منبع مقاله با موضوع تعهد مستمر، تعهد عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

که افراد خود را با سازمان خود معرفي مي کنند و در فعالیتهای سازمانی درﮔﻴﺮ می شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (جعفری و همکاران، 1389 ، لوتانز، 2008)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کارمندانی که از خود تعهد عاطفی نشان می دهند، احساس می کنند که علاقه دارند در سازمان بمانند. در این نوع تعهد ارزشهای کارمندان و سازمان با هم منطبق می باشند (فتاحی، 1391).

2- تعهد مستمر:
بر اساس اين تعهد فرد هزينه و زیان ترک سازمان را محاسبه مي کند. در واقع فرد از خود مي پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزينه هايي را متحمل خواهد شد. افرادي که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادي هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نياز آن‌ها به ماندن است (لوتانز، 2008). یکی از عواملی که موجب افزایش تعهد مستمر در کارکنان می شود، نبود فرصت های شغلی جایگزین برای آنهاست (ویتل175، 2008).

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، جامعه شناسی، عملکرد شغلی، انسجام گروهی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه