منبع مقاله درباره سلسله مراتب، رطوبت نسبی، دسترسی مناسب، تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

برسد. درچرخش 30 درجه بنا به سمت جنوب غربی امکان ورود هیچ یک از بادهای غالب به داخل بنا وجود ندارد . ولی در چرخش 60 درجه بنا به سمت جنوب شرقی ورود هر دو باد غالب به داخل بنا امکان پذیر می باشد. بافت عمومی شیراز که دارای زاویه چرخش 30 درجه به سمت غرب است و جهت بناها 60 درجه جنوب شرقی است در تعیین میزان و نوع ورود باد به داخل بافت عامل مثبتی به شمار می آید.
جدول ‏61 جهت وزش بادها در شهر شیراز

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
بادهای غالب

بادهای درجه دوم

6-2-3-2- بارندگی
بارندگی در هرمنطقه باعث به وجود آوردن شرایط اقلیمی و در واقع یکی از عوامل شکل دهنده اقلیم در آن منطقه می باشد . براساس آمار اداره کل هواشناسی استان فارس ، میزان متوسط بارندگی در ماه برحسب میلی متر در شیراز و مطابق جدول زیر می باشد . همانطوری که از این جدول مشخص است بیشترین میزان بارندگی ماهانه مربوط به دی ماه و کمترین مربوط به شهریور ماه است.
براساس این جدول ، میانگین بارش سالانه شهر شیراز و نیز محدوده طرح برابر 321 میلیمتر بوده و به همین دلیل از نظر اقلیمی جزء گروه نیمه خشک به حساب می آید.
جدول 6-4- میزان متوسط بارندگی برحسب میلیمتر در شهر شیراز در ماههای مختلف

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
میزان بارندگی
29
8
3/0
5/1
2/0
0005/0
5
2/24
65
91
49
48

6-2-3-3- دما
یکی از عوامل اقلیمی که تاثیر بسزایی در ایجاد و شکل گیری اقلیم هر منطقه دارد ، دمای هوای آن منطقه می باشد . براساس آمار سازمان هواشناسی استان فارس ، دمای متوسط حداقل و حداکثر حرارت ماهانه و متوسط نوسان آن در ماههای مختلف سال برحسب درجه سانتیگراد برای شهر شیراز را می توان به صورت جدول 1 تنظیم نمود .
همانطور که ملاحظه می شود ، خصوصیات خاصی که از دما با توجه به ماه های مختلف سال آمده است این خصوصیات عبارتند از : متوسط نوسان ماهانه دما در شهر شیراز . این سه پارامتر دمایی یکی از بهترین شاخص هایی هستند که می توانند در شناسایی شرایط دمای منطقه کمک نماید. معمولا شرایط دمایی چنان است که هر ساله تکرار می شود و به ندرت تغییرات محسوسی در آن دیده می شود . با توجه به جدول ، بالاترین درجه حرارت ماهانه شهر شیراز 3/37 و پایین ترین آن1- درجه سانتیگراد می باشد. همچنین معلوم می شود که متوسط حداکثر درجه حرارت مربوط به تیرماه بوده و متوسط حداقل درجه حرارت مربوط به دی ماه می باشد . براین اساس متوسط حرارت سالانه برابر 5/18 درجه سانتیگراد و نوسان سالانه دما برابر 3/38 درجه سانتیگراد می باشد . بیشترین نوسان متوسط ماهانه دما به ماه شهریور و برابر 3/20 درجه سانتیگراد و کمترین آن مربوط به دی ماه و برابر 6/12 درجه سانتیگراد می باشد.

