منبع مقاله درباره قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

عمل بپوشاند. وی آمد تا هم تورات و هم نوشته‌های انبیاء را متحقق سازد».
در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که عیسی علیه السلام تورات را چگونه تمام کرد؟
جواب می‌دهد:
«یهودیان عیسی علیه السلام را نپذیرفتند و او را متهم کردند که شریعت موسی را نقض کرده‌است. اما اتهام آنها دروغ بود. خود ایشان بودند که شریعت را نقض می‌کردند. آنان ظاهراٌ از آن پیروی می‌کردند، نه باطناً. عیسی علیه السلام نشان داد که تورات نه تنها در اعمال ظاهری، بلکه باطنا نیز باید به‌جا آورده شود ».
این تفسیر تمام کردن تورات را عمل به باطن شریعت می‌داند و در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که او چگونه کلمات عهد عتیق را جامه‌ی عمل پوشاند؟
جواب می‌دهد:
«بدین طریق که تمامی پیشگوییهایی را که در آن در مورد عیسای موعود یعنی نجات دهنده آمده بود، در زندگی شخصی‌اش متحقق شدند. انبیاء نبوت کرده بودند که مسیح در راه گناهان انسانها خواهد مرد و مجازات گناهان آنان را بر دوش خواهد گرفت «اشعیا53: 5-6، مرقس10: 45». مسیح زندگی خود را قربانی ساخت «لاویان5: 14-16، اشعیا53: 10»؛ یعنی زندگی خود را در راه ما فدا کرد تا گناه ما را بردارد. همه اینها هنگامی که عیسی علیه السلام بر روی صلیب جان سپرد، جامة عمل پوشید.95
در آیه دیگری حضرت از به کمال رساندن کاری سخن می‌گوید که خودش هیچ اشاره‌ای به ماهیت آن کار نمی‌کند و این خود می‌تواند جنبه دیگری از پیامبری ایشان را بیان کند.
«من بر روی زمین تو را جلال دادم و كاری را كه به من سپردی تا بكنم به كمال رسانیدم». 96
بی شک معنی کمال نیز در اینجا می‌تواند معانی متعدد داشته باشد اما قرائت درست در نظر مسیحیت این است که کمال در اینجا به معنی فدا شدن مسیح بر روی صلیب است.
تفسیر کاربردی عهد جدید در تفسیر این آیه می‌گوید: «عیسی علیه السلام هر کاری را که خدا به او محول کرده بودتا بر روی زمین انجام دهد، بطور کامل به انجام رساند. لیکن کار عمده‌ای که خدا بر روی دوش مسیح گذاشته بود، مردن بر روی صلیب بود تا بشر نجات یابد».97
در آیه دیگری حضرت خود را مالک سبت می‌داند و نه تنها با این جمله می‌خواهد بیان کند که تنها اوست که مرجع اعمال حرام و غیر حرام روز سبت است. وقتی فریسیان دیدند که شاگردان او در روز سبت با دست خوشه می‌چینند و می‌خورند به او اعتراض کرده و حرمت این روز را برای او متذکر می‌شوند اما حضرت علاوه بر اینکه به عمل حضرت داود و اعمال کاهنان در روز سبت اشاره کرد، خود را مالک سبت نیز معرفی می‌کند و اتفاقا این مورد نشان می‌دهد که حق قانون گذاری و تفسیر قوانین مربوط به روز سبت از آن ایشان است.
«در آن زمان عیسی در روز سبت از میان كشتزارها می‌گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند به چیدن و خوردن خوشه‌ها آغاز كردند. اما فریسیان چون اینرا دیدند بدو گفتند: اینك شاگردان تو عملی می‌كنند كه كردن آن در سبت جایز نیست. ایشانرا گفت: مگر نخوانده‌اید آنچه داود و رفیقانش كردند وقتی كه گرسنه بودند؟ چطور به خانه خدا در آمده نانهای تَقدِمه را خورد كه خوردن آن بر او و رفیقانش حلال نبود بلكه بر کاهنان فقط. یا در تورات نخوانده‌اید كه در روزهای سبت كَهنَه در هیكل سبت را حرمت نمی‌دارند و بی‌گناه هستند؟ لیكن به شما می‌گویم كه در اینجا شخصی بزرگتر از هیكل است‌! و اگر این معنی را درك می‌كردید كه رحمت می‌خواهم نه قربانی بی‌گناهان را مذمت نمی‌نمودید. زیرا كه پسر انسان مالك روز سبت نیز است».98
اخبار غیبی و پیشگویی
خبر از غیب یکی از ملاکهای نبی در نگاه قرآن و عهدین است در این قسمت مواردی از عهد جدید را می‌آوریم که در آنها حضرت عیسی علیه السلام از غیب خبر داده و پیشگویی کرده‌اند.
