منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

وجود داشته و دانشمندان و پزشکاني چون ابوبکر محمّد زکرياي رازي و ابن سينا از جمله اوّلين کساني بوده‌اند که به خواص دارويي ترياک آشنا بوده‌اند در دوره صفويه ترياک‌خواري شيوع پيدا کرد تا حدّي که بعضي از پادشاهان اين سلسله معتاد بودند.
با توجّه به مطالبي که قبلاً ذکر شد نمي‌توان گفت مصرف مواد مخدر مثل ترياک و حشيش از اين دوران شروع شده است ولي مدارکي در دست است که اشاعه اعتياد در اين دوره به خاطر امنيت و رفاهي که پيدا شده بود بيشتر از ادوار گذشته است. 13
ترياک خوردن در ميان ايرانيان از آغاز دولت صفوي معمول شد. بسياري از درباريان و سرداران سپاه به خوردن اين مواد معتاد بودند. در زمان شاه طهماسب اوّل خوردن ترياک به قدري ميان شاهزادگان و سران دولت رواج داشت که هميشه مقدار زيادي از آن در انبارهاي شاهي موجود بود و در زمان شاه طهماسب دوّم اعتياد چنان بالا گرفت که هميشه مقداري ترياک از خاک عثماني وارد مي‌گرديد. 14
در زمان سلطنت قاجاريه، کشيدن ترياک يکي از وسايل تجمل دربار بود و به دليل گراني قيمت و کمياب بودن مورد استفاده طبقات ثروتمند و اشراف بود. ايادي انگليس مردم را به کشيدن ترياک تشويق مي‌کردند و سياست سلطه‌گري انگليسي که مبتني بر معتاد نمودن اتباع کشورهاي بي‌دفاع بود، تقليد کشورهاي استعمارگر قرار گرفت و تعداد بي‌شماري از مردم کشورهاي زير سلطه آنان نيز به بلاي خانمان‌سوز اعتياد و خطر جدّي اين بلاي خانمان‌سوز مبتلا گرديدند.

گفتار دوّم: تاريخچه مواد روان‌گردان
اکس‌تيسي روانگرداني نود ساله مي‌باشد که فرمول اصلي اين دارو متيلن دي‌اکسي مت آمفتامين با علامت اختصاري MDMA مي‌باشد که در سال 1914 توسط آلماني‌ها به عنوان سرکوب‌کننده اشتياق براي مصرف داروها توليد و در جلسات روانکاوي و روان‌درماني بيماران رواني مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
در دهه 1950 نظاميان آمريکا آن را به صورت دارويي مرکب مورد آزمايش قرار دادند و در دهه 1960 مصرف وسيع آن توسط انسان‌ها آغاز گرديد و تا سال 1985 به دليل توانايي MDMA در ايجاد روابط گرم و صميمي پزشکان و متخصصان، آن را به عنوان درمان کننده بيماران رواني مورد استفاده قرار مي‌دادند. اين دارو به‌طور معمول از طريق خوراکي به مقدار 100 تا 150 ميلي‌گرم مصرف و اثرات اوّليه بين 20 تا 40 دقيقه پس از مصرف تجويز مي‌شود و در 2 تا 4 ساعت پس از مصرف به مرحله اوج مي‌رسد.
MDMA با تأثير بر نرون‌هاي حاوي سروتونين و آکون‌ها باعث اختلال در حواس شده و آثاري چون تغيير در ادراک زماني، تغيير در ادراک بينايي، تغييرات گفتاري، کاهش دفاعي بدن و … را تا 2 تا 4 دقيقه پس از مصرف ايجاد مي‌کند و در ادامه باعث کاهش خواب، کاهش توان و تمايل به انجام کارهاي فکري و بدني، خستگي و … مي‌شود.
توطئه‌گران غربي به سرکردگي آمريکا با حضور طالبان در افغانستان و ايجاد چهره‌اي ناخوشايند از اسلام در ادامه ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان را روز به روز افزايش دادند تا اينکه اين ميزان در سال 1999 بالغ بر 4500 تن گرديد. در سال 2000 نيز بر اساس نقشه از پيش طراحي شده توليد در افغانستان توسط طالبان ممنوع اعلام شد و توليد 4500 تني سال قبل ناگهان به 280 تن کاهش يافت. لذا از همان سال يعني سال 2000 ورود و مصرف قرص‌هاي روانگردان اکس‌تيسي در کشور ايران رواج بيشتري يافت و اين توليدات دنياي غرب وارد کشور شد. نکته جالب اينکه در سال 2001 با توجه به اينکه بهره‌اي بنام طالبان ديگر خوشايند جامعه نبود و مأموريت آن هم به اتمام رسيده بود با اجراي نقشه 11 سپتامبر اين مهره جاي خود را به نظاميان آمريکائي داد تا با حضور در افغانستان ضمن افزايش توليد مواد افيوني نظارتي مستقيم بر ورود قرص‌هاي روانگردان و مواد افيوني به کشور جمهوري اسلامي ايران بر عهده بگيرند.
اکس تيسي از سال 2001 بر اساس توطئه غربيان به سرکردگي آمريکا با تحولاتي که توسط گروه طالبان در منطقه علي‌الخصوص افغانستان ايجاد شد رواج يافت و در بين جامعه و مخصوصاً نسل جوان مصرف‌کنندگاني را جذب نمود.
متيلن ديوکسي مت آمفتامين MDMA که به عنوان اکس‌تيسي، آدام، XTC، E و X هم شناخته مي‌شود، شبه آمفتامين مصنوعي است با خواص توهم‌زايي و تحريک‌کنندگي. اين دارو که داراي خواص و اثرات مخرب کم‌نظيري است از توليد و مصرف آن در جولاي 1985 غيرقانوني اعلام گرديد ولي در سال‌هاي اخير مصرف آن به‌طور روز‌افزون در سراسر جهان رواج يافته است و شايد بتوان گفت مهمترين اثر مصرف ترکيبي آن با ساير داروها ايجاد احساسات عمقي و پايدار در دلبستگي و پيوستگي مي‌باشد.
بر اساس آمار در جهان در فاصله سال‌هاي 1998 تا 1999 مرگ ناشي از مصرف قرص‌هاي اکستازي حدود 400 درصد افزايش يافته است. همچنين از سال 1996 تا 1999 بيمارستان‌هاي سراسر جهان با 90 برابر افزايش شمار مسموميت با قرص‌هاي اکستازي مواجه شده‌اند. 15
در حال حاضر، اين قرص‌ها در شکل‌هاي مختلف و با اسامي مختلف از جمله نام کمپاني‌هاي ماشين‌سازي، اديان آسماني و نهادهاي گروه‌هاي موسيقي مختلف در داخل کشور توزيع مي‌گردد و نوع جديد آن نيز در حال توليد و عرضه به بازار است که مصرف آن معادل خوردن چندين قرص خواب‌آور در يک لحظه است و فرد را گاهي تا مرز يک هفته نيز به خواب فرو مي‌برد.
از انقباض رگ‌هاي ماهيچه، کاهش قدرت دفاعي بدن و کاهش بينايي چشم و حتي کوري گرفته تا مرگ، مسموميت و اختلال حواس همگي از آثار سوء استفاده از اين قرص‌ها هستند. جالب اينکه در ميان تمام تأثيرات اين قرص‌ها بر سيستم‌هاي گوارشي يا دفاعي و گردش خون بدن، هيچ تأثير مثبتي ديده نمي‌شود و جالب‌تر اينکه با وجود تمام اين مشکلات که در دراز مدت، فرد را دچار احساس پوچي و تباهي مي‌کند و در اکثر موارد، باعث خودکشي يا خودسوزي نيز مي‌شود. هنوز جواناني هستند که به اين توليد ضد فرهنگي و ضد انساني نازيست‌هاي آلماني پاسخ مثبت مي‌دهند و براي هميشه به تباهي خود منجر مي‌شوند.
گفته مي‌شود تمايل فرد به شنيدن آهنگ‌هاي عجيب و با صداهاي گوشخراش و انجام حرکت دايم سر و گردن به صورت سريع و تند، شايد از اثرات موضعي استفاده از قرص‌هاي روانگردان باشد.
