منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، آنتروپومتریک، ترکیب بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

طور مطرح کرد که چربی ها و بال گردن شخص هستند.

2-15 سن ورزشی در پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی)
با توجه به بروز مشکلاتی که در تخمین و ارزیابی دقیق و کامل سن (بیولوژیکی) و سن (مورفولوژیکی) سن ریخت شناسی یا ظاهری مشاهده می شود آنها را غالبا بصورت تخمین ذهنی برآورد و معین می نمایند که به سختی می توان مشخص کرد که نوجوانان و جوانان در چه زمانی آماده حضور و شرکت در مسابقات رسمی و در سطح بالا می باشند.
سن ورزشی و مناسب ترین سن برای حضور و شرکت در رقابتهای بزرگ و سطح بالا کاربرد بسیار مهمی در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت، هفتگی، ماهانه و سالانه جهت ارايه برنامه های تمرینی دارد. در اکثر رشته های ورزشی، برنامه های تمرینی ویژه نوجوانان و جوانان باید توجه خاصی بر رشد و تکامل همه جانبه متمرکز باشد. توجه به این نکته که برای هر رشته ورزشی یک دامنه سنی وجوددارد (محدوده سنی کلی و عمومی) شخص ورزشکار باید در آن سن پرورش یابد ورشد مهارتهای اصلی را آغاز کند تا در آن رشته ورزشی به تخصص برسد و در نتیجه به عملکرد و اجرای مطلوب و بهینه در رشته مورد نظر برسد.
سن تخصصی شدن و دستیابی به مرحله اوج عملکرد اجراهای ورزشی در رشته های مختلف متفاوت و به نوع و سبک آن رشته مربوط می باشد. در این میان رشته ورزشی پاورلیفتینگ از جمله رشته هایی است که در مقایسه با دیگر رشته های ورزشی پایه، همانند ژیمناستیک و شنا با تاخیر سنی (نزدیک به 16 تا 17 سالگی) شروع می شود (سیاه کوهیان و همکاران، 1385).

2-16 نیازمندیهای فیزیولوژیک و خستگی درپاورلیفتینگ
از نگاه فیزیولوژیکی علت خستگی ورزشکاران قدرتی تخلیه منابع انرژی (فسفاژن)، تجمع لاکتات یا ذخیره گیلیکوژنی نیست بلکه در ورزشکاران سطح بالا و نخبه این رشته ورزشی عوامل عصبی و روانی باعث ایجاد خستگی می شوند و با توجه به ماهیت حرکتی این رشته ورزشی منبع تامین انرژی آنی فسفاژن عمده ترین تامین کننده منبع انرژی می باشد.

2-17 آمادگی قلبی – تنفسی در پاورلیفتینگ
بومپا معتقد بر این باور است که قدرت یکی از اساسی ترین قابلیت زیست حرکتی در ورزشکاران قدرتی می باشد که با توجه به اصل مثلث قابلیت های زیست حرکتی افزایش قدرت و سرعت، منجر به کاهش استقامت تنفسی- قلبی می شود، بطوریکه ماکزیمم VO2 در ورزشکاران نخبه این رشته حتی از افراد تمرین نکرده نیز پایین ترمی باشند. باروگا برای جلوگیری از بروز اختلالات قلبی تنفسی انجام دو های نرم وسبک را دربرنامه تمرینی افراد توصیه می کند.

2-18 آمادگی بی هوازی (ظرفیت بی هوازی) در پاورلیفتینگ
با استفاده از آزمون وینگیت آمادگی بی هوازی ورزشکاران مشخص می شود که نتایج این آزمون در ورزشکاران قدرتی حاکی از آن است که به دلیل ماهیت فسفاژنی این رشته و نیز با توجه به تولید لاکتات و تجمع آن به هنگام اجرای آزمون 30 ثانیه ای وینگیت، ورزشکاران قدرتی بازده خوبی را نمی توانند در طول 30 ثانیه زمان آزمون حفظ کنند.