خبر از ظهور انبیاء دروغین
حضرت عیسی علیه السلام از ظهور انبیاء دروغین و مدعیان نام مسیح غافل نشده و در جمع مردم خطر این افراد را به آنها متذکر شده و راه نفوذ آنان، که با اقامه کارهایی شبیه معجزه و آیات الهی، به دلهای مردم است را نشان می‌دهد و شدت این خطر را بحدی اعلام می‌کند که حتی ممکن است بزرگان قوم هم فریب این افراد را بخورند:
«پس هرگاه كسی به شما گوید اینك مسیح در اینجاست یا اینك در آنجا‌ باور مكنید. زانرو كه مسیحان دروغ و انبیاء كَذَبه ظاهر شده آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد بقسمی كه اگر ممكن بودی برگزیدگان را هم گمراه نمودندی. لیكن شما برحذر باشید! اینك از همه امور شما را پیش خبر دادم»99
اخباری از آینده خویش
حضرت عیسی علیه السلام در فاصله بین تعمید یافتن از حضرت یحیی تا عروجش اخباری از آینده داده است که قسمتهایی از این اخبار در همین فاصله بر طبق ادعای مسیحیت به وقوع پیوسته و قسمتهای دیگر در آینده رخ خواهد داد. ایشان با عبارتهایی اخباری مربوط به خود از جمله غیبت چند روزه که بر اثر تصلیب روی خواهد داد و بازگشت به پیش شاگردان بعد از مرگ بر روی صلیب، زنده شدن و عروج و همچنین آزار دیدن در زمان دستگیری، از جمله اخباری هستند که تا زمان عروجش اتفاق افتاد. نمونه‌هایی از این اخبار را ذکر می‌کنیم:
1- بعد از اندكی مرا نخواهید دید و بعد از اندكی باز مرا خواهید دید زیرا كه نزد پدر میروم.100
2- عیسی در جواب ایشان گفت: این قدس را خراب كنید كه در سه روز آنرا برپا خواهم نمود. آنگاه یهودیان گفتند: در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نموده‌اند آیا تو در سه روز آنرا برپا میكنی؟ لیكن او درباره قدس جسد خود سخن میگفت. پس وقتیكه از مردگان برخاست شاگردانش را بخاطر آمد كه اینرا بدیشان گفته بود. آنگاه به كتاب و به كلامی كه عیسی گفته بود ایمان آوردند.101
3- لیكن به شما میگویم كه الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلكه آنچه خواستند با وی كردند به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید.102
4- و به ایشان گفت: بر همین منوال مكتوب است و بدینطور سزاوار بود كه مسیح زحمت كشد و روز سوم از مردگان برخیزد.103
بشارت به آمدن ملکوت خدا
در عهد جديد موضوع زنده شدن مردگان و داوري نهايي و اشاره به حيات جاوداني يا افكنده شدن در آتش در اناجيل، در ضمن سخناني که از حضرت عيسي علیه السلام نقل شده، مشاهده مي‌شود. يکي از مفاهيم مهم در موعظه‌هاي حضرت عیسی علیه السلام مفهوم ملکوت آسمان است که گاه علاوه بر اشاره به حيات معنوي و اخلاقي، اشاره به «دوراني» که در آينده فرا خواهد رسيد نيز دارد. اين دوران در سنت مسيحي صبغه فرجام شناختي به خود گرفته است و حاکي از زماني است که در پايان تاريخ حيات بشر و هنگام بازگشت دوباره حضرت عیسی علیه السلام فرا مي‌رسد. بنابراين مؤمن مسيحي در سايه زندگي صالحانه در انتظار فرارسيدن دوران ملکوت خدا و ورود به آن است. موضوع سعادت و شقاوت انسان نیز از موضوعات ملازم با ملکوت است. این موضوع از آن جهت ذیل شأن پیامبری آمد چون اولا ملکوت با مفهوم مسیحی چیزی است که فقط با خبر می‌توان به کم و کیف و زمان آن آگاه شد و این امر جز از طریق خبر دادن حضرت عیسی به عنوان یک پیامبر قابل حصول نیست. مسئله دیگری که این موضوع را ذیل شأن پیامبری قرار می‌دهد مسئله سعادت و شقاوت انسان در ملکوت است این مسئله نیز چیزی نیست که بتوان از غیر طریق نبی به جزئیات آن آگاهی یافت در واقع مسئله سعادت و شقاوت مهمترین موضوع مرتبط با انسان است لذا این مسئله یکی از لوازمات حتمی پیامبری است که این مسئله را روشن کرده و اسباب سعادت و شقاوت را مطرح کند.
