منبع مقاله درباره ارزش افزوده، بانک مرکزی، درآمد مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ن زمانی دارای نوآوری باشد.

1-7-قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی اين تحقیق مربوط به کسب مبانی نظری تحقیق و همچنین پیش بینی درآمد مالیاتی استان های مازندران است .

1-8-زمان و مکان تحقیق
این تحقیق به پیش بینی درآمد مالیاتی استان مازندران را با استفاده از آمارهای سالهای 1377 – 1391پرداخته است .

1-9-تعاریف واژه ها و اصطلاحات
درآمدهای مالیاتی : بخشی از درآمدهای عمومی دولت می باشد.اين درآمدها شامل ماليات بر شرکتها، ماليات بردرآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش(ماليات بر کالاها و خدمات) می باشد.مالیات بر شرکتها،مالیات بر درآمد،مالیات بر ثروت را می توان مالیاتهای مستقیم و ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش(ماليات بر کالاها و خدمات)را به مثابه مالياتهای غيرمستقيم نام برد.از سال 1381 با تغییر شیوه بودجه نويسی عبارت مالیات بر مصرف و فروش به عبارت مالیات بر کالاها و خدمات تغییر کرد.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شکل 1-2- درآمد مالیاتی ایران
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ظرفیت مالیاتی
ظرفيت مالياتي همان توانايي پرداخت فرد و جامعه است. بنابراين پايه اي جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد و ظرفيت مالياتي فرد به درآمد يا ثروت يا هزينه بستگي دارد. ظرفيت مالياتي جامعه به درآمد ملي، سرمايه ملي، جمعيت و ساختار آن و توزيع درآمد بستگي دارد. (امینی ، 1387)
ظرفيت مالياتي در واقع حجم مالياتي است كه جامعه توان پرداخت آن را دارد و اين توان از يك طرف متكي بر درآمدها ؛ مصارف و سرمايه گذاريهاست و از طرف ديگر ، بر اهداف بلندمدت و برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و ميان مدت متكي مي باشد(منجذب؛1384).

شکاف مالیاتی
فاصله بین مالیات بالقوه و مالیاتی که وصول شده است .
کوشش مالیاتی
نسبت مالیات وصول شده (بالفعل ) به مالیات بالقوه (ظرفیت مالیاتی ) است .

شبکه های عصبی
می‏توان شبکه‏های عصبی را به صورت مجموعه‏ای از واحدهای پردازشگر ساده ( نورون ) که نحوه عمل آن‏ها تا حدی شبیه واحد عصبی مغز انسان و حیوانات است تعریف کرد که قابلیت پردازش اطلاعات و یادگیری شبکه در ارتباطات بین این واحدها از طریق فرآیند تنظیم و تطابق آن‏ها به کمک یک سری از الگوهای آموزش دهنده حاصل می‏شود. Smith,1993- Sawhney,1992)).

نرخ تورم
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.(برگرفته از دانشنامه آزاد ويكي پديا )
تورم یا کاهش ارزش پول از یک طرف باعث افزایش ارزش تولیدات از طریق افزایش قیمت ها می شود و ظرفیت مالیاتی را افزایش می دهد و از طرف دیگر ، کاهش ارزش سرمایه پولی را در بر دارد و ظرفیت مالیاتی را کاهش می دهد که در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می یابد.(منجذب ، 1384)

تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) GDP , ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی
(Gross Domestic Product) GDPمحصول ناخالص داخلی که به اختصار GDP نامیده می شود معیاری برای اندازه گیری تولید است. محصول ناخالص دانلی نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی معین است (سالنامه آماری استان تهران)كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

