منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، جامعه علمی، صنعت و دانشگاه، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

راهنما
توانایی مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی جهت آن توسط استاد راهنما
همراهی استاد راهنما در فرآیند پژوهش
توجه به تخصص و دانش استاد راهنما
ارتباط مستمر با استاد راهنما و دریافت راهنمایی‌های لازم
استاد راهنما به عنوان نیروی مشوق
الگو و اسوه قرار دادن استاد راهنما
لینک شدن با استاد متخصص در این حوزه
عدم وابستگی بیش از حد به استاد راهنما
استاد راهنما و طرح مسئله برای دانشجو
پشتیبانی استاد راهنما برای انتخاب مسئله
مطالعه و اظهارنظرهای استاد راهنما
تخصص و دانش استاد راهنما
توجه به تخصص استاد راهنما در فرآیند انتخاب مسئله
سطح علمی استاد راهنما
روحیه مشارکت و کار تیمی داشتن استاد راهنما
سازگاری روحیات و خلقیات دانشجو با استاد راهنما
کمک‌رسانی و هدایت استاد راهنما
تخصص کافی استاد راهنما
بازخوردها و ارائه نظرات استاد راهنما
معرفی مسئله توسط استاد راهنما
انتخاب استاد راهنما با توجه به تخصص وی در هدایت و راهنمایی جهت مسئله انتخاب‌شده
تجربه دانشی و تخصص استاد راهنما به عنوان منبعی جهت کشف مسئله
وقت گذاشتن استاد برای دانشجو و اهمیت پژوهش وی برای استاد راهنما
توانمندی استاد راهنما در هدایت دانشجو
تخصص و دقت لازم استاد راهنما
ارائه راهنمایی مفید و اختصاص وقت لازم برای دانشجو توسط استاد راهنما
تخصص استاد راهنما در حوزه پژوهشی
در دسترس بودن استاد راهنما و ارائه زمان به دانشجو
تبادل‌نظر و مشورت با استاد راهنما
ویژگی‌های خلقی و رفتاری استاد راهنما
مسئله برانگیز بودن مباحثات دانشجو با استاد راهنما
داشتن تخصص در زمینه مسئله پژوهش
ارائه بحث‌ها و استدلال‌هایی در خصوص مسئله برای استاد راهنما
مفاهیم
مقوله 89. نقش عوامل حمایتی معنوی
استعانت از خدای متعال و ائمه اطهار
توسلات به حق تعالی و معصومین
لطف و عنایت پروردگار
امداد و لطف الهی
توکل بر خدا و ائمه اطهار
مفاهیم
مقوله 90. نگارش مطالب جدید و مرتبط با موضوع
یادداشت مطالب مفید بر اساس مطالعات
نگارش برخی نکات لازم و ضروری بعد از دفاع پرپوزال
گزارش‌نویسی حاصل از مطالعات به شکل مقاله
مفاهیم

چنان که ملاحظه می‌شود این مقوله‌ها از یکدیگر متمایز و بدیع می‌باشند. از لحاظ قرابت معنایی شاید برخی از آن‌ها مشابه و تکراری به نظر برسند اما با توجه به طرز بیان و ارائه دانشجو و ذهنیت وی نسبت بدان مسئله موجب گردیده که در مقوله‌های جداگانه مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین به نظر می‌رسد برخی از مقوله‌ها مانند صرف زمان و زمان‌بندی در انتخاب موضوع پژوهش باهم همپوشانی دارند در صورتی که آن‌ها به عنوان زیر مقوله‌های یکدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. در گام بعدی تلاش گردید مقوله‌های مشابه و مقارن در تم‌های اصلی جای گیرند بر اساس اشتراک مفهومی که مقولات با یکدیگر داشتند، تم‌ها، به شکل مفاهیم انتزاعی‌تری استخراج شدند. پس از تهیه و تنظیم جدول مفاهیم و مقولات اولیه به عنوان گام نخست تحلیل کیفی اطلاعات حاصل از انجام مصاحبه، برای تکمیل این فرآیند، مفاهیم حاصله در سطح بالاتر و تجریدی‌تر جهت دست‌یابی به تم‌های اصلی، گروه‌بندی شدند؛ بنابراین بار دیگر با استفاده از مقایسه مداوم هر مقوله با مقولات قبل یا بعد از خود یا با همه مقوله‌های موجود تلاش گردید تا تم‌های اصلی استخراج شوند. پس از مقایسه مقولات گروه‌بندی شده، مقولات مرتبط با یکدیگر در یک تم کلی دسته‌بندی شدند و بر اساس عناوین موجود در نظریه‌های مرتبط یا مفاهیم برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین کلی برای این تم‌ها در نظر گرفته شد. در مرحله بعد با توجه به انبوه مقولات مستخرج از مصاحبه‌ها تلاش گردید تا مقولات مشابه در ذیل یک تم اصلی جای گیرند که در این گام 8 تم اصلی از مصاحبه با دانشجویان علوم انسانی پدیدار گردید.
