منبع مقاله با موضوع دارایی ها، مراکز آموزشی، شورهای اسلامی، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

اعانه تلفنی نیاز به زیر ساخت خاصی برای جمع آوری اعانه دارد- افرادی که تماس می گیرند و ابزار تماس- که بسیاری از کارآفرینان اجتماعی از آن برخوردار نیستند(آراستی،1391).
6-رسانه های سنتی
رادیو، تلویزیون و منابع چاپی از ابزارهای مهم جمع آوری اعانه برای غیرانتفاعی ها هستند. به خصوص رادیو که به طور سنتی ابزار خوبی برای رسیدن به مخاطبان خاص به شیوه ای مقرون به صرفه می باشد. این عمل در ایالات متحده معروف می باشند. به وضوح، این ابزار افزایش جمع آوری اعانه، برای بعضی از سازمان ها مقرون به صرفه تر می باشد. کسب و کارهای اجتماعی نباید رسانه های سنتی را از فهرست انتخابهای خود خط بزنند(آراستی،1391).
7-ابزار مجازی
بسیاری از کارافرینان اجتماعی، ابزار مجازی تبلیغات- نظیر نیکوکاری الکترونیک، اهدای آنلاین و ایمیل مستقیم- را اکسیری بالقوه می بینند. ولی تاکنون، چنین مواردی اثر بخش نبوده است؛ اهداء کنندگان(به ویژه اهداکنندگان جوان)، عجله ای برای اهدای الکترونیک ندارند؛ در خواست هایی که از طریق ایمیل مستقیم انجام می شود دچار قرار گرفتن در قرار گرفتن در اسپم می شوند که برای دریافت کنندگان ایجاد دردسر می کند. وب سایت ها نیز ترافیک اینترنتی را در شبکه ای شامل میلیون ها سایت نمی توانند تضمین کنند. اگر چه کارافرینان اجتماعی نباید ابزار مجازی را نادیده بگیرند، اما نباید صرفا روی این ابزار برای حمایت های قابل توجه تکیه کنند. واقعیت این است که موسسات در استفاده از فناوری های مجازی نسبتا ارزان قیمت عقب هستند. در بسیاری از مواد، مشکل جمع آوری اعانه مجازی این نیست که کسب و کارهای اجتماعی در انجام آن ناکارآمد هستند، بلکه کارآفرینان اجتماعی، مهارت لازم برای به کارگیری بهینه ایمیل و اینترنت را ندارند کارآفرینان اجتماعی باید برای افزایش جمع آوری اعانه از ارتباطات استفاده کرده و درگیر ابزار مجازی گردند(آراستی،1391).
یکی از ویژگیهایی که کارافرینان اجتماعی را از سازمان های انتفاعی و دولتی متمایز می کند این است که آنها درآمد خود را از طیف گسترده ای از منابع بدست می آورند. درآمد جمع آوری کمک های مردمی می تواند از مردم و از طریق انواع زیادی درخواست انجام شود. از میراث، از کمک های بلاعوض کسب و کارها، حمایت مالی، کمک های دولتی، همچنین اعتماد و سازمانهای خیریه. برخی از سازمانهای خیریه بزرگ استفاده می کنند طیف گسترده و پیچیده ای از تکنیک های جمع آوری کمک های مالی از قبیل تلفنی. در مقابل بسیاری از کارآفرینان اجتماعی محلی درآمد حاصل از رویداد های جمع آوری کمک های مالی را به صورت سالانه مانند جشن گرفتن، کنسرت و یا اجرای کارهای سرگرم کننده به دست می آورند(آیستن و همکاران،2006).
در حالی که تکنیک های جمع آوری کمک های مالی و فعالیتهای متفاوت هستند، به طوری که اجماعی برای جمع آوری کمک های بشردوستانه و یا فعالیتهای نوع دوستانه وجود دارد، برای بهرمند شدن از یک علت یا موضوع خاص نه برای سود تجاری(آنهیر،2005).
یکی دیگر از ابعاد مهم برای جمع آوری کمک های مالی کارافرینان اجتماعی تکیه بر جمع آوری کمک های مالی نسبت به اشکال دیگر تولید درآمد از جمله سرمایه گذاری های تجاری، کمک های مالی دولت و هزینه هاست، در حالی که برخی سازمان هان های خیریه بزرگ به عنوان مثال برای بالا بردن مقدار قابل توجهی از جمع آوری کمک های مالی یک شکل عمومی از سازمان جمع آوری کمک های مالی را تاسیس می کنند و آن تنها بخش کوچکی از درآمد کلی خود است. درمقابل سازمان کوچک و تازه تاسیس ممکن است افزایش تنها مقدار کمی را از طریق جمع آوری کمک های مالی را هرچند آن شامل بخش بزرگی از درآمد کلی آنهاست. داشتن درک بهتر از عوامل ممکن است با تکیه بر یک شکل از درآمد باشد، در این مورد، جمع آوری کمک های مالی به درک دراز مدت سلامت سازمانی و پایداری کارآفرینان اجتماعی بیانجامد(آیستین و همکاران،2006).
عواملی که در جمع آوری کمکهای مالی کارآفرینان اجتماعی موثر است عبارتند از 1)سازمانی 2) مدل های نسل درآمد 3) رویکر به جمع آوری کمهای مالی.
عوامل سازمانی شامل:
زمینه فعالیت/صنعت، سن،حجم، دامنه جغرافیای،موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالیات
مدل نسل درآمد مربوط به سازمانهای می شود که از منابع ترکیبی مختلفی از درآمد استفاده می کنند، مانند کمکهای دولتی، سرمایه گذاری تجاری(آیستین و همکاران،2006).
2-2-3-3-3 وقف
وقف، سابقه طولانی در فرهنگ ملل و تمدن های تاریخ بشری دارد و مصادیق آن را می توان در عهد فرمانروایی فراعنه مصر جستجو کرد. در مصر قدیم، فراعنه املاک و زمین هایی را برای راهیان اختصاص می دادند، و در تمدن یونان باستان آثار و نشانه هایی از وقف کتابخانه ها و مراکز آموزشی وجود دارد. در سال های قبل از ظهور اسلام، مصادیق وقف و فعالیت های خیریه در سیره پیامبران الهی مشاهده می شود. حضرت ابراهیم خلیل از پایه گذاران اولیه وقف بودند که در زمان حیات این پیامبر نهادهای امدادی و خیریه ای بنیان گذاشته شد که منابع اولیه آنها از طریق وقف تأمین می شد. نکته قابل تأمل آن است که خیرین و نیکوکاران با اختصاص دارایی و اموالشان به صورت وقف، از مالکیت برآن اموال برای همیشه می گذرند و آنها را صرف امور عام المنفعه می کنند(برمر،2004:12)70.
تمدن اسلامی در بها دادن به وقف تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است و در بسیاری از کشورهای غیراسلامی، به تبعیت از فرهنگ وقف در اسلام گام های بلندی در زمینه وقف دارایی ها برای اهداف بشردوستانه و توسعه ای برداشته شده است. در حال حاضر، درآمریکای شمالی، بسیاری از بنیادهای خیریه و مذهبی، جزء اموال موقوفه هستند و ده ها هزار بنیاد خیریه هم اکنون در آمریکا فعالیت دارند. دانشگاه آکسفورد تقریبا براساس الگوی اسلامی وقف پایه گذاری گردید که سابقه وقف دارایی و اموال برای توسعه مراکز آموزشی برای اولین بار در جهان اسلام متداول گردید و دانشگاه اسلامی الارهر مصر نیز از الگوهای موفق دانشگاه های جهان هست که بر پایه موقوفات بنیاد گذاری شد و از زمان تأسیس تاکنون بخش عمده ای از منابع مالی این مراکز آموزشی عالی اسلامی، از طریق منابع و دارایی های وقف شده خیرین تأمین می شود. وقف در کشورهای غربی به عنوان تولید اسلامی یا بنیاد دینداری مشهور است که شهروندان مسلمان با اختصاص دارایی و سایر موقوفات در برنامه های رفاه اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر تعهدات مذهبی شان را ادا می کنند تا رضایت پروردگار متعال را جلب نمایند. منشا این کنش خیرخواهانه و بخشش دارایی و اموال نشان از ظرفیت اعتقادی و ایمان اسلامی دارد که مسلمان با هدف قرب الهی و تأمین رضایت پرورگار دست به این اقدام نیکوکارانه می زنند و بخشی از اموال و دارایی هایشان را برای رفاه دیگران اختصاص
میدهند(کارن،2001)71.
تفاوت صدقه و وقف در آن است که صدقه معمولا اقدامی عادی است و شامل کمک های خیریه جاری و جزئی است، در حالی که وقف نوعی کنش داوطلبانه و اختیاری است که صاحبان سرمایه، بخشی از دارایی ها و اموال شخصی شان را برای فعالیت های خیریه وقف دائمی می کنند و از همین رو، وقف نوعی صدقه دائمی و مستمر است. به لحاظ ماهیت، وقف همانند سایر فعالیت های خیریه در قلمرو بخش داوطلبانه قرار دارد. اهداف و کاربردهای منافع حاصله از اوقاف می تواند صرف نهادهای آموزشی، یتیم خانه ها، ساخت و بهره برداری مساجد و گسترش سایر فعالیت های خیریه عام المنفعه شود(صادگ،2002)72.
انواع وقف
وقف مذهبی: اکثریت مساجد در جهان اسلام بیشتر از نوع وقف مذهبی هستند که توسط خیرین بنان گذاری شده اند. بعلاوه املاک و دارایی های اختصاص یافته برای مساجد، حوزه های علمیه و مدارس دینی از همین نوع موقوفات مذهبی هستند.
وقف انسان دوستانه: در وقف انسان دوستانه، موقوفات با هدف حمایت از فقرا و پیشبرد فعالیت های اجتماعی و منتفع ساختن توده مردم اختصاص می یابند. برای نمونه کتابخانه ها، مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی، مراقبت از حیوانات، مراقبت از محیط زیست، فعالیت های توسعه فضای سبز، جاده سازی و … از این نوع موقوفات هستند.
وقف خانوادگی: نوع سوم وقف اشاره به وقوفاتی دارد که از سوی والدین به فرزندان و ورثه اختصاص می یابد و مازاد درآمد به دست آمده برای فقرا هزینه می شوند(کهف،2002)73.

جدول 2-5: عوامل اثرگذار بر اقدام به فعالیتهای خیرخواهانه و وقف
عوامل تعیین کننده خیرخواهی انگیزاننده ها فرایند وقف آثار ونتایج اجتماعی

بازخورد

منبع: (جنی فر،2004 به نقل از سالارزهی،1390:50)
مطالعات و شواهد نشان می دهد سنت حسنه وقف و سایر فعالیت های خیرخواهانه در کشورهای اسلامی تابعی از متغرهای مختلف است و در متن نظام ارزشی دین مبین اسلام، نوع دوستی، احساس مسئولیت در قبال کیفیت زندگی شهروندان فقیر و آسیب پذیر و تعهد اخلاقی و دینی برای رفع مشکلات مادی اقشار آسیب پذیر مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در مجموع می توان عوامل مذهبی از قبیل تقوا و ایمان قوی، عوامل فردی از قبیل شخصیت مهربان، روحیه سخاوت مندی و پایگاه شغلی، سطح در آمد، میزان تحصیلات و شعور اجتماعی و سایر مولفه ها را از تعیین کننده های اقدامات خیریه از قبیل وقف دانست(شکوری،1386).

وقف و تأثیر آن بر توسعه و رفاه اجتماعی
در جوهره تعالیم اسلامی، تلاش و کسب روزی حلال نوعی عبادت تلقی شده است و سازوکارهای فقرزدایی و توزیع ثروت از قبیل پرداختن زکات، صدقه، توجه به معیشت فقرا و ایتام، احسان و نیکوکاری با اقشار آسیب پذیر و از همه مهم تر سنت حسنه وقف نشان از ظرفیت و پشوانه قوی فرهنگ اسلامی برای ارتقای توسعه اجتماعی در جوامع اسلامی است. تجربه وقف در کشورهای اسلامی نشان می دهد که موقوفات می توانند در تحقق اهداف مرتبط با توسعه اجتماعی ایفای نقش کنند. برای نمونه، خدمات شهری، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان از شاخص های توسعه هستند و گسترش فرهنگ وقف در زمینه های آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی تأثیر بسزایی در ارتقای توسعه اجتماعی دارد(سامی،2006)74. در مالزی شواهد نشان می دهد که کاربردهای وقف علاوه بر مصادیق زیادی از کاربرد وقف در تأسیس شرکت های تعاونی مسکن، شرکت های صنعتی، تأسیس کتابخانه ها، آرمایشگاه و مراکز پژوهشی وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر ارتقای رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است(آریف،1991)75.
بخش قابل توجهی از فعالیت های توسعه ای در کشورهای اسلامی که مبتنی بر منابع و دارایی های وقف شده است(صادگ،2002):
تأسیس نهاد های آموزشی نظر مدارس ابتدایی، دبیرستان ها و همچنین تأسیس دانشکده ها و مراکز آموزش عالی به طور نمونه در بنگلادش بیش از 800 مؤسسه آموزشی برپایه وقف ساخته شده است،
وقف خانه های مراقبت و ایتام که محل نگهداری کودکان بی سرپرست و افراد فاقد سرپناه است و امکانات زندگی و تحصیل رایگان برای آنها فراهم می شود؛
تقریباً اکثریت مساجد در بنگلادش به عنوان مراکز فرهنگی و اجتماعی خدمات عام المنفعه را به مسلمانان عرضه می کنند و حدود 120 هزار مسجد از طریق منابع وقف تأسیس شده است و فعالیتهای آموزشی در این مساجد و مکتب خانه های آموزش تعالیم اسلامی برپایه موقوفات اداره می شوند؛
کلینک ها و مراکز بهداشتی و درمانی از جمله فعالیت های خیریه مبتنی بر منابع موقوفات هستند. بنیاد همدرد مبتنی بر طب گیاهی در کراچی که الگوی موفق استفاده از ظرفیت کمک های مردمی و موقوفات است.همچنین این کلینک از حمایت های مالی دانشگاه کراچی و مؤسسات خیریه و امدادی پاکستان، هندوستان و بنگلادش برخوردار است و خدمات پزشکی را در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار می دهد؛
فروشگاه مراکز تجاری وقف شده که منبع درآمد زایی و تأمین منابع مالی برای پروژه های عام المنفعه و پروژه های خیریه هستند؛
سایر منابع و دارایی ها نظیر املاک مسکونی، کشاورزی و سهام شرکت ها و کارخانجات که از سوی خیرین

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع منابع مالی، نرخ مالیات، ثروت سهامداران، کسب و کار Next Entries منبع مقاله با موضوع نیروی کار، وضعیت اقتصادی، امنیت شغلی، خوداشتغالی