حضرت عیسی علیه السلام نیز یکی دیگر از کارهای مهم خود را توبه دادن مردم و متوجه کردن آنها به این مسئله است که هنگام، هنگام توبه کردن و آماده شدن برای ملکوت خداست چرا که بدکاران و نیکوکاران در ملکوت ز هم جدا خواهند شد. ایشان با طرح این مسئله هم خبر از محقق شدن ملکوت را می‌دهد و هم خبر از راه سعادت و شقاوت:
«از آن هنگام عیسی به موعظه شروع كرد و گفت: توبه كنید زیرا ملكوت آسمان نزدیك است».104
آن حضرت با کلمات خوشا و وای در واقع ملاک‌های سعادت و شقاوت را بیان کرده است.105
بشارت به شخصیتی بعد از خود
یکی از نبوتهای حضرت عیسی علیه السلام اخبار از آمدن مسیح‌های دروغین و شخصیت بزرگی که در عهد جدید با عنوان تسلی دهنده مطرح شده و مفسران مسیحی نیز او را همان روح القدس معرفی کرده‌‌اند. درباره مسیح‌های دروغین مطالبی در قبل گفتیم و اکنون به بررسی و بیان بشارت به آمدن تسلی دهنده است.
يكي از بشارت هايي که در عهد جدید از زبان حضرت عیسی علیه السلام نقل شده آياتي است در انجيل يوحنا كه آن حضرت در واپسين روز‌هاي حیات زمینی خود به حواريون مژده آمدن يك تسلي دهنده106 را داده است و چند بار اين مساله را به حواريون گوشزد نموده است كه منتظر آمدن اين شخصيت باشيد. آیاتی که درباره تسلی دهنده هستند دو دسته‌اند. دسته‌ای به صرف انتظار برای آمدن یک تسلی دهنده اشاره دارند و دسته دیگر به اوصاف و کارکردهای آن تسلی دهنده می‌پردازند.
آیاتی که بر وجود شخص منتظَر بعد از حضرت عیسی علیه السلام اشاره دارند:
1- «و من از پدر سؤال مي كنم و تسلي دهنده ديگر به شما عطا خواهد كرد».107
2- «لیكن تسلّی‌دهنده یعنی روح القدس كه پدر او را به اسم من می‌فرستد».108
3- «لیكن چون تسلّی دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید یعنی روح راستی كه از پدر صادر می‌گردد او بر من شهادت خواهد داد».109
4- «و من به شما راست می‌گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلّی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم».110
با توجه به اینکه این موضوع یکی از موضوعات چالش برانگیز بین مسیحیان و مسلمانان بر سر تطبیق این بشارتها است لذا ما در اینجا بدون اینکه تطبیقی انجام داده باشیم اوصاف و کارکرد‌های این شخص موعود را بررسی می‌نمائیم.
1- شخص ابدی
این شخص برای همیشه در جهان و همراه مومنان خواهد بود. انجیل یوحنا در این باره می‌گوید:
«اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد و من از پدر سؤال مي كنم و تسلي دهنده ديگر111 به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند يعني روح راستي كه جهان نمي تواند او را قبول كند چون او را نمي بيند و نمي شناسد اما شما اورا ميبينيد و مي شناسيد زيرا كه با شما مي ماند و در شما خواهد بود».112
2- معلم و مذکِّر همه چیز
او همه چیز را برای مومنان تعلیم خواهد داد و تعلیمات عیسی علیه السلام را دوباره برای مومنان یادآوری خواهد کرد. انجیل یوحنا می‌گوید:
«لیكن تسلّی‌دهنده یعنی روح القدس كه پدر او را به اسم من می‌فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد».113
3- شهادت آن شخص بر عیسی علیه السلام.
«لیكن چون تسلّی دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید یعنی روح راستی كه از پدر صادر می‌گردد او بر من شهادت خواهد داد».114
4- مجری عدالت
آن شخص در جهان عدالت را اجرا خواهد کرد.
«و چون او آید جهان را برگناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما برگناه زیرا كه به من ایمان نمی‌آورند. و اما برعدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری از آنرو كه بر رئیس این جهان حكم شده است».115
5- مکمل کلمات عیسی علیه السلام
این شخص تمام آن چیزهایی که گفتنش برای مسیح مقدور نبود به مومنان خواهد گفت. حضرت عیسی علیه السلام به دلایلی بعضی از تعالیم را نگفت.
«و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لكن الآن طاقت تحمل آنها را ندارید. و لیكن چون او یعنی روحِ راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد كرد. ..». 116
6- ناقل کلام خدا
آن شخص هیچ چیز را از پیش خود نخواهد گفت بلکه آنچه را شنیده خواهد گفت.
«… زیرا كه از خود تكلّم نمی‌كند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت».117
7- پیشگو
آن شخص از آینده و امورات آن به مومنان خواهد گفت:
«… و از امور آینده به شما خبر خواهد داد».118
8- تجلیل کننده عیسی علیه السلام
او کسی است که به حضرت عیسی علیه السلام

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره کتاب مقدس، جایگاه دین، شبان نیکو Next Entries منبع مقاله درباره می‌گویم، پیامبری، بلكه، فریسیان