جدول 4-2 تم‌های اصلی استخراج‌شده از تجربیات دانشجویان دکتری علوم انسانی جهت انتخاب مسئله پژوهش
تم‌1. اساتید
مقوله
نقش استاد راهنما
اساتید مقاطع قبلی
آشنایی با موضوع بر اساس نظر دوستان و اساتید دانشگاه‌های دیگر
تغییر موضوع به خاطر عدم موافقت اساتید
حمایت استاد مشاور
عدم آشنایی اساتید دانشکده با موضوع انتخابی
انتخاب تیم پژوهش
جلسات داوری در مراحل مختلف
جهت‌گیری و غرض‌ورزی تیم پژوهش
عدم موافقت اساتید دانشکده با موضوع مدنظر دانشجو
تم‌2. دانشجو
مقوله
آشفتگی فکری
استقلال دانشجو
تأملات درونی دانشجو
تصور دانشجو از حوزه پژوهشی
تمایلات شخصی دانشجو در انتخاب موضوع
توانایی دانشجو با توجه به مسئله پژوهش
جلب توجه جامعه علمی به مسائل موجود
دانشجو اولین معرف حوزه
اصرار به انجام پژوهش
صبر و شکیبایی دانشجو
کسب تخصص در یک حیطه
تم‌3. ویژگی‌های مسئله پژوهش
مقوله
دغدغه بودن موضوع
دشواری موضوع
حل مشکل
جالب بودن موضوع
ارزش آفرینی مشترک بین گروه‌های مختلف
جدید بودن موضوع در رشته
نپرداختن به موضوعات تکراری
استخراج دانش
افزایش دانش
اهمیت نتیجه و خروجی کار
پاسخگویی به شبهه موضوعی
تأثیرگذار بودن موضوع پژوهش
تناسب مسئله و روش انجام پژوهش
توجه به تأثیرگذاری مسئله در پژوهش‌های قبلی
رفع خلأهای پژوهشی
رفع نیاز جامعه
علاقمندی به موضوع
کاربرد نظری و عملی موضوع
مرتبط بودن موضوع با شغل آینده
اهداف انتخاب موضوع
مفید بودن
مواجه بودن با مسئله بنیادین
تم‌4. منابع کشف مسئله پژوهش
مقوله
استفاده از منابع دست اول
اولویت‌های پژوهشی
بازتاب‌های حاصل از ارائه موضوع در جامعه علمی
بهره‌گیری از اطلاعات ذی‌نفعان
بهره‌گیری از اطلاعات سازمانی
بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها
بهره‌گیری از پیشنهاد‌ها پژوهشی
ارائه مسائل توسط مدیران گروه‌های آموزشی
پژوهش مبتنی بر فرهنگ داخلی و بومی
پیوند بین‌رشته‌ای
تأثیر خانواده
ارائه مقاله در راستای موضوع رساله
حضور در همایش
دریافت حمایت مؤسسات و سازمان‌ها
روابط غیررسمی دانشجویان
ماهیت پویا کلاس درس
مصاحبه‌های شخصی با مراجعین
مکاتبه با افراد ذی‌صلاح در حوزه موضوع
دغدغه بودن این حوزه موضوعی
نقش عوامل حمایتی و معنوی
نگارش مطالب جدید و مرتبط با موضوع
تم‌5. حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره دکتری
مقوله
آشنایی با روش تحقیق علمی
اطلاعات قبلی
اهمیت پژوهش در دوره دکتری
اهمیت مقاطع تحصیلی قبلی
پژوهش قبلی و دستیابی به یک زمینه خاص
پیش‌زمینه‌ی علمی
جستجو در منابع الکترونیکی
دنباله روی از پیش‌زمینه ذهنی و غنی کردن آن
مشخص بودن حوزه قبل از ورود به دکتری
مطالعه فراوان در زمینه موضوع
نظم دهی به مطالعات و انسجام فکری
تم 6. توجه به امکانات موجود و تدارک توشه سفر پژوهش