اکستازي و مواد روانگردان تاريخچه‌اي به قدمت مواد مخدر در ايران ندارند و قابل تغيير و تنوع شکلي هستند به عنوان مثال اکستازي در عرض 2 سال در ايران 200 نوع بود الآن تبديل به بيش از 1500 نوع شده است و تنوع شکلي پيدا کرده است. 16

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان
بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف، تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني به عمل آمده است و هر کدام از جنبه خاص به اين تقسيم‌بندي مبادرت نموده‌اند. مثلاً از ديدگاه قانوني و از حيث اشتراک در ميزان مجازات، مواد افيوني و حشيش و مشابه آن را در يک گروه و ساير ادويه مخدره را در گروهي ديگر قرار داده‌اند. از ديدگاه پزشکي هم بر اساس اشتراک در نوع و اثر اين مواد قائل به تقسيماتي شده‌اند از جمله مواد مسکّن، خواب‌آورها، آرامبخش‌ها، مواد محرک و مواد دليريوم‌زا. 17

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر
الف) ترياک:
اين مادة مخدر که از قديم‌الايام در بين ساير مواد مخدر معروفيت بيشتري دارد، از شيره خشک شده تخمدان نارس گياه کوکنار (خشخاش) به دست مي‌آيد.
ترياک ابتدا خميري شکل بوده ولي بعد در اثر مجاورت هوا سخت مي‌گردد و رنگ آن حالت خميري قهوه‌اي تيره است ولي پس از خشک شدن رنگ آن بازتر مي‌شود. ترياک بوي مخصوصي داشته و مزه آن بسيار تلخ است.18
کشيدن ترياک در کشورهاي مختلف شرق به طرق مختلف انجام مي‌گيرد ولي عموماً اساس آن‌ها يکي است. به اين ترتيب که حبه‌هاي کوچک ترياک را با سوزن يا وسيله ديگري در برابر آتش قرار مي‌دهند که بسوزد و دود آن را از سوراخي که در پيپ‌هاي مختلف‌الشکل تعبيه مي‌گردد با دهان فرو مي‌کشند. ماده فعال ترياک سولفات مرفين است. در بين معتادان حرفه‌اي خوردن ترياک به صورت ترکيب با چاي و قهوه و حبه‌هاي ريز يا تزريق زيرجلدي مشاهده مي‌شود و ماده‌اي که از سوزاندن ترياک به هر نحوي به دست آيد، با هر درجه مرفين که باشد سوخته ترياک گويند.
ب) مرفين:
مرفين از ترياک استخراج مي‌شود و يا مستقيماً از ساقه خشخاش به دست مي‌آيد و به صورت پودري کريستالي به رنگ قهوه‌اي روشن و يا سفيد مي‌باشد و ذرات آن در زير ذره‌بين شبيه کريستال‌هاي سوزني است. مرفين آلکالوئيدي از ترياک بوده و معمولاً به صورت سولفات مرفين مصرف مي‌شود.19 از هر 10 کيلوگرم ترياک حدود يک کيلو مرفين تهيه مي‌گردد. عنصر اصلي ترياک که خاصيت تدخيري به آن مي‌دهد در واقع همين مرفين است که در لابراتوارهاي مجهز به طرق شيميايي به دست مي‌آيد.
مرفين عموماً به صورت تزريق زيرجلدي استعمال مي‌شود. مصرف عمده مرفين در کشورهاي اروپايي و عمدتاً براي تهيه هروئين از آن مي‌باشد.
از نظر دارويي، ضد درد بوده و با اثرات رخوت‌زايي که بر روي مغز دارد، باعث کنترل دردهاي شديد مي‌شود و به همين خاطر مصرف مجاز آن فقط در بيمارستان‌ها مي‌باشد.