جدول ‏63- دمای حداقل، حداکثر ماهانه و متوسط در ماه های مختلف درشهر شیراز

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط حداکثرماهانه
3/23
7/20
7/35
3/37
4/36
4/33
9/27
21
5/14
6/11
4/14
7/19
متوسط حداقل ماهانه
5/7
4/12
7/15
1/19
7/17
1/13
8
6/2
6/0-
1-
5/0
25/0
متوسط نوسان ماهانه
8/15
3/18
9/19
2/18
7/18
3/20
9/19
18
1/15
6/12
9/14
6/15

6-2-3-4- رطوبت
دومین عنصر اقلیمی در هر منطقه رطوبت آن منطقه می باشد. بررسی رطوبت نسبی یک منطقه بهترین معیار شناخت تاثیر رطوبت براقلیم آن منطقه می باشد. بدین منظور و با توجه به آمار سازمان هواشناسی برای شهر شیراز درصد رطوبت نسبی در ماههای مختلف سال مطابق جدول زیر می باشد .
براساس این جدول میانگین رطوبت نسبی یالانه برابر با 39% است. حداکثر متوسط ماهانه رطوبت نسبی مربوط به دی ماه برابر 63% و حداقل متوسط ماهانه رطوبت نسبی مربوط به خرداد 6/20% می باشد .

جدول ‏64- درصد متوسط ماهانه رطوبت نسبی در ماه های مختلف شهر شیراز

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
میزان رطوبت
2/43
4/29
6/20
8/22
7/32
2/25
2/34
7/45
4/60
36
2/55
51

6-3- مکان یابی پروژه
همانگونه که در بخش های پیش از این نیز بررسی گردید مباحثی همچون دین و گفتگو محوری ترین مضامین مورد توجه در این پروژه می باشند، از سوی دیگر این مجموعه به عنوان مجموعه ای فرهنگی باید در بافتی متناسب واقع گردد. مخاطبین مجموعه جدای از شهروندان شیراز و حومه شامل گردشگران وو خصوصا گردشگران خارجی خواهد بود که از ادیان متفاوت هستند و این مجموعه سعی در جذب آن ها خواهد داشت. با توجه به مجموع این نکات سه سایت در محدوده شیراز به عنوان گزینه های قابل قبول مطرح خواهد شد که در ادامه با بررسی مختصر هر یک و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP سایت نهایی گزینش شده است.

تصویر شماره ‏61- محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از شیراز

6-3-1- معرفی سایت های پیشنهادی
سه گزینه پیشنهادی که برای ساخت این مرکز بر اساس سابقه تاریخی، مذهبی و همجواری فرهنگی سایت در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد:

سایت پیشنهادی اول
همانطور که در تصویر مشاهده می شود این سایت در حد فاصل بلوار چهل مقام و بلوار گلستان، در شمال شرقی آرامگاه حافظ قرار گرفته است. از همجواری های فرهنگی و تاثیر گذار پیرامون می توان به مجموعه کتابخانه ملی، معاونت میراث فرهنگی کشور، تالار حافظ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز، باغ جهان نما و بقعه هفت تنان اشاره نمود.

تصویر شماره ‏62- تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول

سایت پیشنهادی دوم
با توجه به محوریت ادیان در این پروژه محدوده دوم در نزدیکی محل قرار گیری کلیسای مریم مقدس، خانقاه احمدی و مسجد مشیر انتخاب شده است. این محدوده در بافت تاریخی محله سنگ سیاه و در مجاورت عناصر بارزی همچون مرقد مطهر شاه چراغ، بقعه سید میر محمد، مسجد نو، بقعه بی بی دختران، کتابخانه شاه چراغ و … قرار دارد. دسترسی این محدوده از خیابان حضرتی، بلوار دستغیب و فرعی 9 دی است. سایت پیشنهادی در مجاورت طرح توسعه شاه چراغ و اتصال آن به مسجد نو می باشد و با توجه به بافت متراکم و قدیمی در کل این منطقه تخریب برخی بنا ها به منظور ساخت مجموعه محتمل خواهد بود.

تصویر شماره ‏64- تصویر هوایی سایت پیشنهادی دوم

سایت پیشنهادی سوم
این محدوده نیز با توجه به نقش اساسی دین و تنوع ادیان در موضوع پروژه انتخاب شده است. محدوده پیشنهادی با توجه به تصویر در مجاورت بلوار زند و حد فاصل خیابان خیام و کوچه نوبهار قرار گرفته است. از همجواری های بارز این محدوده می توان به کلیسای حضرت شمعون، کنیسه ربیع زاده، باغ آتشکده زرتشتیان و نیز مسجد خیرات، حسینیه شهدای گمنام و دبیرستان علوم و معارف اسلامی اشاره نمود. نکته قابل توجه دیگر وجود سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس است که به لحاظ قانونی مسئولیت برگزاری طرح های گفتگو در میان ادیان را بر عهده دارد.

6-3-2- انتخاب سایت بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
فرآيند تحليل سسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است زيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن مساله را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مساله دارد اين فرآيند گزينه هاي مختلف را در تصميم گيري دخالت داده و امكان تحليل حمايت روي معيارها و زير معيارها دارد ؛ علاوه بر اين بر مبناي مقايسه ي زوجي بنا نهاده شد . كه قضاوت و محاسبات را تحمل مي نمايد . همچنين ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان مي دهد كه از مزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم گيري چند معياره مي باشد . بعلاوه از يك مبناي تئوريك قوي برخوردار بوده و براساس اصول بديهي باشد است .

6-3-2-1- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي
اصل 1 : شرط معكوسي : اگر ترجيح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجيح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود .
اصل 2 : اصل همگني : عنصر همگني : عنصر A با عنصر B بايد همگن و قابل مقايسه باشند به بيان ديگر برتري عنصر A بر عنصر B نمي تواند بي نهايت يا صفر باشد .
اصل 3 : وابستگي : هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح بالاتر خود مي تواند وابسته باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا بالاترين سطح مي تواند ادامه داشته باشد .
اصل 4 : انتظارات : هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد. ارزيابي بايد مجدداً انجام گيرد .

6-3-3- معیار های انتخاب سایت و تعیین اولویت هر یک
با توجه به موضوع پروژه معیار هایی همچون تنوع مراکز دینی پیرامون، نبود زمینه غالب یکی از ادیان، سازگاری همجواری ها، دسترسی مناسب و نیاز به تخریب کمتر برای انتخاب سایت مناسب تر مد نظر قرار گرفته است.
پس از تعیین معیار ها به منظور تعیین اهمیت و اولویت نسبی هر یک می بایست هر معیار به صورت دو به دو با دیگری مقایسه گردد تا بر اساس میانگین هندسی امتیازات نسبی هر معیار و مقادیر نرمال شده آن، وزن هر یک از شاخص ها تعیین گردد. که در پروژه حاضر بدین شرح خواهد بود:

جدول ‏65- معیار های انتخاب سایت و اولویت نسبی هریک

معیار
1
معیار
2
معیار
3
معیار
4
معیار
5
وزن معیار

1- تنوع مذهبی
1
2
2
4
5
40/0
2- نبود زمینه غالب یک دین
2/1
1
1
2
3
21/0
3- سازگاری همجواریها
1
1
1
2
3
21/0
4- دسترسی مناسب
4/1
2/1
2/1
1
2
11/0
5- نیاز به تخریب کمتر
5/1
3/1
3/1
2/1
1
07/0

6-3-3-1- نتایج حاصل از ورود معیارها و گزینه ها در تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، سایت های پیشنهادی تنها بر اساس یکی از معیارها به طور مجزا با هم سنجیده می شوند که نمودار وزن آن ها را در زیر بر اساس هر معیار مشاهده می کنید

نمودار شماره ‏62- نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس تنوع مذهبی محیط پیرامون

نمودار شماره ‏63-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نبود زمینه غالب یک دین در محیط

نمودار شماره ‏64-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس سازگاری همجواری ها

نمودار شماره ‏65-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس دسترسی مناسب

نمودار شماره ‏66-نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نیاز به تخریب کمتر

6-3-3-1-1- انتخاب نهایی سایت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره استان فارس، درون گرایی، هنر اسلامی، دوران باستان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، تغییرات جمعیت، مدرنیزاسیون