مقوله
توجه به امکانات در انتخاب موضوع
دسترسی به امکانات
تم 7. فراز و نشیب‌های پیش روی محقق در انتخاب مسئله پژوهش
مقوله
اهمال‌کاری گروه در تصویب موضوعات
اولویت‌های ذهنی دانشجو در تقابل با اولویت پژوهشی کشور
بیهوده بودن برخی پژوهش‌ها
تعدد مؤسسات پژوهشی
جو دانشگاه و فشار از سمت عوامل دانشگاهی
حوزه وسیع و مبهم بودن موضوع
دغدغه اشتغال
سفارشی شدن نگارش پایان‌نامه و پژوهش
مدرک‌گرایی
کمال‌گرایی در انتخاب موضوع
موانع پژوهش
تم 8. صرف زمان
مقوله
صرف زمان
4-2 استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و تم‌های حاصل از مصاحبه با دانشجویان دکتری علوم پایه
در بخش دوم یافته‌های این پژوهش کلیه مقولات و مفاهیم استخراج‌شده از تجربیات 10 نفر از دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم پایه ارائه می‌گردد. در گام نخست با استفاده از تحلیل حاصل از مرحله اول، مفاهیم اولیه با استفاده از بیانات خود پژوهیدگان استخراج گردید سپس مفاهیم مشابه در ذیل یک مقوله جای گرفته‌اند. مجموعاً 419 مفهوم از مصاحبه‌ها به دست آمد که در 44 مقوله جای گرفتند که به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:
جدول 4-3 کلیه مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده از تجربیات دانشجویان دکتری علوم پایه جهت انتخاب مسئله پژوهش
مقوله 1. انتخاب آزادانه موضوع و مسئله تحقیق
انتخاب آزادانه و استقلال دانشجو در این گام پژوهش
ارائه فرصت جهت انتخاب آزادانه و مبتنی بر علائق شخصی دانشجو
انتخاب کاملاً آزادانه موضوع پژوهش توسط دانشجو
آزادی حق انتخاب موضوع توسط دانشجو
مفاهیم
مقوله 2. جرات و جسارت دانشجو
توانمندی دانشجو در مسیر انتخاب موضوع
جسارت دانشجو و انتخاب موضوعات جدید و بکر
توانایی نواندیشی دانشجو و لجام گسیختی ذهنی
مفاهیم
مقوله 3. انتخاب موضوع و جامعه گریزی علمی
انتخاب موضوع مناسب و پذیرش پژوهش در صنعت کشور
انتخاب موضوع خوب و عدم گریز به صنایع بیگانه
دریافت از جامعه علمی به جهت پرداختن به موضوع شایسته
مفاهیم
مقوله 4. تبعیت از استاد راهنما و پذیرش دیدگاه‌های وی
تابع نظرات استاد راهنما بودن و انتخاب موضوع بر اساس نظر ایشان
اولویت در انتخاب موضوع پذیرش دیدگاه و پیشنهاد استاد راهنما
گوش کردن به حرف استاد راهنما و پذیرش بی‌چون و چرا دیدگاه وی
پیروی محض از پیشنهادات استاد راهنما
پرهیز از خودسری علمی در این گام از پژوهش
انتخاب موضوع حق استاد راهنما و پذیرش این حق توسط دانشجو
عدم خودسری و تبعیت از امیال شخصی دانشجو
مفاهیم
مقوله 5. عدم همکاری علمی بین اساتید و استاد- دانشجو
فعالیت‌های محافظه‌کارانه علمی در بین دانشجویان
فقدان روحیه همکاری و تبادل علمی اطلاعات در محیط‌های علمی