2-19 متابولیک (سوخت و ساز) در پاورلیفتینگ
هزینه و صرف انرژی به طرق مختلف تمرین با وزنه عمدتا از سوی ورزشکار و مربی از اهمیت کافی برخوردار نیست. بلندکردن 30000 تا 50000 کیلوگرم وزنه در طول برنامه تمرینی هفتگی بدون محاسبه فشارهای ناشی از گرم کردن، مسئله ای غیر عادی برای پاورلیفتینگ کاران نخبه نیست. مطالعات و بررسیهای هزینه های انرژی مشخص می نماید که در طول مرحله آمادگی صرف انرژی بیش از600 کیلوکالری در ساعت و 30000 کیلوکالری یا بیشتر در هفته می باشد، لازم به ذکر است که در مرحله مسابقه تا اندازه ای صرف هزینه انرژی کمتر خواهد بود و بیشترین مقدار صرف هزینه انرژی در تمرین در مرحله ریکاوری رخ می دهد که در این مرحله بیشترین هزینه انرژی مرتبط با حجم تمرین است. این نکته که صرف هزینه نسبتا زیاد، مصرف کالری زیاد در میان دسته های سنگین وزن تقریبا بالاست (سیاه کوهیان و همکاران، 1385).
2-20 مبانی نظری
موفقیت در هر رشته ورزشی نیازمند کسب مهارتهای تاکتیک، تکنیک و آمادگی جسمانی مطلوبی می باشد از جمله مواردی که در حوزه تربیت بدنی توجه پژوهش گران و محققین این رشته را به خود جلب کرده است بطور خلاصه به آن اشاره می شود. ساختار، ترکیب بدن، نژاد، جنسیت و عوامل آنتروپومتریک و ارتباط همه موارد در کسب موفقیت ورزشکاران منوط می باشد. بدون شک ارتباط کلی بین ترکیب بدنی و ساختار فرد ورزشکار در جهت عملکردی مطلوب وجود دارد. بدین صورت است که همواره با شناسایی خصوصیات آنتروپومتریک ورزشکاران نخبه ویژگی های مطلوب هر رشته ورزشی معرفی شود (شاهین طبع، 1377).
در مطالعه مباحث ورزشی دو روش پایه برای گزینش ورزشکاران موجود می باشد که عبارتند از روش معمولی و روش علمی. روش معمولی یک روش تجربی است که بر میزان پیشرفت ورزشکار در رشته ورزشی خاص خود استوار می باشد. بدین ترتیب که شخص ورزشکار در اثر خواست والدین، ترغیب همسالان، سنت های بومی و محلی و … در یک رشته ورزشی شروع به فعالیت می نماید، که در این حالت ارزیابی از عملکرد ورزشکار به عوامل دیگری بجز فاکتور مستعد بودن شخص ورزشکار در رشته ورزشی لحاظ شود بستگی دارد. در این حالت عملکرد ورزشکار بسیار ضعیف و روحیه ادامه تمرینات در وی بسیار پایین می باشد و علت آن این است که فرد در انتخاب ورزش خود اشتباه کرده است. گزینش علمی روشی است که مربی با توجه به مسئله مهم استعداد یابی ورزشی فرد را جهت شروع یک ورزش خاص با توجه به داشتن شرایط مطلوب و قابلیت عملکرد بالا راهنمایی و هدایت می نماید (گائینی، 1367).

2-21 آنتروپومتری
آنتروپومتری1 یکی از روشهای اندازه گیری می باشد که در حیطه آنتروپولوژی می باشد. معنی و مفهوم واژه آنتروپومتری از واژه یونانی انسان2 و گفتار، شناخت3 گرفته شده و نخستین بار در سال 1975 به مفهوم مطالعه بررسی تاریخ طبیعی انسان بکاربرده شده است (پویان فرد، 1373).

