منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای مشکل ساز و نامطلوب 4- سنگین تر نبودن هزینه های اجتماعی رفتارهای نامطلوب از منافع آن.110
نکته ای که توجه به آن در امر جرم انگاری بسیار ضروری است این است که لااقل بخش عمدهی جرایم به وسیله ی قوانین جزایی ایجاد نشده است ، بلکه قوانین جزایی صرفا آن را به رسمیت شناخته اند ، لذا می توان جرم را به طور مستقل از قوانین کیفری تعریف کرد. به عبارت دیگر می توان گفت قوانینی که رفتارهای خاصی را جرم و قابل مجازات می دانند بعد از رفتارهای مجرمانه به وجود می آیند و نه قبل از آنها و قوانین حداکثر شرط تجویز واکنش برای چنین رفتارهای مجرمانه ای به حساب می آیند.111
در همین راستا می توان برای جرم بودن تشکیل،اداره و عضویت در فرقه بهائیت مبانی ای را ذکر کرد که علیرغم عدم تصریح قانونگذار در سطوح مختلف قانونگذاری برای جرم شناختن این رفتارها ، باعث تقویت جرم انگاری این رفتار انحرافی شود که مي توان این مبانی را به مبانی شرعی و مبانی عرفی تقسیم کرد که در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول:مبانی شرعی
با توجه به اینکه جامعهی ایران جامعه ای مذهبي است و قوانین موضوعه از عرف و اخلاق حاکم بر جامعه که هنجارها و اخلاق های مذهبی اسلامی است ، منبعث می شود در همهی زمانها و همهی موارد در رابطه با جرم دانستن هر رفتاری ، قرآن کریم و آیات و روایات و احادیث و منابع و فتاوای معتبر فقهی در راس آن قرار می گیرد و مهمترین مبانی جرم تلقی کردن تشکیل،اداره و عضویت در فرقه بهائیت بدون شک از این منابع قابل استنتاج است که در این قسمت سعی بر این است که این مبانی مورد بررسی قرار گیرد.در طول تاریخ گروهها و فرقه های مختلف علیه اسلام به شیوه های گوناگونی توطئه کرده اند و قرآن اصطلاحات مختلفی از قبیل کافران،مشرکین و منافقین و…برای آنها به کار برده است ، برای بررسی مبانی شرعی جرم انگاری این فرقه ابتدائاً باید مشخص شود که فرقه بهائیت در قالب کدام یک از این گروههایی که در قرآن به کار رفته است قرار میگیرد، امروزه قریب به اتفاق فقها فرقه بهائیت را به عنوان گروه کافر معرفی کرده اند، در خصوص این فرقه از مراجع عظام سوالاتی شده است
1-آیا بهائیت ضاله و منحرف است
2-آیا بهائیان نجس هستند؟
3-آیا بهائیان اجازه تبلیغ فرقه خود را در کشور از نظر شرعی دارند؟
پاسخ ها
مقام معظم رهبری حضرت ایت الله عظمی سید علی خامنه ای(دامت برکاته)
بطور کلى از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه و مضلّه اجتناب کنید.‏
1-بله کاملا منحرف هستند
2-بله نجس هستند
3-چون موجب انحراف و گمراهی مردم می شوند اجازه تبلیغ ندارند112
حضرت آیت الله نوری همدانی
1-بله – فرقه ای ضاله است و بسیار منحرف
2-از سگ هم نجس تر هستند و فرقه ای من در آوردی است
3-تبلیغ فرقه آنها حرام است ، چون گرایش به کفر دارند و سبب مرتد شدن انسان ها
می شوند113
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
1-بله ،بهائیان کافر حساب می شوند
2-بهائیان کافر و مرتد هستند و نجس
3-از نظر شرعی تبلیغ این فرقه ضاله حرام است چون بهائیان نجس و کافر هستند114
حضرت آیت الله وحید خراسانی
بله-نجس هستند چون کافرند
اجازه تبلیغ فرقه منحرف و ضاله خود را ندارند115