فقدان همکاری تیمی و مشارکت علمی در بین اساتید و دانشجویان
فقدان روحیه مشارکت و تبادل آراء و نظریات علمی
فقدان تمایل به همکاری دسته‌جمعی
مفاهیم
مقوله 6. حل مشکل
تلاش در جهت حل مشکل اساسی
حل مشکل و رفع معضل بنیادین
انتخاب موضوع بر مبنای مشکل حل نشده در حوزه حیطه مورد نظر
درک مسائل و مشکلات هر رشته
مسائل و کمبودهای موجود و مشهود مبنای انتخاب موضوع
مفاهیم
مقوله 7. جدید بودن موضوع
توجه به جدید بودن موضوع پژوهش
اهمیت و اولویت جدید بودن موضوع
تأثیر جدید بودن موضوع بر جامعه علمی
تلاش در جهت انتخاب موضوع جدید
جدید و بکر بودن موضوع پژوهش
جدید بودن موضوع
تکراری نبودن و اهمیت جدید موضوع
جدید و اصیل بودن موضوع
انتخاب موضوع بر اساس جدید بودن آن
جدید بودن موضوع در حوزه مدنظر
انتخاب موضوع بر مبنای جدید بودن
عدم توجه بیش از حد به جدید بودن موضوع
جدید بودن موضوع در این پژوهش
انتخاب موضوع به‌روز و جدید
انتخاب موضوع بر اساس نتایج و ابداعات جدید در هر رشته
جدید بودن موضوع
تکراری نبودن موضوع پژوهش
کپی کاری از پژوهش‌های قبلی
جدید نبودن موضوع و اثبات نظریات قبلی
نوآوری و ابداع به عنوان مبنای انتخاب موضوع
مفاهیم
مقوله 8. روحیه مدرک‌گرایی در دانشجویان
انجام پژوهش و انتخاب موضوع صرفاً جهت اخذ مدرک این مقطع
کسب مدرک و انجام پژوهش به عنوان یک فعالیت رفع تکلیف
انتخاب موضوع آسان برای سهولت در کسب مدرک
بیهوده بودن پژوهش و تلاش جهت اخذ مدرک
مدرک‌گرایی در انتخاب موضوع پژوهش
مفاهیم
مقوله 9. فقدان ارتباط پویای بخش صنعت و دانشگاه
اهمیت پژوهش برای صنعت و بهره‌گیری از نیازسنجی‌های سازمانی
استقبال صنعت از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه
استفاده دانشگاه از مسائل مبتلا به بخش صنعت جهت پژوهش
ورود دانشجو به بخش‌های صنعتی جامعه و استفاده از مشکلات موجود در آن
مجزا بودن بخش صنعت و دانشگاه
فقدان ارتباط بین بخش‌های صنعتی و دانشگاهی و مبهم بودن مسائل برای دانشجویان
اهمیت موضوعات پژوهش‌های صنعتی و نتایج مأخوذ از آن
بودجه صنعت برای استقبال از موضوعات پژوهشی جدید
حمایت صنعت از پژوهش‌های دانشگاهی
عدم استقبال مراکز صنعتی از دانشجویان و موضوعات پژوهشی جدید
مفاهیم
مقوله 10. نتایج حاصل از پژوهش و مفید بودن
مفید نبودن کارهایی که در سطح آزمایشگاهی
بی‌فایده بودن اکثر پژوهش‌ها
فایده حاصل از نتایج پژوهش بر روی یک موضوع خاص
مفید بودن موضوع پژوهش
توجه به نتایج حاصل از پرداختن به این موضوع
نتیجه محور بودن پژوهش و انتخاب

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، موانع پژوهش، موانع اجرایی، مدیریت کلاس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، تعدد اعتباری، حقوق و تکالیف، حقوق جزا