ارزش افزوده Value Added
ارزش ستانده منهاي ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده ناميده مي‌شود. ارزش افزوده را مي‌توان معيار سنجش مشارکت توليدکنندگان منفرد، صنعت يا بخش در توليد ناخالص داخلي محسوب نمود.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
ارزش افزوده ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است .تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می گویند .پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص ، ارزش افزوده خالص به دست می آید.(سالنامه آماری استان تهران)
محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص هردو یک مفهوم اقتصادی را بیان می کنند ولی ارزش آنها با یکدیگر متقاوت است و تفاوت آن ها در مالیات و یارانه (یارانه) است. محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص، ارزش اضافی کالاها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کنند که در یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و برای مصارف نهائی در داخل کشور یا برای صادرات به خارج از کشور در دسترس قرار گرفته‌اند. ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده منهای مصرف واسطه آن فعالیت است
مصرف واسطه – ستانده = ارزش افزوده ناخالص (1)
GDP یک کشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگان مقیم آن کشور (بعلاوه هر نوع مالیات منهای هر نوع یارانه بر محصول که در ارزش ستانده آن ها وجود ندارد). بنابراین اگر جمع ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت های اقتصادی را داشته باشیم GDP یا محصول ناخالص داخلی برابر با ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کالاها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی همان دوره بعلاوه مالیات منهای یارانه است. این روش محاسبه GDP معمولا“ روش تولید نامیده می شود. در اینصورت GDP از رابطه زیر بدست می آید:
یارانه‌ها – مالیات ها + مصرف واسطه – ستانده = GDP (2)
با جایگزین کردن تساوی (1) در تساوی (2)، تساوی (3) حاصل می شود:
یارانه‌ها – مالیات ها + ارزش افزوده ناخالص = GDP (3)
از نگاهی دیگر GDP را می توان ارزش کلیه کالاها و خدماتی در نظر گرفت که برای مصارف نهائی مختلف داخلی یا برای صادرات در دسترس قرار می گیرند. این روش محاسبه GDP، روش هزینه نامیده می شود. در این صورت GDP از رابطه زیر بدست می آید:
واردات – صادرات + تشکیل سرمایه ناخالص + مصرف نهائی = GDP (4)
فرآیند تولید نه تنها برای صاحبان نهاده های مصرف شده در فرآیند تولید بلکه برای صاحبان سرمایه و دولت نیز ایجاد درامد می کند. ارزش این درامدها برابر با محصول ناخالص داخلی است. ازاینرو، GDP را می توان از طریق مجموع جبران خدمات کارکنان، مالیات ها منهای یارانه‌ها و مازاد عملیاتی ناخالص نیز محاسبه کرد. این روش محاسبه GDP، روش درامد نامیده می شود. در اینصورت GDP از رابطه زیر بدست میآید:
مازاد عملیاتی ناخالص + یارانه‌ها – مالیات ها + جبران خدمات کارکنان = GDP (5)
همانطور که قبلا“ بیان شد GDP سطح تولید را اندازه گیری می کند. سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین می کند تا چه اندازه یک کشور می تواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. مصرف یکی از مهمترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تآثیر می گذارد، البته این فقط یکی از عوامل متعدد است و عوامل دیگری نیز وجود دارد نظیر اکتشافات علمی و ابداعات که می تواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته باشد و یا عواملی نظیر فجایع طبیعی، بیماری های واگیردار و جنگ که می تواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد. این عوامل مسلماً درمحاسبهGDP بحساب آورده نمی شود. بنابراین افزایش GDP زمانی می تواند موجب افزایش رفاه شود که عوامل دیگر نظیر عوامل فوق ثابت باشد.

متوسط درآمد خانوار شهری و روستایی
درآمد عبارت است از کلیه وجوه و ارزش پولی کالاهایی که در برابر کار انجام شده ، سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر ( مانند حقوق بازنشستگی ، درآمدحاصل از اجاره ، سود انواع سپرده و سایر درآمدهای متفرقه ) در دوره آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد.(مرکز آمار ایران)

فصل دوم

ادبيات و پیشینه تحقيق

2-1-مقدمه
در این فصل در سه بخش به بیان مطالب می پردازیم در بخش اول به مبانی نظری درامد مالیاتی پرداخته و درامد مالیاتی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهیم.در بخش دوم به بیان مطالب در مورد هوش مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری و به طور اخص به شبکه های عصبی مصنوعی میپردازیم و در نهایت در بخش سوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته می شود.
2-2-درامد مالیاتی
با توجه به این که نقش دولت ها به گونه ای مضاعف در حال افزایش می باشد و از طرف دیگر ، انجام هر گونه عمل و ایفای نقش ، نیازمند تأمین مالی است و انجام وظایف دولت نیز مستثنی نبوده و نیازمند امکانات و منابع مالی است . از گذشته تا به امروز درآمد دولت ها عمدتا مالیات هایی بوده که از مردم برای تأمین هزینه های دولتی دریافت می شده است و سایر منابع نقش فرعی در تأمین منابع مالی دولت ها ایفا می کنند . اما در اقتصاد ایران درآمد نفتی به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی در تأمین هزینه های عمومی محسوب می شود ، به همین علت در مطالعه حاضر سعی برآن داریم که با تخمین ظرفیت مالیاتی و مقایسه آن با مالیات های دریافتی با استفاده از شبکه های عصبی گامی مؤثر در جهت ایجاد زیرساخت هایی برای ترجیح مالیات در تأمین مخارج دولت برداشته باشیم . با توجه به اهمیت مالیات ها به عنوان ابزاری برای تآمین هزینه های جاری دولت به نظر می رسد برای تصحیح و تقویت نظام مالیاتی موجود باید در مرحله اول ظرفیت یا توان باقوه مالیاتی مشخص شود با توجه به مباحث مذکور ، موضوع پیش بینی درامد مالیاتی استان مازندران با استفاده از شبکه عصبی به عنوان مساله اساسی در این پایان نامه مطرح است .(فلاحتی ، 1389)
2-3-مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن
نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم كه تاحدي جامع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجب‌اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت پراكنده وضع شده بود،تجميع و نظام نوين مالياتي‌ايران با تصويب ‌اين قانون ‌ايجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد. همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ‌ايجاد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد.(گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري )

2-3-1-نحوه تأسيس‌ ‌وساختار كلي‌ ‌سازمان امور مالياتي كشور
وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،‌ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليت‌هاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد. سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيف مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم كه تاحدي جامع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجب‌اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره استان مازندران، درآمد مالیاتی، شبکه عصبی Next Entries منبع مقاله درباره مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، اشخاص حقوقی