منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، روانشناسی، سلامت عمومی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

این خانواده ها فراهم کنند و مادران این کودکان از تمامی حمایت های لازم برخوردار شوند و بتوانند با سلامت جسمانی و روانی کامل به پرورش فرزندانی با سلامت روانی کامل بپر دازند .
5-3محدودیت ها :
1- از آنجا که این تحقیق بر روی مادران کودکان جسمی – حرکتی صورت گرفته است . .نتایج آن قابل تعمیم به جامعه ی دیگر معلولان نمی باشد .

5-4پیشنهادها:
5-4-1پیشنهاد های نظری:
5-4-1-1انجام پژوهش ها ی گستر ده تر در حوزه ی استرس والد گری بویژه استرس والد گری والدین کودکان با نیاز های ویژه.
5-4-1-2انجام پژوهش های اثر بخشی و مداخله ای روانشناختی گستر ده در حوزه ی مادران کودکان با نیاز های ویژه بخصوص مادران کودکان جسمی – حرکتی .
5-4-1-3انجام پژوهش در نمونه های بیشتر ، بر روی مادران کودکان معلول نوجوان .
5-4-1-4هنجاریابی پرسشنامه هایی در حوزه های مشکلات روانشناختی والدین کودکان با نیاز های ویزه که قابل اجرا برای افراد با حداقل سواد باشند.
5-4-2پیشنهاد های بالینی:
5-4-2-1انجام مداخلات اثربخشی روانشناختی بیشتر جهت کاهش اختلالات روانشناختی مادران با کودکان نیاز های ویژه بخصوص مادران با کودکان جسمی – حرکتی در مدارس آموزش و پرورش استثنایی، مراکز بهزیستی شهرستان ها .

