منبع مقاله با موضوع قانون اساسی، آداب و رسوم، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

سنی مذهب هستند. ادیان دیگری نیز در ایران حضور دارند، مسیحیت (عمدتا ارمنی و آشوری، بیش از 300.000 پیروان)، زرتشتی (حدود 32.000) و یهودیت (در حدود 30.000). قانون اساسی مسیحیت، یهودیت و زرتشت را به عنوان ادیان اقلیت های مشروع به رسمیت می شناسد (Library of Congress, 2008: 6).

جدول شماره 4-5-2-1: تفکیک ارکان تنوع قومی ایران
ارکان تنوع قومی
آداب و رسوم
پوشش
غذا
صنایع دستی
قومیت

آذری
– چهارشنبه سوری
– عید نوروز با سایاچی ها
– سینه زنی های دسته جمعی در روزهای شهادت ائمه
– قمه زنی در ماه محرم
– گل مالی در روز عاشورا
شلوار ،دامن های پر چین چند طبقه ای ،شلیته، روسری به همراه کلاه و اصولا روبنده
-گاتخ شورباسی
– قورت شورباسی
-کوفته تبریزی
– اوماج آشی
– اوماج حالواسی
– زیورالات سنتی
– نقره کوبی
– قارمان
– حجاری های سنتی
– معرق چوب
– سوزن دوزی ممقان
– معرق کاشی
– تابلو سنگ
– گلیم بافی
– چاپ کلاقه ای
کرد
– میرنوروزی و مراسم کوسه گردی
– مراسم پیرشالیار
– مراسم میرمیرین
– مراسم سمنو پزان
لباس شامل مجموعه ای از عرق چین، سربند، کرواسی فقیانه، سخمه، قبا، شال، سلته، جافی، پاپوش، کپنک
-کباب ترکی
– کنگرماست
-کلانه که ترکیبی از نان محلی و پیازچه و کره محلی
-گلیم
– قالی
– سبد بافی
– رنگرزی سنتی
– پارچه دستباف
مصنوعات چرمی
عرب
– مراسم گرگیعان (در ماه رمضان)
– مراسم عروسی
– صابئین
– چوب بازی
عبا،شیله، چلاب و عصابه برای زنان
دشداشه، خاچیه، چفیه، عقال برای مردان
– سمبوسه
– فلافل ها
– قلیه ماهی
– پلو شوشتر
– ماهی صبور
– حریسه
-کلاه مالی
– ابریشم بافی
– عبا بافی
– نمد مالی
– گیوه بافی
– پشتی
بلوچ
-آواز و موسیقی بسیار معروف بلوچ
– جشن بهارچرانی
– مراسم حلک لدی

چادر چهارگوش
پیراهن برچا
کلاه و جبیقه پشمی
پیراهن چل تریز
– تنوری
– چلبک
– پترونگ
– راب
– اشکنه گشنیز
– سوزن دوزی بلوچ
– سکه دوزی
– خامه دوزی
– کوهمیت
– زیورالات بلوچ
ترکمن
-مراسم پرخوانی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مواد غذایی، سیاست های فرهنگی، مراسم مذهبی، گردشگری مذهبی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی، تحلیل داده