2-22 معرفی اندازه های آنتروپومتریک درعلوم ورزشی
اندازه های آنتروپومتریک در علوم ورزشی بر3 شاخص عمده استوار است (صداقت زادگان، 1379).
• ساختار بدن
• اندازه بدن
• ترکیب بدنی

2-22-1 ساختار بدن
ساختار بدن به ساختمان بدن و شکل و شمایی اشاره می کند و روش های مختلفی برای طبقه بندی ساختار بدن مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال میتوان به نوع پیکربندی شلدون و هیث کارتر اشاره کرد که در ادامه توضیح مختصری در مورد این دو روش آمده است. در نوع پیکر شلدون، عباراتی چون غول پیکر، (آندومورف )، عضلانی پیکر (مزومورف) و لاغر پیکر (اکتومورف) به منظور توصیف یک فرد بر حسب نوع پیکری او مورد استفاده قرارمی گیرد اولین مورد فرد پیکری است که توسط گردی و نرمی بدن مشخص می شود. دومین مورد؛ عضلانی پیکر است که توسط بدنی چهار شانه و عضلانی بر آمده مشخص می شود. مطلب آخر در مورد طبقه بندی شلدون لاغر پیکری است که دارای مشخصات مشهودی از جمله ظرافت بدنی، ضعف عضلانی، نحیفی می باشد. روش شلدون نیاز به عکس شخص مورد نظر از سه سطح مختلف بـدنش است.
نمرات 1 تا 7 تعیین کننده میزان پیکری شخص می باشد بدین صورت که نمره 1 حداقل و نمره 7 حداکثر تعیین شده است، برای مثال نوع پیکری 1-1-7 مشخص کننده یک فرد چاق، 1-7-1 حاکی از یک فرد عضلانی پیکر و 7-1-1 یک فرد لاغر می باشد (فاکس، 1380).

2-22-1-1 ساختار بدن و عملکرد ورزشی
ساختار بدن ورزشکاران ترکیب ویژه ای از سه جزء مذکور می باشند. معمولا ساختار بدن ورزشکاران شرکت کننده در رشته های ورزشی گوناگون با برتری یکی از سه جزء بر دوتای دیگر همراه است. بیشتر بدن سازها عضلانی پیکر هستند، والیبالیست های که دو متر یا بیشتر از آن قد بلند هستند لاغر بنظر می آیند، و بسیاری از کشتی گیران در حالت موازنه بین لاغر و عضلانی پیکر قرار دارند. با ذکر این نکته که مردان ورزشکار جزء عضلانی غالب است (پراداس و همکاران3، 2007).

2-22-2 اندازه بدن
اندازه بدن به قد و وزن بدن یک فرداشاره دارد. ارزیابی منظم از میزان رشد، وزن و قد فرد در شاخص اندازه بدنی بسیار اهمیت دارد، بدلیل اینکه دوران رشد کودکی و نوجوانی برخی صفات مشخص اولیه و ثانویه دیررس یا زودرس هستند که از عوامل اضطراب به شمار می روند، آگاهی و شناخت مربیان، و والدین و حتی خود فرد از میزان رشد قد و وزن می تواند اضطراب احتمالی ناشی از تغییرات قد و وزن را کم کند، زیرا رشد قد و وزن در دختران و پسران در دوران کودکی مشابه است و در دوران نوجوانی تفاوت های جنسی آشکار می شود (صداقت زادگان، 1379).

2-22-2-1 اندازه بدن و عملکرد ورزشی
بیشتر اوقات اندازه بدن در اشکال مفهومی همچون کوتاه یا بلند، بزرگ یا کوچک، سنگین یا سبک طبقه بندی می شود. که تفکیک مفاهیم مذکور با توجه به رشته ورزشی مشخص و معنی دار می گردد. یعنی برای رشته ورزشی خاصی وضعیت ورزشکار، نوع مسابقه یکی از مفاهیم ذکر شده مربوط به اندازه بدن در نظر گرفته می شود (نیکبخت، 1369).
بطور مثال در بین مردان ورزشکار شخصی که 180 سانتیمتر قد دارد برای بازی در بسکتبال حرفه ای کوتاه بنظر می رسد، اما در بین کشتی گیران همین فرد قد بلند محسوب می شود.

2-22-3 ترکیب بدن
ارزیابی از ترکیب بدن معمولا بمنظور مشخص نمودن وضعیت سلامت و آمادگی فرد و نظارت و برنامه ریزی برنامه های تمرینی جهت ورزشکاران می باشد که میزان درصد چربی بدنی بالا (پایین بودن توده بدون چربی) همواره با احتمال خطر مواجه بیماریهای قلبی، دیابت، فشار خون می باشد و برعکس.
ترکیب بدنی تکنیکی از اندازه گیری های بدن سنجی است که وزن بدن افراد را به دو قسمت وزن چربی دار و وزن بدون چربی تقسیم می نماید. وزن بدون چربی شامل عضلات، استخوانها، اندامها و بافتهایی که کاملا از لحاظ متابولیکی فعال هستند را گویند. باقیمانده وزن بدن را چربی تشکیل می دهد که خود شامل دو بخش است: بخش اول چربی ضروری نامیده می شود که در مغز استخوان، اطراف قلب، ریه، کلیه، کبد، بافت ها، سیستم عصبی ذخیره می گردد. این چربی برای محافظت عملکرد طبیعی اندامهای داخلی بدن (و در زنان ضرورتا برای تولید مثل) مورد نیاز است (آکادمی مقالات فیزیک4، 1984).

2-23 آمادگی جسمانی و حرکتی
در تربیت بدنی و ورزش آمادگی را به دو بخش جسمانی وحرکتی تقسیم می کنند، در ارتباط با کلیه مهارتهای ورزشی، نیروی عضلانی، تعادل، سرعت پایه های حرکت را تشکیل می دهد و آمادگی عمومی حرکتی نیاز به بررسی عوامل آمادگی جسمانی نظیر قدرت، انعطاف پذیری و استقامت را دارد (کاشانی، 1386).
آمادگی جسمانی به آن دسته از توانایی های پایه و بنیادی انسان گفته می شود که به خودی خود وجود داشته و آموزش پذیر نیستند ولی در اثر تمرین پیشرفت می کنند. آمادگی حرکتی به توانایی هایی اطلاق می شود که در اثر آموزش ایجاد می شوند اکتسابی هستند و از طریق آموزش و تمرین بهبود می یابند، مانند سرعت، توان، چابکی (کارتر5، 1970).

2-24 توان عضلانی
توان معمولا مترادف با کلمه قدرت جسمانی به کار برده می شود در حالی که به تعاریف توان مقدار نیرویی است که عضلات در واحد زمان تولید می کنند، البته لازم به تذکر است که قدرت بدنی در ارتباط مستقیم با توان است. توان از نظر فیزیکی کار انجام شده در واحد زمان یا P=w/t  که در آن p توان، w کار انجام شده و t زمان است. همچنین توان را قدرت انفجاری یا حداکثر نیروی عضلات در کوتاهترین مدت زمانی نیز تعریف کرده اند. توانایی انجام پرش، پرتاب وزنه، نیزه، دیسک با شروع سریع در دو میدانی نمونه هایی از تبدیل انرژی به توان هستند.

2-24-1 توان
توان تركيب دو عامل قدرت و سرعت كه غالبا آن را قدرت انفجاري يا قدرت كششي مي‌گويند. و همچنین کار انجام شده در واحد زمان را توان می نامند که به دو عامل قدرت و سرعت بستگی دارد. آن‌ چه در توان مهم است انجام كار در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌باشد؛ يعني هر چه زمان كوتاه‌تر باشد توان بيش‌تر خواهد شد. توان در بيش‌تر ورزش‌ها (دوي سرعت، پرش، پرتاب و…) ت‍أثير زيادي دارد. توان را مي‌توان با دويدن در سر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، تمرین با وزنه، آسیب دیدگی، رژیم غذایی Next Entries منبع تحقیق درمورد تمرین قدرتی، انعطاف پذیری، حداکثر قدرت، ورزشکاران