منبع تحقیق درمورد سازمان همکاری شانگهای، آسیای مرکزی، منافع ملی، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

گران قدری چون چین و روسیه در چارچوب شانگهای، سپر مطمئنی به منظور امنیت ملی ما در برابر تهدیدات، احتمالی خواهد بود. برخی دیگر هم از یک سو معتقدند که شانگهای سازمانی نوپا و نارس است و به هیچ وجه نمی تواند کمکی به امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بکند و از سوی دیگر این عده احتمال پذیرش درخواست عضویت دائمی ایران توسط شانگهای را بسیار ضعیف می پندارند (غفوری و سعیدی، 1388: 100) نهایتا اینکه همگرایی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، از دیدگاه سیاسی، وضع بهتری برای ایران فراهم می آورد و برآورنده ی منافع ایران در پاره ای از مناطق آسیای مرکزی خواهد بود. چنین می نماید که ایران می خواهد روابط خود را با روسیه و چین گسترش دهد، چون این دو کشور نه تنها دارای اقتصادهایی نیرومندند ، بلکه در زمینه ی مسائل منطقه ای و بین المللی نیز مواضع نزدیکتری با جمهوری اسلامی ایران دارند . به رسمیت شناختن سازمان ملل به عنوان تنها مرجع قانون رسیدگی به صلح و امنیت در روابط بین الملل و مخالف با استفاده از زور و تهدید به زور از دیگر فرصت هایی است که قبل از همکاری با سازمان همکاری شانگهای،عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. سیاست سازمان همکاری شانگهای در مورد عاری شدن منطقه آسیای مرکزی از سلاح های هسته ای و تبدیل شدن آن به منطقه صلح ، تلاش مشترک برای حفظ امنیت منطقه ، تلاش برای حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز نیز دقیقا در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.(واعظی، 1390: 255)
فرصت امنیتی
در حالیکه واقعیات اقتصادی جهان تغییر کرده و امنیت خارجی ایران همچنان تحت فشار است منطق تصمیم پیوستن به سازمان همکاری شانگهای اولین اجتماع امنیتی ایران از زمان انقلاب با همه ی تعهداتی که ممکن است در آینده دربرداشته باشد –آشکارتر و بلامنازع تر خواهد بود59. تنها دلیل پدید آمدن چنین اتحادی درک یک هدف و تهدید خارجی مشترک است و اگر واقع بین باشیم این هدف و تهدید تنها می تواند امریکا باشد (واتسون،1385: 167) عضویت ایران در اجلاس شانگهای، مانند یک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد. این عضویت کاهش تهدیدات منطقه ای بر ضد جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. حضور ایران در سازمان شانگهای با توجه به حضور دو ابر قدرت منطقه ای مانند چین و روسیه می تواند زمینه حضور کشورمان در عرصه های بین المللی را فراهم کند. این اولین جامعه ی امنیتی چند جانبه ی واقعی است که ایران بع

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سازمان همکاری شانگهای، آسیای مرکزی، سازمان شانگهای، ژئوپولیتیک Next Entries منبع مقاله درمورد سیاست خارجی، خاورمیانه، انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران