار توسط دانشجو
مفاهیم
مقوله 56. دریافت حمایت مؤسسات و سازمان‌ها
بهره‌گیری از حمایت‌های سازمان‌ها جهت پیشبرد پژوهش
کوتاهی مؤسسات در به‌کارگیری نتایج پژوهش
استفاده از همکاری مؤسسات و سازمان‌ها
مفاهیم
مقوله 57. دسترسی به منابع
توجه به قابل‌دسترس بودن امکانات و منابع لازم در طی این فرآیند
استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و خرید منابع لازم از نمایشگاه کتاب
مفاهیم
مقوله 58. دشواری موضوع
دشوار بودن مسئله انتخاب‌شده از نظر دانشجو
مفهوم
مقوله 59. دغدغه اشتغال
انتخاب موضوع و مسئله پژوهش بر اساس شغل آینده
اشتغال و انتخاب باری به هر جهت مسئله

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، علوم انسانی، تحلیل اطلاعات، رشته‌های علوم انسانی Next Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، جامعه علمی، صنعت و دانشگاه، علوم انسانی