ضمائم و منابع

منابع :
1. استورا، ج.ب. ( 1377). “تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن”. ترجمه: پریرخ دادستان، تهران : رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).
2. استيو، هين. (1384). “هوش هيجاني براي همه”. ترجمه: رويا كوچك انتظار و مژگان موسوي شوشتري، تهران: تجسم خلاق.
3. اصانلو ، زهرا؛ پور محمد رضای تجریشی ، معصومه ؛ گنجعلی وند ، ناهید؛ میر زمانی ، محمود و صالحی ، محمود. (1390). “تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی، سال یازدهم، شماره 2، صص: 162-151.
4. امامی مقدم ، زهرا؛ داودی ، ملیحه؛ بهنام وشانی ، حمید رضا وامین یزدی ، سید امیر. (1392). “تاثیرآموزش مهارت های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی”. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، سال سوم، شمارهی 6، صص: 31-27.
5. آمدي تميمي ، عبدالواحد بن محمد. (1360). “غررالحكم و دررالكلم” ، شرح جمال الدین خوانساری. تهران : دانشگاه تهران.
6. آنا ستازی، آن. (1387). “روان آزمایی”. ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران: تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1967).
7. برادبري، ت و گريوز، ج. (1384). “آزمون هوش هيجاني”. ترجمه: مهدي گنجي. تهران: ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
8. حبیبی، زهره؛ خسروجاوید، مهناز و حسین خانزاده ، عباسعلی. (1393). “اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهاي مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی”. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر، دوره 24، شماره 1، صص: 29-21.
9. دادستان ، پریرخ؛ احمدی ازقندی ، علی و حسن آبادی ، حمید رضا. (1385). “تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره ی رابطه ی تنیدگی حاصل از والدگری و سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال”. فصلنامه روانشناسی تحولی، دوره 7، شمارهی 2، صص: 184-171.
10. الدر، هري. (1382). “چگونه هوش خود را افزايش دهيد؟”. ترجمه: فرشاد نجفي‌پور. تهران: نسل نوانديش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
11. دشتی ، محمد. (1383). “ترجمه ی نهج ابلاغه”(چاپ بیست و چهارم).قم :موسسه ی فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.
12. دلاور ، علی. ( 1380). “احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(چاپ پنجم)”. تهران: رشد.
13. رنجبر، محمد جواد؛ غلامی ، فائزه و نظری ، طوبی. (1392). “ارتباط بین سطح استرس والدگری مادر و اضطراب در کودکان دبستانی”. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. صص: 27-26.
14. روشن بین ، مهدیه ؛ پور اعتماد ، حمید رضا و خوشابی ، کتایون. (1386). “تاثیرآموزش گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه”. فصلنامه خانواده پژوهشی، جلد 10، شمارهی 3، صص: 572-556.
15. سانتراك ، ج. (1385). “زمينه روان‌شناسي( چاپ دوم)”. ترجمه: مهرداد فيروزبخت. تهران: انتشارات رسا.
16. سموعي، راحله. (1381). “ترجمـه و هنجاريـابي آزمـون هـوش هيجـاني”. تهران: انتشارات موسـسه تحقيقاتي علوم رفتاريي سينا (روان تجهيز).
17. سياروچي، ژ؛فورگاس ، ژ و مایر ، ج . (1384). “هوش عاطفي در زندگي روزمره (چاپ دوم)”. ترجمه: اصغر نوري و حبيب‌الله نصيري. اصفهان: نشر نوشته.
18. شریفی در آمدی ، پرویز. (1387). “اثربخشی آموزش هوش عاطفی بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی. دوره4، شماره 4، صص: 439-423.
19. شریفی در آمدی، پرویز؛ مولوی ، حسین و رضوانی ، فاطمه. (1384). “تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 26، صص: 76-63.
20. شریفی درآمدی ، پرویز. (1386). “آموزش و پرورش عاطفی-اجتماعی و نقش هوش هیجانی”. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 23، شمارهی 2، صص: 19-18.
21. شریفی درآمدی ، پرویز ؛ قاسمی داوری ، لیلا. (1392). “تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
22. علم الهدايي، سيدحسن. (1385). “هوش هيجاني و زندگي خانوادگي”. ارائه شده در سايت: www.Iranhealers.com
23. فاطمي، سيدمحسن. (1385). “هوش هيجاني”. تهران: سارگل.
24. قمی ، شیخ عباس. (1416 ق). “سفینه البحار”. تهران : اسوه.
25. کاکاوند ، علی. (1386). “بررسی رابطه منبع کنترل راتر با سلامت عمومی سربازان وظیفه”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
26. گلمن، د. (1380). “هوش هيجاني”. ترجمه: نسرين پارسا. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
27. گلمن،د. (1383). “هوش هیجانی در کار”. ترجمه: بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. تهران: بهین دانش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1999).
28. گنجی ، حمزه. (1378). “روانشناسی عمومی”. تهران: نشر دانا.
29. گيتوني، م و ايوبري، و. (1385). “هويت و هوش هيجاني”. ترجمه: پريچهر به‌كيش. تهران: انجمن اوليا و مربيان.
30. مجلسي، محمدباقر. (1403ق). “بحارالانوار( چاپ دوم)”. بيروت: موسسه وفاء.
31. گل‏پرور ، محسن؛آقایی ، اصغر و خاکسار ، فخری. (1384). “رابطه هوش هيجانى و مؤلّفه‏هاى آن با پيشرفت‏گرايى شغلى در بين كارگران كارخانجات و صنايع”. مجله دانش و پژوهش در روان‏شناسى، شمارهی25 ، صص: 106-75.
32. محمدي ري‌شهري، محمد. (1378). “خردگرايي در قرآن و حديث”. ترجمه: مهدي مهريزي. قم: انتشارات دارالحديث.
33. ميردريكوندي، رحيم. (1380). “مقايسه‌ هوش، هوش هيجاني و عقل از ديدگاه روان‌شناسي و منابع اسلامي وساخت مقياس سنجش عقل”. پايان‌نامه دكتري، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
34. هالاهان ، د.پی؛ کافمن ، ج . ام. (1378). “کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه (چاپ پنجم)”. ترجمه: مجتبی جوادیان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
35. نوریان ،مهدی. (1382). “هوش هیجانی”. فصلنامه اصلاح و تربیت، شمارهی 109، صص: 24-20.
36. نجفی، هادی. (1423ق). “موسوعه احادیث اهل بیت”. بیروت: داراحیا التراثالعربی.
37. همرنگ یوسفی ، محمد تقی و نظم ده ، کاظم. (1388). “فرآیند جاری توانبخشی در ایران” .تهران: سازمان بهزیستی کشور.
38. یار محمدیان ، احمد؛ بنکدار هاشمی ، نازنین و عسگری ، کریم. (1390). “تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، جلد 12، شمارهی 2، صص: 12-3.

Abadi, R. K., H. Pouretemad, et al. (2009). “A Comparative Study of Parental Stress in Mothers of Autistic and Non Autistic Children.” Journal of Adolescent Health” 5(3): 387-399.
 Abidin، R. (1995). Parenting stress index: Short form.. Lutz، FL: Psychological Assessment Resources: Inc.
Abidin، R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of clinical child psychology، 21(4)، 407-412.
Aldwin، C. M. (2007). Stress، coping، and development: An integrative perspective: Guilford Press.
Alexander، M. J.، & Higgins، E. T. (1993). Emotional trade-offs of becoming a parent: how social roles influence self-discrepancy effects. Journal of Personality and Social Psychology، 65(6)، 1259.
Ambikile، J. S.، & Outwater، A. (2012). Challenges of caring for children with mental disorders: Experiences and views of caregivers attending the outpatient clinic at Muhimbili National Hospital، Dar es Salaam-Tanzania. Child and adolescent psychiatry and mental health، 6(1)، 1-11.
Appelbaum، S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word، concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis.
Arango-Lasprilla، J. C.، Plaza، S. L. O.، Drew، A.، Romero، J. L. P.، Pizarro، J. A. A.، Francis، K.، et al. (2010). Family needs and psychosocial functioning of caregivers of individuals with spinal cord injury from Colombia، South America. Neuro Rehabilitation، 27(1)، 83-93.
Bar-On، R. (1997a). BarOn Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence: Multi-health systems.
Bar-On، R. (1997b). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.
Bar-On، R.، & Handley، R. (2003). The Bar-On EQ-360. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.
Bar-On، R. E.، & Parker، J. D. (2000). The handbook of emotional intelligence: Theory، development، assessment، and application at home، school، and in the workplace: Jossey-Bass.
Bar-On، R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being: research article: general. Perspectives in Education: Postmodern (Narrative) Career Counselling and Education: Special Issue 2، 23، p. 41-62.
Barnett، D. W.، Hall، J. D.، & Bramlett، R. K. (1990). Family factors in preschool assessment and intervention: A validity study of parenting stress and coping measures. Journal of School Psychology، 28(1)، 13-20.
Barnett، R. C.، Marshall، N. L.، & Singer، J. D. (1992). Job experiences over time، multiple roles، and women’s mental health: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology، 62(4)، 634.
Bartlett، S. J.، Krishnan، J. A.، Riekert، K. A.، Butz، A. M.، Malveaux، F. J.، & Rand، C. S. (2004). Maternal depressive symptoms and adherence to therapy in inner-city children with asthma. Pediatrics، 113(2)، 229-237.
Beck، A. T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders: Penguin.
Belsky، J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child development، 83-96.
Bendell، K. D.، Stone، W.، Field، T.، & Goldstein، S. (1989). Children’s effects on parenting stress in a low income، minority population. Topics in Early Childhood Special Education، 8(4)، 58-71.
Boyatzis، R.، & Goleman،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس والدگری، کاهش استرس، سلامت روانی Next Entries منبع مقاله با موضوع and، of، child، the