ج) هروئين:
هروئين از کلمه هيروس يا هيرو به معني مرد قهرمان گرفته شده است. هروئين يکي از ترکيبات مرفين مي‌باشد که با عمل استيلاسيون به دست مي‌آيد. اين ماده به رنگ سفيد مايل به کرم داراي طعمي تلخ و بي‌بو است که پس از مدتي نگهداري بوي ترشي و سرکه مي‌دهد. هروئين، قوي‌ترين و مخرب‌ترين مادة مخدر دنيا به شمار مي‌آيد که در سال 1874 توسط يک دانشمند انگليسي ساخته شد. هروئين از طريق کشيدن از راه مجاري تنفسي، تزريق داخل رگ‌ها و تزريق زيرجلدي استعمال مي‌شود. مصرف هروئين از طريق مجاري تنفسي با زرورق به اين صورت است که لبه زرورق سيگار يا هر نوع زرورق ديگر را به طرفي که از جنس کاغذ است تا مي‌کنند و با آن يک لوله مي‌سازند، سپس هروئين را که معمولاً حدود 5 سانتي‌متر است روي سطح زرورق ديگري مي‌ريزند و يک تکه مقواي بريده و نازک را به صورت چوب کبريت درآورده پس از آتش زدن روي زرورق گرفته سپس دود حاصله را از دهان استنشاق مي‌کنند.
در استعمال تزريقي، ابتدا معتادان از رگ‌هايي که جلوي ساعد دست‌ها نمايان است استفاده کرده، پس از آنکه مدت طولاني از تزريق نقاط مختلف دست‌ها گذشت و ديگر اين نقاط جوابگو نبود نوبت به پشت دست، ساق پا، گردن و در نهايت بيضه‌ها مي‌رسد.

د) متادون:
يک مادة مخدر مصنوعي است که در جنگ جهاني دوم به علت کمبود مرفين براي تسکين مجروحين به وسيلة آلماني‌ها ساخته شد. در حقيقت متادون يک داروي برطرف کننده درد است که براي تسکين سرفه هم از آن استفاده مي‌کنند. گرچه متادون خود يک ماده اعتياد آورنده قوي است ولي به عنوان يک داروي پزشکي براي ترک و معالجه معتادان به ترياک، هروئين و مرفين از آن استفاده مي‌کنند. اثرات دارويي آن تا حدي شبيه به مرفين است، با اين تفاوت که پس از مصرف، مدّت بيشتري طول مي‌کشد تا اثرات آن ظاهر شود و به مدّت طولاني‌تر در بدن باقي مي‌ماند.
هـ) کوکائين:
يکي از مواد مخدر توان‌افزاي طبيعي مي‌باشد که از برگ کوکا تهيه مي‌شود. کشورهاي بوليوي، کلمبيا و پرو بزرگترين محل رشد و نمو کوکا به شمار مي‌روند. نخستين بار بوميان کشور پرو از برگ اين درخت براي تسکين درد و رفع خستگي استفاده نمودند. کوکائين مادة مؤثر رگ‌برگ‌هاي اين گياه است که به اري‌تاکسيلين شهرت دارد. رنگ آن سفيد شفاف و همانند کريستال ريز مي‌باشد و با مختصر تکاني بلورهاي ريزان بر روي هم مي‌غلتند. اين ماده يک ضد درد موضعي بسيار قوي است. از پوست و مخاط بيني هم جذب مي‌شود. گرد کوکائين از راه بيني استنشاق و يا در رگ تزريق مي‌شود که خاصيت آن، ايجاد نيرو و هيجان مي‌باشد و استعمال زياد آن موجب جنون، افزايش فشار خون و ضربان قلب، درجه حرارت بدن، کم اشتهايي و سنگ‌کوب مي‌شود.
و) حشيش:
ماده‌اي به رنگ سبز تيره و گاهي قهوه‌اي مايل به سبز شبيه حنا که از گل، برگ و ساقه گياه شاهدانه مؤنث و از ترشحات چسبنده آن‌ها به صورت صمغ بدست مي‌آيد. حشيش حاوي ماده‌هاي شيميايي بنام T.H.C (تترا هيدروکانابينول) است که مادة مؤثر آن به شمار مي‌رود. حشيش در طبقه‌بندي مواد مخدر، جزء مواد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد مخدر، روانگردان، سوء مصرف مواد Next Entries منبع مقاله با موضوع روانگردان، مواد مخدر، مواد محرک