و همچنین به موجب مصوبه کنفرانس اسلامی و صدور رای از طرف مجمع درباره مذهب معارض با تعالیم قرآن و سنت و تاکید براین که موسس فرقه بهائیت ،مدعی رسالت بوده و تالیفاتش را وحی منزل پنداشته ،رسالت پیامبر اکرم را انکار میکرده ،قرآن را منسوخ شده پنداشته و اعتقاد به تناسخ ارواح داشته است ،تغییر و اسقاط بسیاری از فروع فقه از جمله:تغییردادن تعداد نمازها و اوقات آنها،یعنی 9 نماز درسه زمان صبح،ظهر و هنگام غروب ،شیوه تیمم را تغییر داده ،روزه داری را در 9روز که به عید نوروز در21 مارس هر سال منتهی می شود کافی دانسته،قبله را از کعبه به خانه خودش در عکاء در فلسطین اشغالی تغییر داده ،حرمت جهاد را اعلام کرده ،حدود را اسقاط کرده ،قائل به تساوی زن و مرد در میراث و حلیت ربا شده زمینه های وحدت اسلامی که متضمن دوری از حرکت های تفرقه انگیز بین امت اسلام و ارتداد می باشد مقرر شد:مقابله هیات های اسلامی در تمامی نقاط جهان با تمامی امکانات در برابر این فرقه گمراه که هدف آن ضربه زدن به اسلام می باشد واجب است.ادعای بهاء انکار ضروری دین است و موجب کفر اوست و لذا به اجماع مسلمین بر او احکام کفار منطبق می باشد.116
آیت الله گلپایگانی نیز کسانی را که در جهت انحراف جامعه اسلامی با تبلیغات اقدام میکنند را در حکم جنگ نرم دانسته است، وآنها را کافر حربی محسوب کرده اند، در جواب سوالی که از ایشان شده است،می فرمایند:هر گونه مقابله اعتقادی ولو با اینترنت و یا ماهواره و دیگر ابزار مرسوم فعلی جنگ نرم است و بر هر مومن متمکنی (علما) مقابله با آنها و دفع شبهات آنها واجب است و در بیان احکام این گونه جنگها موارد و مصادیق مختلف است
سوال:حکم فرد یا افراد کافر یا مشرکی که به صورت سازماندهی شده و برنامه ریزی شده در جهت ایجاد انحراف اعتقادی در جامعه اسلامی و تغییر عقاید مسلمانان فعالیت می کنند چیست؟آیا در حکم محارب هستند؟
جواب:اگر مستامن یا کافر ذمی باشد با این عمل از استیمان و شرایط ذمه خارج می شود و حکم کافر حربی را پیدا می کند و به هر حال باید به مراکز قانونی اطلاع داده شود تا حکم شرع مقدس در مورد او جاری گردد 117.
براساس نظر آیت الله گلپایگانی آنچه بهائیان را ملحق به کفار حربی می کند تبلیغات منحرفانه آنها علیه اسلام است، که سبب منتفی شدن عصمت و احترام آنها می شود و لذا کافر حربی ومهدورالدم هستند.براساس نظری دیگر عملی که باعث آزار به مسلمانان شود،کفار را از تحت ذمه و امان خاج می کند و در حکم کافر حربی غیر مستامن قرار می گیرد.118 و تبلیغ علیه اسلام از جمله موارد آشکار آزار مسلمانان است.
بهائیان به دو دسته تقسیم می شوند ، دسته اول کسانی که صرفاً بعضی اعتقادات دارند و اظهار و تبلیغی نمی کنند . حکومت اسلامی این دسته از افراد را از حقوق شهروندی محروم نمی کند و با ملایمت با آنها برخورد می کند دسته دوم کسانی هستند که پیرو پیام های بیت العدل به تبلیغ و اظهار عقاید انحرافی در جامعه اسلامی می پردازند و باعث گمراه ساختن عوام می شوند که منظور از مبانی جرم انگاری که در ادامه بیان می شود مبانی رفتارهای دسته دوم است،چرا که تنها این رفتارهاست که واجد جنبه مجرمانه است .

بند اول:آیات قرآن
1- یا ایهالنبی جاهدالکفار و المنافقین واغلظ علیهم و ماوئهم جهنم و بئس المصیر119
ای پیغمبر با کافران و منافقان جهاد و مبازه کن و به آنها بسیار سخت گیر (بیش از این با آن عناصر فاسد و پلید حلم ومدارا نکن)و مسکن و ماوای آنها دوزخ است که بسیار منزلگاهی بد و دردناک است.
2- یا ایهاالذین امنوا اقتلو الذین یلونکم من الکفار و لیجدو ا فیکم غلظهً و ان الله مع المتقین.120
ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع به جهاد کنید و باید کفار در شما دشمنی و نیرومندی و قوت و پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزگاران است.
عللی که باعث می شود ما بهائیان را به گروه کفار ملحق بدانیم علاوه بر نظر مراجع عظام که بیان شد، آیات قرآن کریم راجع به توحید و نبوت و معاد است که رهبران بهایی به صراحت این ضروریات را منکر شده اند. البته این آیات منکر رافت و عطوفت الهی نیست این آیات مربوط به کفاری است که از حدود خود تجاوز کنند،کسی که به کافر هم پیمانی ستم کند یا بیش از توان به او تکلیف کند من روز قیامت علیه او احتجاج خواهم کرد121.فقها بهائیان را کافر غیر ذمی122 محسوب می کنند که کسانی که از حدود خود تجاوز کنند و به تبلیغ عقاید انحرافی خود بپردازند مشمول این آیات قرار می گیرند.
3-منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلوه و لا تکونوا من المشرکین ،من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً کل حزب بما لدیهم فرحون123
شما ای اهل ایمان از پیروی دین فطرت،به درگاه خدا بازآیید و خداترس باشید و نماز را به پا دارید و ار فرقه مشرکان نادان نباشید از آن فرقه هواپرست و نادان نباشید که دین فطرت خود را متفرق و پراکنده ساختند و از هوای نفس و خودپرستی فرقه فرقه شدندو گروهی به اوهام باطل و عقیده و خباثت فاسد خود دلشاد بودند. در این آیه خدا کسانی که در جهت فرقه گرایی در دین اقدام میکنند را در حد مشرکین دانسته اند.
4-ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً لست منهم فی شیء انما امرهم الی الله ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون124
آنانکه دینشان را پراکندند و در آن فرقه فرقه شدند چشم از آنها بپوش که چنین کسان به کار تو نیاید و از دست آنها نیز غمگین نباش که مجازات کار آنها با خداست ،بعد از این به عقاب آنچه می کنند آگاهشان می گرداند.
5-انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض ذلک لهم خزی فی النیا و لخم فی الاخره عذاب عظیم.125
کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نیست که آنان را به قتل رسانده یا به صلیب کشید یا دست و پاهایشان (دست راست و پای چپ)،نفی بلد یا تبعید کنند،این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. برای ارتباط این آیه و فرقه گرایی دینی ابتدا بهتر است معنای واژه افساد در زمین و کاربرد آن را در قرآن بیان کنیم ،کلمه افساد در زمین در آیات مختلفی در قرآن به کار رفته است از جمله:
واذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون126:
چون مومنین به آنها بگویند در زمین فساد نکنید پاسخ دهند که ما اصلاح کننده هستیم.
اقدامات فساد برانگیز عافیت طلبان مانند داستان قارون …ولا تبغ الفساد فی الارض127.. و در روی زمین فتنه و فساد بر میانگیز.
ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعض لفسدت فی الارض128.
اگر خدا برخی از مردم در مقابل بعضی دیگر بر نمی انگیخت فساد در روی زمین را فرا می گرفت.
الا تفعلو ه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر129
و شما مسلمانان اگر آنچه را که خداوند دستور داده به کار نبندید بدون شک فتنه و فسادی بزرگ روی زمین را خواهد گرفت.
ظهرالفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی النلس لیدقهم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون130
به سبب کردار خود مردم فساد و تباهی در زمین و دریا پدیدار گشت تا ما هم کیفر بعضی کردارشان را به آنها بچشانیم تا شاید باز گردند(به خود آیند).
انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد:131
این آیه از زبان فرعون و در مقام متهم کردن موسی (ع)آمده است به همین اشاره میکند و اصطلاح فساد بعد از تغییر دین بکار رفته است.
از این آیات و آیات مشابه فهمیده می شود که فساد در زمین تنها بر وقوع فساد و تباهی در زمین اطلاق نمی شود بلکه بر انجام فعالیت هایی دلالت می کند که بر ضد نظام به هدف بر هم زدن نظم سیاسی یا اجتماعی آن یا ایستادگی در برابر عدالت و حق به طور گسترده از نظر کیفی و کمی صورت پذیرد،به گونه ایی که نظام حکومتی را در معرض تهدید قرار دهد یا ضرر مادی یا معنوی همگانی بر جامعه وارد کند.این معنا از عموم ((فی الارض))برداشت می شود و عموم و شمول مزبور معنایی دامنه دارتر از معنای ظرفی دارد و همه گسترهءگیتی و زمین در آن لحاظ شده است.
بنابر همین احتمال محور موضوع آیه محاربه و فساد در زمین است و ذکر محاربه با خدا و رسول به منزله ایجاد آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است .
رابطه افساد در زمین با موضوع جرم محاربه :محاربه به دو شکل تحقق می یابد:مانند مبارزه و محاربه مادی و معنوی کافران و مشرکان با اسلام و دین و پیامبر و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، امام زمان، شورهای اسلامی Next Entries منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، افساد فی الارض، نظم اجتماعی